รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7487366323ทำแล้ว 30/08/25551141111
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7280296296ทำแล้ว 29/06/2555517111411
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว7290243242ทำแล้ว 17/04/255698686664
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว711423ทำแล้ว 29/06/255520111
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว8278259233ทำแล้ว 27/06/2555268251916
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว5508264252ทำแล้ว 28/06/255521111
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7110ทำแล้ว 13/11/2555102886966
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว5135131131ทำแล้ว 29/06/255530111
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว670296295ทำแล้ว 29/06/25551111
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว6328247234ทำแล้ว 16/05/255597511
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว3206142145ทำแล้ว 29/06/25558111
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว6636363ทำแล้ว 31/07/2555155111
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7477476476ทำแล้ว 04/03/255611111
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8191189201ทำแล้ว 29/06/255556111
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว81169388ทำแล้ว 26/06/255580474646
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5147147147ทำแล้ว 25/06/255516129221
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว61068885ทำแล้ว 28/06/2555379656363
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6345313294ทำแล้ว 29/06/255588412525
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8225150141ทำแล้ว 29/06/255518212951
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6916876ทำแล้ว 29/06/255564464646
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว613743ทำแล้ว 10/06/25561111
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว71224343ทำแล้ว 29/06/255560353535
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6142192171ทำแล้ว 29/06/25551766525246
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5122133139ทำแล้ว 27/06/255525603311
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว61188886ทำแล้ว 28/06/255519111
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว684102125ทำแล้ว 27/06/255547106959391
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว71412926ทำแล้ว 29/06/25551111
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6757575ทำแล้ว 17/09/255649119111
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5200199199ทำแล้ว 20/06/2555351363529
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว41729473ทำแล้ว 29/06/255520110353535
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8203215207ทำแล้ว 27/06/25551235323130
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว5255359358ทำแล้ว 14/05/2555168535351
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6929494ทำแล้ว 21/12/255549494848
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว623613099ทำแล้ว 29/06/2555544211
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7295292280ทำแล้ว 13/07/255545313131
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6255255254ทำแล้ว 15/05/2555440351817
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6242243243ทำแล้ว 29/06/25557911111
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว7136136136ทำแล้ว 24/06/2555521722
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว68354ทำแล้ว 22/06/255312111
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9260227202ทำแล้ว 08/03/2556160242423
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6133146157ทำแล้ว 25/06/255554444444
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว8618156101ทำแล้ว 20/08/25561111
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9189258254ทำแล้ว 08/06/255555201716
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7406325272ทำแล้ว 28/06/2555129111
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5241202185ทำแล้ว 11/06/2555124111
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5270271271ทำแล้ว 12/11/255565111
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6145161121ทำแล้ว 29/06/2555452191919
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว7203187162ทำแล้ว 29/06/255538323232
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว718988ทำแล้ว 05/08/25563220202020
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7408389364ทำแล้ว 29/06/255562444141
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7179128120ทำแล้ว 29/06/2555572585856
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว91437382ทำแล้ว 29/06/2555867464141
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7128141138ทำแล้ว 24/07/25553980222221
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5147135134ทำแล้ว 10/05/25551489636059
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว65905901ทำแล้ว 08/07/25561111
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6137132131ทำแล้ว 29/06/255564424136
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5234551522ทำแล้ว 28/05/255528107101101100
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว516410395ทำแล้ว 29/06/2555691322
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว611310485ทำแล้ว 27/06/255527138797978
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว6158158158ทำแล้ว 22/06/25551111
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว614416689ทำแล้ว 29/06/25551265353131
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว7168187181ทำแล้ว 29/06/25559105716458
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว616113430ทำแล้ว 15/06/25551111
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8401287287ทำแล้ว 18/06/2555107511
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4208319319ทำแล้ว 27/06/255586231110
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5268278278ทำแล้ว 29/06/255597818181
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5136173142ทำแล้ว 29/06/2555401144
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6126135110ทำแล้ว 29/06/25552679757575
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6372194145ทำแล้ว 25/06/255558111111
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว510110479ทำแล้ว 18/06/255512111
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6154162149ทำแล้ว 14/06/2555175312925
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว71172ทำแล้ว 20/06/2555176191914
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5343311299ทำแล้ว 25/06/2555737111
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6284225225ทำแล้ว 30/05/2555498262626
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว9234169152ทำแล้ว 15/06/2555781232398
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว51239285ทำแล้ว 29/06/255530232323
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว7117159195ทำแล้ว 18/06/255560111
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว612212192ทำแล้ว 15/06/25551744711
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8113149150ทำแล้ว 18/06/255538999
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6276276276ทำแล้ว 21/06/25551162606052
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7355262228ทำแล้ว 22/06/2555756424242
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว6185146135ทำแล้ว 26/06/255559363636
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว7333131ทำแล้ว 26/06/255548111
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5236187142ทำแล้ว 17/07/255543111
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว811284ทำแล้ว 29/06/2555431355
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6235175169ทำแล้ว 29/06/255588636362
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6155143241ทำแล้ว 26/11/255534313131
