รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8344863592ทำแล้ว 28/06/255688302252252248
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6230141118ทำแล้ว 29/06/255516227197197197
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7281157139ทำแล้ว 28/06/255591921339494
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6483236196ทำแล้ว 29/06/255541252165165164
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว7174146144ทำแล้ว 28/06/255527153105105105
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว61425529ทำแล้ว 28/06/2555276545454
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว59912597ทำแล้ว 11/05/25551178554240
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว10180180148ทำแล้ว 11/05/255583757473
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว8206228228ทำแล้ว 08/06/25551247403534
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว51536421ทำแล้ว 17/05/255591696866
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว6314227192ทำแล้ว 18/06/2555
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว8161217303ทำแล้ว 27/04/255567616054
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว6826642ทำแล้ว 58124117117117
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว5183171151ทำแล้ว 104929292
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว6116117104ทำแล้ว 26/06/2555694868682
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว510491287ทำแล้ว 29/06/25552396826765
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว61207570ทำแล้ว 01/03/2556120131313
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว5184143111ทำแล้ว 26/06/2555388492726
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว5200223196ทำแล้ว 26/06/2555988664131
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว695107107ทำแล้ว 253484845
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6404446240ทำแล้ว 25/06/255521185967474
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว5103201149ทำแล้ว 23/05/25551467504949
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว712987103ทำแล้ว 26/06/255511115104104102
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว815317473ทำแล้ว 17/10/2555121858181
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว7245202152ทำแล้ว 27/06/255567221186185183
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6186218187ทำแล้ว 12/06/25551116888887
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว68985157ทำแล้ว 25/06/2555179666664
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว6561299224ทำแล้ว 28/06/255523202112112112
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว7110133106ทำแล้ว 1669626157
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว799116151ทำแล้ว 27/06/255573636262
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6167179130ทำแล้ว 29/06/255546148121121118
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว522715979ทำแล้ว 15/06/25551380676767
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว61068969ทำแล้ว 25/05/25551171656560
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6183204123ทำแล้ว 28/06/255517128919191
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว7175221167ทำแล้ว 19/06/2555100100100100
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว6163194176ทำแล้ว 29/03/2556148322828
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว6129154137ทำแล้ว 16/05/2555129636362
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว7114126194ทำแล้ว 76696868
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว7237237237ทำแล้ว 15/05/255594333333
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว7215162170ทำแล้ว 21/06/25552195787878
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4337380472ทำแล้ว 30/07/255512161127123123
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6192217203ทำแล้ว 11/05/255512153146146146
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว691ทำแล้ว 13/02/255532121766150
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว6122120115ทำแล้ว 26/10/255566392927
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว5170344322ทำแล้ว 28/06/25554511710410192
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว51005325ทำแล้ว 11/05/25551798817977
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7461461461ทำแล้ว 16/02/255542142797976
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว8126ทำแล้ว 28/05/2555813410210299
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8221121112ทำแล้ว 27/06/2555165563737
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว717211784ทำแล้ว 18/05/065542242424
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6252317193ทำแล้ว 17/05/255531216177177177
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว9198146129ทำแล้ว 28/06/2555294808080
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6585846ทำแล้ว 15/05/255558505049
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว7835256ทำแล้ว 22/06/255575707070
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว61009588ทำแล้ว 15/05/2555966555555
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6290195193ทำแล้ว 16/05/255564251616
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว8311163108ทำแล้ว 14/06/25552277189187185
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว7201149148ทำแล้ว 06/06/255590515151
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว71139795ทำแล้ว 11/05/255563313129
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8196171164ทำแล้ว 07/06/2555189888886
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6172190166ทำแล้ว 28/06/2555980727172
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6239203256ทำแล้ว 14/05/255512510484101
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว810610797ทำแล้ว 15/06/2555465343129
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6154243152ทำแล้ว 19/06/2555889676762
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6393511434ทำแล้ว 29/06/25558121853531
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว81397196ทำแล้ว 15/05/2555169911
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว71826060ทำแล้ว 31/05/255511145117117117
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว8189278293ทำแล้ว 26/06/25551106838178
รวม 68 อปท.6844113,01412,23710,867688257,6435,6115,3065,216
ข้อมูล ณ 13/09/2563