รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครราชสีมา ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว103,317540505ทำแล้ว 14/08/25551,932536293263263
2. เทศบาลนครนครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10372214208ทำแล้ว 28/06/2555110240139139125
3. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว10191335259ทำแล้ว 31/10/2555141929291
4. เทศบาลเมืองปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว6871721ทำแล้ว 28/06/2555234666
5. เทศบาลเมืองเมืองปัก (ปักธงชัย)ทำแล้ว10367140140ทำแล้ว 01/06/255522555
6. เทศบาลเมืองสีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว61199291ทำแล้ว 29/06/25552110519192
7. เทศบาลตำบลกงรถ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว577252228ทำแล้ว 11/06/255557151515
8. เทศบาลตำบลกลางดง (ปากช่อง)ทำแล้ว7155131131ทำแล้ว 29/06/255588252525
9. เทศบาลตำบลกุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว10285185184ทำแล้ว 30/05/255560333
10. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7242149146ทำแล้ว 19/05/255532666
11. เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว5274170165ทำแล้ว 20/06/255538444
12. เทศบาลตำบลขุย (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว101918181ทำแล้ว 13/06/255533666
13. เทศบาลตำบลครบุรีใต้ (ครบุรี)ทำแล้ว12206180235ทำแล้ว 01/03/255697483434
14. เทศบาลตำบลคลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว12404400399ทำแล้ว 27/06/25551126151515
15. เทศบาลตำบลโคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4262261261ทำแล้ว 27/06/2555727777
16. เทศบาลตำบลโคกสวาย (โนนไทย)ทำแล้ว101357777ทำแล้ว 28/06/255542101010
17. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว111724943ทำแล้ว 13/06/25555998606058
18. เทศบาลตำบลจระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว10317379289ทำแล้ว 26/06/255587322222
19. เทศบาลตำบลจอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว61579592ทำแล้ว 30/05/2555578463939
20. เทศบาลตำบลจักราช (จักราช)ทำแล้ว12228213213ทำแล้ว 15/06/2555118555
21. เทศบาลตำบลช่องแมว (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว72066543ทำแล้ว 18/06/255539555
22. เทศบาลตำบลชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว81357774ทำแล้ว 01/06/255529141414
23. เทศบาลตำบลแชะ (ครบุรี)ทำแล้ว519122488ทำแล้ว 29/06/255571471192220
24. เทศบาลตำบลโชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว6180216171ทำแล้ว 11/06/255572404040
25. เทศบาลตำบลไชยมงคล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10233116117ทำแล้ว 05/06/2555422111111
26. เทศบาลตำบลดอนหวาย (โนนสูง)ทำแล้ว814911016ทำแล้ว 28/06/2555114392929
27. เทศบาลตำบลด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว6186134131ทำแล้ว 06/06/255573888
28. เทศบาลตำบลด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว717410194ทำแล้ว 26/06/255510710666
29. เทศบาลตำบลด่านคล้า (โนนสูง)ทำแล้ว61676578ทำแล้ว 30/06/255518555
30. เทศบาลตำบลตลาด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6133237135ทำแล้ว 08/05/25553082282828
31. เทศบาลตำบลตลาดแค (โนนสูง)ทำแล้ว10247136111ทำแล้ว 26/06/2555139555
32. เทศบาลตำบลตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว51063130ทำแล้ว 01/10/2555106555
33. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10175205205ทำแล้ว 20/06/255510103857370
34. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (โชคชัย)ทำแล้ว6199156146ทำแล้ว 29/06/2555120206222
35. เทศบาลตำบลเทพาลัย (คง)ทำแล้ว8139105105ทำแล้ว 01/06/255542222
36. เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ครบุรี)ทำแล้ว10222232232ทำแล้ว 29/06/25551114333
37. เทศบาลตำบลนกออก (ปักธงชัย)ทำแล้ว9298196199ทำแล้ว 29/06/255511133533
38. เทศบาลตำบลโนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว12401399399ทำแล้ว 28/06/2555183303030
39. เทศบาลตำบลโนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว12137104104ทำแล้ว 20/06/2555768414140
40. เทศบาลตำบลโนนเมือง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว7786613ทำแล้ว 25/06/2555131099
41. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5103110119ทำแล้ว 09/05/2555598747170
42. เทศบาลตำบลโนนสูง (โนนสูง)ทำแล้ว12420257222ทำแล้ว 26/06/2555140555
43. เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง (ปักธงชัย)ทำแล้ว6764560ทำแล้ว 20/06/255554393936
44. เทศบาลตำบลบัลลังก์ (โนนไทย)ทำแล้ว10919191ทำแล้ว 29/06/255552171717
45. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8254254254ทำแล้ว 20/06/2555428121212
46. เทศบาลตำบลบ้านยาง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว12845958ทำแล้ว 13/06/2555617777
47. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว10204238178ทำแล้ว 17/12/255555181161615
48. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8324168158ทำแล้ว 01/06/255534101010
49. เทศบาลตำบลบึงสำโรง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว828276ทำแล้ว 29/05/2555455666
50. เทศบาลตำบลประทาย (ประทาย)ทำแล้ว51319693ทำแล้ว 28/06/25551798666
51. เทศบาลตำบลปรุใหญ่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว111628181ทำแล้ว 05/06/255524151515
52. เทศบาลตำบลปักธงชัย (ปักธงชัย)ทำแล้ว71115935ทำแล้ว 25/06/2555310333
53. เทศบาลตำบลพระทองคำ (พระทองคำ)ทำแล้ว5505358ทำแล้ว 25/06/25553254222
54. เทศบาลตำบลพันดุง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว6184178177ทำแล้ว 15/06/255536221616
55. เทศบาลตำบลพิมาย (พิมาย)ทำแล้ว525010133ทำแล้ว 29/06/255599494238
56. เทศบาลตำบลพุดซา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว61045151ทำแล้ว 26/06/25556097525252
57. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8149124299ทำแล้ว 20/06/255591727272
58. เทศบาลตำบลไพล (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว61155246ทำแล้ว 21/06/2555114222
59. เทศบาลตำบลมะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว101137368ทำแล้ว 18/06/255588555
60. เทศบาลตำบลเมืองคง (คง)ทำแล้ว121727372ทำแล้ว 27/06/2555345444
61. เทศบาลตำบลเมืองยาง (เมืองยาง)ทำแล้ว8133161156ทำแล้ว 27/06/255567160113113111
62. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว94835347ทำแล้ว 12/06/255531101010
63. เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว5186204224ทำแล้ว 29/06/255550191154152151
64. เทศบาลตำบลลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว111598681ทำแล้ว 29/06/2555226121212
65. เทศบาลตำบลลำนางแก้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว91176321ทำแล้ว 08/06/2555626212121
66. เทศบาลตำบลวังไทร (ปากช่อง)ทำแล้ว5714444ทำแล้ว 31/05/2555935212121
67. เทศบาลตำบลวังหิน (โนนแดง)ทำแล้ว10133158170ทำแล้ว 18/06/25551167434342
68. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว91048282ทำแล้ว 28/06/2555645222
69. เทศบาลตำบลสระพระ (พระทองคำ)ทำแล้ว7155175175ทำแล้ว 22/06/255527131313
70. เทศบาลตำบลสีดา (สีดา)ทำแล้ว101219696ทำแล้ว 29/06/25551140666
71. เทศบาลตำบลสีมามงคล (ปากช่อง)ทำแล้ว6132181199ทำแล้ว 21/06/255527133979796
72. เทศบาลตำบลสุรนารี (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8127117216ทำแล้ว 26/06/2555691641108484
73. เทศบาลตำบลสูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว71192626ทำแล้ว 22/05/25562591525249
74. เทศบาลตำบลเสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว5200218193ทำแล้ว 27/06/2555136104104104
75. เทศบาลตำบลหนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว12211126118ทำแล้ว 07/06/2555317666
76. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว9322204198ทำแล้ว 25/06/2555425101010
77. เทศบาลตำบลหนองน้ำใส (สีคิ้ว)ทำแล้ว72068383ทำแล้ว 01/06/2555730111111
78. เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว12222143143ทำแล้ว 11/06/255515777
79. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว5157147142ทำแล้ว 20/06/255566282828
80. เทศบาลตำบลหนองบัววง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6186134114ทำแล้ว 22/06/255542310109
81. เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด (บัวใหญ่)ทำแล้ว1215313299ทำแล้ว 15/06/2555270121212
82. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6110108109ทำแล้ว 27/06/255528888
83. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว5278240239ทำแล้ว 18/06/255531444
84. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต (หนองบุญมาก)ทำแล้ว615010398ทำแล้ว 27/06/25553283545454
85. เทศบาลตำบลหมูสี (ปากช่อง)ทำแล้ว10346346346ทำแล้ว 30/05/25556174766665
86. เทศบาลตำบลห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6206180181ทำแล้ว 29/06/25558120655938
87. เทศบาลตำบลหัวทะเล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7322263276ทำแล้ว 26/06/2555162424242
88. เทศบาลตำบลหินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว12191189176ทำแล้ว 16/07/25551273414139
89. เทศบาลตำบลแหลมทอง (หนองบุญมาก)ทำแล้ว123041312ทำแล้ว 253999
90. เทศบาลตำบลใหม่ (โนนสูง)ทำแล้ว8161114109ทำแล้ว 19/06/255510555
91. เทศบาลตำบลอรพิมพ์ (ครบุรี)ทำแล้ว71137979ทำแล้ว 29/06/25552493501313
92. อบต.กระชอน (พิมาย)ทำแล้ว7514513515ทำแล้ว 18/06/2555181777
93. อบต.กระทุ่มราย (ประทาย)ทำแล้ว82038859ทำแล้ว 01/06/2555243292018
94. อบต.กระโทก (โชคชัย)ทำแล้ว8231205203ทำแล้ว 26/06/255545102222
95. อบต.กระเบื้องนอก (เมืองยาง)ทำแล้ว61507498ทำแล้ว 20/06/25552096434343
96. อบต.กระเบื้องใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว4975952ทำแล้ว 05/06/255577646262
97. อบต.กฤษณา (สีคิ้ว)ทำแล้ว101419797ทำแล้ว 27/06/255583262626
98. อบต.กำปัง (โนนไทย)ทำแล้ว81458858ทำแล้ว 29/06/2555497866052
99. อบต.กุดจอก (บัวใหญ่)ทำแล้ว31007073ทำแล้ว 21/06/2555552313131
100. อบต.กุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว683141133ทำแล้ว 364151314
101. อบต.กุดน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว81212ทำแล้ว 15/06/255517111111
102. อบต.กุดโบสถ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว61479175ทำแล้ว 31/05/2555681676764
103. อบต.กุดพิมาน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5179100100ทำแล้ว 26/06/25552561177
104. อบต.เกษมทรัพย์ (ปักธงชัย)ทำแล้ว128974105ทำแล้ว 13/06/2555757363635
105. อบต.แก้งสนามนาง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว7123123122ทำแล้ว 12/06/25556444
106. อบต.ขนงพระ (ปากช่อง)ทำแล้ว730712198ทำแล้ว 14/06/255512054474242
107. อบต.ขามเฒ่า (โนนสูง)ทำแล้ว6151130105ทำแล้ว 07/06/255563555
108. อบต.ขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว8189150150ทำแล้ว 19/06/255540181817
109. อบต.ขามสมบูรณ์ (คง)ทำแล้ว121278383ทำแล้ว 28/06/255516955
110. อบต.ขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6219129120ทำแล้ว 28/02/25569948219
111. อบต.ขุนทอง (บัวใหญ่)ทำแล้ว6148105130ทำแล้ว 29/06/255569125918079
112. อบต.ครบุรี (ครบุรี)ทำแล้ว6262210171ทำแล้ว 07/06/255556101010
113. อบต.คลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว121107875ทำแล้ว 13/06/2555111444
114. อบต.คลองม่วง (ปากช่อง)ทำแล้ว61157070ทำแล้ว 21/06/25555118121212
115. อบต.คลองเมือง (จักราช)ทำแล้ว12664947ทำแล้ว 18/06/255528444
116. อบต.ค้างพลู (โนนไทย)ทำแล้ว12228228ทำแล้ว 28/06/2555168272727
117. อบต.คูขาด (คง)ทำแล้ว5565252ทำแล้ว 19/06/255524141414
