รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2556

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255625572558
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว61705543ทำแล้ว 10/05/255641266222
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6343348347ทำแล้ว 29/06/2555193933
3. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5153148149ทำแล้ว 20/12/2555284707070
4. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว63823312ทำแล้ว 28/06/255587295132107107
5. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6237171159ทำแล้ว 29/06/2555131022051
6. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว6231100102ทำแล้ว 09/11/2555222311221514
7. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6194162130ทำแล้ว 29/06/2555253111
8. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว61677259ทำแล้ว 07/06/255539128696755
9. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51217664ทำแล้ว 25/06/2555186696865
10. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว5927968ทำแล้ว 19/06/25551849494949
11. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6249182159ทำแล้ว 29/06/255582145938686
12. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว6147159146ทำแล้ว 29/06/2555180171717
13. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว666117272ทำแล้ว 30/05/25553160262319
14. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5197200177ทำแล้ว 26/06/2555136122116106
15. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว71268977ทำแล้ว 22/06/2555378372523
16. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6156121107ทำแล้ว 29/06/255573555
17. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว4136133181ทำแล้ว 22/06/25557981822
18. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5180135123ทำแล้ว 30/07/255510118777
19. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5194178160ทำแล้ว 16/05/255527108737373
20. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6150116105ทำแล้ว 29/06/2555583524242
21. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว6797579ทำแล้ว 15/05/255540262624
22. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6154134122ทำแล้ว 28/06/255528191919
23. อบต.เทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8217142144ทำแล้ว 29/06/255586616059
24. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว61589361ทำแล้ว 27/06/25551581222
25. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6434518431ทำแล้ว 11/06/2555187222
26. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว5955352ทำแล้ว 26/06/255560404039
27. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว6186149121ทำแล้ว 29/06/25552144292929
28. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว6154114101ทำแล้ว 20/06/255572727272
29. อบต.บางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว6174394145ทำแล้ว 29/06/25554000
30. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว3567491489ทำแล้ว 18/06/255541801009687
31. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8168122120ทำแล้ว 05/06/255541111
32. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว6646445ทำแล้ว 01/06/2555552191918
33. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6159108119ทำแล้ว 25/05/25551882594746
34. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว3149124128ทำแล้ว 26/06/255592403534
35. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5817575ทำแล้ว 18/10/255538832
36. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว5149230171ทำแล้ว 29/06/255528156136136136
37. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6481246183ทำแล้ว 11/06/255545134727271
38. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6149145144ทำแล้ว 08/06/2555633411
39. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6290261220ทำแล้ว 22/06/255511136666
40. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5166137126ทำแล้ว 12/06/255533222
41. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว6110193107ทำแล้ว 28/06/255553333333
42. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว6182147103ทำแล้ว 15/06/255527111111
43. อบต.แพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5996061ทำแล้ว 06/06/2555763565656
44. อบต.แพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6184205159ทำแล้ว 13/02/2555113153535353
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว4133190193ทำแล้ว 14/05/255527111535352
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6159170113ทำแล้ว 07/06/255533102656461
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว6961163ทำแล้ว 11/06/255596565252
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว62489185ทำแล้ว 18/03/25566845453
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว850ทำแล้ว 12/06/255511411
รวม 49 อปท.492809,0267,4066,700496814,6192,1571,8191,719
ข้อมูล ณ 20/05/2562