รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว71,7291,227716ทำแล้ว 19/10/25551121999999
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8256217293ทำแล้ว 19/04/255511070494342
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว81717676ทำแล้ว 28/06/255539811
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8128107107ทำแล้ว 25/06/2555111099
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว51039540ทำแล้ว 09/08/065678514846
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว7275272272ทำแล้ว 24/09/255545303030
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6133129130ทำแล้ว 17/04/255538332
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6141114113ทำแล้ว 29/06/25559111
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว7397405405ทำแล้ว 13/09/2555125666
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5124114113ทำแล้ว 23/07/255565373737
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6253268268ทำแล้ว 08/06/25555061403938
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5158119114ทำแล้ว 01/06/255544941897
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว75417457ทำแล้ว 27/06/2555215999
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว71459784ทำแล้ว 22/06/255568111
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6137151150ทำแล้ว 30/06/25551625252525
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว61547965ทำแล้ว 21/06/255546141414
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว724388ทำแล้ว 25/06/2555125626258
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8212172107ทำแล้ว 28/06/255556111111
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6142127127ทำแล้ว 25/06/255592636363
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5933635ทำแล้ว 14/06/2555350242423
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว51319413ทำแล้ว 25/06/255550453938
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5323290308ทำแล้ว 29/06/255538181715
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6261266266ทำแล้ว 29/06/2555103111
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว51786464ทำแล้ว 27/06/25551178111
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6116117117ทำแล้ว 08/06/2555116707069
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4579296ทำแล้ว 20/06/2555244323232
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว6258264234ทำแล้ว 29/06/255551138313125
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว9206205205ทำแล้ว 13/06/25551141022
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว88412191ทำแล้ว 15/06/255584262618
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว52588281ทำแล้ว 29/06/255566272726
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว6316322322ทำแล้ว 29/06/2555133721
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6122169168ทำแล้ว 25/06/25552485464542
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว5179178178ทำแล้ว 25/06/255510888
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6272325315ทำแล้ว 27/06/2555766494943
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6201115104ทำแล้ว 25/06/255518107828282
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6355356356ทำแล้ว 16/07/255573113515046
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6236ทำแล้ว 03/05/255656343434
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4188188188ทำแล้ว 29/06/255576444
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว41483232ทำแล้ว 14/05/255549464646
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6259269257ทำแล้ว 13/06/2555113767676
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว615312256ทำแล้ว 22/06/255523191919
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5289284284ทำแล้ว 25/06/255534343433
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6464646ทำแล้ว 29/06/25553333
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5121121121ทำแล้ว 28/06/255575664338
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6481474474ทำแล้ว 13/06/255523999
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5493230ทำแล้ว 08/06/255510999
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5778181ทำแล้ว 12/06/255542373733
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6200190178ทำแล้ว 30/05/25555933141414
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว8333283286ทำแล้ว 25/12/255532242424
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว52662664ทำแล้ว 29/06/25561267666
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว51067888ทำแล้ว 14/06/255567595956
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว5251177ทำแล้ว 29/06/255567535353
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6166436327ทำแล้ว 05/08/255637363636
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6134261260ทำแล้ว 25/06/255534101010
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6623221ทำแล้ว 28/06/2555764151513
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว69941120ทำแล้ว 11/06/255577606059
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว6148143118ทำแล้ว 15/06/255578212121
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5700411411ทำแล้ว 25/06/25554463484848
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว5757474ทำแล้ว 29/06/255547101010
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5290290277ทำแล้ว 25/06/255511111111
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5777450ทำแล้ว 13/06/255574747474
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6565525ทำแล้ว 14/06/255531242119
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5245245245ทำแล้ว 21/06/2555567565656
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว71026153ทำแล้ว 29/06/255553161613
รวม 64 อปท.6437913,72211,65310,311645273,9241,9391,8641,798
ข้อมูล ณ 13/09/2563