รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว550112498ทำแล้ว 25/06/25558077606059
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว72928078ทำแล้ว 30/07/25558972373431
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว4208211212ทำแล้ว 29/06/255583232323
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7929243ทำแล้ว 25/06/2555
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 19/07/255594666662
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว4168192162ทำแล้ว 20/06/25554046212121
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว9834631ทำแล้ว 29/06/25552515811
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว5156115118ทำแล้ว 29/06/255658303030
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว71254431ทำแล้ว 26/06/255516103442724
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7253169128ทำแล้ว 10/10/2555172444443
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว9717070ทำแล้ว 05/06/255534342216
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว101952134ทำแล้ว 28/06/255563484848
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว7216223222ทำแล้ว 28/06/2555529101010
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว92112828ทำแล้ว 15/06/255537000
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว51192617ทำแล้ว 17/09/2555101202018
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8212183206ทำแล้ว 21/06/255559525252
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว5838787ทำแล้ว 30/05/255536313030
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว71357647ทำแล้ว 12/06/2555350222019
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว825813879ทำแล้ว 14/06/255517111010
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว51353027ทำแล้ว 11/06/255564373737
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว5183186174ทำแล้ว 27/06/25551769373734
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว7248226226ทำแล้ว 11/06/255537222221
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6625753ทำแล้ว 28/06/25553016102
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6151176139ทำแล้ว 18/06/2555248373735
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว6887541ทำแล้ว 01/10/255545171715
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว578311ทำแล้ว 22/06/255525252525
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว511895123ทำแล้ว 29/06/2555121212121
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว71423730ทำแล้ว 15/06/2555179353535
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว42623233ทำแล้ว 28/06/2555187153153149
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7170169169ทำแล้ว 13/06/255521151515
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว71021313ทำแล้ว 11/06/2555102707070
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว523824918ทำแล้ว 29/06/2555164464645
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว52248579ทำแล้ว 20/06/255554171715
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8349242190ทำแล้ว 12/06/25555178595752
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว7162165164ทำแล้ว 13/06/255524000
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว6606060ทำแล้ว 10/05/25558200
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8179181150ทำแล้ว 27/06/255557272726
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว6100204196ทำแล้ว 03/06/25561559424242
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7121173130ทำแล้ว 05/06/25552367363636
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7276162132ทำแล้ว 18/06/2555888515150
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว7316125117ทำแล้ว 16/05/255624131313
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว82786049ทำแล้ว 27/06/2555102717066
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6199173139ทำแล้ว 25/06/255553353534
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7224257252ทำแล้ว 22/11/255537333229
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4199152141ทำแล้ว 12/06/255527181817
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว4249180ทำแล้ว 20/06/255536888
รวม 46 อปท.462938,4955,6964,751463782,5521,5041,4491,389
ข้อมูล ณ 13/09/2563