รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยะลา ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5158181132ทำแล้ว 30/06/2554121261019493
2. เทศบาลนครยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 30/06/255483635554
3. เทศบาลเมืองเบตง (เบตง)ทำแล้ว6622196156ทำแล้ว 30/06/2554180585757
4. เทศบาลเมืองสะเตงนอก (เมืองยะลา)ทำแล้ว7896470ทำแล้ว 30/06/255466312928
5. เทศบาลตำบลโกตาบารู (รามัน)ทำแล้ว7134146162ทำแล้ว 29/06/255420105716968
6. เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง (บันนังสตา)ทำแล้ว79711092ทำแล้ว 30/06/25543711119
7. เทศบาลตำบลคอกช้าง (ธารโต)ทำแล้ว7211185184ทำแล้ว 22/12/2554442666
8. เทศบาลตำบลท่าสาป (เมืองยะลา)ทำแล้ว67410590ทำแล้ว 24/06/25547435127
9. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ (เบตง)ทำแล้ว6119197170ทำแล้ว 20/06/255456272727
10. เทศบาลตำบลบันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว6543030ทำแล้ว 29/06/255434121212
11. เทศบาลตำบลบาลอ (รามัน)ทำแล้ว593158130ทำแล้ว 21/06/255421555
12. เทศบาลตำบลบุดี (เมืองยะลา)ทำแล้ว6143ทำแล้ว 30/06/25543794161616
13. เทศบาลตำบลปะแต (ยะหา)ทำแล้ว5326326326ทำแล้ว 16/06/255452262625
14. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ (รามัน)ทำแล้ว5135139108ทำแล้ว 28/06/255474855
15. เทศบาลตำบลยะหา (ยะหา)ทำแล้ว61329189ทำแล้ว 30/06/2554224232323
16. เทศบาลตำบลยุโป (เมืองยะลา)ทำแล้ว6112129118ทำแล้ว 30/05/2554486514343
17. เทศบาลตำบลลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5535350ทำแล้ว 25/07/2554150101010
18. อบต.กรงปินัง (กรงปินัง)ทำแล้ว922995100ทำแล้ว 28/06/2554298737373
19. อบต.กอตอตือระ (รามัน)ทำแล้ว5876052ทำแล้ว 10/06/255432242423
20. อบต.กาตอง (ยะหา)ทำแล้ว6174174174ทำแล้ว 25/11/25542559343434
21. อบต.กาบัง (กาบัง)ทำแล้ว61447865ทำแล้ว 15/08/255560333
22. อบต.กายูบอเกาะ (รามัน)ทำแล้ว5766365ทำแล้ว 20/06/2554947424242
23. อบต.กาลอ (รามัน)ทำแล้ว5668471ทำแล้ว 30/09/25541379323232
24. อบต.กาลูปัง (รามัน)ทำแล้ว5786459ทำแล้ว 07/06/255428777
25. อบต.เกะรอ (รามัน)ทำแล้ว5286292292ทำแล้ว 30/06/255425765
26. อบต.คีรีเขต (ธารโต)ทำแล้ว92605151ทำแล้ว 30/06/255495484643
27. อบต.จะกว๊ะ (รามัน)ทำแล้ว585145126ทำแล้ว 21/06/2554432555
28. อบต.ตลิ่งชัน (บันนังสตา)ทำแล้ว7173107132ทำแล้ว 28/11/2554142131313
29. อบต.ตะโละหะลอ (รามัน)ทำแล้ว6111116118ทำแล้ว 22/06/255433444
30. อบต.ตาชี (ยะหา)ทำแล้ว7799582ทำแล้ว 12/05/2554651111111
