รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตรัง ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว9352966591ทำแล้ว 28/06/25541224362319
2. เทศบาลนครตรัง (เมืองตรัง)ทำแล้ว8213210185ทำแล้ว 27/06/255437154939388
3. เทศบาลเมืองกันตัง (กันตัง)ทำแล้ว6177161107ทำแล้ว 30/12/255431123615856
4. เทศบาลตำบลคลองเต็ง (เมืองตรัง)ทำแล้ว7207140150ทำแล้ว 17/01/255583454545
5. เทศบาลตำบลคลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6160148134ทำแล้ว 28/06/2554159626262
6. เทศบาลตำบลควนกุน (สิเกา)ทำแล้ว6181825ทำแล้ว 30/01/25551129863
7. เทศบาลตำบลควนโพธิ์ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6135128106ทำแล้ว 26/01/255513131312
8. เทศบาลตำบลโคกหล่อ (เมืองตรัง)ทำแล้ว17289129133ทำแล้ว 65181818
9. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว6120120106ทำแล้ว 26/05/2554164272725
10. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (ห้วยยอด)ทำแล้ว8110160241ทำแล้ว 14/06/25543291543
11. เทศบาลตำบลท่าพญา (ปะเหลียน)ทำแล้ว673111109ทำแล้ว 27/06/2554870464142
12. เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6242193166ทำแล้ว 11/01/255524171717
13. เทศบาลตำบลทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6158158158ทำแล้ว 28/06/2554678474747
14. เทศบาลตำบลนาตาล่วง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6825930ทำแล้ว 28/06/2554618888
15. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร (สิเกา)ทำแล้ว6317281230ทำแล้ว 16/02/255512111010
16. เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว7145145145ทำแล้ว 30/06/2554470776
17. เทศบาลตำบลนาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6145174134ทำแล้ว 29/08/2554389323230
18. เทศบาลตำบลย่านตาขาว (ย่านตาขาว)ทำแล้ว7134133133ทำแล้ว 29/06/255470525251
19. เทศบาลตำบลลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 07/04/255444272727
20. เทศบาลตำบลวังวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว6150266211ทำแล้ว 29/06/2554942232321
21. เทศบาลตำบลสิเกา (สิเกา)ทำแล้ว6796270ทำแล้ว 29/06/2554164313131
22. เทศบาลตำบลห้วยนาง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6735461ทำแล้ว 29/06/2554441322
23. เทศบาลตำบลห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว8224177173ทำแล้ว 28/06/255412116535353
24. อบต.กะลาเส (สิเกา)ทำแล้ว6251725ทำแล้ว 30/06/25544333
25. อบต.กันตังใต้ (กันตัง)ทำแล้ว7316315315ทำแล้ว 27/06/2554264988
26. อบต.เกาะเปียะ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6161132104ทำแล้ว 16/06/2554147232322
27. อบต.เกาะลิบง (กันตัง)ทำแล้ว6296297227ทำแล้ว 25833
28. อบต.เกาะสุกร (ปะเหลียน)ทำแล้ว6199163152ทำแล้ว 15/06/2554734655
