รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นราธิวาส ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.นราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว74266931ทำแล้ว 23/06/255422114979292
2. เทศบาลเมืองตากใบ (ตากใบ)ทำแล้ว7133146161ทำแล้ว 29/06/25541117434241
3. เทศบาลเมืองนราธิวาส (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7287198142ทำแล้ว 29/06/255448154818181
4. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว713620094ทำแล้ว 29/06/2554122109109108
5. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว71339375ทำแล้ว 30/06/2554355332929
6. เทศบาลตำบลต้นไทร (บาเจาะ)ทำแล้ว8169162139ทำแล้ว 30/06/255455532
7. เทศบาลตำบลตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว8268ทำแล้ว 21/02/25541055444
8. เทศบาลตำบลบาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว8214160130ทำแล้ว 29/06/255452111
9. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (แว้ง)ทำแล้ว78880114ทำแล้ว 30/06/2554151323232
10. เทศบาลตำบลปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7365365365ทำแล้ว 30/06/25545170868584
11. เทศบาลตำบลปาเสมัส (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว711511193ทำแล้ว 29/06/25541884212121
12. เทศบาลตำบลมะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว8674241ทำแล้ว 30/06/2554342444
13. เทศบาลตำบลยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7927576ทำแล้ว 07/06/2554150303028
14. เทศบาลตำบลรือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7621515ทำแล้ว 29/06/255462474747
15. เทศบาลตำบลแว้ง (แว้ง)ทำแล้ว8124113106ทำแล้ว 21/06/255455262626
16. เทศบาลตำบลศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว8110130118ทำแล้ว 30/06/255479424236
17. เทศบาลตำบลสุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว7129127127ทำแล้ว 29/06/2554142433
18. อบต.กะลุวอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว71126969ทำแล้ว 24/06/2554241313131
19. อบต.กายูคละ (แว้ง)ทำแล้ว8218256225ทำแล้ว 29/06/2554138555554
20. อบต.กาเยาะมาตี (บาเจาะ)ทำแล้ว8213133107ทำแล้ว 30/06/255437511
21. อบต.กาลิซา (ระแงะ)ทำแล้ว7208131129ทำแล้ว 08/06/25551881111
22. อบต.กาวะ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7119136106ทำแล้ว 22/06/2554453383535
23. อบต.กาหลง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7969388ทำแล้ว 23/06/2554571433
24. อบต.เกาะสะท้อน (ตากใบ)ทำแล้ว7949673ทำแล้ว 29/06/2554172686766
25. อบต.เกียร์ (สุคิริน)ทำแล้ว7108164135ทำแล้ว 29/06/2554160131312
26. อบต.โคกเคียน (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7170122101ทำแล้ว 27/06/2554172535353
27. อบต.โคกสะตอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7234202201ทำแล้ว 16/06/255439111
28. อบต.ฆอเลาะ (แว้ง)ทำแล้ว7181145137ทำแล้ว 29/06/255588111
29. อบต.โฆษิต (ตากใบ)ทำแล้ว81185051ทำแล้ว 29/06/25544100616161
30. อบต.จวบ (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว710710799ทำแล้ว 07/06/255441111110
31. อบต.จอเบาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7271253252ทำแล้ว 30/06/255428222
32. อบต.จะแนะ (จะแนะ)ทำแล้ว7145116116ทำแล้ว 23/02/255538811
33. อบต.เฉลิม (ระแงะ)ทำแล้ว863ทำแล้ว 09/06/2554138111
34. อบต.ช้างเผือก (จะแนะ)ทำแล้ว7122179209ทำแล้ว 29/06/2554121171717
35. อบต.เชิงคีรี (ศรีสาคร)ทำแล้ว761ทำแล้ว 12842232222
36. อบต.ซากอ (ศรีสาคร)ทำแล้ว79616292ทำแล้ว 20/06/255465222
37. อบต.ดุซงญอ (จะแนะ)ทำแล้ว7109107101ทำแล้ว 15/06/255460292929
38. อบต.ตะปอเยาะ (ยี่งอ)ทำแล้ว7767676ทำแล้ว 08/07/2554169393939
39. อบต.ตะมะยูง (ศรีสาคร)ทำแล้ว7136134121ทำแล้ว 29/06/2554148322825
40. อบต.ตันหยงมัส (ระแงะ)ทำแล้ว7628484ทำแล้ว 27/06/2554163111
41. อบต.ตันหยงลิมอ (ระแงะ)ทำแล้ว71086666ทำแล้ว 22/06/2554887565656
