รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองคาย ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.หนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7523326324ทำแล้ว 08/02/25561232805655
2. เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5218411281ทำแล้ว 07/09/2555101202019
3. เทศบาลเมืองหนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6380352336ทำแล้ว 30/07/255618188128127116
4. เทศบาลตำบลกวนวัน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6828181ทำแล้ว 25/06/2555381322
5. เทศบาลตำบลกองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6137132111ทำแล้ว 22/06/2555847111
6. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7125152113ทำแล้ว 25/06/255573525252
7. เทศบาลตำบลบ้านถ่อน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6192755ทำแล้ว 28/06/2555
8. เทศบาลตำบลปะโค (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7176168166ทำแล้ว 29/06/255550333
9. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (เฝ้าไร่)ทำแล้ว5163158137ทำแล้ว 11/05/255594524841
10. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5811212ทำแล้ว 28/06/2555137191919
11. เทศบาลตำบลโพนพิสัย (โพนพิสัย)ทำแล้ว9189156136ทำแล้ว 25/06/2555103555553
12. เทศบาลตำบลโพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว510311691ทำแล้ว 27/06/255510611887
13. เทศบาลตำบลวัดธาตุ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6317323340ทำแล้ว 04/05/25554146959594
14. เทศบาลตำบลเวียงคุก (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6181155126ทำแล้ว 21/06/255580755
15. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6157158158ทำแล้ว 28/06/2555321359272272267
16. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว (โพนพิสัย)ทำแล้ว814317178ทำแล้ว 29/06/255568212116
17. เทศบาลตำบลสังคม (สังคม)ทำแล้ว733634785ทำแล้ว 29/06/2555107765
18. เทศบาลตำบลหนองปลาปาก (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6189215190ทำแล้ว 25/06/255548323228
19. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6520529529ทำแล้ว 21/06/255522105424242
20. เทศบาลตำบลหาดคำ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5135135134ทำแล้ว 11/06/25552981211
21. อบต.กุดบง (โพนพิสัย)ทำแล้ว61028471ทำแล้ว 27/06/255525666
22. อบต.แก้งไก่ (สังคม)ทำแล้ว685132122ทำแล้ว 15/05/255557262626
23. อบต.คอกช้าง (สระใคร)ทำแล้ว6452454454ทำแล้ว 18/06/255510999
24. อบต.ค่ายบกหวาน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว9255254253ทำแล้ว 25/06/255583766
25. อบต.โคกคอน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7238239239ทำแล้ว 13/06/25551492666662
26. อบต.จุมพล (โพนพิสัย)ทำแล้ว7402404403ทำแล้ว 04/04/2556279100
27. อบต.ชุมช้าง (โพนพิสัย)ทำแล้ว7278275274ทำแล้ว 20/06/255567302218
28. อบต.เซิม (โพนพิสัย)ทำแล้ว7874338ทำแล้ว 30/05/2555143174138137133
29. อบต.ด่านศรีสุข (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว7248261275ทำแล้ว 17/07/255541242120
30. อบต.ท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6102108108ทำแล้ว 27/03/255630111
31. อบต.ทุ่งหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว8362626ทำแล้ว 29/06/2555238181818
32. อบต.นาข่า (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6899289ทำแล้ว 03/02/255559292922
33. อบต.นางิ้ว (สังคม)ทำแล้ว7115117117ทำแล้ว 07/08/2555371844
34. อบต.นาดี (เฝ้าไร่)ทำแล้ว7145150150ทำแล้ว 25/03/255660777
35. อบต.นาทับไฮ (รัตนวาปี)ทำแล้ว7901414ทำแล้ว 15/06/255548373737
36. อบต.นาหนัง (โพนพิสัย)ทำแล้ว5783424ทำแล้ว 11/05/0656986343434
37. อบต.น้ำโมง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว782ทำแล้ว 13/06/25553040353533
38. อบต.บ้านเดื่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว8149149149ทำแล้ว 26/06/255577282828
39. อบต.บ้านต้อน (รัตนวาปี)ทำแล้ว565ทำแล้ว 08/01/255658985
40. อบต.บ้านผือ (โพนพิสัย)ทำแล้ว8233189185ทำแล้ว 12/03/255611116434342
41. อบต.บ้านฝาง (สระใคร)ทำแล้ว620659ทำแล้ว 28/06/25542097444240
42. อบต.บ้านโพธิ์ (โพนพิสัย)ทำแล้ว612093119ทำแล้ว 21/06/255573101010
43. อบต.บ้านม่วง (สังคม)ทำแล้ว9987328ทำแล้ว 29/06/2555467555
44. อบต.บ้านว่าน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว61328686ทำแล้ว 22/06/2555298464642
45. อบต.บ้านหม้อ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7208210210ทำแล้ว 01/10/25551104292929
46. อบต.ผาตั้ง (สังคม)ทำแล้ว5227246284ทำแล้ว 27/06/255511113222221
47. อบต.พระธาตุบังพวน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6788020ทำแล้ว 29/06/2555783431
48. อบต.พระบาทนาสิงห์ (รัตนวาปี)ทำแล้ว5220214220ทำแล้ว 20/06/255568111
49. อบต.พระพุทธบาท (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว8484484483ทำแล้ว 16/07/255541544
50. อบต.พานพร้าว (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7181187189ทำแล้ว 25/06/2555585111
51. อบต.โพธิ์ตาก (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6929494ทำแล้ว 06/07/2555342999
52. อบต.โพนทอง (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6180169100ทำแล้ว 22/06/25551246000
53. อบต.โพนแพง (รัตนวาปี)ทำแล้ว8858585ทำแล้ว 14/06/255566434343
54. อบต.โพนสว่าง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6185168165ทำแล้ว 12/06/25551595737370
55. อบต.โพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว64599ทำแล้ว 31/07/255529111
56. อบต.เมืองหมี (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7967573ทำแล้ว 18/06/2555227201616
57. อบต.รัตนวาปี (รัตนวาปี)ทำแล้ว7190222211ทำแล้ว 14/06/2555880252323
58. อบต.วังหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว7307305305ทำแล้ว 13/06/255523238704948
59. อบต.วัดหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว4332172161ทำแล้ว 26/06/255583200
60. อบต.สระใคร (สระใคร)ทำแล้ว6256298213ทำแล้ว 21/09/255536212120
61. อบต.สังคม (สังคม)ทำแล้ว7847562ทำแล้ว 26/06/255583622
62. อบต.สีกาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว9515151ทำแล้ว 28/06/255524141414
63. อบต.หนองกอมเกาะ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6248214212ทำแล้ว 01/06/25556137521514
64. อบต.หนองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5266260258ทำแล้ว 29/06/2555352676
65. อบต.หนองหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว81563432ทำแล้ว 27/06/255581193621916
66. อบต.หินโงม (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8807878ทำแล้ว 18/06/255548222221
67. อบต.เหล่าต่างคำ (โพนพิสัย)ทำแล้ว5252263259ทำแล้ว 30/06/25551782000
68. อบต.อุดมพร (เฝ้าไร่)ทำแล้ว7139136126ทำแล้ว 27/06/255531102858579
รวม 68 อปท.6844312,67611,63710,557688375,7822,2231,9641,873
ข้อมูล ณ 13/09/2563