รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สงขลา ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว8175193155ทำแล้ว 29/06/25541586828273
2. เทศบาลนครสงขลา (เมืองสงขลา)ทำแล้ว6348372289ทำแล้ว 29/06/255430156000
3. เทศบาลนครหาดใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5376148164ทำแล้ว 271219151129
4. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว813910283ทำแล้ว 16/06/2554269535049
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว10110124111ทำแล้ว 28/10/25542993686865
6. เทศบาลเมืองคลองแห (หาดใหญ่)ทำแล้ว6821360319ทำแล้ว 10/06/25541114211512
7. เทศบาลเมืองควนลัง (หาดใหญ่)ทำแล้ว7192163253ทำแล้ว 21/06/25542104646464
8. เทศบาลเมืองคอหงส์ (หาดใหญ่)ทำแล้ว10203127123ทำแล้ว 29/06/25548157948378
9. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา (หาดใหญ่)ทำแล้ว782159155ทำแล้ว 14/06/255477100
10. เทศบาลเมืองบ้านพรุ (หาดใหญ่)ทำแล้ว6194127144ทำแล้ว 29/07/255426205191717
11. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ (สะเดา)ทำแล้ว5217248208ทำแล้ว 11/05/255439161898987
12. เทศบาลเมืองม่วงงาม (สิงหนคร)ทำแล้ว6192194194ทำแล้ว 29/06/255411120585858
13. เทศบาลเมืองสะเดา (สะเดา)ทำแล้ว9296197157ทำแล้ว 15/08/255499572524
14. เทศบาลเมืองสิงหนคร (สิงหนคร)ทำแล้ว11445175152ทำแล้ว 28/06/2554432555
15. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว51178664ทำแล้ว 27/06/2554745333131
16. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร (รัตภูมิ)ทำแล้ว5806061ทำแล้ว 13/06/255461381817
17. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7283283283ทำแล้ว 29/11/2554589424237
18. เทศบาลตำบลคลองแงะ (สะเดา)ทำแล้ว7180177117ทำแล้ว 30/06/255437142000
19. เทศบาลตำบลควนเนียง (ควนเนียง)ทำแล้ว61037472ทำแล้ว 24/06/255471161616
20. เทศบาลตำบลคูเต่า (หาดใหญ่)ทำแล้ว6156178169ทำแล้ว 30/06/2554748272522
21. เทศบาลตำบลคูหาใต้ (รัตภูมิ)ทำแล้ว914599101ทำแล้ว 29/06/25541666504947
22. เทศบาลตำบลโคกม่วง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7766446ทำแล้ว 30/06/25545433
23. เทศบาลตำบลจะนะ (จะนะ)ทำแล้ว7116101105ทำแล้ว 30/06/25541760393634
24. เทศบาลตำบลชะแล้ (สิงหนคร)ทำแล้ว795136130ทำแล้ว 29/06/255435441
25. เทศบาลตำบลเชิงแส (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว6284225224ทำแล้ว 28/06/25548222
26. เทศบาลตำบลท่าช้าง (บางกล่ำ)ทำแล้ว9196203203ทำแล้ว 30/06/25542399858582
27. เทศบาลตำบลท่าพระยา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว68914385ทำแล้ว 30/06/255445332812
28. เทศบาลตำบลทุ่งลาน (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว6565757ทำแล้ว 30/06/255453262121
29. เทศบาลตำบลเทพา (เทพา)ทำแล้ว716111985ทำแล้ว 30/06/25541072453130
30. เทศบาลตำบลนาทวี (นาทวี)ทำแล้ว5245247246ทำแล้ว 64222
31. เทศบาลตำบลนาทวีนอก (นาทวี)ทำแล้ว71329967ทำแล้ว 30/06/2554642161614
32. เทศบาลตำบลนาทับ (จะนะ)ทำแล้ว5104104104ทำแล้ว 29/06/255447333
33. เทศบาลตำบลนาสีทอง (รัตภูมิ)ทำแล้ว6737064ทำแล้ว 21/07/2554227100
34. เทศบาลตำบลน้ำน้อย (หาดใหญ่)ทำแล้ว5214142145ทำแล้ว 29/06/255455122757572
35. เทศบาลตำบลบ่อตรุ (ระโนด)ทำแล้ว3184153115ทำแล้ว 29/06/255440163132114111
36. เทศบาลตำบลบางเหรียง (ควนเนียง)ทำแล้ว61009577ทำแล้ว 23/05/2554640292927
37. เทศบาลตำบลบ้านนา (จะนะ)ทำแล้ว9139132153ทำแล้ว 25/07/255427222222
38. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว8312297297ทำแล้ว 14/06/25544890000
39. เทศบาลตำบลบ้านหาร (บางกล่ำ)ทำแล้ว782148100ทำแล้ว 13/06/25541000
