รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปัตตานี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว6575380349ทำแล้ว 30/04/25552555666
2. เทศบาลเมืองตะลุบัน (สายบุรี)ทำแล้ว6364365365ทำแล้ว 29/06/2554882611
3. เทศบาลเมืองปัตตานี (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8429359275ทำแล้ว 30/06/2554206414038
4. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7111111111ทำแล้ว 29/07/2554171525150
5. เทศบาลตำบลตอหลัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7979898ทำแล้ว 28/06/255439181818
6. เทศบาลตำบลตันหยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8137102119ทำแล้ว 22/06/255457000
7. เทศบาลตำบลเตราะบอน (สายบุรี)ทำแล้ว8155145134 ยังไม่อนุมัติ
8. เทศบาลตำบลนาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว511911191ทำแล้ว 28/06/255415000
9. เทศบาลตำบลบ่อทอง (หนองจิก)ทำแล้ว6242132124ทำแล้ว 08/11/2554266181212
10. เทศบาลตำบลบางปู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว6166137135ทำแล้ว 19/05/2554161000
11. เทศบาลตำบลปะนาเระ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8123117113ทำแล้ว 30/06/2554575525252
12. เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7307242215ทำแล้ว 28/06/2554144444
13. เทศบาลตำบลมะกรูด (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8198ทำแล้ว 24/05/255445000
14. เทศบาลตำบลมายอ (มายอ)ทำแล้ว7125 ยังไม่อนุมัติ
15. เทศบาลตำบลยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว2 ยังไม่อนุมัติ
16. เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว1241150143ทำแล้ว 28/06/2554
17. เทศบาลตำบลรูสะมิแล (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7195115152ทำแล้ว 08/06/255532227808077
18. เทศบาลตำบลหนองจิก (หนองจิก)ทำแล้ว7825252ทำแล้ว 30/06/2554662999
19. อบต.กระโด (ยะรัง)ทำแล้ว8133174168ทำแล้ว 23/06/255436900
20. อบต.กระเสาะ (มายอ)ทำแล้ว5172106102ทำแล้ว 28/02/255553000
21. อบต.กระหวะ (มายอ)ทำแล้ว8888989ทำแล้ว 29/06/255487109312929
22. อบต.กอลำ (ยะรัง)ทำแล้ว8857964ทำแล้ว 30/05/255435000
23. อบต.กะดุนง (สายบุรี)ทำแล้ว4200208208ทำแล้ว 17/06/255481818181
24. อบต.กะมิยอ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว81137975ทำแล้ว 23/06/255433000
25. อบต.กะรุบี (กะพ้อ)ทำแล้ว81617024ทำแล้ว 30/09/255570300
26. อบต.เกาะจัน (มายอ)ทำแล้ว8178179179ทำแล้ว 28/06/255454323123
27. อบต.เกาะเปาะ (หนองจิก)ทำแล้ว8395395395ทำแล้ว 30/06/255433323232
28. อบต.เขาตูม (ยะรัง)ทำแล้ว8206174182ทำแล้ว 09/06/255429000
29. อบต.คลองมานิง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว962117122ทำแล้ว 29/06/2554240323029
30. อบต.คลองใหม่ (ยะรัง)ทำแล้ว7196151151ทำแล้ว 24/06/255425000
31. อบต.ควน (ปะนาเระ)ทำแล้ว8971615ทำแล้ว 20/06/255422665
32. อบต.ควนโนรี (โคกโพธิ์)ทำแล้ว810811ทำแล้ว 10/06/255430212020
33. อบต.คอกกระบือ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8147141128ทำแล้ว 18/05/255471383833
34. อบต.คอลอตันหยง (หนองจิก)ทำแล้ว7218218217ทำแล้ว 06/06/255411000
35. อบต.โคกโพธิ์ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8349136107ทำแล้ว 06/06/2554
36. อบต.จะรัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8105185138ทำแล้ว 22/06/255428252524
