รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 256 56 20 ทำแล้ว 09/11/2555 186 129 129 126
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 5 207 90 83 ทำแล้ว 31/07/2556 102 44 44 44
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 5 90 123 66 ทำแล้ว 30/07/2555 57 22 22 22
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 6 170 8 4 ทำแล้ว 29/06/2555 122 67 60 59
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 241 543 241 ทำแล้ว 28/06/2555 86 37 37 37
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร) ทำแล้ว 7 177 353 168 ทำแล้ว 25/06/2555 74 53 53 52
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 6 368 368 368 ทำแล้ว 28/06/2555 54 21 21 21
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 62 120 56 ทำแล้ว 28/06/2555 46 27 16 14
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส) ทำแล้ว 4 271 275 275 ทำแล้ว 07/06/2555 28 20 19 19
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 5 138 116 103 ทำแล้ว 18/06/2555 134 12 12 12
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า) ทำแล้ว 5 293 83 76 ทำแล้ว 11/06/2555 15 4 4 4
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า) ทำแล้ว 7 346 491 305 ทำแล้ว 28/06/2555 34 26 26 25
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร) ทำแล้ว 4 93 111 110 ทำแล้ว 07/09/2555 50 38 38 38
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต) ทำแล้ว 5 158 143 129 ทำแล้ว 29/06/2555 65 8 8 8
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว) ทำแล้ว 5 248 454 322 ทำแล้ว 12/06/2555 83 58 54 52
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 288 256 124 ทำแล้ว 29/10/2555 243 183 178 176
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 163 131 3 ทำแล้ว 27/03/2556 51 5 5 5
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า) ทำแล้ว 7 556 556 237 ทำแล้ว 14/06/2555 74 24 23 23
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 96 28 30 ทำแล้ว 16/05/2555 76 24 22 20
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 214 179 182 ทำแล้ว 29/06/2555 11 5 1 1
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น) ทำแล้ว 6 200 180 142 ทำแล้ว 29/06/2555 100 44 28 26
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น) ทำแล้ว 7 137 136 133 ทำแล้ว 26/06/2555 86 38 31 22
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 189 203 141 ทำแล้ว 11/06/2555 84 1 1 1
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 6 102 85 87 ทำแล้ว 13/07/2555 62 34 32 27
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 207 206 215 ทำแล้ว 26/06/2555 81 10 9 9
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 6 182 195 182 ทำแล้ว 11/10/2555 83 3 3 3
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว) ทำแล้ว 7 256 421 247 ทำแล้ว 29/06/2555 104 73 72 72
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 5 158 116 107 ทำแล้ว 25/06/2555 35 4 3 3
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า) ทำแล้ว 5 201 205 205 ทำแล้ว 11/05/2555 38 13 13 13
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส) ทำแล้ว 3 129 128 128 ทำแล้ว 27/06/2555 95 44 44 44
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง) ทำแล้ว 5 205 209 138 ทำแล้ว  77 38 38 12
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 6 181 114 83 ทำแล้ว 25/06/2555 73 32 30 30
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส) ทำแล้ว 6 121 156 122 ทำแล้ว 29/06/2555 59 17 17 16
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 7 81 81 81 ทำแล้ว 25/06/2555 40 4 4 4
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง) ทำแล้ว 5 179 361 179 ทำแล้ว 28/02/2556 66 56 27 22
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร) ทำแล้ว 9 79 77 67 ทำแล้ว 29/06/2555 119 96 83 77
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 4 162 252 144 ทำแล้ว 29/06/2555 47 27 27 27
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 146 2 3 ทำแล้ว 25/03/2556 146 7 7 7
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า) ทำแล้ว 5 324 159 153 ทำแล้ว 28/02/2556 99 81 81 80
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง) ทำแล้ว 6 133 469 133 ทำแล้ว 28/06/2555 97 64 48 43
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 229 406 327 ทำแล้ว  86 52 52 51
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส) ทำแล้ว 6 186 185 184 ทำแล้ว 28/06/2555 56 24 24 24
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 188 122 125 ทำแล้ว 15/05/2555 67 50 50 50
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 109 316 168 ทำแล้ว 09/04/2556 4 1 1 1
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 30 28 11 ทำแล้ว 22/02/2556 35 1 1 1
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 243 158 149 ทำแล้ว 30/11/2555 12 3 3 3
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 265 434 227 ทำแล้ว 29/06/2555 58 10 8 8
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร) ทำแล้ว 9 130 122 110 ทำแล้ว 14/10/2555 6 5 5 5
