รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว77148547ทำแล้ว 29/06/25552532507575
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว7144320261ทำแล้ว 22/06/2555372606057
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว6202161145ทำแล้ว 29/06/25553106525252
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7436436436ทำแล้ว 22/06/255579141105105105
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว8300578314ทำแล้ว 29/06/2555448171717
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว7906768ทำแล้ว 30/06/255562211
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว71819615ทำแล้ว 29/06/255546312727
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว11113120141ทำแล้ว 29/06/255585838383
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว81139689ทำแล้ว 06/11/2555359292929
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7993432ทำแล้ว 24/05/255570272725
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7270243246ทำแล้ว 29/06/255561616153
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว71416460ทำแล้ว 28/04/255596615956
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว7142146143ทำแล้ว 18/06/255547414136
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7118119119ทำแล้ว 28/06/25554676757473
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว73772323ทำแล้ว 19/04/255675565655
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว72793434ทำแล้ว 28/05/255559303029
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว617220897ทำแล้ว 30/06/2555172666
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7245218220ทำแล้ว 13/03/2556155243191190177
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว7389389389ทำแล้ว 28/06/255532110191413
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7356307301ทำแล้ว 28/06/255573342120
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว7151147146ทำแล้ว 22/06/255572211616
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว75821ทำแล้ว 15/06/255542232222
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว71024645ทำแล้ว 22/06/255569696967
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7288241203ทำแล้ว 29/06/2555361911089693
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7301279232ทำแล้ว 27/06/255571545435
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว7121169299ทำแล้ว 29/06/25552488362524
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว7292447293ทำแล้ว 29/06/255612777
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว71259595ทำแล้ว 27/06/25552486322826
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว71272222ทำแล้ว 29/06/2555120131313
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว101154419ทำแล้ว 01/06/255524139101101100
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว7338341340ทำแล้ว 06/06/255560434343
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7153153153ทำแล้ว 29/06/25553156464645
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว71175722ทำแล้ว 22/06/255550434132
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว631910269ทำแล้ว 29/06/255519181818
35. อบต.แก้วเมธี (นาด้วง)ทำแล้ว71169898ทำแล้ว 29/06/255536343430
36. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว750592ทำแล้ว 11/07/255564127727272
37. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว7338340340ทำแล้ว 25/06/255541121212
38. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6847777ทำแล้ว 05/06/2555270202020
39. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7127224265ทำแล้ว 10/02/2555478636362
40. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว7905454ทำแล้ว 13/06/255535232323
41. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว7135419ทำแล้ว 28/06/255536111111
42. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว715413697ทำแล้ว 28/05/255531191612
43. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว697165123ทำแล้ว 25/09/255552313131
44. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว8261919ทำแล้ว 22/05/255626121111
45. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว5595959ทำแล้ว 15/06/2555638222222
46. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว7449450449ทำแล้ว 21/06/255535151515
47. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว81006260ทำแล้ว 13/06/2555396787676
48. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว7554654ทำแล้ว 19/03/255555191919
49. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว672101104ทำแล้ว 29/06/255544111111
50. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว7189126126ทำแล้ว 29/06/255570545453
51. อบต.นครหงษ์ (ปากชม)ทำแล้ว6724553ทำแล้ว 28/06/255553232323
52. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว7161135134ทำแล้ว 22/06/255592383837
53. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว8180299110ทำแล้ว 12/06/255545232321
54. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7259105105ทำแล้ว 29/06/2555450424242
55. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว711292107ทำแล้ว 21/06/255539392525
56. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว5253648259ทำแล้ว 29/06/2555139303025
57. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6969433ทำแล้ว 19121111
58. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว813199ทำแล้ว 05/06/255529272727
59. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว8289294294ทำแล้ว 11/06/255539222222
60. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7257257257ทำแล้ว 14/06/2555638272718
61. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว8119143115ทำแล้ว 20/03/255679696969
62. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว7565656ทำแล้ว 25/06/255556373737
63. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว748ทำแล้ว 29/06/255524111
64. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7356353353ทำแล้ว 29/06/255545232220
65. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว7200199199ทำแล้ว 02/04/2555136191311
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว7222198198ทำแล้ว 29/06/25552450151212
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7888180ทำแล้ว 13/07/2555141333333
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6707474ทำแล้ว 06/07/255534141414
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว760ทำแล้ว 926111111
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว7149161166ทำแล้ว 26/06/25551411109
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว6259139152ทำแล้ว 11/06/2555153444444
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว6767271ทำแล้ว 08/06/2555219141413
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว7207238115ทำแล้ว 13/06/255571251918
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6708587ทำแล้ว 10/08/2555144282828
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7243233247ทำแล้ว 03/04/2555233323232
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว6160160160ทำแล้ว 25/05/2555724733
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว7501382400ทำแล้ว 13/06/2555133848484
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7138138129ทำแล้ว 07/06/255522888
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว7279274272ทำแล้ว 12/06/2555140312525
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7767266ทำแล้ว 12/06/255546242422
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว793668ทำแล้ว 26/06/25551032262626
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว6158119119ทำแล้ว 27/06/2555331033
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว7297167ทำแล้ว 11/06/255549228818181
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว7182189147ทำแล้ว 25/06/2555184204717070
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7202116116ทำแล้ว 25/06/25559999
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว7197206229ทำแล้ว 27/06/255568515150
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4359362362ทำแล้ว 01/10/255437333
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8494444ทำแล้ว 28/03/25551257373737
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7311311311ทำแล้ว 13/06/2555783585858
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7232211211ทำแล้ว 26/12/2555231292827
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว61419998ทำแล้ว 25/06/255529181818
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว96211ทำแล้ว 30/06/255548242423
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว71058886ทำแล้ว 27/06/255540292929
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7184185185ทำแล้ว 29/06/255531121212
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว12148165179ทำแล้ว 27/06/25557222
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7144121119ทำแล้ว 21/06/255542383834
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว7909090ทำแล้ว 29/06/255533181817
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว71149595ทำแล้ว 29/06/2555158424241
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว72255ทำแล้ว 27/06/2555820161613
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7202199170ทำแล้ว 29/06/2555161262
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6494949ทำแล้ว 11/07/255522202016
รวม 101 อปท.10170718,61215,66014,0771018746,5603,7593,4593,326
ข้อมูล ณ 13/09/2563