รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 4 151 120 7 ทำแล้ว 29/06/2555 147 131 131 124
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 112 142 142 ทำแล้ว 21/05/2555 94 6 6 6
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่) ทำแล้ว 4 180 480 91 ทำแล้ว 30/07/2555 63 0 0 0
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 113 96 103 ทำแล้ว 26/07/2555 60 31 31 31
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 96 96 24 ทำแล้ว 22/06/2555 45 0 0 0
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 163 165 165 ทำแล้ว 29/06/2555 85 44 44 43
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 89 74 71 ทำแล้ว 05/06/2555 82 77 0 0
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 171 131 111 ทำแล้ว 15/06/2555 35 0 0 0
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 265   ทำแล้ว 29/06/2554 118 0 0 0
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 217 415 170 ทำแล้ว 28/06/2555 54 29 29 28
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 470 923 117 ทำแล้ว 27/09/2556 10 10 10 10
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 5 197 137 97 ทำแล้ว 22/06/2555 197 1 1 1
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 4 225 190 1 ทำแล้ว 11/09/2555 75 53 52 52
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 127 64 1 ทำแล้ว 29/06/2555 53 30 30 26
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 4 100 118 117 ทำแล้ว 28/06/2555 61 61 61 61
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 197 107 74 ทำแล้ว 28/05/2555 83 33 0 0
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 6 146 109 109 ทำแล้ว 29/06/2555 77 33 28 28
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง) ทำแล้ว 6 57 50 40 ทำแล้ว 13/06/2555 38 0 0 0
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 7 75 154 197 ทำแล้ว 27/06/2555 53 23 17 16
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 5 58 54 56 ทำแล้ว 17/06/2556 58 36 31 31
21. เทศบาลตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 114 138 109 ทำแล้ว 29/09/2555 84 56 56 55
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 8 206 355 204 ทำแล้ว 25/06/2555 90 55 55 55
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์) ทำแล้ว 4 242 141 126 ทำแล้ว 12/06/2555 56 13 1 1
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง) ทำแล้ว 5 141 138 143 ทำแล้ว 06/06/2555 94 59 59 59
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ) ทำแล้ว 5 50 71 66 ทำแล้ว 05/04/2555 53 48 48 47
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 115 119 42 ทำแล้ว 20/06/2555    
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 7 123 88 81 ทำแล้ว 10/05/2555 92 86 86 86
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง) ทำแล้ว 5 80 80 3 ทำแล้ว 28/06/2555    
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 118 90 87 ทำแล้ว 25/06/2555 29 0 0 0
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ) ทำแล้ว 5 154 118 118 ทำแล้ว 01/08/2555 155 108 108 108
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ) ทำแล้ว 4 197 208 173 ทำแล้ว 02/04/2555 68 60 0 0
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 104 98 98 ทำแล้ว 11/06/2555 74 59 24 36
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 15 352 339 326 ทำแล้ว 29/06/2555 155 0 0 0
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 304 146 53 ทำแล้ว     
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 43 54 19 ทำแล้ว 18/05/2555 34 17 17 15
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ) ทำแล้ว 5 193 201 207 ทำแล้ว 14/05/2555 91 81 81 78
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 8 191 129 102 ทำแล้ว 15/05/2555 31 0 0 0
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 116 90 90 ทำแล้ว 21/06/2555    
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 135 123 121 ทำแล้ว 12/06/2555 81 80 80 80
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ) ทำแล้ว 6 112 115 91 ทำแล้ว 15/06/2555 42 30 30 30
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 110 123 90 ทำแล้ว 15/06/2555 27 0 0 0
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 8 107 108 108 ทำแล้ว 24/05/2555 65 46 46 45
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 8 55 30 30 ทำแล้ว 08/06/2555 66 62 62 62
