รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว10988362259ทำแล้ว 15/08/255536516379266260
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6402155145ทำแล้ว 31/08/25559107131212
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว920411246ทำแล้ว 28/06/255590333332
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว5218151114ทำแล้ว 29/06/25551280635757
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว61125958ทำแล้ว 27/06/2555112171710
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7121101108ทำแล้ว 29/06/2555696555454
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว6129124128ทำแล้ว 11/06/2555876464643
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว91885138ทำแล้ว 28/06/2555114121212
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว719815239ทำแล้ว 29/06/255522333
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว8108681ทำแล้ว 15/06/25551070666
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว6181129132ทำแล้ว 29/06/255513111
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว910396137ทำแล้ว 28/06/2555172343433
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว6148145109ทำแล้ว 12/10/2555137302726
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5118127125ทำแล้ว 28/06/2555166464646
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7217175173ทำแล้ว 29/06/2555396888
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7228229229ทำแล้ว 27/06/25551433622
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว814417995ทำแล้ว 04/05/2555190333
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว75244ทำแล้ว 20/07/255520421554
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6135128116ทำแล้ว 21/06/2555262111
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว7312251138ทำแล้ว 31/05/2555258171111
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว71333619ทำแล้ว 28/06/2555180333230
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว617710713ทำแล้ว 01/10/2555219161615
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6167155172ทำแล้ว 29/06/2555104322
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว87163162ทำแล้ว 25/06/25556621077
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว71167641ทำแล้ว 29/06/255584111
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว5884752ทำแล้ว 28/06/2555972444444
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว6228126123ทำแล้ว 29/06/255584191915
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 29/06/255545333333
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว7554848ทำแล้ว 29/06/2555147403838
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว7157290114ทำแล้ว 29/06/2555144171110
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว7272318267ทำแล้ว 25/06/25551557393939
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9154153152ทำแล้ว 06/03/255661292929
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7188190148ทำแล้ว 27/06/2555579353535
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว51248680ทำแล้ว 28/06/255575555454
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว7178161145ทำแล้ว 28/06/25552397616161
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว91539490ทำแล้ว 25/07/25556894091
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว71238879ทำแล้ว 27/06/2555251303029
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6652626ทำแล้ว 15/06/255562424242
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว712819ทำแล้ว 28/06/25553543221717
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว61562727ทำแล้ว 28/06/255540332
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว9512221ทำแล้ว 01/06/25555110103
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว6938274ทำแล้ว 29/05/2555527151514
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8125125109ทำแล้ว 15/06/255539191916
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว81442827ทำแล้ว 28/06/2555139303029
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว5282421ทำแล้ว 29/06/2555281055
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8166183195ทำแล้ว 31/05/2556124232323
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว6836950ทำแล้ว 14/05/2555659434339
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว569685ทำแล้ว 870655
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5142130117ทำแล้ว 14/05/2555142555
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว51004141ทำแล้ว 31/05/255544644
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว411212239ทำแล้ว 16/07/255593232323
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6192132116ทำแล้ว 18/06/255543252525
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว6764943ทำแล้ว 21/05/255529202020
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว8593731ทำแล้ว 18/06/255542272726
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว710310592ทำแล้ว 22/06/2555155464644
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว7991313ทำแล้ว 29/06/255529111
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7228227227ทำแล้ว 08/06/255518888
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว7109101100ทำแล้ว 29/06/25553741065
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว7112104104ทำแล้ว 01/06/2555729888
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว71059287ทำแล้ว 15/06/25553575555555
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว710991125ทำแล้ว 29/06/25558441488
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว6111ทำแล้ว 11/05/25557335888
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว659104ทำแล้ว 14/06/255548222221
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว710910092ทำแล้ว 29/06/255522131313
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว5453636ทำแล้ว 10/05/2555139281614
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว713910290ทำแล้ว 18/02/25569333
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9105152116ทำแล้ว 23/03/255590985
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว71048171ทำแล้ว 18/06/2555872595854
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว731110414ทำแล้ว 18/06/25565411
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว5104118110ทำแล้ว 08/06/255538222221
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9756439ทำแล้ว 29/11/255627333
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว6816961ทำแล้ว 18/06/25552940232222
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5402425ทำแล้ว 28/08/2555725222
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว9706881ทำแล้ว 11/06/255545201611
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว8117108110ทำแล้ว 28/06/255586161616
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6142124124ทำแล้ว 29/06/255530141414
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว512510083ทำแล้ว 28/06/255537777
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6121108105ทำแล้ว 05/06/255552363636
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว7756052ทำแล้ว 15/06/2554471011
