รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุดรธานี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.อุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว61,9161,679400ทำแล้ว 23/04/2555937138494743
2. เทศบาลนครอุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว86499392ทำแล้ว 30/05/2556302832037138
3. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5148142141ทำแล้ว 29/06/25551163595956
4. เทศบาลเมืองบ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7230190198ทำแล้ว 29/06/255549107636362
5. เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5239155130ทำแล้ว 29/06/255580167116116114
6. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว7828282ทำแล้ว 25/09/2555433141
7. เทศบาลตำบลกลางใหญ่ (บ้านผือ)ทำแล้ว7144109100ทำแล้ว 29/06/25556666
8. เทศบาลตำบลกุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว5434321276ทำแล้ว 29/06/255516142737170
9. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว81038986ทำแล้ว 27/06/255557363534
10. เทศบาลตำบลกุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว5342180180ทำแล้ว 29/06/255510112909088
11. เทศบาลตำบลกู่แก้ว (กู่แก้ว)ทำแล้ว8287ทำแล้ว 18/09/2555137159626260
12. เทศบาลตำบลคอนสาย (กู่แก้ว)ทำแล้ว7866250ทำแล้ว 29/08/255596169685936
13. เทศบาลตำบลคำบง (บ้านผือ)ทำแล้ว8263242238ทำแล้ว 29/06/255552262423
14. เทศบาลตำบลโคกสูง (หนองหาน)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 29/06/255568252323
15. เทศบาลตำบลจำปี (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7732ทำแล้ว 30/10/25562211
16. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง (กุดจับ)ทำแล้ว4232233233ทำแล้ว 08/06/255560111
17. เทศบาลตำบลเชียงแหว (กุมภวาปี)ทำแล้ว7257138137ทำแล้ว 29/06/255527111231413
18. เทศบาลตำบลแชแล (กุมภวาปี)ทำแล้ว648923886ทำแล้ว 09/04/255677666
19. เทศบาลตำบลไชยวาน (ไชยวาน)ทำแล้ว5217155144ทำแล้ว 29/06/255512115111
20. เทศบาลตำบลตาลเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว92447ทำแล้ว 10/06/2555200188188188
21. เทศบาลตำบลทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว9138121136ทำแล้ว 05/06/255549333232
22. เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8238239239ทำแล้ว 15/06/255567676761
23. เทศบาลตำบลนาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว1015014145ทำแล้ว 29/06/25551068686864
24. เทศบาลตำบลนางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5419254253ทำแล้ว 28/06/25555169169169169
25. เทศบาลตำบลนาดี (หนองแสง)ทำแล้ว6317163144ทำแล้ว 29/06/25551789322521
26. เทศบาลตำบลนายูง (นายูง)ทำแล้ว5111111ทำแล้ว 20/09/255523073111
27. เทศบาลตำบลน้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5447446445ทำแล้ว 29/06/2555247121111
28. เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5180181139ทำแล้ว 29/06/255556111110
29. เทศบาลตำบลโนนทอง (นายูง)ทำแล้ว7120121121ทำแล้ว 29/06/25555111
30. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว41871010ทำแล้ว 15/08/2555166222
31. เทศบาลตำบลโนนหวาย (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6292292292ทำแล้ว 21/06/255546111
32. เทศบาลตำบลบะยาว (วังสามหมอ)ทำแล้ว51007475ทำแล้ว 08/06/2555349171717
33. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สร้างคอม)ทำแล้ว81062ทำแล้ว 20/06/25558100848382