118. อบต.โคกกระชาย (ครบุรี)ทำแล้ว10901818ทำแล้ว 28/06/255524232323
119. อบต.โคกกระเบื้อง (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12141116100ทำแล้ว 13/06/255535125282424
120. อบต.โคกกลาง (ประทาย)ทำแล้ว8815460ทำแล้ว 01/06/2555154222
121. อบต.โคกไทย (ปักธงชัย)ทำแล้ว8168209169ทำแล้ว 25/06/255518109887070
122. อบต.โค้งยาง (สูงเนิน)ทำแล้ว9876767ทำแล้ว 12/06/25556333
123. อบต.โคราช (สูงเนิน)ทำแล้ว121334040ทำแล้ว 26/06/255528666
124. อบต.งิ้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว8807775ทำแล้ว 19/06/255511333
125. อบต.งิ้ว (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10161129125ทำแล้ว 12/06/255523555
126. อบต.จระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว11168114131ทำแล้ว 25/06/2555138212121
127. อบต.จอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6835651ทำแล้ว 05/06/255518777
128. อบต.จักราช (จักราช)ทำแล้ว101025151ทำแล้ว 21/06/25557333
129. อบต.จันทึก (ปากช่อง)ทำแล้ว9341149148ทำแล้ว 29/06/2555631141414
130. อบต.จันอัด (โนนสูง)ทำแล้ว6979710ทำแล้ว 6543282728
131. อบต.เฉลียง (ครบุรี)ทำแล้ว12909999ทำแล้ว 15/06/2555533241919
132. อบต.ช่อระกา (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว10163125126ทำแล้ว 26/06/25552793301818
133. อบต.ช้างทอง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10112131120ทำแล้ว 29/06/255536777
134. อบต.ชีวาน (พิมาย)ทำแล้ว8728395ทำแล้ว 27/06/255560352626
135. อบต.ชีวึก (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6833939ทำแล้ว 29/06/255515333
136. อบต.ชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว7843331ทำแล้ว 13/06/2555117888
137. อบต.แชะ (ครบุรี)ทำแล้ว887327ทำแล้ว 27/06/25551851303030
138. อบต.โชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว6784646ทำแล้ว 27/06/25551284737373
139. อบต.ดงใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว101572525ทำแล้ว 27/06/2555130262626
140. อบต.ดอน (ปักธงชัย)ทำแล้ว8155131131ทำแล้ว 22/06/2555211888
141. อบต.ดอนชมพู (โนนสูง)ทำแล้ว8321321321ทำแล้ว 16/06/255531555
142. อบต.ดอนตะหนิน (บัวใหญ่)ทำแล้ว7416868ทำแล้ว 4154555
143. อบต.ดอนมัน (ประทาย)ทำแล้ว10135105104ทำแล้ว 29/06/255525666
144. อบต.ดอนเมือง (สีคิ้ว)ทำแล้ว8611929ทำแล้ว 07/06/255561343434
145. อบต.ดอนยาวใหญ่ (โนนแดง)ทำแล้ว61145433ทำแล้ว 22/06/255539666
146. อบต.ดอนใหญ่ (คง)ทำแล้ว10152107104ทำแล้ว 12/06/2555132555
147. อบต.ด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว8137145187ทำแล้ว 08/06/25552457535353
148. อบต.ด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว10244137155ทำแล้ว 27/12/255574207164164154
149. อบต.ด่านจาก (โนนไทย)ทำแล้ว10131160128ทำแล้ว 15/06/255545125113113113
150. อบต.ด่านช้าง (บัวใหญ่)ทำแล้ว52068669ทำแล้ว 29/06/255510555
151. อบต.ด่านนอก (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5131104105ทำแล้ว 08/06/2555991696969
152. อบต.ด่านใน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6928215ทำแล้ว 22/06/255534312727
153. อบต.ตลาดไทร (ประทาย)ทำแล้ว1210110617ทำแล้ว 18/05/2555385151515
154. อบต.ตลาดไทร (ชุมพวง)ทำแล้ว827210596ทำแล้ว 20/06/2555519111111
155. อบต.ตะโก (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6164172159ทำแล้ว 27/06/255565201010
156. อบต.ตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว11766664ทำแล้ว 29/06/25556775595757
157. อบต.ตะคุ (ปักธงชัย)ทำแล้ว7856363ทำแล้ว 11/06/255510333
158. อบต.ตะเคียน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว11171105103ทำแล้ว 28/06/2555113888
159. อบต.ตะแบกบาน (ครบุรี)ทำแล้ว8243128132ทำแล้ว 15/06/255534141414
160. อบต.ตาจั่น (คง)ทำแล้ว10160104104ทำแล้ว 07/06/2555564404040
161. อบต.ตูม (ปักธงชัย)ทำแล้ว8133100100ทำแล้ว 14/06/255610333
