รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บึงกาฬ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.บึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7824613162ทำแล้ว 28/06/2555382232232222
2. เทศบาลตำบลโคกก่อง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว632532635ทำแล้ว 29/06/255539111
3. เทศบาลตำบลไคสี (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7504292298ทำแล้ว 20/06/2555657292928
4. เทศบาลตำบลซาง (เซกา)ทำแล้ว62752117ทำแล้ว 12/11/2555210766
5. เทศบาลตำบลโซ่พิสัย (โซ่พิสัย)ทำแล้ว5888236ทำแล้ว 09/07/255523322
6. เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง (พรเจริญ)ทำแล้ว51513228ทำแล้ว 22/06/2555191918382
7. เทศบาลตำบลท่าสะอาด (เซกา)ทำแล้ว7246260163ทำแล้ว 27/06/255558121211
8. เทศบาลตำบลโนนสว่าง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7144194120ทำแล้ว 25/06/255522122897259
9. เทศบาลตำบลบึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว51375546ทำแล้ว 13/06/255512531155
10. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว77130152ทำแล้ว 29/06/255570171616
11. เทศบาลตำบลบึงงาม (บึงโขงหลง)ทำแล้ว810013027ทำแล้ว 08/10/255510555
12. เทศบาลตำบลปากคาด (ปากคาด)ทำแล้ว6237237237ทำแล้ว 29/06/2555104555
13. เทศบาลตำบลพรเจริญ (พรเจริญ)ทำแล้ว5717669ทำแล้ว 06/06/2555962322929
14. เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6717171ทำแล้ว 25/06/255571111111
15. เทศบาลตำบลศรีพนา (เซกา)ทำแล้ว7337240225ทำแล้ว 29/06/255593444
16. เทศบาลตำบลศรีวิไล (ศรีวิไล)ทำแล้ว5229235236ทำแล้ว 26/06/255564777
17. เทศบาลตำบลศรีสำราญ (พรเจริญ)ทำแล้ว7236236236ทำแล้ว 19/06/25551100535353
18. เทศบาลตำบลหนองเลิง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว679814ทำแล้ว 23/05/2555933111
19. เทศบาลตำบลหอคำ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6279144108ทำแล้ว 28/06/255541222018
20. อบต.คำแก้ว (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6138130131ทำแล้ว 20/06/255569119908479
21. อบต.คำนาดี (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว61313535ทำแล้ว 26/06/255539323231
22. อบต.โคกกว้าง (บุ่งคล้า)ทำแล้ว6292204204ทำแล้ว 28/06/255530151515
23. อบต.ชัยพร (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7139142133ทำแล้ว 13/07/255512222
24. อบต.ชุมภูพร (ศรีวิไล)ทำแล้ว7175154154ทำแล้ว 20/06/25557109454138
25. อบต.เซกา (เซกา)ทำแล้ว94283425ทำแล้ว 01/10/2555101232323
26. อบต.โซ่ (โซ่พิสัย)ทำแล้ว7968885ทำแล้ว 69404038
27. อบต.ดงบัง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว6171130129ทำแล้ว 24/07/2555388494745
28. อบต.ถ้ำเจริญ (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 29/06/255527644
29. อบต.ท่ากกแดง (เซกา)ทำแล้ว10203122114ทำแล้ว 11/05/2555266434341
30. อบต.ท่าดอกคำ (บึงโขงหลง)ทำแล้ว72996969ทำแล้ว 26/03/255669191615
31. อบต.ท่าสะอาด (เซกา)ทำแล้ว8716758ทำแล้ว 05/04/255521111111
32. อบต.นากั้ง (ปากคาด)ทำแล้ว7207208208ทำแล้ว 01/06/25551545666
33. อบต.นาดง (ปากคาด)ทำแล้ว7193221204ทำแล้ว 29/01/255652242424
34. อบต.นาสวรรค์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว61397873ทำแล้ว 03/10/25551005512112
35. อบต.นาสะแบง (ศรีวิไล)ทำแล้ว7235218212ทำแล้ว 05/06/25556111434136
36. อบต.นาสิงห์ (ศรีวิไล)ทำแล้ว61452222ทำแล้ว 06/06/255531312928
37. อบต.นาแสง (ศรีวิไล)ทำแล้ว743433ทำแล้ว 30/01/2556991111
38. อบต.น้ำจั้น (เซกา)ทำแล้ว744ทำแล้ว 01/06/25551357323232
39. อบต.โนนศิลา (ปากคาด)ทำแล้ว6828181ทำแล้ว 01/06/255548343433
40. อบต.โนนสมบูรณ์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว624414094ทำแล้ว 12/07/255514987344
41. อบต.บัวตูม (โซ่พิสัย)ทำแล้ว5858383ทำแล้ว 30/03/2555721181817
42. อบต.บ้านต้อง (เซกา)ทำแล้ว448ทำแล้ว 19/06/255548232220
43. อบต.บึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7213211211ทำแล้ว 28/06/255530998
44. อบต.บุ่งคล้า (บุ่งคล้า)ทำแล้ว7112173171ทำแล้ว 28/06/2555170646464
45. อบต.ป่งไฮ (เซกา)ทำแล้ว7193202172ทำแล้ว 25/06/2555154221
46. อบต.ปากคาด (ปากคาด)ทำแล้ว6266234233ทำแล้ว 25/01/25562554212120
47. อบต.ป่าแฝก (พรเจริญ)ทำแล้ว720720730ทำแล้ว 26/06/2555207555
48. อบต.โป่งเปือย (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว61409688ทำแล้ว 30/07/255566484543
49. อบต.โพธิ์หมากแข้ง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว6171217216ทำแล้ว 21/03/255561121111
50. อบต.วังชมภู (พรเจริญ)ทำแล้ว81845450ทำแล้ว 12/06/255547666
51. อบต.ศรีชมภู (โซ่พิสัย)ทำแล้ว7154164151ทำแล้ว 28/06/25556338109
52. อบต.ศรีชมภู (พรเจริญ)ทำแล้ว4143102102ทำแล้ว 27/06/255536444
53. อบต.สมสนุก (ปากคาด)ทำแล้ว8208193192ทำแล้ว 25/06/255570552
54. อบต.โสกก่าม (เซกา)ทำแล้ว7329326324ทำแล้ว 07/06/2555148312525
55. อบต.หนองเดิ่น (บุ่งคล้า)ทำแล้ว6617189ทำแล้ว 18/07/2555332161515
56. อบต.หนองทุ่ม (เซกา)ทำแล้ว7806060ทำแล้ว 18/06/255580333
57. อบต.หนองพันทา (โซ่พิสัย)ทำแล้ว710499101ทำแล้ว 06/06/2555229222
58. อบต.หนองยอง (ปากคาด)ทำแล้ว7898266ทำแล้ว 29/06/2555636111
59. อบต.หนองหัวช้าง (พรเจริญ)ทำแล้ว4232421ทำแล้ว 28/06/255510625999
60. อบต.เหล่าทอง (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6989797ทำแล้ว 29/06/255543212121
รวม 60 อปท.6038810,8898,5366,773605423,8511,6011,4311,359
ข้อมูล ณ 13/09/2563