รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4386219220ทำแล้ว 28/06/2555367146146121
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4305250157ทำแล้ว 26/06/2555812011157869
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 27/06/2555479726968
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว613712796ทำแล้ว 28/06/2555137855
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5165116116ทำแล้ว 29/06/25551089797977
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว614214758ทำแล้ว 29/06/255530222
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6171188160ทำแล้ว 28/06/2555125777777
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว6161126114ทำแล้ว 11/06/255514109585757
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว8164161151ทำแล้ว 29/06/255542433
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7201201190ทำแล้ว 28/06/25568102797979
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว712010178ทำแล้ว 08/06/2555777282020
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว4206111102ทำแล้ว 15/06/25551115221515
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8312327328ทำแล้ว 29/06/255585343434
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6271206176ทำแล้ว 26/06/255511106101100100
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว7736966ทำแล้ว 13/06/255520666
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6114110109ทำแล้ว 26/06/255572626262
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6755656ทำแล้ว 28/06/2555853393939
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว610191107ทำแล้ว 29/06/2555156131313
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว617317221ทำแล้ว 30/06/255521222
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว8143146143ทำแล้ว 27/06/2555594656564
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว71148472ทำแล้ว 13/06/255553119777575
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว619322434ทำแล้ว 15/06/2555136134134132
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว62101796ทำแล้ว 08/03/255627222
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4676766ทำแล้ว 11/06/2555262685
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6907874ทำแล้ว 03/07/2556141222120
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว724114114ทำแล้ว 11/06/2555460343434
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7999898ทำแล้ว 08/06/255534666
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6192138135ทำแล้ว 20/06/255545212121
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6170175175ทำแล้ว 29/06/255555292524
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว7565716ทำแล้ว 27/06/255548131211
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7157169150ทำแล้ว 01/10/255537444
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7866240ทำแล้ว 15/06/255575252525
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8169172171ทำแล้ว 20/06/255592666660
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8152216190ทำแล้ว 29/03/25561439131313
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6124105106ทำแล้ว 18/05/2555381601323938
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว8313131ทำแล้ว 11/06/255524181818
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5245248248ทำแล้ว 27/06/2555348121010
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5164185185ทำแล้ว 14/06/2555171393733
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7110105105ทำแล้ว 13/06/255537888
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว5937274ทำแล้ว 22/11/255563474746
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8262261261ทำแล้ว 13/06/25552361499
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6232323ทำแล้ว 5842999
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว7128129129ทำแล้ว 19/06/2555466282726
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6727340ทำแล้ว 04/06/255547242423
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6195110105ทำแล้ว 17/05/255543131313
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว7174236189ทำแล้ว 01/10/2555109242020
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7253250207ทำแล้ว 02/05/065646373737
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว61309494ทำแล้ว 25/06/2555896929191
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว12143118123ทำแล้ว 28/05/255617160444241
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว71923523ทำแล้ว 25/06/2555181818181
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว88333ทำแล้ว 15/06/2555661373737
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6373373373ทำแล้ว 25/07/255593262625
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว61018880ทำแล้ว 16/07/2555368404040
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว8111129104ทำแล้ว 07/06/25551585484444
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8819158ทำแล้ว 26/06/255557282827
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8109111108ทำแล้ว 27/06/255566161613
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว62799998ทำแล้ว 20/06/255521222
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6129119115ทำแล้ว 25/06/2555282287
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว717085129ทำแล้ว 20/06/25559109717170
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9146ทำแล้ว 15/06/2555146232323
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว6207206206ทำแล้ว 29/05/255545222
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6229169169ทำแล้ว 25/06/255594787768
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5143158151ทำแล้ว 20/09/25551431264
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว510815391ทำแล้ว 08/06/2555108514948
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว81039261ทำแล้ว 15/06/255518111
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7117117117ทำแล้ว 23/08/2555117403937
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว5948989ทำแล้ว 20/06/255557464646
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว61485653ทำแล้ว 15/06/2555365777
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว8204156154ทำแล้ว 29/06/2555130999188
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว61093425ทำแล้ว 29/06/255521161614
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว66022ทำแล้ว 07/06/255560999
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7787978ทำแล้ว 16/08/2555263535353