42. อบต.โต๊ะเด็ง (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7179139117ทำแล้ว 23/06/2554231202020
43. อบต.นานาค (ตากใบ)ทำแล้ว71236649ทำแล้ว 30/06/255462262626
44. อบต.บองอ (ระแงะ)ทำแล้ว920210489ทำแล้ว 26/04/255426111111
45. อบต.บางขุนทอง (ตากใบ)ทำแล้ว7533838ทำแล้ว 28/06/255437343434
46. อบต.บางปอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว78084100ทำแล้ว 29/06/255428333
47. อบต.บาเจาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว71747221ทำแล้ว 30/06/255443151313
48. อบต.บาตง (รือเสาะ)ทำแล้ว7297261256ทำแล้ว 24/06/2554110111
49. อบต.บาเระใต้ (บาเจาะ)ทำแล้ว7110167152ทำแล้ว 30/06/255450343333
50. อบต.บาเระเหนือ (บาเจาะ)ทำแล้ว7353192155ทำแล้ว 15/06/2554460494139
51. อบต.บูกิต (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7141167184ทำแล้ว 29/06/255468911
52. อบต.ปะลุกาสาเมาะ (บาเจาะ)ทำแล้ว7404404404ทำแล้ว 28/06/255433211
53. อบต.ปะลุรู (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7110209210ทำแล้ว 29/06/2554665424242
54. อบต.ปาโงสะโต (ระแงะ)ทำแล้ว7157136132ทำแล้ว 04/05/255474666
55. อบต.ปูโยะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว8160113112ทำแล้ว 29/06/255440111111
56. อบต.ผดุงมาตร (จะแนะ)ทำแล้ว7243174149ทำแล้ว 28/06/255456322
57. อบต.พร่อน (ตากใบ)ทำแล้ว793118136ทำแล้ว 30/06/25541575655655
58. อบต.ไพรวัน (ตากใบ)ทำแล้ว773ทำแล้ว 29/06/255451505048
59. อบต.ภูเขาทอง (สุคิริน)ทำแล้ว714921693ทำแล้ว 16/06/2554681411
60. อบต.มะนังตายอ (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7626569ทำแล้ว 30/06/25541374595959
61. อบต.มะรือโบตก (ระแงะ)ทำแล้ว7766474ทำแล้ว 02/06/2554150232019
62. อบต.มะรือโบออก (เจาะไอร้อง)ทำแล้ว7102102102ทำแล้ว 30/06/255426666
63. อบต.มาโมง (สุคิริน)ทำแล้ว7147157158ทำแล้ว 23/06/255440131212
64. อบต.มูโนะ (สุไหงโก-ลก)ทำแล้ว712610176ทำแล้ว 27/06/255448333
65. อบต.แม่ดง (แว้ง)ทำแล้ว8399774ทำแล้ว 28/06/255435282828
66. อบต.ยี่งอ (ยี่งอ)ทำแล้ว7163155152ทำแล้ว 23/06/255427191211
67. อบต.ร่มไทร (สุคิริน)ทำแล้ว7189204204ทำแล้ว 21/06/255464521
68. อบต.ริโก๋ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7164121102ทำแล้ว 30/06/255441212121
69. อบต.รือเสาะ (รือเสาะ)ทำแล้ว7495150ทำแล้ว 29/06/2554240282727
70. อบต.รือเสาะออก (รือเสาะ)ทำแล้ว7165124117ทำแล้ว 18/10/255424777
71. อบต.เรียง (รือเสาะ)ทำแล้ว7353169144ทำแล้ว 13/06/2554437111
72. อบต.ละหาร (ยี่งอ)ทำแล้ว6214148126ทำแล้ว 30/05/2554134777
73. อบต.ลาโละ (รือเสาะ)ทำแล้ว7174170161ทำแล้ว 28/06/255468191919
74. อบต.ลำภู (เมืองนราธิวาส)ทำแล้ว7250250250ทำแล้ว 28/06/255485705959
75. อบต.ลุโบะบายะ (ยี่งอ)ทำแล้ว8175ทำแล้ว 25/08/2554255303026
76. อบต.ลุโบะบือซา (ยี่งอ)ทำแล้ว72326664ทำแล้ว 29/06/255458555
77. อบต.ลุโบะสาวอ (บาเจาะ)ทำแล้ว810475ทำแล้ว 29/06/255416161615
78. อบต.โล๊ะจูด (แว้ง)ทำแล้ว7208202244ทำแล้ว 28/06/255453111
79. อบต.แว้ง (แว้ง)ทำแล้ว7285286286ทำแล้ว 30/06/255454454443
80. อบต.ศรีบรรพต (ศรีสาคร)ทำแล้ว8858585ทำแล้ว 02/08/255419111111
81. อบต.ศรีสาคร (ศรีสาคร)ทำแล้ว7186134134ทำแล้ว 30/03/255552141414
82. อบต.ศาลาใหม่ (ตากใบ)ทำแล้ว7140160111ทำแล้ว 29/06/255463464646
83. อบต.สากอ (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7144178117ทำแล้ว 09/06/2554832444
84. อบต.สามัคคี (รือเสาะ)ทำแล้ว720098ทำแล้ว 25/10/255414110977
85. อบต.สาวอ (รือเสาะ)ทำแล้ว7225185196ทำแล้ว 30/06/255468111
86. อบต.สุคิริน (สุคิริน)ทำแล้ว712313693ทำแล้ว 27/06/255457241616
87. อบต.สุวารี (รือเสาะ)ทำแล้ว71119078ทำแล้ว 28/06/25541088404040
88. อบต.สุไหงปาดี (สุไหงปาดี)ทำแล้ว7188160148ทำแล้ว 17/06/25549122717070
89. อบต.เอราวัณ (แว้ง)ทำแล้ว7938180ทำแล้ว 28/06/255449363636
รวม 89 อปท.8963914,01811,38410,370894665,2632,3842,1582,125
ข้อมูล ณ 13/09/2563