162. อบต.โตนด (โนนสูง)ทำแล้ว7104218181ทำแล้ว 26/06/255590555
163. อบต.ถนนโพธิ์ (โนนไทย)ทำแล้ว71238580ทำแล้ว 22/06/255541221766
164. อบต.ทองหลาง (จักราช)ทำแล้ว121111112ทำแล้ว 29/06/255564100757574
165. อบต.ทับสวาย (ห้วยแถลง)ทำแล้ว61481348ทำแล้ว 10555
166. อบต.ทัพรั้ง (พระทองคำ)ทำแล้ว7208207299ทำแล้ว 18/06/2555117333
167. อบต.ท่าจะหลุง (โชคชัย)ทำแล้ว7504848ทำแล้ว 31/05/25552946414141
168. อบต.ท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว91178181ทำแล้ว 28/06/255527333
169. อบต.ท่าลาด (ชุมพวง)ทำแล้ว81935746ทำแล้ว 14/05/25551187444
170. อบต.ท่าลาดขาว (โชคชัย)ทำแล้ว1210410622ทำแล้ว 01/09/255525222
171. อบต.ท่าหลวง (พิมาย)ทำแล้ว5150130128ทำแล้ว 31/05/25553579636363
172. อบต.ท่าอ่าง (โชคชัย)ทำแล้ว7232207259ทำแล้ว 01/09/2555363594545
173. อบต.ทุ่งสว่าง (ประทาย)ทำแล้ว91326151ทำแล้ว 29/06/25551279555
174. อบต.ทุ่งอรุณ (โชคชัย)ทำแล้ว6159138137ทำแล้ว 18/06/255542222
175. อบต.เทพาลัย (คง)ทำแล้ว81009190ทำแล้ว 29/06/2555236999
176. อบต.ไทยเจริญ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว56874142ทำแล้ว 25/06/255560462220
177. อบต.ไทยสามัคคี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว12498257252ทำแล้ว 22/06/2555830171616
178. อบต.ธงชัยเหนือ (ปักธงชัย)ทำแล้ว8542896ทำแล้ว 25/06/2555139333
179. อบต.ธารปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว1224122035ทำแล้ว 20/06/255557555
180. อบต.ธารละหลอด (พิมาย)ทำแล้ว5949482ทำแล้ว 18/06/255524764332
181. อบต.นากลาง (สูงเนิน)ทำแล้ว91057373ทำแล้ว 21/06/255513333
182. อบต.นางรำ (ประทาย)ทำแล้ว8205263149ทำแล้ว 25/06/2555109555
183. อบต.นิคมสร้างตนเอง (พิมาย)ทำแล้ว6350351350ทำแล้ว 26/06/255578464343
184. อบต.โนนค่า (สูงเนิน)ทำแล้ว101508584ทำแล้ว 25/06/255580766
185. อบต.โนนจาน (บัวลาย)ทำแล้ว1012310597ทำแล้ว 05/06/25553131555
186. อบต.โนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว7758282ทำแล้ว 15/06/255569282828
187. อบต.โนนตาเถร (โนนแดง)ทำแล้ว7724351ทำแล้ว 15/05/25553128252525
188. อบต.โนนตูม (ชุมพวง)ทำแล้ว81717368ทำแล้ว 04/06/255526131313
189. อบต.โนนเต็ง (คง)ทำแล้ว8240124122ทำแล้ว 29/06/255529131313
190. อบต.โนนทองหลาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว12138142141ทำแล้ว 11/06/25551379474642
191. อบต.โนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว10270209209ทำแล้ว 31/07/255536222
192. อบต.โนนประดู่ (สีดา)ทำแล้ว10134105100ทำแล้ว 19/06/255518222
193. อบต.โนนเพ็ด (ประทาย)ทำแล้ว711210989ทำแล้ว 28/06/255570444342
194. อบต.โนนเมืองพัฒนา (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8135114108ทำแล้ว 28/06/2555214777
195. อบต.โนนยอ (ชุมพวง)ทำแล้ว81719997ทำแล้ว 29/06/255510555
196. อบต.โนนรัง (ชุมพวง)ทำแล้ว81276060ทำแล้ว 06/06/255518444
197. อบต.โนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5161125173ทำแล้ว 30/05/2555478504949
198. อบต.โนนสำราญ (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว10998180ทำแล้ว 18/07/2555815444
199. อบต.โนนอุดม (เมืองยาง)ทำแล้ว62148278ทำแล้ว 05/06/25551721888
200. อบต.ในเมือง (พิมาย)ทำแล้ว6617426343ทำแล้ว 25/06/2555132323232
201. อบต.บัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว6122135147ทำแล้ว 27/06/255540131313
202. อบต.บัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว12103173151ทำแล้ว 28/06/255510555
203. อบต.บ้านเก่า (ด่านขุนทด)ทำแล้ว11139111111ทำแล้ว 25/06/255526555
204. อบต.บ้านเกาะ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6126125125ทำแล้ว 10/05/255515888
205. อบต.บ้านปรางค์ (คง)ทำแล้ว6936161ทำแล้ว 27/06/2555522666
206. อบต.บ้านแปรง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว12200196191ทำแล้ว 11/06/2555416666
207. อบต.บ้านราษฎร์ (เสิงสาง)ทำแล้ว12223192179ทำแล้ว 25/06/255572404040
