รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6159306109ทำแล้ว 28/09/255514127916327
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว3182129127ทำแล้ว 08/06/2555147236174174163
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7297283240ทำแล้ว 24/05/255540267209206205
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว6126175134ทำแล้ว 31/08/2555495353533
5. เทศบาลเมืองบางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6348331331ทำแล้ว 15/06/06553160848483
6. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว8194178154ทำแล้ว 30/07/25552673000
7. เทศบาลเมืองบางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว613733ทำแล้ว 28/02/2556107333333
8. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว516429477ทำแล้ว 29/06/255549143989696
9. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6135135134ทำแล้ว 27/06/2555135707069
10. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว61596464ทำแล้ว 29/06/25558167135135135
11. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7339139109ทำแล้ว 14/07/25551172929292
12. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6123131121ทำแล้ว 29/06/25553165999
13. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6301283276ทำแล้ว 15/06/255516185144144140
14. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6139130128ทำแล้ว 08/05/255511100626261
15. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6168158155ทำแล้ว 28/06/255576373737
16. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว6153165162ทำแล้ว 29/06/255525781700
17. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว6190187126ทำแล้ว 29/06/2555367322929
18. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6177132128ทำแล้ว 29/06/2555878424138
19. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว61193533ทำแล้ว 29/06/2555987453835
20. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6141137132ทำแล้ว 29/06/2555282000
21. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6242241241ทำแล้ว 06/06/2555188888
22. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6291237103ทำแล้ว 27/06/2555181614544
23. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61249376ทำแล้ว 17/09/255560383838
24. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6185139124ทำแล้ว 13/06/255513431142
25. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว61066247ทำแล้ว 26/06/255561999
26. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61149875ทำแล้ว 10/05/255518131585754
27. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว61095757ทำแล้ว 18/11/2556109868686
28. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว530ทำแล้ว 23/09/2556
29. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว688165ทำแล้ว 19/12/255630000
30. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6188168158ทำแล้ว 28/06/255550000
31. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6259173172ทำแล้ว 26/06/255548414141
32. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6233236236ทำแล้ว 16/05/2555233100
33. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6127113110ทำแล้ว 12/06/255519654
34. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว648923785ทำแล้ว 28/06/255549000
35. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7311 ยังไม่อนุมัติ 54121212
36. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6326224134ทำแล้ว 29/06/255548252322
37. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว7144111104ทำแล้ว 28/06/2556261300
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว662711ทำแล้ว 28/06/2555171000
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6264252226ทำแล้ว 29/06/255578565656
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว612913342ทำแล้ว 20/06/2555159373737
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว6958962ทำแล้ว 18/05/2555246424140
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว6136119109ทำแล้ว 16/05/25551549494848
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6159117109ทำแล้ว 29/06/255510127909090
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว611011698ทำแล้ว 25/06/25551269500
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6123102170ทำแล้ว 05/06/2555653424242
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6127131120ทำแล้ว 14/05/25551655343434
รวม 46 อปท.462778,8876,8095,402454684,3312,1632,0241,952
ข้อมูล ณ 13/09/2563