รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6464402484ทำแล้ว 28/06/255541301281253252
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว13270298267ทำแล้ว 29/06/255512192162131131
3. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7221183143ทำแล้ว 29/06/255560129103103103
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว72522 ยังไม่อนุมัติ
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5205202202ทำแล้ว 29/06/255534343434
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5167151134ทำแล้ว 21/06/255573636362
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว5182180162ทำแล้ว 14/06/255541000
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว9225226226ทำแล้ว 28/06/2555224111
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว6192192186ทำแล้ว 30/06/2555
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5132110111ทำแล้ว 27/06/25551065504544
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว51473839ทำแล้ว 29/06/2555464221
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5125125119ทำแล้ว 22/05/255526653
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว512822ทำแล้ว 26/06/255547404040
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5220183177ทำแล้ว 29/06/255537000
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว61219999ทำแล้ว 11/09/255560000
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6626653ทำแล้ว 12/06/255533333332
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว3371369369ทำแล้ว 25/06/255575515151
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว311293101ทำแล้ว 28/06/255588736971
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว71099793ทำแล้ว 29/06/25557111
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8251231218ทำแล้ว 28/09/255538111
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว51396562ทำแล้ว 22/05/255522515129
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7264263263ทำแล้ว 26/06/25551111
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6366361359ทำแล้ว 12/06/2555
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว8207216177ทำแล้ว 13/06/2555157555
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว694ทำแล้ว 28/06/255594000
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5125138213ทำแล้ว 29/06/25556222
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว41062941ทำแล้ว 22/06/2555324776
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8116234126ทำแล้ว 05/06/2555101000
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9214201197ทำแล้ว 19/06/255542141313
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8448299251ทำแล้ว 01/06/2555
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว416212081ทำแล้ว 29/06/25551267000
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว413210091ทำแล้ว 18/06/255558343433
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว61102828ทำแล้ว 01/10/2555132171717
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว53039697ทำแล้ว 11/06/255593615649
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว10593617617ทำแล้ว 17/05/2556275161614
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6172166132ทำแล้ว 28/06/255582636363
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6255113107ทำแล้ว 28/06/2555532511
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6229147117ทำแล้ว 29/06/25551357383535
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว618812296ทำแล้ว 29/06/2555
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7225ทำแล้ว 16/01/2556
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว6171ทำแล้ว 29/06/2555130105105105
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว6180178175ทำแล้ว 28/06/2556138100
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6639183ทำแล้ว 28/06/2555331600
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7251110ทำแล้ว 30/06/255525141414
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว81479077ทำแล้ว 29/06/25553154343432
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว5116114114ทำแล้ว 27/06/2555531400
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7968983ทำแล้ว 29/06/255538251917
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว61158573ทำแล้ว 23/08/25551742191919
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 20/06/255544711
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว61089279ทำแล้ว 29/06/255591222
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6213176176ทำแล้ว 28/06/255522111
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว4187989ทำแล้ว 25/06/255511000
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว5118106106ทำแล้ว 29/06/2555196332927
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว5226224223ทำแล้ว 29/06/25554444
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว7363180150ทำแล้ว 20/07/2555479333
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว10111111111ทำแล้ว 01/10/25564114282524
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5127111103ทำแล้ว 29/06/2555370565656
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว5164163161ทำแล้ว 11/06/255552343434
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว5220212 ยังไม่อนุมัติ
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว5549378379ทำแล้ว 14/05/255524242424
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว512012994ทำแล้ว 28/06/255572515050
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7475431306ทำแล้ว 102300
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6738428372ทำแล้ว 29/06/255542023844
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6111121121ทำแล้ว 29/06/255578555555
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว61159830ทำแล้ว 29/06/255585987
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7909393ทำแล้ว 14/06/255523000
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว530321395ทำแล้ว 28/06/255537333
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6245165131ทำแล้ว 14/07/2555174323232
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6878686ทำแล้ว 12/06/255510777
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6205205205ทำแล้ว 25/06/25551017131111
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว411512078ทำแล้ว 17/09/2555102102102102
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว71185166ทำแล้ว 15/06/25558418222
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5112111111 ยังไม่อนุมัติ
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6257249249ทำแล้ว 29/06/2012100444
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5151176139ทำแล้ว 23/05/2555756363636
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว517510195ทำแล้ว 27/06/255534444
