รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5141171733ทำแล้ว 29/06/255554119918585
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5266150130ทำแล้ว 28/06/255555105706464
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว5147127108ทำแล้ว 22/11/255560333333
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5624538ทำแล้ว 27/06/2555148888
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว5175169168ทำแล้ว 18/06/25558100353535
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6837351ทำแล้ว 12/06/25568422
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5157116110ทำแล้ว 26/06/25552091545351
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7672121ทำแล้ว 06/08/255667313131
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว5181161130ทำแล้ว 12/06/0656780554
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว71079588ทำแล้ว 06/06/255549363635
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว7140142ทำแล้ว 28/09/06551218533
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6214178194ทำแล้ว 29/06/255588454541
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว61759797ทำแล้ว 10/05/255516101010
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว791186137ทำแล้ว 27/06/2555715555
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6905471ทำแล้ว 20/05/255630151515
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6151120115ทำแล้ว 28/06/2555122373737
17. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว9130134135ทำแล้ว 08/06/255568404039
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6185228153ทำแล้ว 18/06/255592616160
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว52076336ทำแล้ว 29/06/255558211818
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5212196165ทำแล้ว 28/09/2555166434342
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว6192120125ทำแล้ว 19/06/2555450363636
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7142190164ทำแล้ว 20/06/25551064484848
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8208130128ทำแล้ว 27/06/255565393939
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว51317373ทำแล้ว 13/06/25551301199
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61258263ทำแล้ว 13/12/255566464646
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว674ทำแล้ว 28/06/255562262216
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว6746788ทำแล้ว 22/06/255574363434
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว5434439ทำแล้ว 06/06/255526151515
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว68751ทำแล้ว 11/06/25554444
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5124121124ทำแล้ว 21/06/255533252525
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว7857284ทำแล้ว 16/07/2555124201919
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว7815555ทำแล้ว 25/06/255568373737
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7806658ทำแล้ว 26/06/2555341398
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6817066ทำแล้ว 27/07/255555343434
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว653ทำแล้ว 28/06/25552577565655
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5260261261ทำแล้ว 25/06/255515103181514
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว71168379ทำแล้ว 01/06/255644323232
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว6137ทำแล้ว 15/10/2555137676362
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5827777ทำแล้ว 05/04/255553414141
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6935350ทำแล้ว 29/06/255565743
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว610710099ทำแล้ว 06/06/255557242424
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว8181103100ทำแล้ว 10/04/255625232313
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว51557134ทำแล้ว 07/06/255552323232
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8785272ทำแล้ว 29/06/2555345302929
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว65270150ทำแล้ว 29/06/2555640272724
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว59556144ทำแล้ว 27/06/255558146140140140
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7883029ทำแล้ว 21/12/25551155454545
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5109186100ทำแล้ว 26/06/255526232323
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว5195253148ทำแล้ว 25/06/255558454444
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว5544750ทำแล้ว 27/06/2555133333
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว710710154ทำแล้ว 24/07/255549392321
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว612611623ทำแล้ว 15/06/255569140140140140
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว61319797ทำแล้ว 29/06/255517999
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว7103103103ทำแล้ว 14/05/255545232322
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว6973736ทำแล้ว 24/01/255592464646
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว586131114ทำแล้ว 29/06/255541262626
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว89511042ทำแล้ว 23/06/2555569393939
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว6701317ทำแล้ว 28/06/2555768313130
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6828482ทำแล้ว 21/06/25551269515151
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว65033ทำแล้ว 21/05/255544171714
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7182182182ทำแล้ว 21/06/255521111111
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว6823323ทำแล้ว 28/06/25553118126
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7686148ทำแล้ว 21/06/25551040403938
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6778561ทำแล้ว 25/06/2555877565656
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว7616262ทำแล้ว 20/06/2555151514040
รวม 65 อปท.653967,7806,2816,088654104,0252,2492,1702,121
ข้อมูล ณ 13/09/2563