รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6727202194ทำแล้ว 01/11/2555152430430430430
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6287246248ทำแล้ว 20/08/25558209192192192
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6158109198ทำแล้ว 28/06/255510321800
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว62297573ทำแล้ว 29/06/255561663198
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6203162124ทำแล้ว 29/06/2555383636258
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 28/06/255577636363
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว612377ทำแล้ว 27/06/25551472343332
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9359359359ทำแล้ว 21/05/255589107515148
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว8217216215ทำแล้ว 20/06/255513311011094
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว823522383ทำแล้ว 27/06/255528181818
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7686868ทำแล้ว 11/06/25554756565656
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6181156145ทำแล้ว 19/09/255563113969696
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8293252198ทำแล้ว 29/03/25562933000
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว61335755ทำแล้ว 27/06/255579494949
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7168202226ทำแล้ว 29/06/2555186525043
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว6143333148ทำแล้ว 08/06/2555143863
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6337297280ทำแล้ว 29/06/25552101797979
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว6244167107ทำแล้ว 19/06/255572727272
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6234234226ทำแล้ว 19/06/25551166292919
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5344355351ทำแล้ว 27/06/25552613210110196
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6289289289ทำแล้ว 29/06/255580484848
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7186185165ทำแล้ว 08/03/255668444444
23. เทศบาลตำบลดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว610110098ทำแล้ว 19/06/255520100
24. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว6146215153ทำแล้ว 13/06/2555669464645
25. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว514510077ทำแล้ว 15/06/255536191919
26. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว4751425ทำแล้ว 29/06/25558582100
27. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว71484251ทำแล้ว 28/06/2555291600
28. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว71015145ทำแล้ว 21/03/255612333
29. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว624718148ทำแล้ว 15/06/25551756373737
30. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7677131ทำแล้ว 08/06/2555
31. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7215179179ทำแล้ว 25/06/2555128121121121
32. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7148150150ทำแล้ว 29/06/255543404039
33. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว61457768ทำแล้ว 29/06/255553444
34. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6202202202ทำแล้ว 29/06/255536121212
35. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว4114121114ทำแล้ว 14/06/25551485736661
36. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว61998174ทำแล้ว 29/06/25551661451916
37. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6264223223ทำแล้ว 30/05/2555956313130
38. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5197195194ทำแล้ว 28/05/25552158454544
39. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว11224223223ทำแล้ว 20/06/255720000
40. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7132132132ทำแล้ว 30/04/25551050272623
41. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7638673671ทำแล้ว 28/09/25554989454538
42. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว8278256214ทำแล้ว 29/06/255564414140
43. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6130116101ทำแล้ว 28/06/25552871616158
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว613312427ทำแล้ว 27/06/255516562393937
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5756565ทำแล้ว 28/06/255532965
46. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5230172185ทำแล้ว 29/06/2555756211918
47. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว9911420ทำแล้ว 30/06/255571252524
48. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว6289246317ทำแล้ว 28/06/255546109111
49. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6130130130ทำแล้ว 13/06/255522111110
50. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5129160123ทำแล้ว 06/06/255574636361
51. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6195141153ทำแล้ว 14/06/255568292420
52. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว6808964ทำแล้ว 13/06/25551139111
53. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7114106106ทำแล้ว 28/06/25554189676665
54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5124105153ทำแล้ว 29/06/2555790848484
55. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว5156118113ทำแล้ว 29/06/25552011010310097
56. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7288264140ทำแล้ว 15/06/25551076636363
57. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6273273273ทำแล้ว 29/06/255546191919
58. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6257274205ทำแล้ว 29/06/255561191009181
59. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว6133119113ทำแล้ว 27/06/255536181818
60. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว623113333ทำแล้ว 26/06/25552066222119
61. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว6156156156ทำแล้ว 15/06/255537211
62. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว5156169ทำแล้ว 26/06/255552333129
63. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6122111111ทำแล้ว 28/06/25551582201111
64. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว614511529ทำแล้ว 28/06/255588838180
65. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7169109107ทำแล้ว 29/06/255572636362
66. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6170164164ทำแล้ว 26/06/2555135333330
67. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6174174174ทำแล้ว 25/05/255552777
