รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6693651653ทำแล้ว 29/06/2555283490483483472
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6139168147ทำแล้ว 02/03/255554424242
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว71559173ทำแล้ว 01/08/255555129313131
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6240240240ทำแล้ว 03/12/2555109252522
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว610897110ทำแล้ว 14/05/255576494948
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6215226226ทำแล้ว 25/05/255562112585657
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6131108104ทำแล้ว 07/06/25551131333
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว6120107100ทำแล้ว 15/06/2555598989897
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6293214200ทำแล้ว 18/07/2555535131313
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6118147123ทำแล้ว 19/03/255528977
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว6181181169ทำแล้ว 29/06/2555158404035
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61909595ทำแล้ว 28/06/2555793866
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6706968ทำแล้ว 05/11/2555437272725
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6219222224ทำแล้ว 19/06/2555162766
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว6162127107ทำแล้ว 26/06/255514121938989
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว81186465ทำแล้ว 05/11/255532141313
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6125126126ทำแล้ว 29/06/2555332287
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว61005956ทำแล้ว 01/06/25551694202020
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6199191146ทำแล้ว 27222219
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6163138122ทำแล้ว 20/06/25551460151515
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว61976969ทำแล้ว 28/06/2555123817979
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว61758079ทำแล้ว 27/06/255544138131212
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6196172149ทำแล้ว 21/06/255515123111111109
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61239194ทำแล้ว 11/04/255575454545
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว62483939ทำแล้ว 07/06/2555111836867
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6198260173ทำแล้ว 13/06/25551176574929
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว62014532ทำแล้ว 28/02/255524102606056
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7187186185ทำแล้ว 29/06/25551621085
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6216180136ทำแล้ว 31/05/2555581353329
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6488226179ทำแล้ว 75545454
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6132140140ทำแล้ว 08/06/255577383737
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6615222ทำแล้ว 20/02/2555159220157157157
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6165148134ทำแล้ว 29/06/2555174262626
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว61129799ทำแล้ว 29/06/2555341377
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6151137139ทำแล้ว 26/06/2555587534949
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6138147ทำแล้ว 27/04/255575565656
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6174255200ทำแล้ว 17/08/25554146989898
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6205205205ทำแล้ว 04/05/2555197828281
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6103142143ทำแล้ว 04/04/2555146353534
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6154164138ทำแล้ว 20/11/2555986414141
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6219237233ทำแล้ว 18/06/25551882403022
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว7819168ทำแล้ว 06/06/255567525251
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6648777ทำแล้ว 14/06/2555739262020
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6169202206ทำแล้ว 27/06/255567262623
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6134111100ทำแล้ว 22/06/2555896364
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6125132127ทำแล้ว 01/06/255570464646
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6143167178ทำแล้ว 01/06/2555350212020
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว69910311ทำแล้ว 19/06/255564555555
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6684851ทำแล้ว 29/06/255559181717
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6150151151ทำแล้ว 29/06/2555121444
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61046462ทำแล้ว 28/06/25553381525252
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6126127121ทำแล้ว 20/06/2555650231414
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว616911684ทำแล้ว 11/06/255526102484842
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6105173157ทำแล้ว 31/05/255526101696060
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6133138136ทำแล้ว 25/06/25551094211
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6114201228ทำแล้ว 29/06/2555337363636
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว5167168163ทำแล้ว 11/05/2555565535250
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6116157211ทำแล้ว 29/06/255579252525
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว61255246ทำแล้ว 28/06/2555676424237
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6929084ทำแล้ว 06/06/2555252333330
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6389307327ทำแล้ว 18/06/2555121611
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6105206208ทำแล้ว 06/12/2555790808076
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว61285966ทำแล้ว 13/06/255526181818
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6158130120ทำแล้ว 15/05/255566212119
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว65764115ทำแล้ว 18/06/2555639383837
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว61367476ทำแล้ว 14/08/25552033998
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว685111133ทำแล้ว 29/06/2555450323231
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว62121988ทำแล้ว 29/06/2555157242424
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว64919270ทำแล้ว 06/06/25554367555553
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว678166124ทำแล้ว 12/06/25551652393938
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61986556ทำแล้ว 03/05/25551116686867
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6267239224ทำแล้ว 16/05/2555487626262
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6147155120ทำแล้ว 14/06/2555164585858
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6283254176ทำแล้ว 18/06/2555354282827
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6171133127ทำแล้ว 12/04/2555117767669
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6153133126ทำแล้ว 26/06/255549404040
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6110120112ทำแล้ว 14/06/2555586565655
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6142204181ทำแล้ว 28/06/2555482404040
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6957978ทำแล้ว 28/06/255537373737
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว69111492ทำแล้ว 16/05/255549404036
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6242186608ทำแล้ว 15/06/2555438262626
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6413428ทำแล้ว 29/06/255537282828
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว696128238ทำแล้ว 20/06/2555192656565
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว61708830ทำแล้ว 28/12/2555470525252
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6105232168ทำแล้ว 29/06/2555136188131125122
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6117185146ทำแล้ว 20/04/2555152313131
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว681113255ทำแล้ว 11/06/2555172504948
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว697116151ทำแล้ว 19/06/2555585707070
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6586041ทำแล้ว 25/06/255557555448
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6939490ทำแล้ว 15/06/255557414141
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7655252ทำแล้ว 11/06/255544232323
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6118106118ทำแล้ว 11/06/2555380393837
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว614411780ทำแล้ว 24/05/2555283666665
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6120188183ทำแล้ว 27/06/255537811119
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6248236209ทำแล้ว 28/02/25565114504947
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7341445237ทำแล้ว 14/06/2555144171716
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว67675108ทำแล้ว 16/05/2555254434342
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว7766079ทำแล้ว 08/06/2556678282825
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6687966ทำแล้ว 15/05/2555977414140
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6100166153ทำแล้ว 07/06/255551333332
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6103130130ทำแล้ว 13/06/255587494947
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6160233199ทำแล้ว 29/06/2555120107107104
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว61568580ทำแล้ว 23/07/2555124502727
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว691877ทำแล้ว 20/06/25554063333333
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6126171194ทำแล้ว 21/06/255529130999793
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว61058682ทำแล้ว 15/06/255575414141
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6167105103ทำแล้ว 21/05/25555107312929
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6143215125ทำแล้ว 19/06/255521105242423
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6276288283ทำแล้ว 22/06/255555555
รวม 109 อปท.10966116,70315,80114,7921091,2868,8915,1274,9234,772
ข้อมูล ณ 13/09/2563