รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7542302220ทำแล้ว 29/08/2555414710410399
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7125105100ทำแล้ว 28/06/255520112676767
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว7215180154ทำแล้ว 30/06/255552323231
4. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว66512195ทำแล้ว 28/05/2556140383635
5. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว71956567ทำแล้ว 29/06/2555286777777
6. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว62783825ทำแล้ว 29/06/255581525149
7. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว31861204ทำแล้ว 18/06/255534251110
8. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว6145117102ทำแล้ว 28/06/2555279545454
9. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว8156136185ทำแล้ว 28/06/2555141252212
10. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7206123113ทำแล้ว 12/09/2555113888888
11. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว61508126ทำแล้ว 29/06/255531110818181
12. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว610395103ทำแล้ว 84373737
13. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว678ทำแล้ว 25/06/255548000
14. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว6136109100ทำแล้ว 29/06/25551101898989
15. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว8125144168ทำแล้ว 28/06/255457343434
16. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว7108559ทำแล้ว 29/06/2555681555555
17. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว889168106ทำแล้ว 10/07/255534332524
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว5149142139ทำแล้ว 30/06/2006437313131
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6555365ทำแล้ว 15/06/2555129171616
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6108290ทำแล้ว 24/05/2555921000
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว923510485ทำแล้ว 20/06/255556434343
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว7958071ทำแล้ว 27/06/255563474643
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว7148145146ทำแล้ว 15/06/2555110100100100
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว8121110109ทำแล้ว 29/06/2555137323231
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6174218164ทำแล้ว 28/06/255517120929290
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว6176163166ทำแล้ว 07/06/255538383838
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว61348066ทำแล้ว 20/06/255572404039
28. อบต.นนทรีย์ (บ่อไร่)ทำแล้ว5134135158ทำแล้ว 02/01/255615113777775
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว690126ทำแล้ว 12/06/2555179615959
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว4641111ทำแล้ว 14/05/255540272625
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว81151110 ยังไม่อนุมัติ
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6747583ทำแล้ว 04/03/2556741600
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว7125203194ทำแล้ว 27/06/255555333
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7260270246ทำแล้ว 25/06/255548187135135135
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว7753791ทำแล้ว 18/06/2555665484848
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว781218111 ยังไม่อนุมัติ
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว6409134132ทำแล้ว 19/06/2555160414140
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว1513312590ทำแล้ว 29/06/2555499999999
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว677ทำแล้ว 29/06/255547333333
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว5606825ทำแล้ว 15/05/2555148333333
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว622399ทำแล้ว 28/06/25552138888484
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว612310074ทำแล้ว 22/06/25552105102102101
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว81048887ทำแล้ว 28/06/255511000
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว6933647ทำแล้ว 04/01/2556244352018
รวม 44 อปท.442926,5374,8763,962421833,0382,1292,0602,026
ข้อมูล ณ 13/09/2563