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว51011920ทำแล้ว 23/05/2555171444444
69. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว7203201181ทำแล้ว 26/06/2555146101010
70. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8258214249ทำแล้ว 29/06/255554131313
71. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6302303334ทำแล้ว 14/02/25563892555553
72. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6160138138ทำแล้ว 01/10/2556149222
73. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8384259258ทำแล้ว 26/06/25552350343433
74. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7126152119ทำแล้ว 20/04/255533776
75. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว6416418417ทำแล้ว 11/10/255579323229
76. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7352352352ทำแล้ว 28/06/255568333329
77. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6230223219ทำแล้ว 14/06/255575555551
78. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว10122122122ทำแล้ว 05/06/255512211119
79. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9161163148ทำแล้ว 20/06/2555254363635
80. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7294172155ทำแล้ว 25/06/2554120122777777
81. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7323479396ทำแล้ว 28/06/2555429781124
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว61379887ทำแล้ว 29/06/255558400
83. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว6123119119ทำแล้ว 01/06/255558494943
84. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6328333333ทำแล้ว 19/06/255510433
85. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว6898188ทำแล้ว 19/09/25551960373736
86. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว7195251172ทำแล้ว 25/06/25551386595959
87. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว6178178177ทำแล้ว 14/06/2555136565656
88. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว71273636ทำแล้ว 17/05/255626888
89. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว6235208183ทำแล้ว 25/06/255523116878786
90. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว6161161161ทำแล้ว 26/03/255638171717
91. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว62302021ทำแล้ว 11/05/255542888
92. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว7244236236ทำแล้ว 28/06/255575585857
93. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว16310360360ทำแล้ว 20/03/255625000
94. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7133135135ทำแล้ว 22/06/255529000
95. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6381400339ทำแล้ว 15/05/2555178727256
96. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6169169169ทำแล้ว 14/05/2555357383838
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว31012019ทำแล้ว 16/05/255560584141
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว51724854ทำแล้ว 15/06/2555522322
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว6383384384ทำแล้ว 27/06/2555108775553
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6216216216ทำแล้ว 07/06/2555542422521
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6206262157ทำแล้ว 27/06/255596000
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว6180172170ทำแล้ว 28/06/255555393939
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว792118119ทำแล้ว 14/05/255566616160
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว61198080ทำแล้ว 21/03/2556242383838
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8230190196ทำแล้ว 20/03/2556472363
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5853434ทำแล้ว 28/06/25553336313131
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6176175175ทำแล้ว 28/06/255534232323
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7269271271ทำแล้ว 14/06/25551068151514
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว6231158168ทำแล้ว 29/06/255565555
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว613310966ทำแล้ว 18/05/255561232323
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7176156115ทำแล้ว 19/06/2555176111
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6913535ทำแล้ว 28/06/255575333232
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5465463393ทำแล้ว 17/05/2555161363635
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6298227179ทำแล้ว 29/06/255519000
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6525339ทำแล้ว 18/06/255521202020
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6208208208ทำแล้ว 20/03/2556747464646
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว8534747ทำแล้ว 29/06/255566431000
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5141144144ทำแล้ว 19/06/25554382717171
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว61128867ทำแล้ว 14/05/25551172616161
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7202145125ทำแล้ว 14/08/255593101111
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6338339339ทำแล้ว 28/09/255576444444
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว595133131ทำแล้ว 27/08/2555267606060
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7176154139ทำแล้ว 25/06/2555235141412
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6221173173ทำแล้ว 04/03/255644900
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว615214450ทำแล้ว 20/06/255518161515
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6280170145ทำแล้ว 05/06/25551226653
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8155206193ทำแล้ว 20/06/255586636362
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว7251195185ทำแล้ว 28/06/255570424241
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6289288288ทำแล้ว 29/06/255537922
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 15/05/255541232322
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว5164151151ทำแล้ว 21/06/255543000
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว619519074ทำแล้ว 21/01/2556667373737
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว5121153152ทำแล้ว 14/06/255562545348
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6170170ทำแล้ว 29/06/255551653400
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว6254255255ทำแล้ว 26/06/255544333333
