รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6323271106ทำแล้ว 27/07/255528164121118118
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว61619999ทำแล้ว 27/06/25551566535352
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6914644ทำแล้ว 29/06/2555163431212
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว667207151ทำแล้ว 12/06/25551146272727
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6868879ทำแล้ว 322222222
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว6325241189ทำแล้ว 22/06/2555592222
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6648673ทำแล้ว 08/06/2555542242424
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว6110128166ทำแล้ว 28/06/2555786371716
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว51126438ทำแล้ว 14/06/25558111
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว696112250ทำแล้ว 15/06/2555168464543
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว6412413413ทำแล้ว 29/06/2555753222
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6218127128ทำแล้ว 26/02/25567118844
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว6110111111ทำแล้ว 25/06/255516222
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว61618768ทำแล้ว 19/06/2555794404040
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว5146260250ทำแล้ว 29/06/2555134622
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว573209ทำแล้ว 24/07/2555439181818
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว5321307287ทำแล้ว 21/06/2555167463939
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว61009788ทำแล้ว 29/06/255535222
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว697193ทำแล้ว 29/06/25551432432
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว6103127164ทำแล้ว 26/06/25551378383838
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6478355ทำแล้ว 22/06/2555345333333
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว698367156ทำแล้ว 29/06/25551697777777
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว51005720ทำแล้ว 29/06/25554984313026
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว6472925ทำแล้ว 19/06/255514433
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว61136256ทำแล้ว 29/06/255572522
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว55563110ทำแล้ว 30/07/2555441722
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว5806460ทำแล้ว 27/06/2555631177
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว6919658ทำแล้ว 29/06/255576131312
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว69613066ทำแล้ว 28/06/255544202020
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว6279313336ทำแล้ว 14/06/25554433999
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9189132109ทำแล้ว 29/06/2555222555
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว61555666ทำแล้ว 19/06/2555722822
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว51325855ทำแล้ว 30/08/255612222
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว7222192167ทำแล้ว 10/08/255520222535350
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว5210140140ทำแล้ว 21/03/25562701254
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว524513398ทำแล้ว 28/06/255526766
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว6219227226ทำแล้ว 28/06/255561222
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6360295236ทำแล้ว 19/06/2555585292929
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6986660ทำแล้ว 21/06/255534343434
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว6194174166ทำแล้ว 25/06/25551082343433
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5118121132ทำแล้ว 18/05/25551101767676
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว899852ทำแล้ว 13/06/255572535251
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5146128133ทำแล้ว 29/06/255570515150
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5414414413ทำแล้ว 17/07/2555247766
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว51089791ทำแล้ว 07/06/2555351099
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว565142ทำแล้ว 15/06/255563222222
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว4191217106ทำแล้ว 13/06/2555134222
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว5198232197ทำแล้ว 24/05/25551251532
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว667348349ทำแล้ว 15/06/25551548222
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6126224316ทำแล้ว 19/06/2555135222
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว5115459210ทำแล้ว 29/05/25554393555554
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว6727668ทำแล้ว 18/06/2555451383833
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว498199220ทำแล้ว 24/01/25569522
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5233279183ทำแล้ว 23/05/25551043434343
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5274274274ทำแล้ว 01/03/255621888
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว51563030ทำแล้ว 25/06/255517222
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว5108193136ทำแล้ว 15/06/255585161616
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว587142139ทำแล้ว 27/02/2556214222
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว5374140ทำแล้ว 29/06/2555120222
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว8110129265ทำแล้ว 20/11/25555395919184
รวม 60 อปท.603419,0289,3498,287604253,4331,4501,3231,292
ข้อมูล ณ 13/09/2563