รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว71,070938908ทำแล้ว 14/05/2556156102102102
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว11513276256ทำแล้ว 05/06/2555471518875
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10175153610ทำแล้ว 28/06/255522436032632098
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว4324324324ทำแล้ว 10/09/255524166706462
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว790157127ทำแล้ว 27/08/25552570473532
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว6929893ทำแล้ว 29/06/255562282826
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว784119117ทำแล้ว 08/06/255811755232
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4559289232ทำแล้ว 27/06/2555143110104107
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8113272272ทำแล้ว 09/11/255525106105105100
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6150150150ทำแล้ว 28/06/2555240323232
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว611610090ทำแล้ว 13/07/255533111
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8137135135ทำแล้ว 28/11/25551133106106103
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6218236236ทำแล้ว 05/07/25562222511910994
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว579159122ทำแล้ว 22/06/25553048404040
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6166153153ทำแล้ว 08/06/25553125938584
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว13237ทำแล้ว 29/06/2555468434343
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว5192139166ทำแล้ว 29/06/2555151331087876
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว51593534ทำแล้ว 26/06/065656191110
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว8966464ทำแล้ว 29/06/255517106858585
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว710027183ทำแล้ว 28/06/25551064343432
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว61534520ทำแล้ว 29/06/25556175181313
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5173195170ทำแล้ว 27/06/2555653343434
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว517710499ทำแล้ว 27/06/255557454545
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11186186186ทำแล้ว 27/06/255577363326
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8199178179ทำแล้ว 27/06/255540373625
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5164110112ทำแล้ว 28/06/255564646364
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว6959595ทำแล้ว 15/05/255536282724
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5179131117ทำแล้ว 22/06/2555173241010
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว8115124137ทำแล้ว 28/06/255560464646
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6172174177ทำแล้ว 15/06/255535116777777
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7147145144ทำแล้ว 15/06/2555110484841
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว695144135ทำแล้ว 25/06/255520777
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว915411294ทำแล้ว 10/05/255596696968
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5107114114ทำแล้ว 29/06/2555105104848480
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว628233627ทำแล้ว 15/06/255534191615
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว912110173ทำแล้ว 29/06/255578252525
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5181123126ทำแล้ว 20/06/2555108424241
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6121120120ทำแล้ว 25/06/255574403936
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6168145128ทำแล้ว 24/08/2555988727269
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7319ทำแล้ว 29/06/255539313131
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว81306558ทำแล้ว 29/03/255618146767673
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว41104845ทำแล้ว 15/05/255585646463
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7120121140ทำแล้ว 15/05/25551071464646
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5141414ทำแล้ว 22/06/25557235353535
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4126126126ทำแล้ว 30/07/255553130120120119
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6122110141ทำแล้ว 07/06/255529171717
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8165128128ทำแล้ว 29/06/255558361010
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6264263263ทำแล้ว 15/06/255568646464
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6979175ทำแล้ว 28/06/255584838381
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5255255255ทำแล้ว 27/06/255569181717
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6226220195ทำแล้ว 25/06/2555101716766
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5162156110ทำแล้ว 15/06/2555171444444
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว811211273ทำแล้ว 07/12/25552440242423
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว7349349348ทำแล้ว 14/06/255595353435
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5234253246ทำแล้ว 19/06/255512120696969
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว5153123112ทำแล้ว 21/06/2556685696969
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว51169089ทำแล้ว 28/06/255530138656361
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5208241227ทำแล้ว 01/06/255566595958
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว8179179179ทำแล้ว 18/06/255540100929190
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว51272727ทำแล้ว 22/06/25551477595958
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81006817ทำแล้ว 17/04/255532313130
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว51188869ทำแล้ว 29/06/2555253353433
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7141144132ทำแล้ว 29/06/2555561554752
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9281214206ทำแล้ว 14/05/25551285664949
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว514215848ทำแล้ว 18/06/255565272727
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว8984743ทำแล้ว 28/06/255561262525
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6697012ทำแล้ว 09/03/255537292928
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6329283274ทำแล้ว 29/06/2555951666
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7160115111ทำแล้ว 12/06/255539303027
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว773122120ทำแล้ว 29/05/255546131313
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว51049998ทำแล้ว 20/07/255570363630
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7145203203ทำแล้ว 29/06/255558134113113109