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6217204190ทำแล้ว 05/03/2556145393232
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7798276ทำแล้ว 27/06/25552147171717
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7102114113ทำแล้ว 15/06/25551103998
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6183161161ทำแล้ว 16/07/255578412827
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8161161161ทำแล้ว 15/06/255567494949
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5120120120ทำแล้ว 19/09/255525181818
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6173106122ทำแล้ว 07/02/255636252525
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว61668936ทำแล้ว 29/06/25551991464040
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว610099125ทำแล้ว 25/06/255536181814
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7846443ทำแล้ว 3064646464
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว8219220219ทำแล้ว 29/05/25557764200
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว61519821ทำแล้ว 135216169
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6755858ทำแล้ว 13/06/255527711
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6120116117ทำแล้ว 20/06/255569333
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6151152152ทำแล้ว 28/06/25554789797979
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6194192192ทำแล้ว 25/06/255545151514
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6157146144ทำแล้ว 28/06/255523100
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6201196196ทำแล้ว 23/05/2555441088
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว6135309240ทำแล้ว 17/07/25553381600
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว4105132113ทำแล้ว 29/06/2555160494342
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6192198198ทำแล้ว 01/06/255519231256
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5191117114ทำแล้ว 25/06/25551354442
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว8268268268ทำแล้ว 14/05/2556455292929
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6175190195ทำแล้ว 11/06/255572646464
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว68910397ทำแล้ว 29/06/255528282828
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว6229229229ทำแล้ว 30/05/255569887
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว6427204200ทำแล้ว 29/06/255562443
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว6199204210ทำแล้ว 21/06/255554242424
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว9837676ทำแล้ว 25/06/2555120151127127124
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว6169168168ทำแล้ว 13/06/255566515150
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว4957844ทำแล้ว 15/06/2555872646462
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5194173173ทำแล้ว 13/06/255538444
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว6945151ทำแล้ว 12/06/255540129112112111
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว618311399ทำแล้ว 13/06/25557749333
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6159165165ทำแล้ว 15/06/25551112414141
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว61138149ทำแล้ว 28/06/255560392321
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว71007070ทำแล้ว 20/06/2555651100
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5218177177ทำแล้ว 19/07/2555236323232
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว7109108132ทำแล้ว 28/06/255574393735
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7128127126ทำแล้ว 28/06/2555491122
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว6224224224ทำแล้ว 21/06/255518111
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว62629690ทำแล้ว 01/10/25554390787573
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5147143138ทำแล้ว 24/01/2556190400
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว61649977ทำแล้ว 22/06/255524242422
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว6283208140ทำแล้ว 25/06/2555190656262
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว6737271ทำแล้ว 15/05/255531151512
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว79999106ทำแล้ว 12/06/255513111
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว57710086ทำแล้ว 26/06/255548393934
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7997167ทำแล้ว 25/06/255565494949
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8135141141ทำแล้ว 22/05/255547182153152139
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6183162163ทำแล้ว 30/05/255545000
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6325325324ทำแล้ว 27/06/25551458454542
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว7186186186ทำแล้ว 21/06/2555654161515
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว614111962ทำแล้ว 15/06/25551196622
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 29/06/255534212121
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว73113749ทำแล้ว 30/05/25554135111110107
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6124124123ทำแล้ว 28/06/25552024161616
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว51373838ทำแล้ว 28/06/255583222
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6219147109ทำแล้ว 29/06/25559100797976
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6254271271ทำแล้ว 07/06/25551744887
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6903886422ทำแล้ว 26/06/25554467242424
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5156156155ทำแล้ว 22/06/255535910109
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว5148141125ทำแล้ว 08/06/255549363634
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว819910038ทำแล้ว 18/06/2555397717166
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6280472254ทำแล้ว 14/08/25556111808077
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6157151151ทำแล้ว 28/06/2555354464645
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6248247246ทำแล้ว 14/05/255542666
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5252259259ทำแล้ว 05/06/2555138292928
รวม 203 อปท.2031,27739,23734,61631,1422032,26813,9517,8717,1936,910
ข้อมูล ณ 13/09/2563