รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว62,086610510ทำแล้ว 04/03/2556669662662659
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว13441283218ทำแล้ว 02/11/25551442295198158
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว7350349349ทำแล้ว 27/06/2555761353535
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว7474321294ทำแล้ว 29/06/25551966087
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6535252ทำแล้ว 26/06/25554968686842
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7264233200ทำแล้ว 29/06/255550207146146146
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว4493472462ทำแล้ว 30/06/25556120532222
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว52394120ทำแล้ว 29/06/25555163140140140
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว5155118127ทำแล้ว 29/06/2555232303029
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว6165111105ทำแล้ว 25/06/2555471222
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4155161160ทำแล้ว 27/06/255592929292
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว6208137125ทำแล้ว 15/06/2555105848483
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว7144141140ทำแล้ว 23/05/255513134117117115
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6887874ทำแล้ว 15/06/255588626261
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5829292ทำแล้ว 31/07/255561383838
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว514211993ทำแล้ว 03/10/255599767676
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5321283267ทำแล้ว 18/12/2555132121121121
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว71115252ทำแล้ว 29/06/25551100564545
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว7208119114ทำแล้ว 29/06/255516692533
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว8198208189ทำแล้ว 27/06/255576555550
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 30/06/255590242423
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว5837371ทำแล้ว 29/06/255570111
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว7176118105ทำแล้ว 29/06/255581999
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5191153133ทำแล้ว 18/06/255520115929292
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51283232ทำแล้ว 22/06/255577402626
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว4145161161ทำแล้ว 29/06/2555270434137
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว6369372369ทำแล้ว 29/06/2555165191818
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6115115115ทำแล้ว 11/06/06551773724745
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5194193193ทำแล้ว 21/06/255528888
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว5738053ทำแล้ว 07/12/2555565535352
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว6110104103ทำแล้ว 20/06/2555280626252
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5452726ทำแล้ว 28/03/2555448393838
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว784ทำแล้ว 28/06/2555180662626
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว5260253344ทำแล้ว 30/06/2555174545452
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5647160ทำแล้ว 29/06/255541393636
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5131125125ทำแล้ว 29/06/255511107818181
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว51074040ทำแล้ว 20/06/2555104928888
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว71169281ทำแล้ว 08/06/2555892422
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว5150123123ทำแล้ว 30/06/2555126103103103
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5217171138ทำแล้ว 25/06/25552222
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5217178141ทำแล้ว 28/06/2556106887472
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว51028883ทำแล้ว 28/06/2555101414141
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6237463336ทำแล้ว 28/06/25566222
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว7250250250ทำแล้ว 14/06/25556125433
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว78798136ทำแล้ว 29/06/255541313131
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8124225292ทำแล้ว 27/06/2555124103103101
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว599107106ทำแล้ว 10/05/255570444444
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว69389104ทำแล้ว 25/06/2555578363633
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5214176173ทำแล้ว 03/09/255620105656461
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6143208194ทำแล้ว 30/06/055580111
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว5150130127ทำแล้ว 14/06/2555860343434
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว42159214ทำแล้ว 16/01/255634141414
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว51596863ทำแล้ว 29/06/255582743
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว5149196146ทำแล้ว 05/06/255579616161
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว6208178158ทำแล้ว 27/06/2555148281717
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5111ทำแล้ว 29/06/25559727111
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5147150150ทำแล้ว 18/01/2556120666
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว51108874ทำแล้ว 28/06/255561414141
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5115121131ทำแล้ว 30/07/255598626261
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว4202179150ทำแล้ว 18/07/255577411
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว596103102ทำแล้ว 29/06/255525121210
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว61524038ทำแล้ว 29/06/2555196121212
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5229175191ทำแล้ว 28/06/2555103362929
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว5115118118ทำแล้ว 13/12/255548422
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7171141140ทำแล้ว 28/06/255614781211
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว4916666ทำแล้ว 31/07/255553262524
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว5169169169ทำแล้ว 12/10/2555192414141
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5139136116ทำแล้ว 29/06/25551984232323
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว4245232176ทำแล้ว 18/10/2555111107107104
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว6140144139ทำแล้ว 27/06/2555593686868
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว7909090ทำแล้ว 21/06/255564322
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว6837377ทำแล้ว 15/06/255583373736
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8159156188ทำแล้ว 01/05/25561687626262
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7989898ทำแล้ว 28/06/255597717171
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว7162159158ทำแล้ว 12/06/25554696322