29. อบต.เขากอบ (ห้วยยอด)ทำแล้ว7158149148ทำแล้ว 22/12/255436252524
30. อบต.เขาขาว (ห้วยยอด)ทำแล้ว6874434ทำแล้ว 10/06/2554528252522
31. อบต.เขาปูน (ห้วยยอด)ทำแล้ว6129180149ทำแล้ว 30/05/2554243292929
32. อบต.เขาไพร (รัษฎา)ทำแล้ว67811ทำแล้ว 29/06/25541455272727
33. อบต.เขาไม้แก้ว (สิเกา)ทำแล้ว6156198160ทำแล้ว 29/12/25541284373737
34. อบต.เขาวิเศษ (วังวิเศษ)ทำแล้ว676342258ทำแล้ว 23/06/255429222222
35. อบต.คลองชีล้อม (กันตัง)ทำแล้ว6206206205ทำแล้ว 27/06/255421212121
36. อบต.คลองปาง (รัษฎา)ทำแล้ว6944946ทำแล้ว 30/06/255451424240
37. อบต.คลองลุ (กันตัง)ทำแล้ว5811517ทำแล้ว 30/06/255438212120
38. อบต.ควนธานี (กันตัง)ทำแล้ว690178162ทำแล้ว 28/06/255437272726
39. อบต.ควนปริง (เมืองตรัง)ทำแล้ว51113533ทำแล้ว 29/06/25541955434343
40. อบต.ควนเมา (รัษฎา)ทำแล้ว8157134111ทำแล้ว 27/06/255455161515
41. อบต.โคกยาง (กันตัง)ทำแล้ว6607177ทำแล้ว 28/06/2554630171615
42. อบต.โคกสะบ้า (นาโยง)ทำแล้ว6147230132ทำแล้ว 28/06/2554874424241
43. อบต.ช่อง (นาโยง)ทำแล้ว512014399ทำแล้ว 28/06/2554481087
44. อบต.ตะเสะ (หาดสำราญ)ทำแล้ว5849277ทำแล้ว 27/05/255422444
45. อบต.ท่าข้าม (ปะเหลียน)ทำแล้ว688183217ทำแล้ว 28/06/2554552424241
46. อบต.ท่าสะบ้า (วังวิเศษ)ทำแล้ว6210203187ทำแล้ว 23/01/2555636262624
47. อบต.ทุ่งค่าย (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6241241241ทำแล้ว 27/05/2554337333126
48. อบต.ทุ่งต่อ (ห้วยยอด)ทำแล้ว6279242255ทำแล้ว 16/06/2554150252422
49. อบต.ทุ่งยาว (ปะเหลียน)ทำแล้ว6859065ทำแล้ว 21/12/255419171613
50. อบต.นาเกลือ (กันตัง)ทำแล้ว6110112105ทำแล้ว 30/06/255431252424
51. อบต.นาข้าวเสีย (นาโยง)ทำแล้ว912511575ทำแล้ว 13/12/255417171311
52. อบต.นาชุมเห็ด (ย่านตาขาว)ทำแล้ว9135135135ทำแล้ว 28/06/25549541121212
53. อบต.นาโต๊ะหมิง (เมืองตรัง)ทำแล้ว6101139142ทำแล้ว 17/06/255419161414
54. อบต.นาท่ามใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6354930ทำแล้ว 14/06/25541825202020
55. อบต.นาท่ามเหนือ (เมืองตรัง)ทำแล้ว6116158143ทำแล้ว 28/06/2554933333330
56. อบต.นาบินหลา (เมืองตรัง)ทำแล้ว61033216ทำแล้ว 23/01/255538353534
57. อบต.นาพละ (เมืองตรัง)ทำแล้ว59110779ทำแล้ว 15/06/2554351404038
58. อบต.นาโยงใต้ (เมืองตรัง)ทำแล้ว51113524ทำแล้ว 07/06/2554254302926
59. อบต.นาโยงเหนือ (นาโยง)ทำแล้ว8203160160ทำแล้ว 30/05/25541765252319
60. อบต.นาวง (ห้วยยอด)ทำแล้ว61093437ทำแล้ว 20/06/2554431788
61. อบต.นาหมื่นศรี (นาโยง)ทำแล้ว6585354ทำแล้ว 16/06/2553746221714
62. อบต.น้ำผุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว6141143120ทำแล้ว 07/06/255436232322
63. อบต.ในควน (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6561212ทำแล้ว 30/06/2554115111
64. อบต.ในเตา (ห้วยยอด)ทำแล้ว6568790ทำแล้ว 15/06/25541346454538
