รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6160164155ทำแล้ว 28/09/255511160134134132
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว51538680ทำแล้ว 31/07/25555979535353
3. เทศบาลเมืองหนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6373171132ทำแล้ว 26/07/255563342221
4. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5128157156ทำแล้ว 22/06/25551561533
5. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5453899ทำแล้ว 27/06/255538222
6. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5948889ทำแล้ว 20/06/2555470999
7. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6824748ทำแล้ว 27/06/25553053211818
8. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5416158152ทำแล้ว 29/06/255553131313
9. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5928484ทำแล้ว 08/06/255523887
10. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6901912ทำแล้ว 29/06/255523215159
11. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว6575352ทำแล้ว 31/07/255557171717
12. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว513498104ทำแล้ว 24/05/255516815148
13. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว61346662ทำแล้ว 05/06/25557662
14. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5989696ทำแล้ว 30/07/2555174404040
15. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5785647ทำแล้ว 28/06/2555137262523
16. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว657110150ทำแล้ว 11/06/2555541397
17. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว51679994ทำแล้ว 29/05/255553333331
18. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว41179596ทำแล้ว 22/06/255595707070
19. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว5675757ทำแล้ว 08/06/255545999
20. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6242424ทำแล้ว 25/06/255519181817
21. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7595152ทำแล้ว 29/06/25551875363636
22. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว617712096ทำแล้ว 25/06/20128185262626
23. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว3928269ทำแล้ว 15/02/255524544
24. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4222222222ทำแล้ว 19/03/255645363636
25. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว3250286272ทำแล้ว 21/06/2555373333
26. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว415711494ทำแล้ว 31/05/255519191111
27. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว41028021ทำแล้ว 28/06/255586575757
28. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว3191143149ทำแล้ว 23/02/2555173584645
29. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว410010090ทำแล้ว 19/06/2555944333332
30. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว8163189177ทำแล้ว 29/06/25551095636359
31. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว61605652ทำแล้ว 24/09/2555652505050
32. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6144145145ทำแล้ว 18/01/2556883575756
33. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว7320327327ทำแล้ว 25/05/255572474744
34. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว610010062ทำแล้ว 13/06/255588756565
35. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว513217284ทำแล้ว 28/06/255521744
36. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4187182182ทำแล้ว 29/06/255529422
37. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว56024104ทำแล้ว 29/06/255518161615
38. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว51167378ทำแล้ว 22/06/2555390767672
39. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4545122ทำแล้ว 31/05/255529333
40. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7716261ทำแล้ว 27/06/255558412321
41. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5351190199ทำแล้ว 26/06/255544252521
42. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5843231ทำแล้ว 18/02/255618444
43. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7143143142ทำแล้ว 29/05/2555515151515
44. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว711822ทำแล้ว 15/06/065516121212
45. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6126136135ทำแล้ว 23/04/255537373737
46. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว71943126ทำแล้ว 29/06/255515222
47. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6166165156ทำแล้ว 14/06/2555741099
48. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว31007854ทำแล้ว 12/09/255515554
49. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว41523540ทำแล้ว 28/06/2555217333
50. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6957879ทำแล้ว 27/06/2555183707067
51. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6520510294ทำแล้ว 29/06/255511731598
52. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5191165134ทำแล้ว 13/06/255510550
53. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6875142ทำแล้ว 14/05/255538191918
54. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6111102130ทำแล้ว 29/06/255516969666
55. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6150143136ทำแล้ว 15/06/255546114878787
56. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6106105105ทำแล้ว 25/06/2555106777473
57. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4214215215ทำแล้ว 29/06/25554585866
58. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6179201165ทำแล้ว 13/06/255572545326
59. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6938072ทำแล้ว 29/06/255520151515
60. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5282283283ทำแล้ว 10/04/255537262626
61. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว54244ทำแล้ว 27/06/2555139393838
62. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4646064ทำแล้ว 15/06/255544313131
63. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5158133173ทำแล้ว 17/10/25551363525252
64. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6148158124ทำแล้ว 10/09/255550212120
65. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว7145107118ทำแล้ว 26/06/255548393737
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว411912130ทำแล้ว 21/06/25555171221918
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5217204155ทำแล้ว 29/06/255523181515
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว4978279ทำแล้ว 05/06/25551111
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5162162162ทำแล้ว 25/06/2555258422726
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6494038ทำแล้ว 18/06/2555431977
รวม 70 อปท.7037110,0868,1617,535704863,7442,0821,9061,816
ข้อมูล ณ 13/09/2563