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่) ทำแล้ว 8 121 54 32 ทำแล้ว 21/05/2555 40 36 36 36
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง) ทำแล้ว 4 131 177 149 ทำแล้ว 15/06/2555 78 71 69 69
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง) ทำแล้ว 5 304 256 256 ทำแล้ว 10/05/2555 58 45 45 43
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 70 45 54 ทำแล้ว 10/01/2556 59 55 53 52
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 399 137 90 ทำแล้ว 20/06/2555 52 15 0 0
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 163 162 109 ทำแล้ว 11/07/2555 61 31 29 29
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง) ทำแล้ว 4 74 36 20 ทำแล้ว 31/05/2555 66 59 59 59
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 311 310 310 ทำแล้ว 15/06/2555    
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ) ทำแล้ว 7 195 225 146 ทำแล้ว 02/01/2556 67 41 0 0
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง) ทำแล้ว 8 217 173 130 ทำแล้ว 01/06/2555    
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง) ทำแล้ว 4 137 135 128 ทำแล้ว 29/05/2555 122 122 122 122
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 203 691 211 ทำแล้ว 04/02/2556 14 12 10 10
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 4 75 61 62 ทำแล้ว 18/05/0656    
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 69 34 34 ทำแล้ว 29/06/2555 69 1 1 1
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 155 181 148 ทำแล้ว 25/06/2555 71 34 34 34
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 216 217 217 ทำแล้ว 19/06/0556 67 36 0 0
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 118 83 99 ทำแล้ว 18/06/2555 87 4 1 1
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 145 159 27 ทำแล้ว 28/06/2555 74 0 0 0
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 103 168 180 ทำแล้ว 29/03/2555 46 42 42 42
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 116 91 82 ทำแล้ว 11/05/2555 32 32 32 32
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 60 69 47 ทำแล้ว 22/06/2555 46 39 38 39
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง) ทำแล้ว 4 290 290 290 ทำแล้ว 14/06/2555 40 26 26 24
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์) ทำแล้ว 5 172 355 173 ทำแล้ว 25/06/2555 43 16 0 0
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 138 207 183 ทำแล้ว 01/06/2555 109 0 0 0
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 175 531 1 ทำแล้ว 27/06/2555 33 28 28 28
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 180 155 155 ทำแล้ว 08/06/2555 53 50 50 47
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์) ทำแล้ว 6 76 67 33 ทำแล้ว 29/06/2555 1 0 0 0
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง) ทำแล้ว 4 67 44   ยังไม่อนุมัติ     
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 77 104 101 ทำแล้ว 30/08/2556 25 0 0 0
73. อบต.บางกะพี้ (บ้านหมี่) ทำแล้ว 4 113 101 117 ทำแล้ว 15/06/2555 33 32 32 31
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 67 47 42 ทำแล้ว 30/06/2555 67 2 1 1
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 103 97 79 ทำแล้ว 18/06/2555 83 52 52 52
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 6 93 114 154 ทำแล้ว 27/06/2555 48 11 0 0
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 88 89 89 ทำแล้ว 02/04/2555 37 17 17 17
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 6 102 295 101 ทำแล้ว 15/06/2555 60 47 29 25
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 108 108 108 ทำแล้ว 20/06/2555 80 68 64 56
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 6 65 14 4 ทำแล้ว 25/06/2556 60 0 0 0
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่) ทำแล้ว 8 91 72 142 ทำแล้ว 29/06/2555    
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 101 78 82 ทำแล้ว 15/06/2555 36 19 17 15
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 7 93 93 93 ทำแล้ว 11/06/2555 27 0 0 0
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 8 116 119 119 ทำแล้ว 14/05/2555 116 0 0 0
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 149 118 88 ทำแล้ว 29/01/2556 104 28 0 0
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 7 166 169 169 ทำแล้ว 21/06/2556 37 17 1 1