65. อบต.บ่อน้ำร้อน (กันตัง)ทำแล้ว61345854ทำแล้ว 08/07/25549726996
66. อบต.บ่อหิน (สิเกา)ทำแล้ว6171163150ทำแล้ว 30/06/255414866
67. อบต.บางกุ้ง (ห้วยยอด)ทำแล้ว6120237255ทำแล้ว 29/06/2554326252421
68. อบต.บางด้วน (ปะเหลียน)ทำแล้ว6123180152ทำแล้ว 29/06/255450121212
69. อบต.บางดี (ห้วยยอด)ทำแล้ว613216886ทำแล้ว 29/07/255510311
70. อบต.บางเป้า (กันตัง)ทำแล้ว6159113108ทำแล้ว 29/06/2554638383838
71. อบต.บางรัก (เมืองตรัง)ทำแล้ว66220560ทำแล้ว 29/06/255420141413
72. อบต.บางสัก (กันตัง)ทำแล้ว5666967ทำแล้ว 26/12/255422151414
73. อบต.บางหมาก (กันตัง)ทำแล้ว6108165139ทำแล้ว 27/06/2554730131313
74. อบต.บ้านควน (เมืองตรัง)ทำแล้ว6203285216ทำแล้ว 15/06/25541151323232
75. อบต.บ้านนา (ปะเหลียน)ทำแล้ว6125215169ทำแล้ว 24/06/255423655
76. อบต.บ้านโพธิ์ (เมืองตรัง)ทำแล้ว5158177128ทำแล้ว 30/06/255448252525
77. อบต.บ้าหวี (หาดสำราญ)ทำแล้ว58517592ทำแล้ว 30/06/255433555
78. อบต.ปะเหลียน (ปะเหลียน)ทำแล้ว5215221201ทำแล้ว 30/06/25547511
79. อบต.ปากคม (ห้วยยอด)ทำแล้ว69512282ทำแล้ว 27/06/2554465565250
80. อบต.ปากแจ่ม (ห้วยยอด)ทำแล้ว656103ทำแล้ว 29/06/25542140232322
81. อบต.โพรงจระเข้ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว654201250ทำแล้ว 20/06/255422333
82. อบต.ไม้ฝาด (สิเกา)ทำแล้ว6290156207ทำแล้ว 08/06/255459999
83. อบต.ย่านซื่อ (กันตัง)ทำแล้ว6736867ทำแล้ว 27/06/2554151302825
84. อบต.ละมอ (นาโยง)ทำแล้ว9298139120ทำแล้ว 07/06/25547222
85. อบต.ลำภูรา (ห้วยยอด)ทำแล้ว629150116ทำแล้ว 28/06/2554124171616
86. อบต.ลิพัง (ปะเหลียน)ทำแล้ว6225196232ทำแล้ว 29/08/255436151111
87. อบต.วังคีรี (ห้วยยอด)ทำแล้ว6133141171ทำแล้ว 20/06/2554138282828
88. อบต.วังมะปราง (วังวิเศษ)ทำแล้ว6565250ทำแล้ว 30/06/25548555
89. อบต.วังมะปรางเหนือ (วังวิเศษ)ทำแล้ว692108141ทำแล้ว 29/06/255437211515
90. อบต.วังวน (กันตัง)ทำแล้ว6198197197ทำแล้ว 21/06/25545211
91. อบต.สุโสะ (ปะเหลียน)ทำแล้ว6279279279ทำแล้ว 19/12/255418433
92. อบต.หนองช้างแล่น (ห้วยยอด)ทำแล้ว6165153138ทำแล้ว 30/06/255415160959493
93. อบต.หนองตรุด (เมืองตรัง)ทำแล้ว512311784ทำแล้ว 30/06/2554136131313
94. อบต.หนองบ่อ (ย่านตาขาว)ทำแล้ว6177178177ทำแล้ว 20/06/25544610109
95. อบต.หนองบัว (รัษฎา)ทำแล้ว611632ทำแล้ว 30/06/25541919117
96. อบต.หนองปรือ (รัษฎา)ทำแล้ว6223221221ทำแล้ว 13/06/255444212020
97. อบต.ห้วยยอด (ห้วยยอด)ทำแล้ว92645245ทำแล้ว 28/06/255415999
98. อบต.หาดสำราญ (หาดสำราญ)ทำแล้ว5929795ทำแล้ว 30/06/2554260261916
99. อบต.แหลมสอม (ปะเหลียน)ทำแล้ว699164131ทำแล้ว 20/06/2554238323232
100. อบต.อ่าวตง (วังวิเศษ)ทำแล้ว62427212ทำแล้ว 16/07/25548211733
รวม 100 อปท.10062914,03514,76013,1601005744,5152,3732,2272,131
ข้อมูล ณ 13/09/2563