รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว41511207ทำแล้ว 29/06/255510147131131124
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5112142142ทำแล้ว 21/05/255594666
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว41809691ทำแล้ว 30/07/255563000
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว611396103ทำแล้ว 26/07/255560313131
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5969624ทำแล้ว 22/06/255545000
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6163165165ทำแล้ว 29/06/255585444443
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6897471ทำแล้ว 05/06/2555827700
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6171131111ทำแล้ว 15/06/2555335000
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5265ทำแล้ว 29/06/2554118000
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5217306170ทำแล้ว 28/06/2555254292928
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6470520117ทำแล้ว 27/09/2556310101010
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว51979897ทำแล้ว 22/06/2555197111
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว42251901ทำแล้ว 11/09/2555675535252
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว51271ทำแล้ว 29/06/255553303026
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว4100118117ทำแล้ว 28/06/255561616161
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว519710774ทำแล้ว 28/05/255514833300
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6146109109ทำแล้ว 29/06/2555277332828
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6575040ทำแล้ว 13/06/255538000
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว775154197ทำแล้ว 27/06/2555653231716
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5585456ทำแล้ว 17/06/255658363131
21. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5114138109ทำแล้ว 29/09/25552484565655
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8206203204ทำแล้ว 25/06/25552390555555
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว4242141126ทำแล้ว 12/06/25559561311
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว5141138143ทำแล้ว 06/06/255594595959
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว5507166ทำแล้ว 05/04/25551653484847
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว611511942ทำแล้ว 20/06/2555
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว71238881ทำแล้ว 10/05/255592868686
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว580803ทำแล้ว 28/06/2555
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61189087ทำแล้ว 25/06/255529000
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5154118118ทำแล้ว 01/08/255570155108108108
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว4197208173ทำแล้ว 02/04/2555686000
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว51049898ทำแล้ว 11/06/255574592436
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว15352339326ทำแล้ว 29/06/2555155000
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว530414653ทำแล้ว
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5435419ทำแล้ว 18/05/255534171715
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5193201207ทำแล้ว 14/05/255591818178
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว8191129102ทำแล้ว 15/05/255531000
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว61169090ทำแล้ว 21/06/2555
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6135123121ทำแล้ว 12/06/2555381808080
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว611211591ทำแล้ว 15/06/255542303030
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว611012390ทำแล้ว 15/06/2555127000
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8107108108ทำแล้ว 24/05/255565464645
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8553030ทำแล้ว 08/06/25551266626262
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว81215432ทำแล้ว 21/05/25551740363636
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4131177149ทำแล้ว 15/06/255578716969
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว5304256256ทำแล้ว 10/05/255558454543
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6704554ทำแล้ว 10/01/25561759555352
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว539913790ทำแล้ว 20/06/2555521500
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว6163162109ทำแล้ว 11/07/2555161312929
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว4743620ทำแล้ว 31/05/255566595959
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5311310310ทำแล้ว 15/06/2555
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7195225146ทำแล้ว 02/01/25566674100
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8217173130ทำแล้ว 01/06/2555
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4137135128ทำแล้ว 29/05/255542122122122122
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6203226211ทำแล้ว 04/02/255614121010
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4756162ทำแล้ว 18/05/0656
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5693434ทำแล้ว 29/06/255569111
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว6155181148ทำแล้ว 25/06/255571343434
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5216217217ทำแล้ว 19/06/0556673600
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61188399ทำแล้ว 18/06/255587411
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว51452327ทำแล้ว 28/06/2555174000
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6103168180ทำแล้ว 29/03/2555146424242
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61169182ทำแล้ว 11/05/255532323232
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5606947ทำแล้ว 22/06/2555646393839
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว4290290290ทำแล้ว 14/06/2555240262624
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว5172177173ทำแล้ว 25/06/2555431600
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6138207183ทำแล้ว 01/06/25559109000
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว617511ทำแล้ว 27/06/255533282828
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6180155155ทำแล้ว 08/06/255553505047
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว6766733ทำแล้ว 29/06/25551000
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว430 ยังไม่อนุมัติ
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว677104101ทำแล้ว 30/08/255625000
73. อบต.บางกะพี้ดงพลับ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4113101117ทำแล้ว 15/06/255533323231
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5674742ทำแล้ว 30/06/255567211
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว51039779ทำแล้ว 18/06/25552083525252
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว693114154ทำแล้ว 27/06/2555481100
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว5888989ทำแล้ว 02/04/2555437171717
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6102101101ทำแล้ว 15/06/2555260472925
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 20/06/25556680686456
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว66524ทำแล้ว 25/06/255660000
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว89172142ทำแล้ว 29/06/255517
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว61017882ทำแล้ว 15/06/255536191715
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7939393ทำแล้ว 11/06/255527000
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8116119119ทำแล้ว 14/05/25551116000
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว614911888ทำแล้ว 29/01/255621042800
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7166169169ทำแล้ว 21/06/2556371711
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว5838585ทำแล้ว 18/06/25553584111
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว6138139139ทำแล้ว 13/06/255527451100
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว414699100ทำแล้ว 11/05/2555121464645
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5676766ทำแล้ว 31/05/2555
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6172162150ทำแล้ว 14/05/255555222120
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว619910777ทำแล้ว 14/06/255565200
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7257251243ทำแล้ว 15/05/2555447121110
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว5110126100ทำแล้ว 10/02/2555109111111
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5100103100ทำแล้ว 05/06/255652191111
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5153155155ทำแล้ว 29/06/2555100828282
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว5241239ทำแล้ว 29/06/255514150000
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5311416ทำแล้ว 29/06/255529141414
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8182184166ทำแล้ว 29/06/255567000
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว5406254ทำแล้ว 22/06/255563130287
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว4788787ทำแล้ว 22/06/255571717171
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว487ทำแล้ว 15/05/255687656565
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว5711110ทำแล้ว 10/05/25559802800
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5807678ทำแล้ว 07/06/2555540353535
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5200183174ทำแล้ว 19/06/25555738386
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว41142827ทำแล้ว 28/05/2556149313131
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5151104104ทำแล้ว 15/05/255570585857
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว6134166155ทำแล้ว 29/06/255567532828
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว4120134121ทำแล้ว 28/05/2555483300
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4133131130ทำแล้ว 24/05/2555265000
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว3203185184ทำแล้ว 29/06/2555813400
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว511317247ทำแล้ว 29/06/255555313131
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 13/06/255551000
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว7254261261ทำแล้ว 14/06/255545000
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว61203133ทำแล้ว 06/06/25552663454544
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6292288274ทำแล้ว
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6979380ทำแล้ว 30/06/2555361505050
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว51237575ทำแล้ว 29/06/2555492933
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว63194239ทำแล้ว 19/09/25562575606058
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว5212212212ทำแล้ว 05/06/25551000
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว510210123ทำแล้ว 21/05/255513000
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5251617ทำแล้ว 25/06/25551741262626
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว514611892ทำแล้ว 22/06/25553641922
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว66711 ยังไม่อนุมัติ
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6108118118ทำแล้ว 17/12/25552066000
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5818282ทำแล้ว 15/06/255565616161
รวม 126 อปท.12670218,05115,47913,1361245837,3693,6032,9412,849
ข้อมูล ณ 13/09/2563