รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5212286271ทำแล้ว 28/09/2555337178149127126
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว524911896ทำแล้ว 28/06/25554147686868
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6139144145ทำแล้ว 14/05/255523321
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว5135134134ทำแล้ว 29/06/25556872444
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว4242309192ทำแล้ว 21/06/255544100585050
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5209195165ทำแล้ว 23/07/2555588727272
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว612455ทำแล้ว 31/05/255569414140
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7130108108ทำแล้ว 25/06/255596968676
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว715711897ทำแล้ว 28/06/255532141312
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว7273227312ทำแล้ว 20/06/25556665
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6421170170ทำแล้ว 22/06/25554212541
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว62355533ทำแล้ว 29/03/25568665
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว4397182188ทำแล้ว 27/06/255511000
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6239134137ทำแล้ว 25/06/25561375361912
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว7472509467ทำแล้ว 23/06/255643122848484
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6246163155ทำแล้ว 18/06/2555243111111
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5157167155ทำแล้ว 29/06/25552547312928
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว76064ทำแล้ว 31/07/2555517555
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว7131133109ทำแล้ว 14/06/255554131313
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5408220220ทำแล้ว 28/09/255514111
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6377456406ทำแล้ว 25/06/25552954700
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว617110793ทำแล้ว 12/09/25561055373735
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว8204204204ทำแล้ว 28/05/255511100514639
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว6874042ทำแล้ว 29/06/2555
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6310321320ทำแล้ว 12/06/255559111
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6198107107ทำแล้ว 29/06/255517161127122122
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 08/05/2555116818181
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7181313ทำแล้ว 02/05/255626555
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7198208185ทำแล้ว 28/06/25551276656565
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว61067763ทำแล้ว 15/05/255545424141
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5219147134ทำแล้ว 25/06/255571252525
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6184187187ทำแล้ว 29/06/255591737371
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6205205205ทำแล้ว 29/06/2555232272727
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6452452452ทำแล้ว 28/06/2555172575757
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว6118139116ทำแล้ว 22/06/2555153353535
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว6420347352ทำแล้ว 29/06/255514111
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6287202197ทำแล้ว 11/06/255593281210
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว6435637509ทำแล้ว 13/02/255656000
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว6584205ทำแล้ว 29/06/2555129484236
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7117123147ทำแล้ว 29/06/2555436232323
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7248279272ทำแล้ว 25/06/255542402322
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5172173171ทำแล้ว 27/06/25563333
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6269233206ทำแล้ว 04/06/255665131313
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว7435446444ทำแล้ว 129851815
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6265232232ทำแล้ว 18/06/25561482151965
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว4977272ทำแล้ว 29/06/255596492524
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7253247224ทำแล้ว 19/09/255514121212
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6999999 ยังไม่อนุมัติ
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว611411096ทำแล้ว 05/06/255538383838
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6138146136ทำแล้ว 11/06/255571464438
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว67870169ทำแล้ว 26/06/2555354424039
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5372356150ทำแล้ว 28/06/255525158147147146
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5979391ทำแล้ว 20/06/255543733
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7191172ทำแล้ว 14/08/255657292929
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5187163163ทำแล้ว 31/07/2555104333
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว7117112119ทำแล้ว 21/06/25552080473636
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว6379388387ทำแล้ว 28/06/25551398676767
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7130134144ทำแล้ว 25/06/255535114777271
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6135136125ทำแล้ว 29/06/255531000
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6324146141ทำแล้ว 29/06/2555961011
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6818080ทำแล้ว 22/06/255529232218
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7211211211ทำแล้ว 11/06/255540000
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7264259244ทำแล้ว 28/06/2555140122122122
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว5585858ทำแล้ว 15/06/255539333
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว6540291291ทำแล้ว 10/05/255511988
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว71349291ทำแล้ว 19/06/255542997
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6165164168ทำแล้ว 29/06/25551780615858
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6111113114ทำแล้ว 15/05/25553112646451
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5120102105ทำแล้ว 26/06/2555494811
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6133114111ทำแล้ว 21/06/2555668473939
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6135135134ทำแล้ว 24/07/255617222
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7184159134ทำแล้ว 26/06/255572484848
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว5117112112ทำแล้ว 13/02/25563112303030
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว61474137ทำแล้ว 29/06/2555156777
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8145144144ทำแล้ว 29/06/25556108999
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6232252234ทำแล้ว 25/06/2555109666259
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6135117119ทำแล้ว 15/06/255530116403936
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5727272ทำแล้ว 28/06/2555357999
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว61009387ทำแล้ว 15/06/25552682828282
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6208216214ทำแล้ว 14/06/255549999
