รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว13680700565ทำแล้ว 326272228217214
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5211366408ทำแล้ว 30/07/25551150117117110
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5201263220ทำแล้ว 28/06/255568433535
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว51121004ทำแล้ว 06/06/255529111
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว7938274ทำแล้ว 29/06/25552276514830
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว5216143128ทำแล้ว 29/06/25552251303028
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว137711062ทำแล้ว 27/06/255529222222
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6246248150ทำแล้ว 23/05/25562222
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว11100107107ทำแล้ว 25/06/2555431347711
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว11756161ทำแล้ว 13/06/255567282828
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว5190166158ทำแล้ว 06/06/2555161261715
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว19188190127ทำแล้ว 29/06/065637444
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12200200200ทำแล้ว 28/06/255599757371
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4215214199ทำแล้ว 11/06/255545125828282
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4118138110ทำแล้ว 29/06/255564323232
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว41092510ทำแล้ว 29/06/2555391098311
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว12154150148ทำแล้ว 27/06/2555101111
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5127134120ทำแล้ว 28/06/25552471452
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว13210167182ทำแล้ว 28/06/25552741282424
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5231222226ทำแล้ว 21/06/255553515121
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3109105108ทำแล้ว 07/06/255576111
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว8148159155ทำแล้ว 06/05/255629111
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4887378ทำแล้ว 29/06/255554181514
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว486118125ทำแล้ว 29/06/255539272724
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว48710112ทำแล้ว 27/06/2555823171717
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4218157156ทำแล้ว 29/06/255510042413737
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว5160165143ทำแล้ว 29/06/25552296111
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว5207146150ทำแล้ว 07/01/2556591902411
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8984242ทำแล้ว 19/06/255520141414
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4136113112ทำแล้ว 20/06/25552653212121
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว41048686ทำแล้ว 23/04/2555512455
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8195199198ทำแล้ว 20/06/25551032411
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว410410395ทำแล้ว 12/06/255570351513
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4896255ทำแล้ว 29/05/255524322
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว4118874ทำแล้ว 31/05/25553111
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว1385124124ทำแล้ว 05/06/255572575757
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว4133140134ทำแล้ว 15/05/255599858585
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4121114118ทำแล้ว 28/06/255554211110
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4106121121ทำแล้ว 29/06/2555240303030
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว537174ทำแล้ว 30/06/25552222
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว413910796ทำแล้ว 20/06/2555478383634
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5133158176ทำแล้ว 26/03/255565421716
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว6178328180ทำแล้ว 28/06/2555621188
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4130257218ทำแล้ว 16/05/255579131313
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7586666ทำแล้ว 27/06/25551111
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว4103126124ทำแล้ว 18/06/255549202020
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว4113113114ทำแล้ว 07/08/2555181511
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว51193027ทำแล้ว 29/06/2555874737372
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4949492ทำแล้ว 29/06/25551751711
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว4160171166ทำแล้ว 27/06/25551140252320
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว11152177165ทำแล้ว 27/06/25553111
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว51038568ทำแล้ว 14/05/2555601533
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว563646ทำแล้ว 15/06/255532111
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6157227170ทำแล้ว 18/07/25552111
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว6263282205ทำแล้ว 22/06/25554392611
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว515010859ทำแล้ว 18/06/255544241919
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4151142130ทำแล้ว 31/05/2555151555
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว111058989ทำแล้ว 25/06/255558393130
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6196197196ทำแล้ว 10/06/2555219888
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว42227776ทำแล้ว 11/06/255557111
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว4104130108ทำแล้ว 25/05/2555755111
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว71345547ทำแล้ว 27/06/25557124818179
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4213233245ทำแล้ว 28/03/2555566272726
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7126143143ทำแล้ว 25/06/255549111
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว8773932ทำแล้ว 29/06/255537111
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว78911587ทำแล้ว 11/06/2555967303030
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว415513987ทำแล้ว 25/06/25551282288
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว7645251ทำแล้ว 29/06/25554886706861
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4117124137ทำแล้ว 13/06/255554262522
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว9109115115ทำแล้ว 01/05/255536411
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4122121104ทำแล้ว 22/05/25551281616161
