รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว62565620ทำแล้ว 09/11/2555557186129129126
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว52079083ทำแล้ว 31/07/255628102444444
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5906766ทำแล้ว 30/07/255557222222
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว617084ทำแล้ว 29/06/2555122676059
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7241241241ทำแล้ว 28/06/255586373737
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7177168168ทำแล้ว 25/06/2555674535352
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6368368368ทำแล้ว 28/06/255554212121
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6625856ทำแล้ว 28/06/255546271614
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว4271275275ทำแล้ว 07/06/255528201919
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5138116103ทำแล้ว 18/06/2555134121212
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว52938376ทำแล้ว 11/06/25552715444
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7346304305ทำแล้ว 28/06/255534262625
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว493111110ทำแล้ว 07/09/2555150383838
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว5158143129ทำแล้ว 29/06/255565888
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว5248454322ทำแล้ว 12/06/2555283585452
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5288256124ทำแล้ว 29/10/2555243183178176
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว61631313ทำแล้ว 27/03/255651555
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7556556237ทำแล้ว 14/06/2555574242323
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6962830ทำแล้ว 16/05/2555176242220
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6214179182ทำแล้ว 29/06/255511511
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว6200180142ทำแล้ว 29/06/255515100442826
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว7137136133ทำแล้ว 26/06/255586383122
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6189171141ทำแล้ว 11/06/2555284111
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว61028587ทำแล้ว 13/07/255562343227
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6207206215ทำแล้ว 26/06/25551811099
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 11/10/25553183333
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว7256247247ทำแล้ว 29/06/25555104737272
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5158112107ทำแล้ว 25/06/255535433
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5201205205ทำแล้ว 11/05/2555138131313
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว3129128128ทำแล้ว 27/06/255595444444
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5205138138ทำแล้ว 77383812
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว618111483ทำแล้ว 25/06/25551073323030
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว6121156122ทำแล้ว 29/06/255559171716
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว7818181ทำแล้ว 25/06/255540444
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5179179179ทำแล้ว 28/02/255666562722
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9797767ทำแล้ว 29/06/255547119968377
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4162252144ทำแล้ว 29/06/255547272727
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว614623ทำแล้ว 25/03/2556146777
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว5324159153ทำแล้ว 28/02/25562499818180
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6133133133ทำแล้ว 28/06/25556697644843
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6229406327ทำแล้ว 86525251
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว6186185184ทำแล้ว 28/06/25551556242424
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว6188122125ทำแล้ว 15/05/25551367505050
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว610992168ทำแล้ว 09/04/25564111
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5302811ทำแล้ว 22/02/2556535111
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5243158149ทำแล้ว 30/11/255512333
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7265227227ทำแล้ว 29/06/255530581088
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว9130122110ทำแล้ว 14/10/25556555
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว4213183180ทำแล้ว 25/06/25551178414140
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว614114988ทำแล้ว 29/06/255520111
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5163168152ทำแล้ว 18/02/25566151198
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7227184187ทำแล้ว 08/02/255640162118116114
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5848885ทำแล้ว 15/03/255610222
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว615984140ทำแล้ว 07/05/2556630777
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8245245245ทำแล้ว 29/06/255586535353
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7744335ทำแล้ว 12/06/25552697787877
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว583118118ทำแล้ว 22/06/2555240111
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว664816654ทำแล้ว 13/02/2556119111
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว611021198ทำแล้ว 20/06/255530171312
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5155233204ทำแล้ว 15/06/255590767676
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว7137143143ทำแล้ว 20/07/255562514644
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว6926353ทำแล้ว 29/06/255523221919
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว5251245239ทำแล้ว 27/06/2555177626260
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว626317562ทำแล้ว 15/06/2555955414141
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5237228228ทำแล้ว 26/06/255535232221
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว51626257ทำแล้ว 29/06/255545242424
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5122119107ทำแล้ว 09/10/2555555353535
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6902119ทำแล้ว 25/06/255523111
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว62245959ทำแล้ว 29/06/255553141412
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว6179115114ทำแล้ว 14/06/255561222017
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6917171ทำแล้ว 15/06/25553076323232
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6121128107ทำแล้ว 25/06/255545666
