รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว422232 ยังไม่อนุมัติ
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว61029793ทำแล้ว 27/06/2555672288
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6213171167ทำแล้ว 28/06/255568222222
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว1324218119ทำแล้ว 26/07/255661000
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5235236236ทำแล้ว 29/06/25552136121112112
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว5133134134ทำแล้ว 25/05/25558661099
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว6544643ทำแล้ว 14/06/0655543311
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว51052112ทำแล้ว 18/12/255651242118
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5135125128ทำแล้ว 29/06/255555000
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว546ทำแล้ว 01/10/255535111
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7139134132ทำแล้ว 27/06/255560565656
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว51138888ทำแล้ว 27/06/2555
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5594644ทำแล้ว 28/09/25555444
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5225ทำแล้ว 14/05/255515111
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5228207199ทำแล้ว 01/06/255573111
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว516610896ทำแล้ว 25/06/255582464646
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4707575ทำแล้ว 03/05/2555
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว6124136129ทำแล้ว 28/06/2555491811
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5213216215ทำแล้ว 29/06/255538292929
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว5127362323ทำแล้ว 29/06/255565656564
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5409111105ทำแล้ว 24/09/255536232322
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว679198125ทำแล้ว 31/05/2555172585858
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว7918493 ยังไม่อนุมัติ
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว5596158ทำแล้ว 30/09/2556
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว612103 ยังไม่อนุมัติ
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว410910497ทำแล้ว 29/06/255523330
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว56729 ยังไม่อนุมัติ
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5120ทำแล้ว 12/06/255520111
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว4107122149ทำแล้ว 12/07/255517811
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7148153156ทำแล้ว 01/06/255554111
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว5918473ทำแล้ว 15/06/2555905311
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว61524961ทำแล้ว 15/05/2555267605959
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว5985732ทำแล้ว 15/06/25551291818175
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว628ทำแล้ว 14/06/255627000
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7115185185ทำแล้ว 05/06/255534111
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5877571ทำแล้ว 29/06/255557484848
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว58244ทำแล้ว 29/06/25551111
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6189142142ทำแล้ว 26/05/25552591111
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว51118176ทำแล้ว 18/06/255567585452
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว583133171ทำแล้ว 29/06/255564606060
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว5828177ทำแล้ว 29/06/255572272625
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว6161719 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว6584637ทำแล้ว 29/06/255544262524
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5172155144ทำแล้ว 14/06/25551111
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว5586755 ยังไม่อนุมัติ
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5782828 ยังไม่อนุมัติ
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5149136130ทำแล้ว 10/06/2555276877
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว4846859ทำแล้ว 29/06/2555386646461
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5664945ทำแล้ว 17/07/2556526111
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5110ทำแล้ว 13/09/2556
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว4252929ทำแล้ว 28/06/255525000
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6158222185ทำแล้ว 15/06/255531111
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว8180156162 ยังไม่อนุมัติ
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5743333 ยังไม่อนุมัติ
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7194192191ทำแล้ว 29/06/2555129111
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว6123101120ทำแล้ว 18/06/2555353484845
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6565656ทำแล้ว 29/06/255519111
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว5902830ทำแล้ว 22/06/2555172575554
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว6170252252ทำแล้ว 19/06/2555996808071
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว41165959ทำแล้ว 19/06/25551543000
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว51079166ทำแล้ว 29/06/2555121111
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5801191ทำแล้ว 28/06/25561
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว9226ทำแล้ว 25/06/25552058000
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5246245245ทำแล้ว 12/08/25561114000
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7643723ทำแล้ว 28/01/2556253484845
รวม 66 อปท.663657,9706,2245,902561162,7801,2741,1291,092
ข้อมูล ณ 13/09/2563