37. อบต.ช้างไห้ตก (โคกโพธิ์)ทำแล้ว81335652ทำแล้ว 31/08/255420000
38. อบต.ดอน (ปะนาเระ)ทำแล้ว7292177170ทำแล้ว 10/06/255464333028
39. อบต.ดอนทราย (ไม้แก่น)ทำแล้ว7119117117ทำแล้ว 30/06/2554
40. อบต.ดอนรัก (หนองจิก)ทำแล้ว8125120114 ยังไม่อนุมัติ
41. อบต.ดาโต๊ะ (หนองจิก)ทำแล้ว6204205205ทำแล้ว 29/08/25551000
42. อบต.ตรัง (มายอ)ทำแล้ว7167167167ทำแล้ว 23/06/2554134191919
43. อบต.ตะบิ้ง (สายบุรี)ทำแล้ว8292293293ทำแล้ว 29/06/255411837084
44. อบต.ตะลุโบะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว71019794 ยังไม่อนุมัติ
45. อบต.ตะโละ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8208148109ทำแล้ว 28/06/255425332
46. อบต.ตะโละกาโปร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8298298298ทำแล้ว 01/06/25553301232323
47. อบต.ตะโละไกรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว6999688ทำแล้ว 29/06/2554291930
48. อบต.ตะโละดือรามัน (กะพ้อ)ทำแล้ว8162137130ทำแล้ว 20/06/255459404040
49. อบต.ตะโละแมะนา (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7280280280ทำแล้ว 27/06/255431999
50. อบต.ตันหยงดาลอ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7108108107ทำแล้ว 09/06/255452323232
51. อบต.ตันหยงลุโละ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว8359334113ทำแล้ว 15/06/255413111
52. อบต.ตาแกะ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8192192192ทำแล้ว 17/06/255463111
53. อบต.ตาลีอายร์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว71079092ทำแล้ว 23/06/2554241800
54. อบต.ตุยง (หนองจิก)ทำแล้ว7181251190ทำแล้ว 28/06/255414574166
55. อบต.ถนน (มายอ)ทำแล้ว8796866ทำแล้ว 21/06/255452333333
56. อบต.ทรายขาว (โคกโพธิ์)ทำแล้ว6200199199ทำแล้ว 7000
57. อบต.ท่ากำชำ (หนองจิก)ทำแล้ว93582727ทำแล้ว 15/06/2554241099
58. อบต.ท่าข้าม (ปะนาเระ)ทำแล้ว7608166ทำแล้ว 29/06/2554135202018
59. อบต.ท่าน้ำ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8106125178ทำแล้ว 31/05/25542414022
60. อบต.ท่าเรือ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว816510681ทำแล้ว 08/06/255420000
61. อบต.ทุ่งพลา (โคกโพธิ์)ทำแล้ว711910789ทำแล้ว 24/06/2554257242424
62. อบต.ไทรทอง (ไม้แก่น)ทำแล้ว8536175165ทำแล้ว 29/07/255443262625
63. อบต.นาเกตุ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8504848ทำแล้ว 07/07/25544191100
64. อบต.นาประดู่ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8174179163ทำแล้ว 27/06/2554411533
65. อบต.น้ำดำ (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว7228228228ทำแล้ว 26/07/255413000
66. อบต.บางเก่า (สายบุรี)ทำแล้ว92158076ทำแล้ว 30/06/2554
67. อบต.บางโกระ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว1 ยังไม่อนุมัติ
68. อบต.บางเขา (หนองจิก)ทำแล้ว79996122ทำแล้ว 28/06/2554
69. อบต.บางตาวา (หนองจิก)ทำแล้ว559103ทำแล้ว 03/10/2554551323229
70. อบต.บ้านกลาง (ปะนาเระ)ทำแล้ว7114141105ทำแล้ว 07/06/2554362535353
71. อบต.บ้านนอก (ปะนาเระ)ทำแล้ว7142175181ทำแล้ว 21/06/255473373737
72. อบต.บ้านน้ำบ่อ (ปะนาเระ)ทำแล้ว8182226179ทำแล้ว 18/06/255434111
73. อบต.บานา (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7120125106ทำแล้ว 17/06/255440272724