34. เทศบาลตำบลบ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7231181208ทำแล้ว 28/06/255580585856
35. เทศบาลตำบลบ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว7211211211ทำแล้ว 17/07/2555211444444
36. เทศบาลตำบลบ้านตาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7197186186ทำแล้ว 05/04/2556380292722
37. เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (เพ็ญ)ทำแล้ว7193177179ทำแล้ว 25/06/2555182454543
38. เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6896970ทำแล้ว 29/06/2555110222
39. เทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว6336181161ทำแล้ว 20/06/2555283111
40. เทศบาลตำบลบ้านยวด (สร้างคอม)ทำแล้ว7424343ทำแล้ว 01/06/255526111
41. เทศบาลตำบลปะโค (กุมภวาปี)ทำแล้ว6199198198ทำแล้ว 18/06/255550383837
42. เทศบาลตำบลปะโค (กุดจับ)ทำแล้ว81216059ทำแล้ว 26/06/2556634311
43. เทศบาลตำบลผักตบ (หนองหาน)ทำแล้ว73933ทำแล้ว 18/06/2555437722
44. เทศบาลตำบลผาสุก (วังสามหมอ)ทำแล้ว6113403403ทำแล้ว 05/03/25564278433
45. เทศบาลตำบลพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว7211192170ทำแล้ว 29/06/255510810710774
46. เทศบาลตำบลเพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว6325252241ทำแล้ว 28/12/255566111
47. เทศบาลตำบลโพนสูง (ไชยวาน)ทำแล้ว914311799ทำแล้ว 29/06/2555225211
48. เทศบาลตำบลภูผาแดง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7216221206ทำแล้ว 20/06/2555148411110
49. เทศบาลตำบลเมืองเพีย (กุดจับ)ทำแล้ว81311514ทำแล้ว 20/09/255566111
50. เทศบาลตำบลยางชุม (กุดจับ)ทำแล้ว5168131242ทำแล้ว 15/06/255561252424
51. เทศบาลตำบลลำพันชาด (วังสามหมอ)ทำแล้ว99510621ทำแล้ว 07/06/255529966
52. เทศบาลตำบลวังสามหมอ (วังสามหมอ)ทำแล้ว6112112112ทำแล้ว 28/06/255540292929
53. เทศบาลตำบลเวียงคำ (กุมภวาปี)ทำแล้ว881248248ทำแล้ว 24/09/255581222
54. เทศบาลตำบลศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว513514365ทำแล้ว 15/06/255590828174
55. เทศบาลตำบลสร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว56588ทำแล้ว 20/06/25554873555555
56. เทศบาลตำบลสร้างคอม (สร้างคอม)ทำแล้ว5505050ทำแล้ว 29/06/255537343431
57. เทศบาลตำบลแสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว51841616ทำแล้ว 05/03/255665222120
58. เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7222383198ทำแล้ว 30/06/255540111
59. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5308433325ทำแล้ว 26/06/2555452213488
60. เทศบาลตำบลหนองบัวบาน (หนองวัวซอ)ทำแล้ว513613626ทำแล้ว 29/06/255523107545446
61. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองหาน)ทำแล้ว8159184ทำแล้ว 22/08/2556126322
62. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6371160145ทำแล้ว 03/01/255635201919
63. เทศบาลตำบลหนองเม็ก (หนองหาน)ทำแล้ว5979690ทำแล้ว 13/06/255569313131
64. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว51042152ทำแล้ว 08/02/2556869715118
65. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (ไชยวาน)ทำแล้ว619117180ทำแล้ว 08/06/255540111
66. เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว711316163ทำแล้ว 329222222
67. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (วังสามหมอ)ทำแล้ว5264199175ทำแล้ว 14/07/25551111
68. เทศบาลตำบลหนองหว้า (กุมภวาปี)ทำแล้ว7144140138ทำแล้ว 27/04/255539171717
69. เทศบาลตำบลหนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว4117118118ทำแล้ว 21/06/255538292927
70. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (กุมภวาปี)ทำแล้ว5123123122ทำแล้ว 26/06/255564424242
71. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว8180331183ทำแล้ว 15/06/2555212111
72. เทศบาลตำบลอูบมุง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6180230292ทำแล้ว 22/06/25559123939188
73. อบต.กุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว8190132130ทำแล้ว 28/06/2555121111
74. อบต.กุดสระ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71835856ทำแล้ว 30/06/25551048777
75. อบต.กุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว613310093ทำแล้ว 29/06/2555651454040
76. อบต.ขอนยูง (กุดจับ)ทำแล้ว7160155163ทำแล้ว 18/06/255659353533
77. อบต.ข้าวสาร (บ้านผือ)ทำแล้ว62771515ทำแล้ว 23/05/2555277605754
78. อบต.เขือน้ำ (บ้านผือ)ทำแล้ว6625855ทำแล้ว 23/08/2555264262121
79. อบต.ค้อใหญ่ (กู่แก้ว)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 27/06/2555691333
80. อบต.คำโคกสูง (วังสามหมอ)ทำแล้ว51881ทำแล้ว 26/09/255579333
81. อบต.คำด้วง (บ้านผือ)ทำแล้ว5255287218ทำแล้ว 15/06/2555333282827
82. อบต.คำเลาะ (ไชยวาน)ทำแล้ว6186186186ทำแล้ว 25/07/2555341866
83. อบต.โคกกลาง (เพ็ญ)ทำแล้ว6606060ทำแล้ว 29/06/255529511
84. อบต.โคกกลาง (โนนสะอาด)ทำแล้ว6111127114ทำแล้ว 15/06/25551235111
85. อบต.โคกสะอาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5482625ทำแล้ว 14/06/255547111
86. อบต.จอมศรี (เพ็ญ)ทำแล้ว8404345337ทำแล้ว 28/06/255570111
87. อบต.จำปาโมง (บ้านผือ)ทำแล้ว7124264246ทำแล้ว 22/06/255539848422
88. อบต.เชียงดา (สร้างคอม)ทำแล้ว6968911ทำแล้ว 29/06/255517111
89. อบต.เชียงพิณ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7949595ทำแล้ว 28/06/255548222
90. อบต.เชียงยืน (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5971913ทำแล้ว 11/06/255597919188
91. อบต.เชียงหวาง (เพ็ญ)ทำแล้ว5565151ทำแล้ว 29/06/255538111
92. อบต.ดงเย็น (บ้านดุง)ทำแล้ว6839292ทำแล้ว 29/06/25551546232020
93. อบต.ดอนกลอย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7194224148ทำแล้ว 26/06/255525632104
94. อบต.ดอนหายโศก (หนองหาน)ทำแล้ว5161156143ทำแล้ว 14/06/255539303030
95. อบต.ตาดทอง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6232245268ทำแล้ว 08/06/2555228444
96. อบต.ตานเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว10116118118ทำแล้ว 30/07/255552411
97. อบต.ตูมใต้ (กุมภวาปี)ทำแล้ว71288585ทำแล้ว 26/06/2555151405022
98. อบต.เตาไห (เพ็ญ)ทำแล้ว854ทำแล้ว 24/01/25561553811
99. อบต.ถ่อนนาลับ (บ้านดุง)ทำแล้ว6160173133ทำแล้ว 27/02/255644353533
100. อบต.ทมนางาม (โนนสะอาด)ทำแล้ว61197070ทำแล้ว 25/06/2555119827776
101. อบต.ทับกุง (หนองแสง)ทำแล้ว546756332ทำแล้ว 29/06/25552248666
102. อบต.ท่าลี่ (กุมภวาปี)ทำแล้ว71402626ทำแล้ว 13/06/255633173422
103. อบต.ทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว6185185184ทำแล้ว 14/06/2556183113113113
104. อบต.นากว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7140140144ทำแล้ว 28/06/255544322825
105. อบต.นาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7330331330ทำแล้ว 29/06/25552568383838
106. อบต.นาคำ (บ้านดุง)ทำแล้ว7197194194ทำแล้ว 06/02/2556959404040