208. อบต.บ้านวัง (โนนไทย)ทำแล้ว101219297ทำแล้ว 28/06/255517101010
209. อบต.บ้านหัน (สีคิ้ว)ทำแล้ว61738987ทำแล้ว 05/06/2555301299
210. อบต.บ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12152268209ทำแล้ว 14/06/25553672666
211. อบต.บ้านใหม่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว10263243243ทำแล้ว 05/06/2555230444
212. อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ทำแล้ว8193189162ทำแล้ว 15/05/2555126303030
213. อบต.บิง (โนนสูง)ทำแล้ว5588783ทำแล้ว 11/06/2555151343425
214. อบต.บึงปรือ (เทพารักษ์)ทำแล้ว12509486484ทำแล้ว 29/06/2555328555
215. อบต.บึงพะไล (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว7153208132ทำแล้ว 10/05/255595717168
216. อบต.บึงอ้อ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7167137134ทำแล้ว 21/06/255636444
217. อบต.บุ่งขี้เหล็ก (สูงเนิน)ทำแล้ว121536160ทำแล้ว 11/06/255562444
218. อบต.โบสถ์ (พิมาย)ทำแล้ว7189110142ทำแล้ว 28/02/2556224555
219. อบต.ประทาย (ประทาย)ทำแล้ว56744ทำแล้ว 22/05/255543109848480
220. อบต.ประสุข (ชุมพวง)ทำแล้ว81077886ทำแล้ว 14/06/255537666
221. อบต.ปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว8185103103ทำแล้ว 12/06/2555515888
222. อบต.โป่งแดง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7299260256ทำแล้ว 28/06/2555439151515
223. อบต.โป่งตาลอง (ปากช่อง)ทำแล้ว8927070ทำแล้ว 16/06/2555425131313
224. อบต.พญาเย็น (ปากช่อง)ทำแล้ว522975ทำแล้ว 18/06/255521999
225. อบต.พระพุทธ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว11223200195ทำแล้ว 27/06/255543242424
226. อบต.พลกรัง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7216215215ทำแล้ว 06/06/2555433888
227. อบต.พลสงคราม (โนนสูง)ทำแล้ว10171181164ทำแล้ว 25/06/255550555
228. อบต.พลับพลา (โชคชัย)ทำแล้ว6209209208ทำแล้ว 15/05/255565232323
229. อบต.พะงาด (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว613113761ทำแล้ว 28/06/255510333
230. อบต.พะเนา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว514764ทำแล้ว 25/06/2555538232220
231. อบต.พังเทียม (พระทองคำ)ทำแล้ว51759265ทำแล้ว 27/06/2555521622
232. อบต.พันชนะ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6195141136ทำแล้ว 11/06/255514555
233. อบต.โพนทอง (สีดา)ทำแล้ว6153168142ทำแล้ว 15/06/2555355555
234. อบต.ภูหลวง (ปักธงชัย)ทำแล้ว101197070ทำแล้ว 21/06/2555181636360
235. อบต.มะเกลือเก่า (สูงเนิน)ทำแล้ว10165115116ทำแล้ว 13/07/255555202019
236. อบต.มะเกลือใหม่ (สูงเนิน)ทำแล้ว10255177192ทำแล้ว 14/02/25561731555
237. อบต.มะค่า (โนนไทย)ทำแล้ว12979797ทำแล้ว 01/09/255514222
238. อบต.มะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว61662959ทำแล้ว 27/06/255561555
239. อบต.มะเริง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว510010099ทำแล้ว 27/06/255523241388
240. อบต.มาบกราด (พระทองคำ)ทำแล้ว121143632ทำแล้ว 28/06/255531555
241. อบต.มาบตะโกเอน (ครบุรี)ทำแล้ว82395147ทำแล้ว 07/11/255537666
242. อบต.มิตรภาพ (สีคิ้ว)ทำแล้ว12231248235ทำแล้ว 14/02/255632101010
243. อบต.เมืองเกษตร (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว8225191167ทำแล้ว 19/03/2555285656565
244. อบต.เมืองคง (คง)ทำแล้ว9157120120ทำแล้ว 14/06/2555343151515
245. อบต.เมืองโดน (ประทาย)ทำแล้ว7957575ทำแล้ว 26/06/2555135777
246. อบต.เมืองนาท (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6231137110ทำแล้ว 20/06/255518766
247. อบต.เมืองปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว7946932ทำแล้ว 29/06/2555191454545
248. อบต.เมืองพลับพลา (ห้วยแถลง)ทำแล้ว550119ทำแล้ว 10555
249. อบต.เมืองพะไล (บัวลาย)ทำแล้ว615015010ทำแล้ว 110555
250. อบต.ระเริง (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว6272133132ทำแล้ว 28/06/255510222
251. อบต.ละลมใหม่พัฒนา (โชคชัย)ทำแล้ว8916866ทำแล้ว 12/06/255514444
