รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4255253ทำแล้ว 29/06/255533643000
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4496398187ทำแล้ว 26/06/25556111383838
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4224171170ทำแล้ว 27/06/255554221
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4189251 ยังไม่อนุมัติ
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4282297279ทำแล้ว 08/05/255577343232
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7131109112ทำแล้ว 14/02/25561701099
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว7111122129ทำแล้ว 29/06/255593161616
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7375317306ทำแล้ว 29/06/25551111
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7103103103ทำแล้ว 20/06/255512108393937
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6143201160ทำแล้ว 29/06/2555195777777
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41039883ทำแล้ว 28/06/255566109878785
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว41061818ทำแล้ว 14/06/25554873272721
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว5255260260ทำแล้ว 01/04/2556157727269
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว747147164ทำแล้ว 10/09/2555294282827
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4313272392ทำแล้ว 28/06/2555169122121121
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7160178222ทำแล้ว 29/06/25551371722
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4397356182ทำแล้ว 27/06/255559242423
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4249199153ทำแล้ว 28/06/255549353534
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7218173160ทำแล้ว 29/06/2555731171716
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว4148137131ทำแล้ว 11/06/2555668323232
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4187167166ทำแล้ว 11/06/25551237181816
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4262269269ทำแล้ว 26/06/255568200
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว71245538ทำแล้ว 29/06/2556136101010
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว4158158158ทำแล้ว 16/07/2556138138138137
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4869455 ยังไม่อนุมัติ
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว41139388ทำแล้ว 27/12/255545333333
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4231234232ทำแล้ว 21/06/255540655
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7272727ทำแล้ว 16/07/2555523131110
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว451ทำแล้ว 51515151
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว41509076ทำแล้ว 26/11/255536400
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว51722727ทำแล้ว 15/06/25552196302828
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว4977171ทำแล้ว 27/06/255628777
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4127127127ทำแล้ว 29/06/255567101010
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว5432418 ยังไม่อนุมัติ
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว455717ทำแล้ว 22/01/201319333
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 03/06/255646000
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว7183184184ทำแล้ว 31/05/255578242323
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4142134134ทำแล้ว 27/06/2555100101424141
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว511412350ทำแล้ว 30/05/255554464645
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4136136136ทำแล้ว 29/06/255589141111
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4602420ทำแล้ว 28/06/065560000
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7202020 ยังไม่อนุมัติ
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว71112626ทำแล้ว 15/06/255531141414
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5434343ทำแล้ว 27/06/255543262622
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว71539791ทำแล้ว 22/06/2555108878787
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4187186186ทำแล้ว 29/06/2555236353434
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4294291291ทำแล้ว 03/01/2556107652417
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว41209420ทำแล้ว 26/06/255563545453
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5213213213ทำแล้ว 27/06/25552000
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7333333 ยังไม่อนุมัติ
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว7419433139ทำแล้ว 07/06/065568424242
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4116188113ทำแล้ว 20/06/25551870535353
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4696969ทำแล้ว 26/06/255656262020
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4168232207ทำแล้ว 25/06/25551494747471
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว713ทำแล้ว 27/06/255513121210
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว410713966ทำแล้ว 11/06/255510112717171
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว31018787ทำแล้ว 26/06/25554350505050
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว42138976ทำแล้ว 16/07/255536722
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว732ทำแล้ว 26/06/255532191815
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว78366ทำแล้ว 29/06/255563545149
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41122929ทำแล้ว 12/06/2555112747272
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4600599162ทำแล้ว 25/06/25555281699
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4111 ยังไม่อนุมัติ
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4113145143ทำแล้ว 27/06/255524131211
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4144124166ทำแล้ว 10/08/25552460464436
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7228ทำแล้ว 18/06/25554111111
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7113111107ทำแล้ว 26/06/2555565575249
รวม 68 อปท.6834211,1449,8387,379617534,1442,0251,9161,859
ข้อมูล ณ 13/09/2563