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว76044ทำแล้ว 21/06/255656232323
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว71472222ทำแล้ว 18/06/2555966171010
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว9751111ทำแล้ว 29/06/25551477606060
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7115103103ทำแล้ว 29/06/255549302322
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7151147144ทำแล้ว 29/03/2556773626261
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7187188188ทำแล้ว 24/05/255543112636060
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว6129124124ทำแล้ว 12/06/255567545454
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8464646ทำแล้ว 08/06/25551965464646
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5825042ทำแล้ว 28/06/255569454544
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5836867ทำแล้ว 28/06/255520333
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว892130120ทำแล้ว 22/06/255532282826
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว71012120ทำแล้ว 27/09/255565322221
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5677271ทำแล้ว 29/06/2555845262626
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว59010997ทำแล้ว 14/06/255555202020
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8278110109ทำแล้ว 22/06/255526242422
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4710715714ทำแล้ว 02/05/255648484848
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว727328878ทำแล้ว 29/06/2555118888
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6102109107ทำแล้ว 29/06/255548313131
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7122121121ทำแล้ว 12/12/255539222221
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6170170170ทำแล้ว 23/05/25554222
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว71088271ทำแล้ว 21/06/25551170525252
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4145149145ทำแล้ว 14/06/255583222
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว61438277ทำแล้ว 14/06/255561421110
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว7185307159ทำแล้ว 08/06/255563119424241
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว88718292ทำแล้ว 29/06/255563525247
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว8152151151ทำแล้ว 26/06/25556158134134131
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว9937753ทำแล้ว 26/06/255555222120
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7116138111ทำแล้ว 21/06/255539292929
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว9183289185ทำแล้ว 12/06/255577626262
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว61271918ทำแล้ว 10/06/255518128232219
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6827878ทำแล้ว 11/06/25551111
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4343343342ทำแล้ว 04/06/25551376575756
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว81038178ทำแล้ว 20/06/25556109373737
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7696762ทำแล้ว 27/06/2555156464646
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7297254253ทำแล้ว 29/06/2555191565656
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว799120119ทำแล้ว 27/06/2555523141414
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว81131716ทำแล้ว 12/06/255649152149149148
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว7885864ทำแล้ว 27/06/255538161616
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว71958910ทำแล้ว 15/06/2553123322
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว615913180ทำแล้ว 29/06/255567888
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว64898110ทำแล้ว 07/06/255536252322
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6938886ทำแล้ว 14/06/255530554
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6189116172ทำแล้ว 29/05/2555979471212
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว712ทำแล้ว 17/07/25551111
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว81048888ทำแล้ว 14/06/255550222
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6474747ทำแล้ว 11/06/255547111111
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว612710645ทำแล้ว 26/06/2555899707061
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7199213111ทำแล้ว 11/06/255581181818
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว51178180ทำแล้ว 12/06/255568272322
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7119114131ทำแล้ว 18/05/25554115545350
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6248231220ทำแล้ว 26/06/2555573626261
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6162125120ทำแล้ว 26/06/2555481565656
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6338337337ทำแล้ว 19/06/255575383029
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6143122131ทำแล้ว 12/06/255577505050
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว9122127127ทำแล้ว 18/06/2555120554848
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว71028175ทำแล้ว 30/01/2556102171616
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว7462210ทำแล้ว 15/06/25556658585858
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6130157149ทำแล้ว 14/06/25551282717171
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว6178ทำแล้ว 12/06/25551171242422
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว6123104103ทำแล้ว 13/06/2555180585858
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว71048483ทำแล้ว 27/06/255532222
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8210363230ทำแล้ว 29/06/255510222
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว61214737ทำแล้ว 13/06/2555121494037
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว869738ทำแล้ว 13/06/255523987
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5224204204ทำแล้ว 29/06/255532131313
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6157153146ทำแล้ว 29/06/255550212019
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว938588ทำแล้ว 06/07/255560464545
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7345196130ทำแล้ว 30/06/255519151515
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว5182181173ทำแล้ว 27/05/255663333
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว4727373ทำแล้ว 28/06/2555161999
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7326326326ทำแล้ว 05/06/255526222
รวม 143 อปท.14393821,87918,68816,11114378310,1835,2444,8804,744
ข้อมูล ณ 13/09/2563