107. อบต.นาแค (นายูง)ทำแล้ว623553ทำแล้ว 28/06/25551111
108. อบต.นางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5819175ทำแล้ว 27/06/2555150191716
109. อบต.นาชุมแสง (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8223216214ทำแล้ว 29/06/255518222
110. อบต.นาดี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7173189208ทำแล้ว 24/09/255541105646463
111. อบต.นาทม (ทุ่งฝน)ทำแล้ว7138355324ทำแล้ว 14/06/255526101111
112. อบต.นาทราย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7136136136ทำแล้ว 15/06/255587484845
113. อบต.นาบัว (เพ็ญ)ทำแล้ว634ทำแล้ว 15/06/255524141411
114. อบต.นาพู่ (เพ็ญ)ทำแล้ว6949292ทำแล้ว 19/06/255540121909090
115. อบต.นาม่วง (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7308617311ทำแล้ว 06/11/2555280111
116. อบต.นายูง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว76611ทำแล้ว 23/05/255565433
117. อบต.นาสะอาด (สร้างคอม)ทำแล้ว5505151ทำแล้ว 19/06/255550111
118. อบต.นาไหม (บ้านดุง)ทำแล้ว6767979ทำแล้ว 22/06/2555148161515
119. อบต.น้ำพ่น (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7188229200ทำแล้ว 22/02/2556654504636
120. อบต.น้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5671919ทำแล้ว 28/02/25563111
121. อบต.นิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5126230146ทำแล้ว 15/05/2555107714109
122. อบต.โนนทอง (บ้านผือ)ทำแล้ว588102349ทำแล้ว 20/03/25561010107
123. อบต.โนนทองอินทร์ (กู่แก้ว)ทำแล้ว71142222ทำแล้ว 29/06/25557222
124. อบต.โนนสูง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว52784026ทำแล้ว 28/06/2555894912221
125. อบต.บ้านก้อง (นายูง)ทำแล้ว51717675ทำแล้ว 27/06/255591707069
126. อบต.บ้านขาว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7203220228ทำแล้ว 29/06/255520117109102101
127. อบต.บ้านค้อ (บ้านผือ)ทำแล้ว6310288284ทำแล้ว 29/06/255559363332
128. อบต.บ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว61213434ทำแล้ว 11/06/2555342011
129. อบต.บ้านจันทน์ (บ้านดุง)ทำแล้ว51599580ทำแล้ว 31/07/255549111
130. อบต.บ้านชัย (บ้านดุง)ทำแล้ว7204188188ทำแล้ว 15/05/255549241918
131. อบต.บ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว71209796ทำแล้ว 26/06/255577666666
132. อบต.บ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7205210210ทำแล้ว 19/06/25561131222
133. อบต.บ้านแดง (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว5154196190ทำแล้ว 29/06/25553465656462
134. อบต.บ้านตาด (บ้านดุง)ทำแล้ว7260260260ทำแล้ว 06/06/255567424139
135. อบต.บ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว7495151ทำแล้ว 27/06/255549212121
136. อบต.บ้านม่วง (บ้านดุง)ทำแล้ว9692521ทำแล้ว 25/06/25551113522
137. อบต.บ้านยา (หนองหาน)ทำแล้ว775101101ทำแล้ว 25/06/255556353128
138. อบต.บ้านหยวก (น้ำโสม)ทำแล้ว7159148135ทำแล้ว 29/06/255553464646
139. อบต.บ้านหินโงม (สร้างคอม)ทำแล้ว5343434ทำแล้ว 25/09/255629111
140. อบต.บ้านเหล่า (เพ็ญ)ทำแล้ว8575858ทำแล้ว 29/06/255512231675
141. อบต.บุ่งแก้ว (โนนสะอาด)ทำแล้ว725921658ทำแล้ว 11/08/255516444
142. อบต.ผาสุก (กุมภวาปี)ทำแล้ว72001ทำแล้ว 26/09/25562005032
143. อบต.พังงู (หนองหาน)ทำแล้ว8797878ทำแล้ว 22/06/255569575754
144. อบต.เพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว7188102102ทำแล้ว 15/06/2555151151151151