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5160192192ทำแล้ว 12/11/065678111
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6261266264ทำแล้ว 21/06/255564312727
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว51267458ทำแล้ว 30/05/255571585249
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7244220193ทำแล้ว 15/06/25551274616055
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว8192182158ทำแล้ว 27/09/2555388676767
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว8117117117ทำแล้ว 07/06/255520955
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว897183181ทำแล้ว 18/06/25551045453130
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7181180180ทำแล้ว 29/05/2555163444443
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว7279308307ทำแล้ว 14/05/255558585858
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5300243221ทำแล้ว 18/06/25551634313131
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5186121121ทำแล้ว 09/07/25551851079490
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10142142142ทำแล้ว 20/06/255547181818
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6116115115ทำแล้ว 08/06/2555120171412
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9205139115ทำแล้ว 27/06/255542777
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว4196126138ทำแล้ว 28/06/2555148434342
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9258177176ทำแล้ว 25/06/25552132999888
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8300276276ทำแล้ว 15/06/255560454544
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว61453231ทำแล้ว 19/07/25551021042
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7123117105ทำแล้ว 29/06/255555484846
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว10772223ทำแล้ว 08/06/25551039252424
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว798181183ทำแล้ว 21/06/255596554343
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว61337639ทำแล้ว 29/06/255519141414
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว627010496ทำแล้ว 34191919
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6210210ทำแล้ว 05/06/255571491515
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว51449182ทำแล้ว 01/10/2555119196161160149
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5114124108ทำแล้ว 29/06/25551100838079
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6233105121ทำแล้ว 13/06/255523181717
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6134ทำแล้ว 08/06/2555501397
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว61289897ทำแล้ว 28/06/25552585433
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว617210191ทำแล้ว 13/08/2555171044
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว6596644ทำแล้ว 12/06/255535212020
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว6243198195ทำแล้ว 29/06/25553288636160
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว9159159ทำแล้ว 04/05/2555381265
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7189191190ทำแล้ว 12/06/25552871434343
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว61137170ทำแล้ว 14/06/255598343430
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4144145145ทำแล้ว 275535344
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4347347347ทำแล้ว 12/06/2555105767371
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว683118115ทำแล้ว 29/06/2555145262626
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว7969494ทำแล้ว 27/06/25553995787878
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6250318253ทำแล้ว 22/05/25551107817975
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว61036060ทำแล้ว 13/06/2555260252524
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7236224219ทำแล้ว 29/06/255566161010
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6112100110ทำแล้ว 11/06/255541333333
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5289313307ทำแล้ว 11/03/255672115424140
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว720412616ทำแล้ว 20/09/25552897635958
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว6111117117ทำแล้ว 26/07/255563525252
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5139147141ทำแล้ว 07/06/2555250313128
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7201130127ทำแล้ว 27/06/25555122119119115
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6168159150ทำแล้ว 15/06/255584505050
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5109109109ทำแล้ว 19/09/255538363636
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6274289214ทำแล้ว 21/06/2555491551123029
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว71482524ทำแล้ว 04/07/2556328201312
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7834874225ทำแล้ว 01/11/255544373736
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8114122153ทำแล้ว 12/06/2555105808080
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8981010ทำแล้ว 18/04/255574545450
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว107246ทำแล้ว 02/05/2555173454545
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5230166163ทำแล้ว 15/06/255551444
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81209898ทำแล้ว 01/06/2555966656565
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว71108881ทำแล้ว 28/06/255569646356
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว567137121ทำแล้ว 14/06/2555645363633
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6878787ทำแล้ว 18/05/255534109614444
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว1013490134ทำแล้ว 25/06/2555171494949
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10777777ทำแล้ว 24/05/2555254303030
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7241237238ทำแล้ว 27/07/255567626260
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5190191191ทำแล้ว 22/06/255531181818
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6117119115ทำแล้ว 11/05/25551279595959
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว611218596ทำแล้ว 4476605959
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7307288288ทำแล้ว 15/06/25551120555
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว91019587ทำแล้ว 26/06/255535161110
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8828181ทำแล้ว 29/06/25551527272727
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6173135135ทำแล้ว 27/06/25552439391818
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว61886363ทำแล้ว 26/06/255568323231
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว6178121104ทำแล้ว 14/06/255575545453
