รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 6 430 56 51 ทำแล้ว 30/06/2554 131 104 71 64
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 165 173 165 ทำแล้ว 29/06/2554 104 78 77 77
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา) ทำแล้ว 4 584 605 594 ทำแล้ว 27/06/2554 62 40 40 40
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน) ทำแล้ว 6 235 235 235 ทำแล้ว 21/06/2555 13 13 13 13
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 200 202 201 ทำแล้ว 30/06/2555 55 11 1 1
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน) ทำแล้ว 4 111 112 89 ทำแล้ว 10/11/2554 94 44 44 42
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด) ทำแล้ว 4 253 253 27 ทำแล้ว 21/11/2554 13 7 3 1
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา) ทำแล้ว 5 214 430 431 ทำแล้ว 28/06/2554 35 6 6 6
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด) ทำแล้ว 6 72 78 70 ทำแล้ว 16/06/2554 58 34 34 32
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน) ทำแล้ว 5 204 87 2 ทำแล้ว 30/06/2554 119 37 37 34
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด) ทำแล้ว 5 218 173 142 ทำแล้ว 26/06/2555 96 74 74 74
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 164 177 176 ทำแล้ว 20/08/2555 30 27 27 27
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน) ทำแล้ว 4 163 239 89 ทำแล้ว 18/09/2555 61 47 44 47
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน) ทำแล้ว 6 325 325 324 ทำแล้ว 30/01/2555 47 25 25 23
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา) ทำแล้ว 6 299 223 101 ทำแล้ว 30/06/2554 74 27 2 1
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 7 162 141 128 ทำแล้ว 17/06/2554 107 40 40 36
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 106 164 139 ทำแล้ว 23/06/2554 55 45 44 42
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 144 122 131 ทำแล้ว 26/07/2555 73 25 22 22
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน) ทำแล้ว 8 150 99 21 ทำแล้ว 16/09/2554 57 45 45 45
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด) ทำแล้ว 5 193 280 124 ทำแล้ว 27/06/2554 89 55 49 49
21. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 246 110 95 ทำแล้ว 29/06/2554 76 45 45 43
22. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน) ทำแล้ว 6 175 122 101 ทำแล้ว 29/07/2554 56 27 27 27
23. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 27 152  ทำแล้ว 20/06/2554 27 16 8 8
24. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว) ทำแล้ว 7 122 140 135 ทำแล้ว 24/06/2554 60 43 42 42
25. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 126 157 167 ทำแล้ว 28/06/2554 63 50 50 50
26. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 96 93 70 ทำแล้ว 28/06/2554 84 74 73 73
27. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 175 112 102 ทำแล้ว 26/07/2555 70 42 6 5
28. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 5 87 113 106 ทำแล้ว 04/07/2554 52 43 43 43
29. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว) ทำแล้ว 4 195 222 222 ทำแล้ว 29/06/2554 45 44 44 44
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 4 105 209 10 ทำแล้ว 27/04/2554 53 15 15 13
31. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม) ทำแล้ว 7 87 36 11 ทำแล้ว 29/06/2554 82 58 58 58
32. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน) ทำแล้ว 5 63 69 84 ทำแล้ว 23/05/2555 35 5 3 3
33. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 6 83 148 125 ทำแล้ว 06/06/2554 41 25 25 25
34. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน) ทำแล้ว 9 190 190 190 ทำแล้ว 27/06/2554 45 2 2 0
35. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน) ทำแล้ว 5 136 112 117 ทำแล้ว 27/06/2554 64 21 21 20
36. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 139 140 140 ทำแล้ว 24/06/2554 52 8 5 2
37. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 166 124 116 ทำแล้ว 10/06/2554 47 4 3 3
38. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 64 287 132 ทำแล้ว 28/06/2554 67 50 50 47
39. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน) ทำแล้ว 7 78 68 57 ทำแล้ว 30/06/2554 45 27 26 26
40. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด) ทำแล้ว 9 316 219 171 ทำแล้ว 30/06/2554 62 15 13 13
41. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 1 50 1  ยังไม่อนุมัติ     
42. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม) ทำแล้ว 4 71 82 75 ทำแล้ว 19/07/2554 20 11 11 11
43. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 7 80 68 60 ทำแล้ว 12/04/2555 45 14 14 14
44. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา) ทำแล้ว 4 126 120 117 ทำแล้ว 30/06/2554 16 0 0 0
45. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 223   ทำแล้ว 21/06/2554 23 23 21 23
46. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 101 52 48 ทำแล้ว 29/06/2554 19 14 13 13
47. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน) ทำแล้ว 5 198 167 184 ทำแล้ว 14/06/2554 42 24 24 22
48. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์) ทำแล้ว 4 136 43 24 ทำแล้ว 22/06/2554 35 15 15 15
49. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน) ทำแล้ว 5 197 138 128 ทำแล้ว 27/07/2555 18 13 13 13
50. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม) ทำแล้ว 4 283 271 76 ทำแล้ว 17/06/2554 70 66 66 56
51. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน) ทำแล้ว 4 131 349 272 ทำแล้ว 27/06/2554 31 30 2 2
52. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน) ทำแล้ว 5 192 117 25 ทำแล้ว 13/06/2554 7 7 7 4
53. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต) ทำแล้ว 6 186 184 23 ทำแล้ว 18/05/2554 13 2 2 2
54. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต) ทำแล้ว 4 263 738 256 ทำแล้ว 08/06/2554 27 22 22 22
55. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา) ทำแล้ว 5 49 14 75 ทำแล้ว 04/07/2554 41 7 5 5
56. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน) ทำแล้ว 5 299 204 217 ทำแล้ว 28/06/2554 23 18 18 16
57. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 170 174 165 ทำแล้ว 13/06/2554 67 31 30 28
58. อบต.โคกทราย (ป่าบอน) ทำแล้ว 6 217 91 66 ทำแล้ว 26/08/2554 43 10 2 2
59. อบต.โคกสัก (บางแก้ว) ทำแล้ว 8 218 205 204 ทำแล้ว 29/06/2554 105 56 55 55
60. อบต.ชะมวง (ควนขนุน) ทำแล้ว 7 111 92 89 ทำแล้ว 16/06/2554 45 37 37 37
61. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 189 202 109 ทำแล้ว 30/06/2554 19 8 7 7
62. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต) ทำแล้ว 8 107 81 88 ทำแล้ว 27/06/2554 23 20 19 18
63. อบต.ตำนาน (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 143 148 201 ทำแล้ว 10/06/2554 75 15 2 1
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน) ทำแล้ว 4 96 183 287 ทำแล้ว 27/06/2554 47 39 39 38
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว) ทำแล้ว 4 554 429 353 ทำแล้ว 30/09/2554 20 4 4 4
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน) ทำแล้ว 4 166 237 222 ทำแล้ว 14/06/2554 63 30 30 30
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน) ทำแล้ว 4 143 149 87 ทำแล้ว 29/06/2554 69 52 48 48
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม) ทำแล้ว 7 127 117 116 ทำแล้ว 28/06/2554 57 35 35 32
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน) ทำแล้ว 4 111 110 110 ทำแล้ว 11/10/2554 17 12 10 10
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน) ทำแล้ว 7 170 170 170 ทำแล้ว 24/05/2554 41 16 16 15
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง) ทำแล้ว 4 154 168 117 ทำแล้ว 30/06/2554 70 19 19 19
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน) ทำแล้ว 5 67 64 53 ทำแล้ว 03/10/2554 46 14 6 2
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน) ทำแล้ว 4 710 92 2 ทำแล้ว 15/06/2554 27 5 5 5
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน) ทำแล้ว 8 57 256  ทำแล้ว 09/06/2554 31 15 3 3
รวม 74 อปท. 74 380 13,114 12,562 9,411 73 3,794 2,082 1,857 1,793
ข้อมูล ณ 29/03/2560