145. อบต.โพธิ์ศรีสำราญ (โนนสะอาด)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 14/02/2556856454545
146. อบต.โพนงาม (หนองหาน)ทำแล้ว7948462ทำแล้ว 18/06/255594262626
147. อบต.โพนสูง (บ้านดุง)ทำแล้ว7613ทำแล้ว 18/06/25551979717169
148. อบต.เมืองพาน (บ้านผือ)ทำแล้ว6199198198ทำแล้ว 29/06/255552120322
149. อบต.วังทอง (บ้านดุง)ทำแล้ว10388323293ทำแล้ว 11/03/255618121212
150. อบต.ศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว716310987ทำแล้ว 19/06/25551241111
151. อบต.ศรีสำราญ (น้ำโสม)ทำแล้ว58286ทำแล้ว 15/02/255552111
152. อบต.สร้อยพร้าว (หนองหาน)ทำแล้ว52019589ทำแล้ว 30/05/2555483288
153. อบต.สร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว7159126144ทำแล้ว 29/06/255547343131
154. อบต.สร้างแป้น (เพ็ญ)ทำแล้ว8137166166ทำแล้ว 29/06/255598727270
155. อบต.สะแบง (หนองหาน)ทำแล้ว71695354ทำแล้ว 15/06/255562621111
156. อบต.สามพร้าว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6864235ทำแล้ว 11/06/255567663532
157. อบต.สามัคคี (น้ำโสม)ทำแล้ว5636363ทำแล้ว 27/06/255527573622
158. อบต.สีออ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8250428321ทำแล้ว 18/06/25551111
159. อบต.สุมเส้า (เพ็ญ)ทำแล้ว61878382ทำแล้ว 28/08/25552189444
160. อบต.เสอเพลอ (กุมภวาปี)ทำแล้ว5143143143ทำแล้ว 14/05/255572333
161. อบต.แสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว7854040ทำแล้ว 26/06/25558111
162. อบต.โสมเยี่ยม (น้ำโสม)ทำแล้ว5181182182ทำแล้ว 30/06/255524444
163. อบต.หนองกุงทับม้า (วังสามหมอ)ทำแล้ว4169169169ทำแล้ว 21/06/255537111
164. อบต.หนองกุงศรี (โนนสะอาด)ทำแล้ว714443ทำแล้ว 22/06/255511111
165. อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ)ทำแล้ว5766666ทำแล้ว 27/06/25551111
166. อบต.หนองนาคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71326565ทำแล้ว 29/08/2555132331611
167. อบต.หนองแวง (บ้านผือ)ทำแล้ว7897044ทำแล้ว 12/04/25552373323130
168. อบต.หนองแวง (น้ำโสม)ทำแล้ว8233234234ทำแล้ว 29/06/255535982842
169. อบต.หนองสระปลา (หนองหาน)ทำแล้ว10174125125ทำแล้ว 02/07/255571373736
170. อบต.หนองแสง (หนองแสง)ทำแล้ว8146150131ทำแล้ว 22/06/2555863462016
171. อบต.หนองหลัก (ไชยวาน)ทำแล้ว6151152150ทำแล้ว 28/05/2555101108474747
172. อบต.หนองหัวคู (บ้านผือ)ทำแล้ว6251107106ทำแล้ว 30/06/25551185533
173. อบต.หนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว71231414ทำแล้ว 15/06/2555641611
174. อบต.หนองอ้อ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6933737ทำแล้ว 23/05/2555393341515
175. อบต.หนองไฮ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7266266266ทำแล้ว 15/05/255588131313
176. อบต.หมากหญ้า (หนองวัวซอ)ทำแล้ว8911521ทำแล้ว 08/06/255546111
177. อบต.หมูม่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7107107107ทำแล้ว 28/06/2555107666261
178. อบต.ห้วยสามพาด (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว6324400270ทำแล้ว 02/07/2555182111
179. อบต.หายโศก (บ้านผือ)ทำแล้ว6134132144ทำแล้ว 18/06/2555106108888888
180. อบต.อ้อมกอ (บ้านดุง)ทำแล้ว7541715ทำแล้ว 23/07/255554242422
181. อบต.อุ่มจาน (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7182211211ทำแล้ว 23/11/255568453333
รวม 181 อปท.1811,17132,30426,90722,4461812,81113,2035,8484,8524,604
ข้อมูล ณ 13/09/2563