รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว71,785397208ทำแล้ว 29/06/2555100180725150
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5210155128ทำแล้ว 10/08/2555139186999993
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5796353215ทำแล้ว 29/06/255515183464646
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว5273273273ทำแล้ว 27/06/255541141599
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8437178183ทำแล้ว 16/05/255572212898350
6. เทศบาลเมืองบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6125157133ทำแล้ว 12/06/255559103777776
7. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7263209206ทำแล้ว 26/07/25556181464646
8. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว51599689ทำแล้ว 29/06/255543124969693
9. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7206103102ทำแล้ว 17/09/25553165464343
10. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว6282509454ทำแล้ว 31/07/2555870000
11. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5398250262ทำแล้ว 28/06/255670145515150
12. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6323229220ทำแล้ว 29/06/25552595515134
13. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว71469380ทำแล้ว 27/06/255540232323
14. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5286253116ทำแล้ว 29/06/255517853800
15. เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว6112148134ทำแล้ว 25/06/2555272474539
16. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว7270187185ทำแล้ว 01/08/25551351133
17. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6868888ทำแล้ว 22/06/255567545453
18. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5143170196ทำแล้ว 29/06/255588747373
19. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว52099587ทำแล้ว 14/06/25553973464639
20. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6221163154ทำแล้ว 07/08/2555591312500
21. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว61097366ทำแล้ว 26/06/25551978000
22. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว724576ทำแล้ว 01/10/25551150535353
23. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7414371184ทำแล้ว 27/09/25563082781211
24. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว3156337ทำแล้ว 24/05/25557967403937
25. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6989659ทำแล้ว 27/06/255517561485
26. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5205205204ทำแล้ว 24/04/2555578281616
27. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว6767068 ยังไม่อนุมัติ
28. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว61189673ทำแล้ว 28/06/25561182100
29. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6246217155ทำแล้ว 29/06/25554091545452
30. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว5117117117ทำแล้ว 05/07/2555153383838
31. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว6126126ทำแล้ว 01/10/2555413000
32. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว6212266264ทำแล้ว 22/04/255650404038
33. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7404405434ทำแล้ว 29/06/255587428278261153
34. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว6290197202ทำแล้ว 27/06/2555128198816664
35. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7511514515ทำแล้ว 05/01/25552436251919
36. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว71419292ทำแล้ว 27/06/255575000
37. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6195193192ทำแล้ว 133222214
38. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว7131166108ทำแล้ว 25/12/2555167332625
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว7113102101ทำแล้ว 29/05/255522111848484
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5125127127ทำแล้ว 11/06/2555338232323
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7998686ทำแล้ว 24/05/255566363636
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว712610498ทำแล้ว 14/05/2555483343434
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7167113111ทำแล้ว 08/05/25552373737370
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว71251255ทำแล้ว 29/06/255549222222
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6112109109ทำแล้ว 19/06/255571313131
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5157151151ทำแล้ว 29/06/25551046303030
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว76272160ทำแล้ว 15/06/255560292928
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7152110105ทำแล้ว 11/04/2555698808079
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว617710299ทำแล้ว 29/06/255524111111
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว52091313ทำแล้ว 29/06/255425202020
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว7161163162ทำแล้ว 14/06/255589646262
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7123123123ทำแล้ว 19/04/255551000
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว514682ทำแล้ว 15/06/255556373737
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว6233211125ทำแล้ว 01/04/2556127232323
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว6193303191ทำแล้ว 20/06/25551367313130
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว5104104ทำแล้ว 25/06/255526000
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว71235150ทำแล้ว 25/05/255547000
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว6163112110ทำแล้ว 05/06/25552198757575
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7656258ทำแล้ว 15/05/2555559595959
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7776464ทำแล้ว 14/05/25553165484847
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5299246248ทำแล้ว 29/06/255580424137
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว712389100ทำแล้ว 13/06/255529231311
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7251247246ทำแล้ว 15/05/255575102939393
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7153263109ทำแล้ว 13/06/255520672700
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8308206200ทำแล้ว 29/06/255597515151
รวม 65 อปท.6540114,67010,8169,212641,4105,7542,8872,5562,338
ข้อมูล ณ 13/09/2563