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 83 85 85 ทำแล้ว 18/06/2555 58 41 1 1
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง) ทำแล้ว 6 138 139 139 ทำแล้ว 13/06/2555 45 11 0 0
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 4 146 99 100 ทำแล้ว 11/05/2555 121 46 46 45
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี) ทำแล้ว 5 67 67 66 ทำแล้ว 31/05/2555    
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 172 162 150 ทำแล้ว 14/05/2555 55 22 21 20
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 6 199 107 77 ทำแล้ว 14/06/2555 65 2 0 0
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์) ทำแล้ว 7 257 251 243 ทำแล้ว 15/05/2555 47 12 11 10
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 110 126 100 ทำแล้ว 10/02/2555 109 11 11 11
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 5 100 103 100 ทำแล้ว 05/06/2556 52 19 11 11
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 5 153 155 155 ทำแล้ว 29/06/2555 100 82 82 82
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง) ทำแล้ว 5 241 239  ทำแล้ว 29/06/2555 150 0 0 0
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ) ทำแล้ว 5 31 14 16 ทำแล้ว 29/06/2555 29 14 14 14
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 8 182 184 166 ทำแล้ว 29/06/2555 67 0 0 0
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ) ทำแล้ว 5 40 62 54 ทำแล้ว 22/06/2555 31 30 28 7
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง) ทำแล้ว 4 78 93 87 ทำแล้ว 22/06/2555 71 71 71 71
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง) ทำแล้ว 4 87   ทำแล้ว 15/05/2556 87 65 65 65
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ) ทำแล้ว 5 71 72 10 ทำแล้ว 10/05/2555 80 28 0 0
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 80 76 78 ทำแล้ว 07/06/2555 40 35 35 35
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 200 183 174 ทำแล้ว 19/06/2555 57 38 38 6
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่) ทำแล้ว 4 114 28 27 ทำแล้ว 28/05/2556 49 31 31 31
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 151 158 104 ทำแล้ว 15/05/2555 70 58 58 57
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 134 166 155 ทำแล้ว 29/06/2555 67 53 28 28
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่) ทำแล้ว 4 120 134 121 ทำแล้ว 28/05/2555 48 33 0 0
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง) ทำแล้ว 4 133 131 130 ทำแล้ว 24/05/2555 65 0 0 0
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่) ทำแล้ว 3 203 185 184 ทำแล้ว 29/06/2555 81 34 0 0
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 113 172 47 ทำแล้ว 29/06/2555 55 31 31 31
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 6 217 217 217 ทำแล้ว 13/06/2555 51 0 0 0
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง) ทำแล้ว 7 254 261 261 ทำแล้ว 14/06/2555 45 0 0 0
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง) ทำแล้ว 6 120 99 33 ทำแล้ว 06/06/2555 63 45 45 44
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ) ทำแล้ว 6 292 436 274 ทำแล้ว     
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่) ทำแล้ว 6 97 93 80 ทำแล้ว 30/06/2555 61 50 50 50
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 123 222 75 ทำแล้ว 29/06/2555 49 29 3 3
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ) ทำแล้ว 6 319 42 39 ทำแล้ว 19/09/2556 75 60 60 58
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 212 212 212 ทำแล้ว 05/06/2555 1 0 0 0
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม) ทำแล้ว 5 102 101 23 ทำแล้ว 21/05/2555 13 0 0 0
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง) ทำแล้ว 5 25 16 17 ทำแล้ว 25/06/2555 41 26 26 26
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล) ทำแล้ว 5 146 118 92 ทำแล้ว 22/06/2555 64 19 2 2
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง) ทำแล้ว 6 61 62 11  ยังไม่อนุมัติ     
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง) ทำแล้ว 6 108 118 118 ทำแล้ว 17/12/2555 66 0 0 0
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่) ทำแล้ว 5 81 82 82 ทำแล้ว 15/06/2555 65 61 61 61
รวม 126 อปท. 126 702 18,143 18,728 13,136 124 7,369 3,603 2,941 2,849
ข้อมูล ณ 29/03/2560