รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว525251ทำแล้ว 29/06/2555306563133
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6240138137ทำแล้ว 09/08/255611100181817
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว8185191194ทำแล้ว 29/06/25552780545454
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7252194177ทำแล้ว 28/06/2555107622
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4109192169ทำแล้ว 15/06/2555386545454
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7411469106ทำแล้ว 22/06/25551660444443
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว5173238188ทำแล้ว 19/06/255639191615
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5243290120ทำแล้ว 28/06/2555156282828
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว3133104103ทำแล้ว 06/12/2555133111111
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว516314122ทำแล้ว 25/06/25551471585755
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว5125101101ทำแล้ว 07/06/255572242424
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5200178167ทำแล้ว 11/06/255676434339
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว3213213212ทำแล้ว 12/06/255642333030
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5155223219ทำแล้ว 26/06/2555654434342
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว990903ทำแล้ว 22/06/255590151414
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว592217218ทำแล้ว 22/06/25551783595959
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว81149791ทำแล้ว 27/06/255538262624
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว61319190ทำแล้ว 29/06/25558471434342
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7194213194ทำแล้ว 28/06/25551096636362
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7193127111ทำแล้ว 29/06/255582522
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว621715635ทำแล้ว 16/07/255537555
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5149148148ทำแล้ว 25/06/255585414139
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11143145145ทำแล้ว 30/07/255576404040
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว7332331273ทำแล้ว 25/06/2555566423733
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว4213125126ทำแล้ว 29/06/2555265373736
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว8141128123ทำแล้ว 29/06/255514106828281
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6131183182ทำแล้ว 29/06/255568454545
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว7178167137ทำแล้ว 27/07/25554342666
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5167998ทำแล้ว 11/07/255665535351
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว8178179201ทำแล้ว 25/06/255515103818181
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6333332332ทำแล้ว 25/12/255514441
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว71008780ทำแล้ว 25/07/2555183666663
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว71062815ทำแล้ว 26/06/2555100111010
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว3146202143ทำแล้ว 27/06/255554181818
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8260263219ทำแล้ว 29/06/255571666
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว81281,184212ทำแล้ว 27/06/25565670654
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5198205205ทำแล้ว 28/06/2555105757571
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว5380226159ทำแล้ว 21/06/255512105555
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6209155129ทำแล้ว 26/06/255533544
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว8178116165ทำแล้ว 29/06/25551289515150
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7259270270ทำแล้ว 29/06/2555124833
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5229117117ทำแล้ว 22/06/255556353534
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว6133132132ทำแล้ว 25/06/255562212120
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว63797131ทำแล้ว 26/06/25562579585858
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว5164133131ทำแล้ว 10/08/255533121818180
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว5231206181ทำแล้ว 22/06/2555192838379
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว6115211228ทำแล้ว 27/06/255547108797773
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6141201155ทำแล้ว 237111110
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว7362144134ทำแล้ว 25/06/255551998
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6327210203ทำแล้ว 07/03/25565094454545
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5191144131ทำแล้ว 30/04/255535141413
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว8668957ทำแล้ว 25/06/255530272525
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6272215215ทำแล้ว 11/04/25555149909086
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว5845113ทำแล้ว 29/06/255532232323
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว91565014ทำแล้ว 25/06/255548111
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5238165136ทำแล้ว 29/06/255516115321515
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว811118294ทำแล้ว 28/06/2555160302322
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4200197158ทำแล้ว 26/06/2555109494848
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว6482512ทำแล้ว 25/05/25556541344
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว8150142129ทำแล้ว 27/06/25552932599
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว5947462ทำแล้ว 29/06/255551363632
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5119107106ทำแล้ว 20/06/255663281711
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว8162183220ทำแล้ว 07/06/25562158898988
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5162116111ทำแล้ว 19/06/25561541022
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว410911994ทำแล้ว 27/06/255560272727
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5893632ทำแล้ว 14/09/2555283363635
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว523525625ทำแล้ว 05/06/25561792545352
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5512121ทำแล้ว 19/06/25551765323030
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว629033ทำแล้ว 15/06/25559311
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว5113126125ทำแล้ว 27/06/25552492433