31. อบต.ตาเซะ (เมืองยะลา)ทำแล้ว5126136101ทำแล้ว 21/06/2554382361
32. อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ (บันนังสตา)ทำแล้ว61477571ทำแล้ว 30/06/255432191919
33. อบต.ตาเนาะแมเราะ (เบตง)ทำแล้ว10333352345ทำแล้ว 24/06/2554249343432
34. อบต.ถ้ำทะลุ (บันนังสตา)ทำแล้ว8145144144ทำแล้ว 14/06/2554432222222
35. อบต.ท่าธง (รามัน)ทำแล้ว5151151151ทำแล้ว 15/06/255428202019
36. อบต.ธารโต (ธารโต)ทำแล้ว6131123106ทำแล้ว 13/06/255419333
37. อบต.เนินงาม (รามัน)ทำแล้ว5204146145ทำแล้ว 20/06/255429777
38. อบต.บันนังสตา (บันนังสตา)ทำแล้ว5222222222ทำแล้ว 28/12/25542485272725
39. อบต.บันนังสาเรง (เมืองยะลา)ทำแล้ว988245187ทำแล้ว 28/02/2555168444442
40. อบต.บาโงย (รามัน)ทำแล้ว5958483ทำแล้ว 09/06/255422444
41. อบต.บาโงยซิแน (ยะหา)ทำแล้ว6918677ทำแล้ว 27/06/255462777
42. อบต.บาเจาะ (บันนังสตา)ทำแล้ว8228228228ทำแล้ว 24/06/255473323232
43. อบต.บ้านแหร (ธารโต)ทำแล้ว6368372372ทำแล้ว 30/06/255466333333
44. อบต.บาโร๊ะ (ยะหา)ทำแล้ว586189ทำแล้ว 30/06/255429232222
45. อบต.บาละ (กาบัง)ทำแล้ว7221241201ทำแล้ว 23/06/2554223888
46. อบต.บือมัง (รามัน)ทำแล้ว699101101ทำแล้ว 08/06/255445333
47. อบต.ปุโรง (กรงปินัง)ทำแล้ว5101253179ทำแล้ว 17/06/2554774545454
48. อบต.เปาะเส้ง (เมืองยะลา)ทำแล้ว9586161ทำแล้ว 13/06/255449111110
49. อบต.พร่อน (เมืองยะลา)ทำแล้ว6152161161ทำแล้ว 23/06/255441303030
50. อบต.แม่หวาด (ธารโต)ทำแล้ว712110394ทำแล้ว 14/06/255463373737
51. อบต.ยะต๊ะ (รามัน)ทำแล้ว51103935ทำแล้ว 09/05/255461292927
52. อบต.ยะรม (เบตง)ทำแล้ว10457278217ทำแล้ว 30/06/255424666
53. อบต.ยะลา (เมืองยะลา)ทำแล้ว660119117ทำแล้ว 10/06/2554660434343
54. อบต.ยะหา (ยะหา)ทำแล้ว61076977ทำแล้ว 07/06/255424181717
55. อบต.ละแอ (ยะหา)ทำแล้ว56710188ทำแล้ว 29/06/255426141412
56. อบต.ลำพะยา (เมืองยะลา)ทำแล้ว5248248248ทำแล้ว 30/06/255438151515
57. อบต.ลำใหม่ (เมืองยะลา)ทำแล้ว67610988ทำแล้ว 15/06/25542364161515
58. อบต.ลิดล (เมืองยะลา)ทำแล้ว514211687ทำแล้ว 09/06/2554355282828
59. อบต.วังพญา (รามัน)ทำแล้ว5121195195ทำแล้ว 29/06/255447111010
60. อบต.สะเอะ (กรงปินัง)ทำแล้ว8235359319ทำแล้ว 29/06/2554662161616
61. อบต.หน้าถ้ำ (เมืองยะลา)ทำแล้ว10103103103ทำแล้ว 10/02/255515141412
62. อบต.ห้วยกระทิง (กรงปินัง)ทำแล้ว9864443ทำแล้ว 28/06/255449313130
63. อบต.อัยเยอร์เวง (เบตง)ทำแล้ว7185169155ทำแล้ว 27/06/25541086565551
64. อบต.อาซ่อง (รามัน)ทำแล้ว513711484ทำแล้ว 15/06/25547555
รวม 64 อปท.644029,8829,0808,369642283,4301,6001,5211,480
ข้อมูล ณ 13/09/2563