252. อบต.ละหานปลาค้าว (เมืองยาง)ทำแล้ว111143729ทำแล้ว 21/06/2555610222
253. อบต.ลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว6321163163ทำแล้ว 27/06/255520161513
254. อบต.ลำคอหงษ์ (โนนสูง)ทำแล้ว11174266270ทำแล้ว 19/06/25551110555
255. อบต.ลำเพียก (ครบุรี)ทำแล้ว61375850ทำแล้ว 15/06/25551746187
256. อบต.ลำมูล (โนนสูง)ทำแล้ว6986757ทำแล้ว 28/06/2555411155
257. อบต.ลุงเขว้า (หนองบุญมาก)ทำแล้ว9821516ทำแล้ว 21/06/255526100464645
258. อบต.วังกระทะ (ปากช่อง)ทำแล้ว51315144ทำแล้ว 31/05/2555515888
259. อบต.วังน้ำเขียว (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว12219505512ทำแล้ว 22/06/255533444
260. อบต.วังโพธิ์ (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว6867466ทำแล้ว 20/06/25551011555
261. อบต.วังไม้แดง (ประทาย)ทำแล้ว715510199ทำแล้ว 25/06/25551550666
262. อบต.วังยายทอง (เทพารักษ์)ทำแล้ว12273273272ทำแล้ว 04/06/2555313777
263. อบต.วังโรงใหญ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว10102214201ทำแล้ว 19/06/25552066595548
264. อบต.วังหมี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว10151116116ทำแล้ว 06/05/255648222
265. อบต.ศรีละกอ (จักราช)ทำแล้ว7248112112ทำแล้ว 29/06/25552690281111
266. อบต.สระจรเข้ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว61607569ทำแล้ว 01/06/255523121212
267. อบต.สระตะเคียน (เสิงสาง)ทำแล้ว617816687ทำแล้ว 14/08/255594767571
268. อบต.สระว่านพระยา (ครบุรี)ทำแล้ว101013130ทำแล้ว 19/06/2555278434343
269. อบต.สะแกราช (ปักธงชัย)ทำแล้ว9211157165ทำแล้ว 29/06/255527555
270. อบต.สัมฤทธิ์ (พิมาย)ทำแล้ว8731919ทำแล้ว 04/06/255568434343
271. อบต.สามเมือง (สีดา)ทำแล้ว610595117ทำแล้ว 15/06/2555380555
272. อบต.สายออ (โนนไทย)ทำแล้ว11785555ทำแล้ว 21/06/2555925999
273. อบต.สารภี (หนองบุญมาก)ทำแล้ว7317329283ทำแล้ว 18/05/2555327554
274. อบต.สาหร่าย (ชุมพวง)ทำแล้ว8132122124ทำแล้ว 06/06/25551430777
275. อบต.สำนักตะคร้อ (เทพารักษ์)ทำแล้ว6174141128ทำแล้ว 29/06/25552093828279
276. อบต.สำพะเนียง (โนนแดง)ทำแล้ว12808034ทำแล้ว 26/06/255519555
277. อบต.สำโรง (โนนไทย)ทำแล้ว8886151ทำแล้ว 14/06/255531111111
278. อบต.สำโรง (ปักธงชัย)ทำแล้ว12699180ทำแล้ว 08/06/255552333
279. อบต.สีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว7846363ทำแล้ว 12/06/255517555
280. อบต.สีดา (สีดา)ทำแล้ว8927085ทำแล้ว 27/06/2555612101010
281. อบต.สี่มุม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว71198080ทำแล้ว 28/06/2555125151515
282. อบต.สีสุก (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว7288307148ทำแล้ว 28/06/255522666
283. อบต.สีสุก (จักราช)ทำแล้ว8259311261ทำแล้ว 29/06/255575555555
284. อบต.สุขเกษม (ปักธงชัย)ทำแล้ว9155142139ทำแล้ว 20/06/2555134444
285. อบต.สุขไพบูลย์ (เสิงสาง)ทำแล้ว6714584ทำแล้ว 11/05/25553678545454
286. อบต.สูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว1118432ทำแล้ว 27/06/25551042444
287. อบต.เสมา (สูงเนิน)ทำแล้ว12784444ทำแล้ว 29/06/255510333
288. อบต.เสมาใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว1071113127ทำแล้ว 20/06/2555254545454
289. อบต.เสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว61369579ทำแล้ว 29/05/2555292787878
290. อบต.หนองกระทุ่ม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว10152143155ทำแล้ว 26/09/2556107444
291. อบต.หนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5139136136ทำแล้ว 25/06/2555421121212
292. อบต.หนองขาม (จักราช)ทำแล้ว101167190ทำแล้ว 20/06/25551771555553
293. อบต.หนองค่าย (ประทาย)ทำแล้ว5206178164ทำแล้ว 19/06/25551933999
294. อบต.หนองงูเหลือม (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8129129137ทำแล้ว 26/06/25554895332626
295. อบต.หนองจะบก (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว111858382ทำแล้ว 14/06/255518201099