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6202234174ทำแล้ว 27/06/25552776575757
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5196207156ทำแล้ว 18/06/255538262222
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว850212 ยังไม่อนุมัติ
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว7161294115ทำแล้ว 28/06/25552102575730
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61218483ทำแล้ว 29/06/2555189392928
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว71029995ทำแล้ว 29/06/25553711109
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6136136136ทำแล้ว 21/06/2555132111
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว81251406ทำแล้ว 12/06/25558026111
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว712452799ทำแล้ว 29/06/255513766
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว683153119ทำแล้ว 10/05/255554404040
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6103118109ทำแล้ว 29/06/2555345282725
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6250244219ทำแล้ว 22/06/25551150333333
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6116205224ทำแล้ว 21/06/255585696969
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5284311292ทำแล้ว 28/06/255520111
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว737123142ทำแล้ว 27/06/25552461333333
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61081414ทำแล้ว 28/06/255592585757
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5146155181ทำแล้ว 31/07/25551216800
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6346279247ทำแล้ว 28/06/255584535050
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6140145135ทำแล้ว 04/12/2555653484848
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว6726246ทำแล้ว 05/06/255555525252
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว6648196ทำแล้ว 30/05/25559000
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7193189189ทำแล้ว 12/06/255529111
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว7731810ทำแล้ว 29/06/25552687181818
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6566565564ทำแล้ว 06/06/25552328262626
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6105115106ทำแล้ว 27/06/255515411
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5214228201ทำแล้ว 03/06/255667173145138136
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว61057875ทำแล้ว 28/06/2556105353535
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว51616087ทำแล้ว 27/09/2555243252424
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว812311492ทำแล้ว 11/06/255568626260
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว5254262258ทำแล้ว 25/06/255569212020
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว51529997ทำแล้ว 26/02/2556191122
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5530238201ทำแล้ว 14/05/255615997
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6918481ทำแล้ว 28/02/255652474646
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61181520ทำแล้ว 20/06/25557444
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว61289799ทำแล้ว 18/06/255539282826
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8182149144ทำแล้ว 10/08/255553533
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6219221220ทำแล้ว 29/06/25551446121212
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว623624437ทำแล้ว 01/06/255532191717
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6189187187ทำแล้ว 22/06/255545333333
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5253212157ทำแล้ว 04/05/255577362414
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว6294265200ทำแล้ว 22/06/2555402133
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6141127130ทำแล้ว 12/03/255638272120
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว669151179ทำแล้ว 22/06/255638252322
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว9193194190ทำแล้ว 25/05/255534312928
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว6905228ทำแล้ว 25/06/05553977606060
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว7213203160ทำแล้ว 02/04/255679595151
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5113113113ทำแล้ว 15/06/255517111
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว616312499ทำแล้ว 30/06/255522222
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5535353ทำแล้ว 29/06/2555459000
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว6866653ทำแล้ว 22/06/25551853362323
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว7104823ทำแล้ว 17/10/255563000
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6226140208ทำแล้ว 20/06/255571252523
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7140139138ทำแล้ว 11/01/2556140129127127
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6385386386ทำแล้ว 29/06/255537231212
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว614013299ทำแล้ว 25/06/255523111
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7335347347ทำแล้ว 07/06/2555898111
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6334334334ทำแล้ว 26/06/255574505050
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว71211010ทำแล้ว 30/06/255617600
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว7989289ทำแล้ว 21/06/255536121211
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว6339249183ทำแล้ว 04/02/25561
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5220363190ทำแล้ว 08/06/255531232221
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว7637060ทำแล้ว 29/06/255527252325
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว5281268268ทำแล้ว 28/06/255517171715
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 12/03/2556491185100
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7323331331ทำแล้ว 12/06/2555669313026
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว57511193ทำแล้ว 08/06/255564565655
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7206206118ทำแล้ว 30/06/25552222
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6316318405ทำแล้ว 18/05/25554739161412
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว62311648ทำแล้ว 06/06/2555231404040
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว9228227196ทำแล้ว 27/06/255572111
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว6644746ทำแล้ว 15/06/255545393939
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว7371371370ทำแล้ว 19/06/25551353131313
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว5706859ทำแล้ว 18/06/255527191610
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว4130130130ทำแล้ว 22/05/255563543
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5154136104ทำแล้ว 21/12/25551109494342
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว7165136134ทำแล้ว 28/06/2555440444
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว6162257267ทำแล้ว 18/06/2556652811
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6136133124ทำแล้ว 13/06/25556533
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว5354351156ทำแล้ว 15/06/255532203312323
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7989898ทำแล้ว 09/07/25552100964792