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6189174153ทำแล้ว 05/06/25551961965
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8232323ทำแล้ว 01/10/0832
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6400402402ทำแล้ว 17/09/255518622
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว61429697ทำแล้ว 18/06/25552222
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว5350376338ทำแล้ว 21/05/2555138111110
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว4342642334ทำแล้ว 28/06/065522500
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6979892ทำแล้ว 25/06/2555228000
84. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6169169169ทำแล้ว 28/05/2555222000
85. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว7178163154ทำแล้ว 28/02/255559535352
86. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว616412797ทำแล้ว 29/06/2555456565655
87. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว7127110110ทำแล้ว 30/06/25551344302323
88. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8178178178ทำแล้ว 28/06/25555276866
89. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว67956129ทำแล้ว 26/08/255633232321
90. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว434325ทำแล้ว 29/06/25554933500
91. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6145142129ทำแล้ว 22/06/25552111
92. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6328279349ทำแล้ว 28/06/255547375333333
93. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5257229223ทำแล้ว 16/06/25564222
94. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว7302205143ทำแล้ว 29/06/2555687181818
95. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว742 ยังไม่อนุมัติ
96. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว8124120119ทำแล้ว 07/06/2555481742
97. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5109114107ทำแล้ว 25/06/25552048191914
98. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว62151615ทำแล้ว 01/06/25562222
99. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7185194147ทำแล้ว 05/06/25551869363532
100. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6138237144ทำแล้ว 11/06/255578686863
101. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว4161127116ทำแล้ว 12/07/255516222
102. อบต.นาไคร้ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว71005245ทำแล้ว 24/12/2555100111
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว6523737ทำแล้ว 14/08/255545181616
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว7104102104ทำแล้ว 21/06/255580111
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว63713492ทำแล้ว 13/06/255552129898886
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว6202194190ทำแล้ว 18/06/255571101565655
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว8147139129ทำแล้ว 08/08/255545411
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5331111ทำแล้ว 01/04/2557
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว7204167154ทำแล้ว 29/06/25553222
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว5126104131ทำแล้ว 27/06/255531181716
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7258258258ทำแล้ว 19/06/255511444
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5747373ทำแล้ว 15/05/2555335352710
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว5707070ทำแล้ว 29/06/255570585857
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว6143106108ทำแล้ว 29/06/2555164000
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6132148148ทำแล้ว 27/06/25552111
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8147138138ทำแล้ว 42965
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6777575ทำแล้ว 11/06/255524000
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 15/06/255530141413
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5134229216ทำแล้ว 10/07/255573717069
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว7285218199ทำแล้ว 342343431
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว6108108108 ยังไม่อนุมัติ
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7233225225ทำแล้ว 01/06/2555
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว61549697ทำแล้ว 28/06/255535292929
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6137138138ทำแล้ว 19/06/255571383734
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6283279280ทำแล้ว 12/06/255575626260
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6899092ทำแล้ว 24/05/255531533211
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว51010 ยังไม่อนุมัติ
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6161159ทำแล้ว 10/05/25551111
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว645645844ทำแล้ว 02/07/255550833
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6143116110ทำแล้ว 20/06/2555129171717
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว4777777ทำแล้ว 01/06/255554505050
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว713644 ยังไม่อนุมัติ
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว6166167167ทำแล้ว 20/06/255534722
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว6899 ยังไม่อนุมัติ
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4117ทำแล้ว 29/06/25552200
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว91058988ทำแล้ว 10/05/255545111110
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว712410195ทำแล้ว 1111
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว9181183182ทำแล้ว 19/07/255558272727
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6189174174ทำแล้ว 15/06/255515666
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8234234234ทำแล้ว 29/06/25552222
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว3656565ทำแล้ว 04/05/2555670626255
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5244232224ทำแล้ว 14/06/255515142123119118
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7454545ทำแล้ว 15/06/2554237312929
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว7239231230ทำแล้ว 29/06/255587000
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 21/06/2555843292926
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6694483482ทำแล้ว 06/02/255659311717
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6374355355ทำแล้ว 16/05/255519666
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6154154154ทำแล้ว 13/06/255538111
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6798379ทำแล้ว 06/06/255544272726
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7889191ทำแล้ว 05/06/255543777
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว812211043ทำแล้ว 15/06/255536353232
รวม 151 อปท.15192027,55823,54820,7291437507,7073,4543,1223,028
ข้อมูล ณ 13/09/2563