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว840720983ทำแล้ว 09/02/25552102222
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5796540ทำแล้ว 29/06/255519999
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว6856956ทำแล้ว 28/06/2555230201919
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว7114114114ทำแล้ว 14/06/255523111
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว76083ทำแล้ว 15/06/2555560404038
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว7634136ทำแล้ว 28/06/25551370101010
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว71045252ทำแล้ว 29/06/255558292919
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว6747567ทำแล้ว 27/06/255565403939
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว51089070ทำแล้ว 12/06/255522777
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว867141ทำแล้ว 21/06/25552034181817
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว7969594ทำแล้ว 28/05/255563555
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว6908339ทำแล้ว 1271287
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว7789777ทำแล้ว 28/06/2555447333333
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว8375375375ทำแล้ว 75222
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว9945244ทำแล้ว 29/06/255513888
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว5767642ทำแล้ว 16/05/255576331919
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6546076ทำแล้ว 28/06/255553866
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว6625849ทำแล้ว 28/06/255549201616
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว7217169137ทำแล้ว 21/06/25551244313131
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7138139125ทำแล้ว 29/06/255558141413
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว92358271ทำแล้ว 12/06/255617555
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6402928ทำแล้ว 21/05/255519171716
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 14/06/25555111
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว791307ทำแล้ว 13/06/2555569353433
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6805089ทำแล้ว 19/06/255513111
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว5168163163ทำแล้ว 12/06/255536221816
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว6544827ทำแล้ว 25/06/2555391098
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8682413ทำแล้ว 29/06/2555138272727
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว51773392ทำแล้ว 19/06/25551111
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว61858381ทำแล้ว 59232322
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8120110110ทำแล้ว 26/06/2555117221
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว79498121ทำแล้ว 10/05/2555234212121
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว71837777ทำแล้ว 13/06/2555759363636
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว788118124ทำแล้ว 01/06/2555546161616
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว61158838ทำแล้ว 22/11/2555115999
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 14/06/2555352393939
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว6123111103ทำแล้ว 18/06/2555483222
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว699175182ทำแล้ว 15/06/255597191919
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว613411292ทำแล้ว 3117116
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว7183193183ทำแล้ว 11/05/2555156414141
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว9684949ทำแล้ว 20/06/255533222
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว915811961ทำแล้ว 15/06/2555142171717
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว8919371ทำแล้ว 28/06/2555323222
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว7962621ทำแล้ว 14/06/25552222
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว9164133128ทำแล้ว 08/06/255556161413
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว81109796ทำแล้ว 12/06/2555464444443
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว9874923ทำแล้ว 14/05/25553110109
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว795105101ทำแล้ว 22/06/2555134252525
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว8140140140ทำแล้ว 28/06/2555649252511
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6596871ทำแล้ว 14/06/255559535348
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว7696868ทำแล้ว 18/05/255556131313
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7715161ทำแล้ว 28/06/25556655
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว763ทำแล้ว 08/06/25554444
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว5105101103ทำแล้ว 01/06/25555011109
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว77112288ทำแล้ว 28/05/25554270424242
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว7855871ทำแล้ว 21/05/2555341242120
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว8122111112ทำแล้ว 28/06/2555254151111
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว6149110109ทำแล้ว 14/06/255544211916
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว5821022ทำแล้ว 25/06/25552061444443
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว610210728ทำแล้ว 14/06/255575454544
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว67610120ทำแล้ว 30/10/255531262625
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว7705650ทำแล้ว 19/06/255518333
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว6110127120ทำแล้ว 28/06/25551655261915
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว8140119101ทำแล้ว 08/06/255524242424
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8526252ทำแล้ว 18/05/25553155454545
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว79410765ทำแล้ว 27222
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว910510983ทำแล้ว 21/06/25551656343434
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว511511461ทำแล้ว 15/02/25551742282828
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว75548133ทำแล้ว 29/06/25558417444
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว6291616ทำแล้ว 29/06/255529151515
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51338071ทำแล้ว 15/06/255567262119
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว212875ทำแล้ว 16215129
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว62652ทำแล้ว 22/06/255526261616
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว61062414ทำแล้ว 08/05/25552511111111
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8585757ทำแล้ว 27/04/255558444
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7776459ทำแล้ว 13/06/255562373737
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5614041ทำแล้ว 25/06/2555144201818
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว6859790ทำแล้ว 15/06/255537373737
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว10676767ทำแล้ว 25/06/2555231101010
รวม 158 อปท.1581,06619,66415,00112,7391587758,7983,5933,2423,102
ข้อมูล ณ 13/09/2563