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6115143124ทำแล้ว 12/06/255549363232
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6332344106ทำแล้ว 29/06/255585121212
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว7147146146ทำแล้ว 29/05/255582401010
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว5170160133ทำแล้ว 25/05/25551556292927
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7128176161ทำแล้ว 11/09/25552773646464
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว7164117117ทำแล้ว 15/05/2555123177737373
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว81611413ทำแล้ว 09/08/255535172484848
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว61591373ทำแล้ว 26/06/25553311
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว71394645ทำแล้ว 13/06/25553374524949
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5968383ทำแล้ว 29/06/065630131313
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว6167165161ทำแล้ว 29/06/2555167111
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว8210173143ทำแล้ว 21/06/2556142351111
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว6481818ทำแล้ว 14/06/2556402666
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว6336331335ทำแล้ว 28/06/255552655
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7115175187ทำแล้ว 14/05/255542363636
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว41851965ทำแล้ว 15/05/255521000
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว614811896ทำแล้ว 29/06/2555452211
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7320273271ทำแล้ว 21/02/255684765442
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว81028989ทำแล้ว 29/06/255556262625
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5190309222ทำแล้ว 13/06/255579691198
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว5176202163ทำแล้ว 13/06/255562616060
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว615813163ทำแล้ว 28/02/2556452453835
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7975941ทำแล้ว 29/06/2555211155
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว6157116118ทำแล้ว 22/06/2555155000
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6293293119ทำแล้ว 20/09/2555100212121
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว6663636ทำแล้ว 25/06/255630212121
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว524310591ทำแล้ว 21/06/2555140323127
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7336327324ทำแล้ว 29/06/255526151515
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7169205189ทำแล้ว 26/06/255545191212
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว61514646ทำแล้ว 28/06/2555150675946
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7592022ทำแล้ว 15/06/2555416444
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7507507506ทำแล้ว 28/06/25553833622
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5182182182ทำแล้ว 01/10/255517000
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6146158145ทำแล้ว 20/06/255547000
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว5357352313ทำแล้ว 15/06/25558812498
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว520216235ทำแล้ว 29/06/2555122000
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว616712481ทำแล้ว 29/06/2555101154130129114
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว7244216214ทำแล้ว 28/06/2555191711
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6134108106ทำแล้ว 19/06/25559047109
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว6878976ทำแล้ว 25/06/2555460474746
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว71464544ทำแล้ว 22/06/255582000
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว816820444ทำแล้ว 18/07/255511777
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5142292215ทำแล้ว 15/01/25561456444444
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6337263244ทำแล้ว 29/06/2555244111
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6626262ทำแล้ว 13/06/255532322827
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว62461717ทำแล้ว 29/05/255610444
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6269239161ทำแล้ว 07/06/2555395313128
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว6918452ทำแล้ว 29/06/25552465494747
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว61408989ทำแล้ว 14/06/2555717433
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6787979ทำแล้ว 18/06/255546171717
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7109109108ทำแล้ว 15/06/255541272727
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว712611034ทำแล้ว 15/06/255548363633
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5280296296ทำแล้ว 11/03/255618151515
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว494149148ทำแล้ว 28/09/255594353434
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว614815312ทำแล้ว 07/06/255532222
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6176177177ทำแล้ว 18/06/2555176969666
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8172145124ทำแล้ว 20/06/065597787868
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว62872427ทำแล้ว 21/05/255594251414
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว8989997ทำแล้ว 30/05/25557433
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว61581589ทำแล้ว 01/10/2555492432
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7129109106ทำแล้ว 15/06/25552786494848
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6727474ทำแล้ว 30/06/255528221616
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว7179179174ทำแล้ว 32211
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว514510369ทำแล้ว 28/06/25551540323232
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว6623173165ทำแล้ว 15/06/255542111
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว61633239 ยังไม่อนุมัติ 332000
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว616311086ทำแล้ว 18/06/255529212121
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7276279280ทำแล้ว 27/06/2555110666260
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว71029999ทำแล้ว 26/07/255575535250
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6154199114ทำแล้ว 15/05/255674504949
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว91188582ทำแล้ว 28/03/255612111
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6226225224ทำแล้ว 02/10/255516125918984
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6289285289ทำแล้ว 29/06/25554138302928
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8202211227ทำแล้ว 15/11/255517777
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6113162156ทำแล้ว 26/06/25556810109
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6735173ทำแล้ว 25/06/2555275201818
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6154154152ทำแล้ว 01/06/25551542111
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6705752ทำแล้ว 11/06/255556434343
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8973729ทำแล้ว 04/06/2555
รวม 239 อปท.2391,47345,16840,40734,9532362,10215,4577,3376,3866,161
ข้อมูล ณ 13/09/2563