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว61479385ทำแล้ว 15/06/255582494949
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว61578674ทำแล้ว 29/06/25551369281212
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว51249796ทำแล้ว 19/06/255515139121121115
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว5888888ทำแล้ว 25/06/255574272625
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว7583131ทำแล้ว 29/06/25552574222
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว6676262ทำแล้ว 21/06/2555345403937
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7166175164ทำแล้ว 29/06/2555140115114114
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6430276150ทำแล้ว 29/06/255521311144
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว5127274169ทำแล้ว 19/06/2555791696868
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว6122127127ทำแล้ว 08/06/2555103343429
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6152173239ทำแล้ว 29/06/25552120106106106
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5937810ทำแล้ว 25/07/255520333
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว61155656ทำแล้ว 17/08/25554119939390
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว41437927ทำแล้ว 13/09/25551144312926
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว51292323ทำแล้ว 28/06/255561333229
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว712110399ทำแล้ว 29/06/25551082484848
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว51459897ทำแล้ว 14/06/255542301917
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว6651017ทำแล้ว 11/06/255542373735
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว5123114100ทำแล้ว 26/06/2555111383130
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6235237237ทำแล้ว 30/06/25551083423634
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว4808080ทำแล้ว 20/06/2555239272727
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว41651717ทำแล้ว 28/06/255562584847
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6140139138ทำแล้ว 27/06/255538313130
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว5564645ทำแล้ว 15/06/255513222
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5125128128ทำแล้ว 28/06/2555566525151
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว4415226179ทำแล้ว 14/06/255525232323
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7180156171ทำแล้ว 29/06/255599655836
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว4145142122ทำแล้ว 15/06/255594696966
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว412511ทำแล้ว 20/06/25553497675353
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว61348175ทำแล้ว 29/06/2555694773635
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว511011848ทำแล้ว 28/02/2555769575653
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว6959389ทำแล้ว 22/06/2555567181610
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว5116230118ทำแล้ว 22/06/255544141414
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5126129128ทำแล้ว 25/06/25551912129
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว686ทำแล้ว 13/07/255567333
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7717171ทำแล้ว 12/06/2555711744
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว515610197ทำแล้ว 25/06/255584616161
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว61059595ทำแล้ว 13/06/255564494948
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว7123123123ทำแล้ว 13/06/255576505050
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว610615954ทำแล้ว 29/01/2556106535331
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว611413444ทำแล้ว 13/06/25551756141414
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5136144123ทำแล้ว 13/06/255573181818
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว613110191ทำแล้ว 28/06/25551365222
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5241241241ทำแล้ว 28/06/25553171722
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว5868276ทำแล้ว 25/03/25551779414040
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5575757ทำแล้ว 29/06/2555764191914
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6186178149ทำแล้ว 27/06/2555130130129127
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว510410936ทำแล้ว 29/06/255593939393
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว6181198198ทำแล้ว 29/06/255595919189
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว5192201199ทำแล้ว 27/06/2555687676764
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว56411794ทำแล้ว 12/11/25563973626058
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7252256256ทำแล้ว 14/05/2556392344
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว6178174152ทำแล้ว 28/06/25552991656563
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5114209ทำแล้ว 11/06/2555523322
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6218162157ทำแล้ว 27/06/255569171715
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว77619139ทำแล้ว 15/06/255545933
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว586345ทำแล้ว 01/10/255552423935
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6126147119ทำแล้ว 29/06/2555357505048
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว5260211297ทำแล้ว 29/06/2555451088
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว41089592ทำแล้ว 29/03/255686444444
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว4154144151ทำแล้ว 25/06/2555169555555
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว6161162136ทำแล้ว 30/06/255555343434
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว5148248248ทำแล้ว 20/06/2555987686359
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว51207070ทำแล้ว 01/10/255580635656
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว711522ทำแล้ว 27/06/2555780696968
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว510610295ทำแล้ว 29/01/2556346333230
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71269891ทำแล้ว 26/09/25551179555555
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว5160160160ทำแล้ว 11/06/255551232322
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 28/11/255549333029
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว688811ทำแล้ว 27/06/255567515151
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว4156158157ทำแล้ว 11/06/255532252524
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว72002323ทำแล้ว 22/06/2555132411
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว6735248ทำแล้ว 07/06/255555454545
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว5157155155ทำแล้ว 18/06/255511251611
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว51301919ทำแล้ว 15/06/2555116251616
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว5169158155ทำแล้ว 13/06/25555113181818
