รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6161170178ทำแล้ว 09/11/25557115979692
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว613911086ทำแล้ว 29/06/255528111898989
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6214165129ทำแล้ว 26/07/2555680464646
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว7171140138ทำแล้ว 29/06/25551796969595
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6103114113ทำแล้ว 30/04/255561525252
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว51248749ทำแล้ว 22/06/255555000
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว71204021ทำแล้ว 20/06/25552666424140
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6514343ทำแล้ว 25/06/255551101010
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6194192192ทำแล้ว 07/05/255526000
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6158268267ทำแล้ว 26/09/255571545454
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6205358289ทำแล้ว 29/06/255522181818
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว61209891ทำแล้ว 10/04/2555814400
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7192192192ทำแล้ว 29/06/25551072484847
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6484241ทำแล้ว 22/05/255531221212
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6180121104ทำแล้ว 06/06/255546000
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว692104130ทำแล้ว 20/06/255542333333
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว699110114ทำแล้ว 16/05/2555180575757
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว694125172ทำแล้ว 08/06/255574515147
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว61163629ทำแล้ว 23/05/255598636363
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว72196767ทำแล้ว 19/04/0655151888
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว69410369ทำแล้ว 15/05/2555420191919
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6868686ทำแล้ว 11/05/255526911
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว61051515ทำแล้ว 15/06/2555281544947
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว511483106ทำแล้ว 31/05/255548161515
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว6135136136ทำแล้ว 16/05/255567676767
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว6868686ทำแล้ว 29/06/255535141414
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6778186ทำแล้ว 29/06/255564555151
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6108116106ทำแล้ว 18/06/2555362424242
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว8105127373ทำแล้ว 26/06/2555898757568
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6144144144ทำแล้ว 11/07/255527000
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6181717 ยังไม่อนุมัติ
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว5988687ทำแล้ว 01/05/2555861524949
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว6838078ทำแล้ว 14/06/255549474747
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว61101616ทำแล้ว 20/02/255523232323
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว61026468ทำแล้ว 11/06/05554563300
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว6109107103ทำแล้ว 25/05/255529111
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว6872320ทำแล้ว 12/05/255549262622
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว696118131ทำแล้ว 22/06/25552163504517
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7273156145ทำแล้ว 27/06/255635000
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว61248992ทำแล้ว 14/06/255514000
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว613215194ทำแล้ว 28/06/2555653525252
รวม 42 อปท.422575,0864,4664,503401522,2891,4651,3491,298
ข้อมูล ณ 13/09/2563