รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว4104104104ทำแล้ว 30/07/25551769505049
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว71409072ทำแล้ว 29/06/2555105626249
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5172284ทำแล้ว 27/06/2555972727072
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5366276252ทำแล้ว 29/06/2555122319260235259
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว422911492ทำแล้ว 28/06/25557112010810397
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3232202160ทำแล้ว 28/06/255525121666665
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว61037988ทำแล้ว 25/06/25555238373535
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว9126459514ทำแล้ว 25/06/25556196777775
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว697112113ทำแล้ว 29/06/25552294848175
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว7499466ทำแล้ว 28/06/25551327232121
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7904523ทำแล้ว 10/08/255535222221
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7188505347ทำแล้ว 28/06/2555491131313
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว910710780ทำแล้ว 13/06/25551854464645
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7114114134ทำแล้ว 21/05/2555537242420
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว795148217ทำแล้ว 29/06/255595494949
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว813011388ทำแล้ว 19/06/2555124211918
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว51717655ทำแล้ว 15/05/2555376767676
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว47711312ทำแล้ว 22/06/255549424242
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว669120120ทำแล้ว 31/05/255550343434
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว684349275ทำแล้ว 22/06/25551382767671
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว7116160114ทำแล้ว 28/06/255591636362
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5408398397ทำแล้ว 18/06/255526262626
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5161168170ทำแล้ว 14/05/2555148000
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว5128198115ทำแล้ว 08/06/2555292200
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว522224892ทำแล้ว 09/05/255682464545
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6693115ทำแล้ว 08/03/2556634181616
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว5935658ทำแล้ว 29/06/255546464646
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว6435849ทำแล้ว 25/05/255543383837
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5288291290ทำแล้ว 29/06/255575373634
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว8146158223ทำแล้ว 15/02/255663000
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว61578686ทำแล้ว 27/06/255549124898989
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว8131ทำแล้ว 20/06/255521000
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7959693ทำแล้ว 13/06/25557279626262
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว10219254154ทำแล้ว 28/06/2555638343331
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5105144157ทำแล้ว 28/06/255531110585757
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว72258573ทำแล้ว 30/06/2555
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8281282280ทำแล้ว 28/05/255535153575757
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว5645336ทำแล้ว 11/07/255542333333
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว7212210209ทำแล้ว 29/06/2555
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว66672129ทำแล้ว 23/05/2555945343433
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว5938484ทำแล้ว 29/06/2555762474742
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5198203198ทำแล้ว 28/01/2556447363635
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว68510631ทำแล้ว 01/03/2555331262626
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5223561332ทำแล้ว 241232323
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว8190123123ทำแล้ว 29/06/2555443000
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว73399ทำแล้ว 27/06/255633000
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว56783132ทำแล้ว 29/06/255567262626
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว6979797ทำแล้ว 10/05/255530252525
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว595722ทำแล้ว 13/06/25551345383838
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 11/05/2555546373635
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5837491ทำแล้ว 29/06/255674595959
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว51725046ทำแล้ว 28/06/255517115939288
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว4671019ทำแล้ว 15/06/255561525249
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว510315294ทำแล้ว 08/06/2555567555454
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6799740ทำแล้ว 15/05/255543900
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว570126155ทำแล้ว 21/06/25553678555555
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว7708578ทำแล้ว 20/06/255511100
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6688284ทำแล้ว 08/06/255532222222
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว7707070ทำแล้ว 10/05/255552484746
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว511811183ทำแล้ว 30/05/2555772585858
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว3427152ทำแล้ว 26/06/2555118171716
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว71066152ทำแล้ว 15/05/2555180555555
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว56768128ทำแล้ว 14/05/25551168606060
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว4154123121ทำแล้ว 30/10/255565454543
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5131170204ทำแล้ว 22/06/25551389656565
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7101104104ทำแล้ว 03/05/2555944100
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5220137150ทำแล้ว 01/06/2555645700
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5193152156ทำแล้ว 29/05/2555275606058
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว8878787ทำแล้ว 05/06/25552652515045
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว7639172ทำแล้ว 24/05/2555440383837
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว6130150131ทำแล้ว 21/05/2555258353332
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5146143130ทำแล้ว 28/06/255549272323
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว51089292ทำแล้ว 07/02/2556283575757
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6208208208ทำแล้ว 11/04/25551371484848
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว5667251ทำแล้ว 29/06/25551054474643
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว512610376ทำแล้ว 14/05/255548151413
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว6201202200ทำแล้ว 14/06/2555181666666
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว8328328323ทำแล้ว 14/05/255572000
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8787982ทำแล้ว 27/04/2555469654746
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว7207149159ทำแล้ว 18/06/255518161616
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว611310298ทำแล้ว 16/05/25551177686765
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว59898109ทำแล้ว 07/06/25551279666666
รวม 82 อปท.8248911,03411,38910,217828675,1983,6043,4053,349
ข้อมูล ณ 13/09/2563