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว6168169169ทำแล้ว 20/06/2555168142142142
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7144152151ทำแล้ว 15/06/2555391222
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว5141143142ทำแล้ว 28/06/255543353535
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว4227220249ทำแล้ว 06/06/255544138969586
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7197201232ทำแล้ว 21/06/255595787878
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว5936464ทำแล้ว 29/06/25557100847771
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว52059898ทำแล้ว 30/04/2556481714144
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว5164166165ทำแล้ว 26/06/2555694838380
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว5156141148ทำแล้ว 30/05/25551612210910398
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6175220152ทำแล้ว 30/06/255512102676767
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว61497652ทำแล้ว 01/10/255578787878
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว5113106111ทำแล้ว 20/06/255535111
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว67790101ทำแล้ว 11/06/2555151484848
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว7561922ทำแล้ว 22/06/2555965202019
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว6725337ทำแล้ว 21/06/255546454530
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว5961411ทำแล้ว 20/06/255569333
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว6104112105ทำแล้ว 25/06/2555273464646
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว764637ทำแล้ว 28/09/255553102959595
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว5124135251ทำแล้ว 26/06/255526113929285
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว71139899ทำแล้ว 25/06/255561505050
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5876666ทำแล้ว 29/06/255554222
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว4108108108ทำแล้ว 17/09/2555292727270
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว5131131131ทำแล้ว 14/06/255589313131
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว612223352ทำแล้ว 22/05/255563343434
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว514711389ทำแล้ว 26/06/2555110939393
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว5127113125ทำแล้ว 29/06/2555664555548
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว7308263201ทำแล้ว 25/06/255590737373
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5141134117ทำแล้ว 29/06/255549373737
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว51039594ทำแล้ว 29/01/255663555239
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7676162ทำแล้ว 16/05/25551237353535
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว6939493ทำแล้ว 01/06/255566151312
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7615050ทำแล้ว 29/06/255561232222
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว7174108113ทำแล้ว 29/09/2555174111
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6148135110ทำแล้ว 22/06/2555172393939
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว5757063ทำแล้ว 16/05/255572646464
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว3194214211ทำแล้ว 28/06/25558113828280
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว7878585ทำแล้ว 15/06/2555748373733
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว6909089ทำแล้ว 15/06/25551182645551
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7707171ทำแล้ว 14/06/255555211086
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว510454ทำแล้ว 28/05/25551279141413
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5394449ทำแล้ว 29/06/255522222222
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว61074139ทำแล้ว 14/06/255519105787877
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว51027963ทำแล้ว 13/07/255573181813
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว6862623ทำแล้ว 29/06/25552351454343
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6727070ทำแล้ว 29/06/25551275636363
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว51751555ทำแล้ว 28/06/255512111111
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว511588ทำแล้ว 26/06/255652404040
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว5928789ทำแล้ว 27/06/255577626261
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว5422216ทำแล้ว 15/06/255533221111
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว5111112112ทำแล้ว 26/06/2555267616160
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว513777ทำแล้ว 27/06/2555956464241
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว5896745ทำแล้ว 28/06/255548393939
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว7109104104ทำแล้ว 22/06/255598262613
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว41153625ทำแล้ว 29/06/255587787873
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5140128129ทำแล้ว 12/06/2555471711
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6254264191ทำแล้ว 07/02/2556254544
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว5918186ทำแล้ว 20/06/2555678666666
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7175128150ทำแล้ว 14/06/255515190163163161
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7128128128ทำแล้ว 29/06/2555421088
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว5224233157ทำแล้ว 23/05/25551366292928
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว4118107105ทำแล้ว 11/06/255545221
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว7127112115ทำแล้ว 27/06/25551995776562
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71529494ทำแล้ว 15/06/25553680626245
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว7110109103ทำแล้ว 29/06/2555354404040
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว6858484ทำแล้ว 30/05/255561494947
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว5215105104ทำแล้ว 15/06/255575161804141
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6153153153ทำแล้ว 22/06/25559113838380
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว7626060ทำแล้ว 30/06/25552866111
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7102170176ทำแล้ว 02/07/2556437811
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว510084111ทำแล้ว 25/06/255582434340
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว5855656ทำแล้ว 29/03/255577717171
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว613710751ทำแล้ว 27/06/25551061633
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6172180157ทำแล้ว 18/06/255573353534
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว71346766ทำแล้ว 01/06/2555134129122122
รวม 225 อปท.2251,27134,16728,18325,7282251,34718,50211,28410,3759,987
ข้อมูล ณ 13/09/2563