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว13133133133ทำแล้ว 28/06/255561525252
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4119113113ทำแล้ว 25/06/255599666665
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว111211295ทำแล้ว 27/06/255550322517
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว7502517ทำแล้ว 01/03/25562222
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว51208576ทำแล้ว 29/06/2555841286
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4673714ทำแล้ว 04/03/25566111
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4116126107ทำแล้ว 05/06/2555541744
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว13245245246ทำแล้ว 06/06/255547111
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4214214213ทำแล้ว 05/06/25551655242419
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4128128128ทำแล้ว 06/06/255513141125119118
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4198200200ทำแล้ว 18/06/255588797975
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4115762ทำแล้ว 18/06/25552503511
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6105114134ทำแล้ว 27/06/2555671654
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4615858ทำแล้ว 29/05/255553111
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว511278ทำแล้ว 11/05/255551111
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว4564539ทำแล้ว 14/05/255537323231
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว711512993ทำแล้ว 28/06/255582666658
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4191265266ทำแล้ว 28/02/2556164533
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว3607877ทำแล้ว 19/06/2555522933
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว421719635ทำแล้ว 28/06/2555173111
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5248246253ทำแล้ว 28/06/2555114919191
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว42742911ทำแล้ว 15311
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4635423ทำแล้ว 25/06/25551068595959
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6123339ทำแล้ว 18/06/2555449191918
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว1320315293ทำแล้ว 02/01/2556108818180
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4807372ทำแล้ว 25/06/255535212121
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว411610387ทำแล้ว 04/02/255674383838
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4715656ทำแล้ว 29/06/25551433262626
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว12593821ทำแล้ว 27/06/2555381510
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว869478ทำแล้ว 27/03/2555428111
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5113111111ทำแล้ว 29/06/2555383575657
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว41018649ทำแล้ว 28/06/2555136262626
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว610710689ทำแล้ว 25/06/25552712533
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4157156156ทำแล้ว 22/06/255555102808080
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว6657012ทำแล้ว 29/05/2555422222
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4655454ทำแล้ว 05/06/255528262626
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5777171ทำแล้ว 15/06/25553862111
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4249251301ทำแล้ว 25/06/255587111
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว41257552ทำแล้ว 20/02/255654383838
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว98810881ทำแล้ว 18/06/25551367322
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4101101101ทำแล้ว 27/06/2555151986
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว11102544ทำแล้ว 25/06/2555414666
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว7687070ทำแล้ว 15/05/255535111
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4105103ทำแล้ว 10/09/255562424241
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว6252147113ทำแล้ว 15/06/255528111
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4133131131ทำแล้ว 25/05/255550322831
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว13138111111ทำแล้ว 01/10/255634111
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว713611ทำแล้ว 01/06/255525111
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4197428428ทำแล้ว 21/06/255562011142220
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว445139107ทำแล้ว 12/06/25551750343428
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว411710385ทำแล้ว 10/05/2555561545454
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว684124121ทำแล้ว 05/06/2555844911
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว51515151ทำแล้ว 09/07/2556111086321
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว119084123ทำแล้ว 20/06/2555779111
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4635940ทำแล้ว 15/06/25552215118
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว582116117ทำแล้ว 04/04/255622111
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5103103103ทำแล้ว 15/05/255576139404037
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว41265757ทำแล้ว 25/06/2556193595854
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7828078ทำแล้ว 21/05/2555511111
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว5978095ทำแล้ว 25/06/255549222121
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว8544343ทำแล้ว 22/05/2555411572
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4919494ทำแล้ว 21/06/255520131313
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4122292294ทำแล้ว 15/06/255514741755
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4298342298ทำแล้ว 27/06/255557111
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5727215ทำแล้ว 15/06/255572111111
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4424538283ทำแล้ว 20/06/25551785656463
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว13718462ทำแล้ว 26/06/255523111
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4997780ทำแล้ว 09/05/255547422
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว5979466ทำแล้ว 15/03/255533232120
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4148100100ทำแล้ว 21/06/255543141212
รวม 141 อปท.14184619,02518,71515,6841411,2478,6084,1283,2643,097
ข้อมูล ณ 13/09/2563