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง) ทำแล้ว 4 213 183 180 ทำแล้ว 25/06/2555 178 41 41 40
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 6 141 149 88 ทำแล้ว 29/06/2555 20 1 1 1
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 163 168 152 ทำแล้ว 18/02/2556 15 11 9 8
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 227 184 187 ทำแล้ว 08/02/2556 162 118 116 114
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 84 88 85 ทำแล้ว 15/03/2556 10 2 2 2
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 159 109 140 ทำแล้ว 07/05/2556 30 7 7 7
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล) ทำแล้ว 8 245 245 245 ทำแล้ว 29/06/2555 86 53 53 53
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 74 214 35 ทำแล้ว 12/06/2555 97 78 78 77
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 83 232 118 ทำแล้ว 22/06/2555 40 1 1 1
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า) ทำแล้ว 6 648 166 54 ทำแล้ว 13/02/2556 119 1 1 1
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 110 211 98 ทำแล้ว 20/06/2555 30 17 13 12
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่) ทำแล้ว 5 155 233 204 ทำแล้ว 15/06/2555 90 76 76 76
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร) ทำแล้ว 7 137 143 143 ทำแล้ว 20/07/2555 62 51 46 44
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร) ทำแล้ว 6 92 63 53 ทำแล้ว 29/06/2555 23 22 19 19
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่) ทำแล้ว 5 251 245 239 ทำแล้ว 27/06/2555 77 62 62 60
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า) ทำแล้ว 6 263 175 62 ทำแล้ว 15/06/2555 55 41 41 41
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง) ทำแล้ว 5 237 228 228 ทำแล้ว 26/06/2555 35 23 22 21
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่) ทำแล้ว 5 162 62 57 ทำแล้ว 29/06/2555 45 24 24 24
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 122 119 107 ทำแล้ว 09/10/2555 55 35 35 35
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 90 104 19 ทำแล้ว 25/06/2555 23 1 1 1
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง) ทำแล้ว 6 224 262 59 ทำแล้ว 29/06/2555 53 14 14 12
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร) ทำแล้ว 6 179 116 114 ทำแล้ว 14/06/2555 61 22 20 17
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร) ทำแล้ว 6 93 71 71 ทำแล้ว 15/06/2555 77 32 32 32
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง) ทำแล้ว 6 121 128 107 ทำแล้ว 25/06/2555 45 6 6 6
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 7 156 225 171 ทำแล้ว 16/08/2556 105 2 1 1
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต) ทำแล้ว 6 151 88 59 ทำแล้ว 09/10/2555 103 103 103 103
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 145 138 157 ทำแล้ว 12/06/2555 25 15 15 15
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 4 176 179 179 ทำแล้ว 29/06/2555 66 60 28 23
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 98 77 77 ทำแล้ว 03/07/2556 78 1 1 1
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร) ทำแล้ว 8 138 136 136 ทำแล้ว 15/03/2556 46 46 29 29
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า) ทำแล้ว 5 43 43 43 ทำแล้ว 20/02/2556 43 3 3 3
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 49 41 5 ทำแล้ว 28/06/2555 22 3 3 3
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 6 216 224 224 ทำแล้ว 31/05/2556 79 19 19 19
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 81 319 314 ทำแล้ว 26/06/2555 38 22 22 22
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส) ทำแล้ว 9 198 65 43 ทำแล้ว 13/06/2555 66 35 34 33
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 8 101 119 82 ทำแล้ว 12/06/2555 77 51 51 51
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส) ทำแล้ว 8 173 166 136 ทำแล้ว 19/06/2555 44 12 6 6
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 117 176 48 ทำแล้ว 13/06/2556 85 27 9 9
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล) ทำแล้ว 4 131 126 146 ทำแล้ว 18/06/2555 67 53 53 47
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 305 259 209 ทำแล้ว 20/06/2555 305 27 26 10
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 126 22 15 ทำแล้ว 27/06/2555 32 10 10 10
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 8 36 39 33 ทำแล้ว 23/06/2555 9 1 1 1
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น) ทำแล้ว 5 108 123 90 ทำแล้ว 25/06/2555 80 74 74 74
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 5 136 136 138 ทำแล้ว 21/06/2555 4 1 1 1
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 88 65 5 ทำแล้ว 18/02/2556 49 1 1 1
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 5 119 21 2 ทำแล้ว 29/06/2555 120 43 43 41
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว) ทำแล้ว 7 104 115 132 ทำแล้ว 12/06/2555 18 4 4 4
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 4 139 127 127 ทำแล้ว 29/06/2555 78 14 11 10