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6324326326ทำแล้ว 18/06/25551683777370
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6607372ทำแล้ว 28/06/255534151313
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว9323322321ทำแล้ว 28/06/2555127393937
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว517877ทำแล้ว 25/07/255531131313
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7515151ทำแล้ว 28/06/2555272064
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5979797ทำแล้ว 11/06/255568525252
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6185157186ทำแล้ว 11/04/255524107979592
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4575653ทำแล้ว 25/06/2555239202017
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว99895ทำแล้ว 08/06/255536221717
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว8131131131ทำแล้ว 27/06/2555104818177
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6836363ทำแล้ว 31/05/255540221
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5293293292ทำแล้ว 10/02/2555513887
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว6356357357ทำแล้ว 15/06/2555150544
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6228227227ทำแล้ว 07/06/25551101676764
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6189192192ทำแล้ว 27/06/2555113919191
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว8212146146ทำแล้ว 26/07/2555222181818
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5103103103ทำแล้ว 05/04/25551557555
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8313309314ทำแล้ว 15/06/2555155371212
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว6595861ทำแล้ว 25/07/255524191717
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว62069767ทำแล้ว 01/06/25552562424141
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6200230248ทำแล้ว 13/08/255544181818
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5131130112ทำแล้ว 28/05/2555663171717
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8179123125ทำแล้ว 29/06/25559126565655
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว81159495ทำแล้ว 21/05/2555861383838
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7175118120ทำแล้ว 28/06/255572484746
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6705353ทำแล้ว 24/08/2555151777
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว7144120107ทำแล้ว 08/05/2555164474645
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว715914560ทำแล้ว 13/06/255562111111
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว12347202177ทำแล้ว 21/05/25553847434242
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6624838ทำแล้ว 06/06/25552745433534
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6488488488ทำแล้ว 27/06/255510888
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6248219154ทำแล้ว 29/06/2555839393939
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9101108103ทำแล้ว 26/06/25553754404039
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว6486387377ทำแล้ว 29/06/255560332828
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6149119124ทำแล้ว 23/06/255587767676
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว5878585ทำแล้ว 18/06/2555281151009289
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3108108108ทำแล้ว 26/06/25552678282828
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9131158110ทำแล้ว 18/06/255538272725
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6666666ทำแล้ว 07/06/255558464646
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว512111397ทำแล้ว 21/06/2555859454544
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6767866ทำแล้ว 30/04/255558353025
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5806361ทำแล้ว 28/06/255552100888888
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว5145162106ทำแล้ว 17/07/2555151424242
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7196196195ทำแล้ว 08/06/255541313130
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว81665049ทำแล้ว 08/06/255528241717
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5310298298ทำแล้ว 26/06/25557140977
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6158166149ทำแล้ว 18/06/255523181282626
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว514299ทำแล้ว 20/06/255534222222
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5144187218ทำแล้ว 21/06/255567343433
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว82559953ทำแล้ว 07/06/25551714585
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6118127125ทำแล้ว 29/06/255512584233
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8127168175ทำแล้ว 07/06/25553355515151
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6208184179ทำแล้ว 21/06/255547292928
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6512440440ทำแล้ว 15/06/2555177645147
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6958368ทำแล้ว 29/06/255565535252
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว795292301ทำแล้ว 02/08/255695595959
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8161ทำแล้ว 15/06/25551054322929
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6216131123ทำแล้ว 15/05/255623212121
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว68033ทำแล้ว 27/06/2555453383431
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว8293321292ทำแล้ว 29/06/2555342722
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8298254230ทำแล้ว 21/06/25554222
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว51098579ทำแล้ว 28/06/255557201916
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6196215178ทำแล้ว 22/06/25551889666664
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว41098687ทำแล้ว 15/06/255536362929
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว6104112304ทำแล้ว 30/05/25551002121
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว6737473ทำแล้ว 14/08/2555149363635
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81212424ทำแล้ว 27/06/255544363634
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว7205130139ทำแล้ว 28/06/2555251333331
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว69410185ทำแล้ว 28/06/255556403939
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7178190189ทำแล้ว 04/04/255573201918
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว61664625ทำแล้ว 25/05/255541292828
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8127123113ทำแล้ว 19/06/25555128616157
รวม 217 อปท.2171,41538,22733,10930,5332172,10515,9249,9849,1458,657
ข้อมูล ณ 13/09/2563