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว8109106120ทำแล้ว 21/03/25561413311
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7205170157ทำแล้ว 27/11/25552762373736
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5272727ทำแล้ว 10/06/25569243222
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว8265270270ทำแล้ว 30/05/2555265555
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8329164166ทำแล้ว 29/06/2555160444
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6446438411ทำแล้ว 29/06/2555530766
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5268250240ทำแล้ว 63505049
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว4178188177ทำแล้ว 25/05/25551743777
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว51039685ทำแล้ว 26/06/25556034141413
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5139138138ทำแล้ว 13/06/2555457333328
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว31114841ทำแล้ว 27/06/2556111524844
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5262234233ทำแล้ว 24/01/255676131312
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว61259473ทำแล้ว 13/06/2555125333
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว6534729ทำแล้ว 16/05/2555238151515
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว4203187216ทำแล้ว 08/11/255568686866
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว644544514ทำแล้ว 20/06/2555217141414
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5143115116ทำแล้ว 12/06/255546171616
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว7431429407ทำแล้ว 30/06/2555176151211
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว61746868ทำแล้ว 10/05/255548342917
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว7250251251ทำแล้ว 13/06/2555122451818
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5277234242ทำแล้ว 29/06/255515386555
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6514319306ทำแล้ว 23/05/255580888
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว71089695ทำแล้ว 12/06/25551109181717
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 22/06/255529333
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5706766ทำแล้ว 15/06/25557010108
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว6134145102ทำแล้ว 25/06/255560393432
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว413013540ทำแล้ว 235252524
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6936060ทำแล้ว 29/03/2555352191818
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว41019082ทำแล้ว 15/06/2555276525250
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5542365ทำแล้ว 26/06/2555138988
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7901111ทำแล้ว 29/06/255583747270
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว51505470ทำแล้ว 25/06/255537111
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว9874444ทำแล้ว 13/06/2555149393232
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว5210211211ทำแล้ว 29/06/2555311111
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว6834542ทำแล้ว 27/06/255573332626
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว8185151158ทำแล้ว 29/06/2555781312922
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8140147139ทำแล้ว 01/04/2556140111
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว3382928ทำแล้ว 21/06/25561219121211
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว6326322319ทำแล้ว 29/03/255619101010
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว7115118118ทำแล้ว 08/02/25562757373633
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว61991998ทำแล้ว 18/06/255533222218
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว6136127125ทำแล้ว 29/06/25556598484848
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7157129130ทำแล้ว 26/06/255541661933
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว5214217215ทำแล้ว 28/02/255694747474
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว61052010ทำแล้ว 28/06/255592333332
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว61029088ทำแล้ว 15/06/25552832323231
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7766765ทำแล้ว 15/06/255543777
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5127169168ทำแล้ว 15/06/255518991097
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว9389325189ทำแล้ว 14/06/255566404038
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว77144ทำแล้ว 13/09/255571707070
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5246255240ทำแล้ว 25/10/2555362222222
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว4179179179ทำแล้ว 28/06/2555487525050
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7331384450ทำแล้ว 27/06/25558497707070
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว819613929ทำแล้ว 30/05/255579202020
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5305637307ทำแล้ว 18/06/25554655464644
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7666767ทำแล้ว 20/06/255681133363636
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5267166166ทำแล้ว 10/10/25554019161414
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว41057373ทำแล้ว 14/06/2555552343434
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5695756ทำแล้ว 28/05/255544888
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว621222687ทำแล้ว 01/06/255566231817
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว8158141132ทำแล้ว 28/06/25556222
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว3156156156ทำแล้ว 28/01/25562747242424
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7146196168ทำแล้ว 15/06/255531333
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6132101294ทำแล้ว 29/06/2555776666564
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว52308477ทำแล้ว 26/06/255596808077
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว7224159120ทำแล้ว 01/10/255510154103103101
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว617014390ทำแล้ว 18/06/255666404040
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว6626363ทำแล้ว 22/06/255521835544
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว612717537ทำแล้ว 29/06/255544222222
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5134109ทำแล้ว 29/06/255584373737