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7156225171ทำแล้ว 16/08/255676105211
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว61518859ทำแล้ว 09/10/2555126103103103103
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6145138157ทำแล้ว 12/06/2555125151515
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4176179179ทำแล้ว 29/06/255566602823
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6987777ทำแล้ว 03/07/2556378111
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8138136136ทำแล้ว 15/03/25561846462929
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5434343ทำแล้ว 20/02/255643333
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว649415ทำแล้ว 28/06/2555422333
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6216224224ทำแล้ว 31/05/25562379191919
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว681319314ทำแล้ว 26/06/25557938222222
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว91986543ทำแล้ว 13/06/255566353433
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว81018382ทำแล้ว 12/06/255577515151
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8173166136ทำแล้ว 19/06/2555441266
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว611711248ทำแล้ว 13/06/2556852799
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว4131126146ทำแล้ว 18/06/255567535347
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5305259209ทำแล้ว 20/06/2555305272610
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว61262215ทำแล้ว 27/06/255532101010
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8363933ทำแล้ว 23/06/25559111
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว510812390ทำแล้ว 25/06/25551380747474
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5136136138ทำแล้ว 21/06/2555264111
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว688655ทำแล้ว 18/02/255649111
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5119212ทำแล้ว 29/06/255526120434341
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว7104115132ทำแล้ว 12/06/255518444
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4139127127ทำแล้ว 29/06/2555278141110
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว7137125104ทำแล้ว 14/06/25551381525252
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6276282255ทำแล้ว 25/06/255569877
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว81119499ทำแล้ว 27/06/255555222121
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6539537168ทำแล้ว 29/06/25566111
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6219222178ทำแล้ว 14/06/255523722
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5969491ทำแล้ว 27/06/255577116585555
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6142150142ทำแล้ว 26/06/255527555
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6261234248ทำแล้ว 29/06/25551767471010
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6300309315ทำแล้ว 18/06/255538202019
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5162616ทำแล้ว 24/09/255516161616
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว67611ทำแล้ว 09/08/255665655151
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว61407625ทำแล้ว 14/05/2555782707069
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว7272727ทำแล้ว 15/03/25562027181817
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7927761ทำแล้ว 01/10/255571714871
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6109105105ทำแล้ว 20/07/255575383838
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6184184184ทำแล้ว 18/06/2555356363635
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว9474481481ทำแล้ว 05/06/2555127110109107
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8334104170ทำแล้ว 21/06/25552319181818
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7595959ทำแล้ว 25/06/25557889602928
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว6137137137ทำแล้ว 13/06/255527211
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7231200189ทำแล้ว 15/03/2556190111111
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว51202625ทำแล้ว 25/06/25551154111
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6344273222ทำแล้ว 20/06/2555174393938
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6169119113ทำแล้ว 29/06/255527121212
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว61006159ทำแล้ว 01/03/255643111
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว616911186ทำแล้ว 27/06/255573222
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว51636245ทำแล้ว 14/12/255574444
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว6856418ทำแล้ว 13/06/255583382322
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว61858054ทำแล้ว 27/06/255528232323
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว516481227ทำแล้ว 20/06/2555111333
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว6874745ทำแล้ว 27/06/255520151313
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว6117117116ทำแล้ว 29/05/25552321177
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6106119113ทำแล้ว 15/03/25568337141414
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5164212213ทำแล้ว 28/06/2555135187175159134
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว7747474ทำแล้ว 18/06/2555274171717
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว711313585ทำแล้ว 11/06/255528151515
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว618610182ทำแล้ว 15/03/2556126212119
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7715455ทำแล้ว 15/03/25564111
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5375364364ทำแล้ว 15/06/255563102242424
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว51856868ทำแล้ว 18/02/255654999
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7935151ทำแล้ว 22/06/255579353432
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5120118128ทำแล้ว 29/06/255554212120
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว6491260180ทำแล้ว 15/05/255543803233
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7225214216ทำแล้ว 15/06/255510555
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6401814399ทำแล้ว 14/06/255530292929
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6159135129ทำแล้ว 28/06/2555588646463
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว6203257213ทำแล้ว 29/06/25552897848484
รวม 143 อปท.14385425,22121,74618,7441432,0289,4274,4354,0283,889
ข้อมูล ณ 13/09/2563