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว41157455ทำแล้ว 29/06/25557451699
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9228220208ทำแล้ว 25/06/2555782676763
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8324289156ทำแล้ว 25/06/255576404040
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5256254254ทำแล้ว 01/10/25551674595959
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6713128100ทำแล้ว 29/06/25557189322820
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6187182167ทำแล้ว 15/06/2555883132
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว5118118117ทำแล้ว 22/06/2555150323232
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7402401401ทำแล้ว 20/06/25553898786969
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว51203383ทำแล้ว 20/06/255518744266
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว5722ทำแล้ว 17/07/255631111
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6262242190ทำแล้ว 28/06/255567323231
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว71348282ทำแล้ว 06/08/25553184707070
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5297283283ทำแล้ว 12/06/25552377444438
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว6298278ทำแล้ว 21/08/25561111
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5192192192ทำแล้ว 07/06/25554052363635
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว627926897ทำแล้ว 13/03/255666611
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว7180173165ทำแล้ว 28/05/255571494948
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว5626262ทำแล้ว 03/06/25561111
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5114114115ทำแล้ว 25/06/2555641292623
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว8294294294ทำแล้ว 28/06/25553030303028
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6306307306ทำแล้ว 29/06/2555979706937
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6259258258ทำแล้ว 29/06/255553111
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6153179156ทำแล้ว 11/06/2555191511
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5185280240ทำแล้ว 26/06/25551681757574
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว6178178ทำแล้ว 08/06/25551367565555
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5878779ทำแล้ว 26/06/255545383837
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว6193162124ทำแล้ว 21/06/255561333
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7110132117ทำแล้ว 14/06/255563131117116115
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว6839568ทำแล้ว 28/06/255569474747
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว6595958ทำแล้ว 14/06/2554120999
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5184184184ทำแล้ว 10/06/255598787878
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว7247ทำแล้ว 25/06/255525111
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7439452448ทำแล้ว 21/03/2556884655
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5267195136ทำแล้ว 21/11/25558120545453
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7102203136ทำแล้ว 25/06/255554131909090
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว77813171ทำแล้ว 26/06/255513311
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว8311497415ทำแล้ว 20/06/2555314622216141141
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7351348348ทำแล้ว 21/06/255548181818
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว62225751ทำแล้ว 28/05/255518111
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5172144144ทำแล้ว 02/07/255588858585
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7127161125ทำแล้ว 11/06/25555663111
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว6438306307ทำแล้ว 28/05/25561111
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว9656260ทำแล้ว 27/06/2555136111
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6132ทำแล้ว 19/06/255584171211
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5270123118ทำแล้ว 18/06/2555484711
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7275182128ทำแล้ว 25/06/25551111
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6224224224ทำแล้ว 16/07/2555152484847
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว611311499ทำแล้ว 08/06/255523221817
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว41454148ทำแล้ว 06/09/2555745313130
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว613212027ทำแล้ว 29/06/2555748342424
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว81516054ทำแล้ว 20/06/25551186564134
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว61288484ทำแล้ว 24/07/25566552343333
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว590382ทำแล้ว 12/09/2555677595959
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5177163161ทำแล้ว 29/06/2555267111
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว476ทำแล้ว 25/07/2555336323029
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6989180ทำแล้ว 13/06/255533555
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6205256205ทำแล้ว 29/06/255531221700
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7194206151ทำแล้ว 29/06/2555122222
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว5847063ทำแล้ว 15/06/2555842171414
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6146132110ทำแล้ว 27/06/255580111
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว71571511ทำแล้ว 12/03/25561111
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว85164149ทำแล้ว 14/06/25551144363636
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5173154167ทำแล้ว 29/06/2555583111
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51199189ทำแล้ว 29/06/2555145292522
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6162239216ทำแล้ว 28/06/25551864424140
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7242173158ทำแล้ว 20/03/2556837272119
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5277278276ทำแล้ว 29/06/25551111
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5293282258ทำแล้ว 01/10/25552241055
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7178182182ทำแล้ว 29/06/255518111
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5488477ทำแล้ว 28/06/2556191656565
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5184143139ทำแล้ว 18/07/255562545353
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว532311959ทำแล้ว 28/06/25553312494949
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว59787165ทำแล้ว 28/06/255531303030
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว8130140126ทำแล้ว 22/06/2555472575757
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5239227225ทำแล้ว 25/06/2555101666666
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8227164187ทำแล้ว 22/06/2555351111
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5112112112ทำแล้ว 22/06/25551111
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว5145228223ทำแล้ว 15/06/2555667373737
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7373373373ทำแล้ว 29/06/25552111
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7575757ทำแล้ว 29/06/2555303099
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว516511252ทำแล้ว 01/04/255651343130
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7128124116ทำแล้ว 08/06/255559111
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4704246ทำแล้ว 01/04/2556641776
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว8223240213ทำแล้ว 29/06/255525232220
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว7151162193ทำแล้ว 28/06/2555596484848
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5208160183ทำแล้ว 14/06/25551891919191
รวม 173 อปท.1731,06834,55230,14126,5791731,57311,0145,4434,5544,399
ข้อมูล ณ 13/09/2563