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61099785ทำแล้ว 14/06/2555427252222
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว618086146ทำแล้ว 98818181
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว511210077ทำแล้ว 18/06/2555884393838
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว82846868ทำแล้ว 16/03/25561988151515
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว6264234231ทำแล้ว 12/12/2555261575757
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว8149138116ทำแล้ว 06/03/255618111
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว8184197209ทำแล้ว 15/06/25559113575757
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6152166165ทำแล้ว 22/06/255539191918
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8220178167ทำแล้ว 18/06/255589656463
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6129142113ทำแล้ว 21/08/2555570351513
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว51217763ทำแล้ว 09/09/2555149222222
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว6188131129ทำแล้ว 11/06/2555192413230
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว7919122ทำแล้ว 28/06/255547181616
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว413313239ทำแล้ว 29/06/2555144444241
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว9687777ทำแล้ว 24/01/255631151414
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว413410794ทำแล้ว 23/04/2555377515151
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว5117152116ทำแล้ว 12/06/255532101010
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว5171130114ทำแล้ว 15/06/255574214877878
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว823910799ทำแล้ว 20333
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว1013111177ทำแล้ว 25/06/25568910222
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5275227218ทำแล้ว 15/05/255534151515
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว7624813ทำแล้ว 29/06/2555185211118
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว6171168167ทำแล้ว 18/06/255586616160
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว5119107115ทำแล้ว 15/05/255526101010
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว814199ทำแล้ว 25/06/2555159414141
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว5193195194ทำแล้ว 29/06/25551688535352
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว419211451ทำแล้ว 29/06/255547101010
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว71447170ทำแล้ว 28/06/2555269494948
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว86553122ทำแล้ว 14/06/25551872353534
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6407386374ทำแล้ว 20/06/2555130292929
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5213177164ทำแล้ว 15/06/255573363636
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6271913ทำแล้ว 25/06/255517151514
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว201068041ทำแล้ว 02/05/25567112303029
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4220197200ทำแล้ว 15/06/2556166818173
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว59744ทำแล้ว 15/05/255597303030
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9320320320ทำแล้ว 18/06/2555268525252
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6186190188ทำแล้ว 13/06/255534444
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5299275275ทำแล้ว 20/06/2555148373737
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6233139130ทำแล้ว 21/08/25551265392928
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7182207400ทำแล้ว 15/06/25554986868686
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว61124646ทำแล้ว 18/06/2555282595959
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8290145143ทำแล้ว 16/05/255560222
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว8255161136ทำแล้ว 25/06/255531555
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว41023333ทำแล้ว 27/03/255611113686868
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5128151126ทำแล้ว 22/06/255551262625
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว8118114110ทำแล้ว 22/06/255455161616
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6147147147ทำแล้ว 14/06/255549313131
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว8137130123ทำแล้ว 18/06/255545333332
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5108108108ทำแล้ว 25/06/25567546222
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว79522ทำแล้ว 19/06/255555434343
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว6399260196ทำแล้ว 28/06/255537292727
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว6823534ทำแล้ว 28/06/255530171717
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว9167146129ทำแล้ว 30/06/255541221
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว7132140140ทำแล้ว 10/05/255563666
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว7107112109ทำแล้ว 22/06/2555103151513
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5207250223ทำแล้ว 22/05/2555201092099
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7133121117ทำแล้ว 25/03/255670655
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว6137116116ทำแล้ว 28/05/2555278222121
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6143114114ทำแล้ว 18/06/255565252423
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 22/06/255540252523
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว6138139139ทำแล้ว 12/06/25553111747472
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว82999ทำแล้ว 28/06/255529201816
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5222167142ทำแล้ว 26/06/255519171717
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว530111899ทำแล้ว 12/06/25563441055
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว51588755ทำแล้ว 25/06/25569863232222
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว61911993ทำแล้ว 16/06/2555113999
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว81035770ทำแล้ว 30/05/2555137933
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6144182131ทำแล้ว 21/06/2555662612811
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว3147126101ทำแล้ว 29/06/255556241412
รวม 209 อปท.2091,27936,40532,00826,6902092,35814,9276,5186,0845,893
ข้อมูล ณ 13/09/2563