74. อบต.บาราโหม (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7959595ทำแล้ว 15/12/255441414141
75. อบต.บาราเฮาะ (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว76610490ทำแล้ว 23/06/2554165343434
76. อบต.บาโลย (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7201143121ทำแล้ว 28/06/2554
77. อบต.บือเระ (สายบุรี)ทำแล้ว8869764ทำแล้ว 22/06/255437800
78. อบต.ประจัน (ยะรัง)ทำแล้ว52341 ยังไม่อนุมัติ
79. อบต.ปล่องหอย (กะพ้อ)ทำแล้ว7119359238ทำแล้ว 10/06/2554173494947
80. อบต.ปะกาฮะรัง (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว783ทำแล้ว 30/06/2554
81. อบต.ปะโด (มายอ)ทำแล้ว8115117115ทำแล้ว 23/02/2555572300
82. อบต.ปะเสยะวอ (สายบุรี)ทำแล้ว8262626 ยังไม่อนุมัติ
83. อบต.ปากล่อ (โคกโพธิ์)ทำแล้ว7141219189ทำแล้ว 24/06/25541063484746
84. อบต.ปากู (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว1 ยังไม่อนุมัติ
85. อบต.ป่าบอน (โคกโพธิ์)ทำแล้ว8182153103ทำแล้ว 15/06/255430999
86. อบต.ป่าไร่ (แม่ลาน)ทำแล้ว8166221231ทำแล้ว 31/01/2555131000
87. อบต.ปิตูมุดี (ยะรัง)ทำแล้ว8145141143ทำแล้ว 16/06/25543581361111
88. อบต.ปิยามุมัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว611710098ทำแล้ว 29/06/255451000
89. อบต.ปุโละปุโย (หนองจิก)ทำแล้ว5210244169ทำแล้ว 30/06/255424212121
90. อบต.ปูยุด (เมืองปัตตานี)ทำแล้ว7147147147ทำแล้ว 24/06/255445111
91. อบต.แป้น (สายบุรี)ทำแล้ว8151156156ทำแล้ว 22/11/255538111110
92. อบต.พิเทน (ทุ่งยางแดง)ทำแล้ว6945656ทำแล้ว 28/09/25557101961010
93. อบต.ม่วงเตี้ย (แม่ลาน)ทำแล้ว8204135130ทำแล้ว 15/06/255455000
94. อบต.มะนังดาลำ (สายบุรี)ทำแล้ว8 ยังไม่อนุมัติ
95. อบต.มะนังยง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7234192124ทำแล้ว 02/06/255437303029
96. อบต.เมาะมาวี (ยะรัง)ทำแล้ว512 ยังไม่อนุมัติ
97. อบต.แม่ลาน (แม่ลาน)ทำแล้ว8924619ทำแล้ว 22/06/2554744000
98. อบต.ยะรัง (ยะรัง)ทำแล้ว71176077ทำแล้ว 29/06/255431300
99. อบต.ยาบี (หนองจิก)ทำแล้ว3747474ทำแล้ว 23/06/255416111110
100. อบต.ยามู (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7128ทำแล้ว 15/06/255411000
101. อบต.ระแว้ง (ยะรัง)ทำแล้ว6145ทำแล้ว 28/06/255418000
102. อบต.ราตาปันยัง (ยะหริ่ง)ทำแล้ว81767776ทำแล้ว 07/11/255423181310
103. อบต.ละหาร (สายบุรี)ทำแล้ว5118118118ทำแล้ว 30/09/25545564100
104. อบต.ลางา (มายอ)ทำแล้ว5915545ทำแล้ว 20/06/2554629000
105. อบต.ลิปะสะโง (หนองจิก)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 30/06/255430000
106. อบต.ลุโบะยิไร (มายอ)ทำแล้ว7118108134ทำแล้ว 09/06/25541177151515
107. อบต.วัด (ยะรัง)ทำแล้ว61066667ทำแล้ว 22/06/25541122222222
108. อบต.สะกำ (มายอ)ทำแล้ว8682729ทำแล้ว 30/06/2554844555
109. อบต.สะดาวา (ยะรัง)ทำแล้ว764325ทำแล้ว 13/06/2554259322
110. อบต.สะนอ (ยะรัง)ทำแล้ว7767778ทำแล้ว 20/06/255443151311
111. อบต.สาคอบน (มายอ)ทำแล้ว9169152160ทำแล้ว 30/06/25541269535251
112. อบต.สาบัน (ยะหริ่ง)ทำแล้ว8266265265ทำแล้ว 17/06/255430999
113. อบต.หนองแรต (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7104109109ทำแล้ว 09/06/255453282826
114. อบต.แหลมโพธิ์ (ยะหริ่ง)ทำแล้ว7132134112ทำแล้ว 01/12/255459474746
รวม 114 อปท.11479418,51714,76313,5581033405,4441,9211,4881,432
ข้อมูล ณ 13/09/2563