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต) ทำแล้ว 7 137 125 104 ทำแล้ว 14/06/2555 81 52 52 52
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 276 282 255 ทำแล้ว 25/06/2555 69 8 7 7
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 8 111 94 99 ทำแล้ว 27/06/2555 55 22 21 21
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 539 537 168 ทำแล้ว 29/06/2556 6 1 1 1
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 219 222 178 ทำแล้ว 14/06/2555 23 7 2 2
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต) ทำแล้ว 5 96 94 91 ทำแล้ว 27/06/2555 116 58 55 55
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 142 150 142 ทำแล้ว 26/06/2555 27 5 5 5
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 261 234 248 ทำแล้ว 29/06/2555 67 47 10 10
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า) ทำแล้ว 6 300 309 315 ทำแล้ว 18/06/2555 38 20 20 19
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 5 16 26 16 ทำแล้ว 24/09/2555 16 16 16 16
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 76 81 1 ทำแล้ว 09/08/2556 65 65 51 51
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า) ทำแล้ว 6 140 76 25 ทำแล้ว 14/05/2555 82 70 70 69
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส) ทำแล้ว 7 27 27 27 ทำแล้ว 15/03/2556 27 18 18 17
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 7 92 77 61 ทำแล้ว 01/10/2555 71 71 48 71
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต) ทำแล้ว 6 109 105 105 ทำแล้ว 20/07/2555 75 38 38 38
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง) ทำแล้ว 6 184 184 184 ทำแล้ว 18/06/2555 56 36 36 35
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 9 474 481 481 ทำแล้ว 05/06/2555 127 110 109 107
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล) ทำแล้ว 8 334 104 170 ทำแล้ว 21/06/2555 19 18 18 18
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 59 59 59 ทำแล้ว 25/06/2555 89 60 29 28
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส) ทำแล้ว 6 137 137 137 ทำแล้ว 13/06/2555 27 2 1 1
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น) ทำแล้ว 7 231 200 189 ทำแล้ว 15/03/2556 90 11 11 11
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 5 120 178 25 ทำแล้ว 25/06/2555 54 1 1 1
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น) ทำแล้ว 6 344 273 222 ทำแล้ว 20/06/2555 74 39 39 38
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว) ทำแล้ว 6 169 119 113 ทำแล้ว 29/06/2555 27 12 12 12
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 6 100 101 59 ทำแล้ว 01/03/2556 43 1 1 1
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 6 169 195 86 ทำแล้ว 27/06/2555 73 2 2 2
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 5 163 62 45 ทำแล้ว 14/12/2555 74 4 4 4
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 85 64 18 ทำแล้ว 13/06/2555 83 38 23 22
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น) ทำแล้ว 6 185 80 54 ทำแล้ว 27/06/2555 28 23 23 23
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า) ทำแล้ว 5 164 353 227 ทำแล้ว 20/06/2555 111 3 3 3
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส) ทำแล้ว 6 87 47 45 ทำแล้ว 27/06/2555 20 15 13 13
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 117 148 116 ทำแล้ว 29/05/2555 32 11 7 7
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 106 119 113 ทำแล้ว 15/03/2556 37 14 14 14
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส) ทำแล้ว 5 164 212 213 ทำแล้ว 28/06/2555 187 175 159 134
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส) ทำแล้ว 7 74 74 74 ทำแล้ว 18/06/2555 74 17 17 17
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 7 113 135 85 ทำแล้ว 11/06/2555 28 15 15 15
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 6 186 101 82 ทำแล้ว 15/03/2556 26 21 21 19
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์) ทำแล้ว 7 71 54 55 ทำแล้ว 15/03/2556 4 1 1 1
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง) ทำแล้ว 5 375 364 364 ทำแล้ว 15/06/2555 102 24 24 24
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ) ทำแล้ว 5 185 74 68 ทำแล้ว 18/02/2556 54 9 9 9
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 7 93 51 51 ทำแล้ว 22/06/2555 79 35 34 32
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ) ทำแล้ว 5 120 118 128 ทำแล้ว 29/06/2555 54 21 21 20
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต) ทำแล้ว 6 491 260 180 ทำแล้ว 15/05/2555 80 32 3 3
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์) ทำแล้ว 7 225 214 216 ทำแล้ว 15/06/2555 10 5 5 5
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์) ทำแล้ว 6 401 814 399 ทำแล้ว 14/06/2555 30 29 29 29
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล) ทำแล้ว 6 159 528 129 ทำแล้ว 28/06/2555 88 64 64 63
143. อบต.โอโล (ภูเขียว) ทำแล้ว 6 203 257 213 ทำแล้ว 29/06/2555 97 84 84 84
รวม 143 อปท. 143 854 25,223 25,536 18,744 143 9,428 4,435 4,028 3,889
ข้อมูล ณ 29/03/2560