รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พัทลุง ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว64305651ทำแล้ว 30/06/25541311047164
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว5165173165ทำแล้ว 29/06/25541104787777
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา)ทำแล้ว4584605594ทำแล้ว 27/06/255462404040
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน)ทำแล้ว6235235235ทำแล้ว 21/06/255513131313
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4200202201ทำแล้ว 30/06/2555551111
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว411111289ทำแล้ว 10/11/25541394444442
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด)ทำแล้ว42532727ทำแล้ว 21/11/255413731
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา)ทำแล้ว5214430431ทำแล้ว 28/06/2554835666
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด)ทำแล้ว6727870ทำแล้ว 16/06/255458343432
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน)ทำแล้ว520422ทำแล้ว 30/06/25549119373734
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด)ทำแล้ว5218173142ทำแล้ว 26/06/255596747474
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4164177176ทำแล้ว 20/08/2555130272727
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน)ทำแล้ว41639589ทำแล้ว 18/09/255561474447
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน)ทำแล้ว6325325324ทำแล้ว 30/01/255547252523
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา)ทำแล้ว6299125101ทำแล้ว 30/06/2554742721
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว7162141128ทำแล้ว 17/06/2554107404036
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)ทำแล้ว5106164139ทำแล้ว 23/06/255455454442
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)ทำแล้ว4144122131ทำแล้ว 26/07/255573252222
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน)ทำแล้ว81502121ทำแล้ว 16/09/255457454545
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด)ทำแล้ว5193128124ทำแล้ว 27/06/2554389554949
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4143148201ทำแล้ว 10/06/2554751521
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน)ทำแล้ว424611095ทำแล้ว 29/06/255476454543
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน)ทำแล้ว6175122101ทำแล้ว 29/07/255456272727
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว427ทำแล้ว 20/06/2554271688
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว)ทำแล้ว7122140135ทำแล้ว 24/06/2554160434242
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4126157167ทำแล้ว 28/06/2554463505050
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน)ทำแล้ว4969370ทำแล้ว 28/06/2554984747373
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4175112102ทำแล้ว 26/07/25554704265
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว587113106ทำแล้ว 04/07/25541052434343
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว)ทำแล้ว4195222222ทำแล้ว 29/06/25543745444444
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว41051210ทำแล้ว 27/04/255453151513
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม)ทำแล้ว7872511ทำแล้ว 29/06/2554182585858
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน)ทำแล้ว5636984ทำแล้ว 23/05/2555135533
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว683148125ทำแล้ว 06/06/255441252525
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว9190190190ทำแล้ว 27/06/255445220
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว5136112117ทำแล้ว 27/06/2554264212120
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4139140140ทำแล้ว 24/06/2554752852
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน)ทำแล้ว4166124116ทำแล้ว 10/06/255447433
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน)ทำแล้ว46487132ทำแล้ว 28/06/2554867505047
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน)ทำแล้ว7786857ทำแล้ว 30/06/2554245272626
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด)ทำแล้ว9316219171ทำแล้ว 30/06/255462151313
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4111 ยังไม่อนุมัติ
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม)ทำแล้ว4718275ทำแล้ว 19/07/255420111111
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว7806860ทำแล้ว 12/04/255545141414
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา)ทำแล้ว4126120117ทำแล้ว 30/06/255416000
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน)ทำแล้ว4223ทำแล้ว 21/06/2554323232123
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน)ทำแล้ว51015248ทำแล้ว 29/06/255419141313
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน)ทำแล้ว5198167184ทำแล้ว 14/06/2554642242422
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์)ทำแล้ว41362624ทำแล้ว 22/06/255435151515
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน)ทำแล้ว5197138128ทำแล้ว 27/07/255518131313
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม)ทำแล้ว4877576ทำแล้ว 17/06/25541870666656
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน)ทำแล้ว4131349272ทำแล้ว 27/06/2554313022
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน)ทำแล้ว51922525ทำแล้ว 13/06/25547774
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต)ทำแล้ว61862423ทำแล้ว 18/05/255413222
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต)ทำแล้ว4263256256ทำแล้ว 08/06/255427222222
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา)ทำแล้ว5491475ทำแล้ว 04/07/2554241755
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน)ทำแล้ว5299204217ทำแล้ว 28/06/255423181816
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4170174165ทำแล้ว 13/06/255467313028
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน)ทำแล้ว62179166ทำแล้ว 26/08/255411431022
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว)ทำแล้ว8218205204ทำแล้ว 29/06/255471105565555
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน)ทำแล้ว71119289ทำแล้ว 16/06/255445373737
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว496110109ทำแล้ว 30/06/255419877
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต)ทำแล้ว81078188ทำแล้ว 27/06/255423201918
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน)ทำแล้ว496183287ทำแล้ว 27/06/2554147393938
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว)ทำแล้ว4554429353ทำแล้ว 30/09/255420444
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน)ทำแล้ว4166237222ทำแล้ว 14/06/255463303030
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน)ทำแล้ว414314987ทำแล้ว 29/06/2554169524848
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม)ทำแล้ว7127117116ทำแล้ว 28/06/255457353532
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน)ทำแล้ว4111110110ทำแล้ว 11/10/2554217121010
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน)ทำแล้ว7170170170ทำแล้ว 24/05/2554541161615
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง)ทำแล้ว4154168117ทำแล้ว 30/06/255470191919
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน)ทำแล้ว5676453ทำแล้ว 03/10/25546461462
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน)ทำแล้ว471022ทำแล้ว 15/06/255427555
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน)ทำแล้ว857ทำแล้ว 09/06/255417311533
รวม 74 อปท.7438012,8259,7859,411732643,7942,0821,8571,793
ข้อมูล ณ 13/09/2563