296. อบต.หนองแจ้งใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว12294294293ทำแล้ว 13/06/255544131313
297. อบต.หนองตะไก้ (สูงเนิน)ทำแล้ว51006767ทำแล้ว 22/06/2555386666
298. อบต.หนองตะไก้ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว8232191188ทำแล้ว 29/06/25556555
299. อบต.หนองตาดใหญ่ (สีดา)ทำแล้ว6145119118ทำแล้ว 06/06/2555624666
300. อบต.หนองไทร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว1012294148ทำแล้ว 12/06/25551134202020
301. อบต.หนองน้ำแดง (ปากช่อง)ทำแล้ว7916863ทำแล้ว 21/06/2555924101010
302. อบต.หนองบัว (คง)ทำแล้ว7138243108ทำแล้ว 27/06/2555754131313
303. อบต.หนองบัวน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว61149269ทำแล้ว 01/06/25551223121212
304. อบต.หนองบัวละคร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว611172ทำแล้ว 15/06/2555122131313
305. อบต.หนองบัวศาลา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6177136136ทำแล้ว 19/06/2555261204755
306. อบต.หนองบุนนาก (หนองบุญมาก)ทำแล้ว8188290374ทำแล้ว 13/06/2555311555
307. อบต.หนองพลวง (จักราช)ทำแล้ว12135226161ทำแล้ว 13/06/2555750383838
308. อบต.หนองพลวง (ประทาย)ทำแล้ว8185120125ทำแล้ว 29/10/25552114282828
309. อบต.หนองมะนาว (คง)ทำแล้ว9168137137ทำแล้ว 13/06/2555194131313
310. อบต.หนองไม้ไผ่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว71348784ทำแล้ว 20/06/2555524555
311. อบต.หนองยาง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6936868ทำแล้ว 20/06/255685644343
312. อบต.หนองระเวียง (พิมาย)ทำแล้ว691115124ทำแล้ว 08/06/25551374636261
313. อบต.หนองระเวียง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6240279158ทำแล้ว 08/06/2555125212121
314. อบต.หนองแวง (เทพารักษ์)ทำแล้ว10201919ทำแล้ว 09/04/25554160665
315. อบต.หนองสรวง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว61189293ทำแล้ว 29/06/255525121211
316. อบต.หนองสาหร่าย (ปากช่อง)ทำแล้ว61027977ทำแล้ว 28/06/255515555
317. อบต.หนองหญ้าขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว7774948ทำแล้ว 21/06/255515666
318. อบต.หนองหลัก (ชุมพวง)ทำแล้ว7171125124ทำแล้ว 26/06/2555823121212
319. อบต.หนองหว้า (บัวลาย)ทำแล้ว5182106111 ยังไม่อนุมัติ 2111
320. อบต.หนองหอย (พระทองคำ)ทำแล้ว81476969ทำแล้ว 28/06/255518666
321. อบต.หนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6121109108ทำแล้ว 05/06/255513999
322. อบต.หมื่นไวย (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว81799292ทำแล้ว 29/06/255513555
323. อบต.หลุ่งตะเคียน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว8237236236ทำแล้ว 29/06/255560121212
324. อบต.หลุ่งประดู่ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว61168166ทำแล้ว 29/06/255582555
325. อบต.หลุมข้าว (โนนสูง)ทำแล้ว7152170184ทำแล้ว 14/06/255560454543
326. อบต.ห้วยแคน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว59510987ทำแล้ว 29/06/255542555
327. อบต.ห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว618119210ทำแล้ว 10555
328. อบต.ห้วยบง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6146240242ทำแล้ว 339737149
329. อบต.ห้วยยาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว10705759ทำแล้ว 29/06/255548511
330. อบต.หันห้วยทราย (ประทาย)ทำแล้ว12166141101ทำแล้ว 05/06/25552666575757
331. อบต.หินโคน (จักราช)ทำแล้ว121327279ทำแล้ว 28/06/2555156655
332. อบต.หินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว8532110ทำแล้ว 10555
333. อบต.หินดาด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว72286059ทำแล้ว 22/05/255569555
334. อบต.อุดมทรัพย์ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว1212498100ทำแล้ว 13/06/2555421199
รวม 334 อปท.3342,70658,09343,17139,6283334,82218,6557,9537,2137,033
ข้อมูล ณ 13/09/2563