40. เทศบาลตำบลปริก (สะเดา)ทำแล้ว8121102101ทำแล้ว 30/06/25543166996
41. เทศบาลตำบลปากแตระ (ระโนด)ทำแล้ว71248782ทำแล้ว 22/06/2555153313124
42. เทศบาลตำบลปาดัง (สะเดา)ทำแล้ว6156156154ทำแล้ว 30/06/25541360323229
43. เทศบาลตำบลพะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว571235115ทำแล้ว 29/06/25541081535353
44. เทศบาลตำบลพะวง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว72617878ทำแล้ว 29/06/255427111000
45. เทศบาลตำบลระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7204149148ทำแล้ว 31/08/2554114868686
46. เทศบาลตำบลลำไพล (เทพา)ทำแล้ว5197172133ทำแล้ว 15/06/25541112727272
47. เทศบาลตำบลสทิงพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว5135136136ทำแล้ว 30/08/255449434237
48. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว10159140142ทำแล้ว 01/06/2554100000
49. เทศบาลตำบลสำนักขาม (สะเดา)ทำแล้ว5167136119ทำแล้ว 30/06/25541062477
50. อบต.กระดังงา (สทิงพระ)ทำแล้ว698115104ทำแล้ว 30/06/255415222
51. อบต.เกาะยอ (เมืองสงขลา)ทำแล้ว7123137132ทำแล้ว 28/06/25544411598
52. อบต.เกาะสะบ้า (เทพา)ทำแล้ว4177177171ทำแล้ว 24/06/2554351200
53. อบต.เกาะใหญ่ (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7215227185ทำแล้ว 30/06/2554212666
54. อบต.ขุนตัดหวาย (จะนะ)ทำแล้ว7637268ทำแล้ว 31/05/2554401300
55. อบต.เขาแดง (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7166172172ทำแล้ว 15/06/2554235202018
56. อบต.เขาพระ (รัตภูมิ)ทำแล้ว6754242ทำแล้ว 24/06/2554679565139
57. อบต.เขามีเกียรติ (สะเดา)ทำแล้ว7186309 ยังไม่อนุมัติ 4592364
58. อบต.คลองกวาง (นาทวี)ทำแล้ว785136128ทำแล้ว 24/06/2554537232323
59. อบต.คลองแดน (ระโนด)ทำแล้ว7408350ทำแล้ว 23/05/2554716000
60. อบต.คลองทราย (นาทวี)ทำแล้ว61777669ทำแล้ว 30/06/25545105666
61. อบต.คลองเปียะ (จะนะ)ทำแล้ว684133125ทำแล้ว 24/06/2554256242419
62. อบต.คลองรี (สทิงพระ)ทำแล้ว8118139119ทำแล้ว 04/07/255421955
63. อบต.คลองหรัง (นาหม่อม)ทำแล้ว6162124130ทำแล้ว 01/08/25543461404037
64. อบต.คลองหลา (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 07/10/25544111
65. อบต.คลองหอยโข่ง (คลองหอยโข่ง)ทำแล้ว791176176ทำแล้ว 29/06/255459353434
66. อบต.คลองอู่ตะเภา (หาดใหญ่)ทำแล้ว8307307309ทำแล้ว 163222118
67. อบต.ควนรู (รัตภูมิ)ทำแล้ว999193108ทำแล้ว 27/06/2554554111111
68. อบต.ควนโส (ควนเนียง)ทำแล้ว71328588ทำแล้ว 27/06/255424221514
69. อบต.คู (จะนะ)ทำแล้ว5696767ทำแล้ว 22/06/2554137303030
70. อบต.คูขุด (สทิงพระ)ทำแล้ว5279276268ทำแล้ว 28/06/255428432
71. อบต.คูหา (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5666569ทำแล้ว 16/05/255455444
72. อบต.แค (จะนะ)ทำแล้ว81023814ทำแล้ว 24/06/255430000
73. อบต.จะทิ้งพระ (สทิงพระ)ทำแล้ว7177185183ทำแล้ว 19/05/2554290515146
74. อบต.จะแหน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว42259295ทำแล้ว 05/10/255438113353534
75. อบต.จะโหนง (จะนะ)ทำแล้ว787161164ทำแล้ว 26644
76. อบต.ฉลุง (หาดใหญ่)ทำแล้ว8102136132ทำแล้ว 30/06/255429666
77. อบต.ฉาง (นาทวี)ทำแล้ว7191217218ทำแล้ว 30/06/25549175000
78. อบต.ชิงโค (สิงหนคร)ทำแล้ว710311597ทำแล้ว 15/06/2554572122
79. อบต.ชุมพล (สทิงพระ)ทำแล้ว7124162147ทำแล้ว 30/06/255463141210
80. อบต.ดีหลวง (สทิงพระ)ทำแล้ว71013829ทำแล้ว 30/06/255497292929
81. อบต.แดนสงวน (ระโนด)ทำแล้ว7125137119ทำแล้ว 14/06/255411666
82. อบต.ตลิ่งชัน (จะนะ)ทำแล้ว71737367ทำแล้ว 03/04/255591413937
83. อบต.ตะเครียะ (ระโนด)ทำแล้ว7143144118ทำแล้ว 30/06/2554556414138
84. อบต.ทับช้าง (นาทวี)ทำแล้ว6254154134ทำแล้ว 31/05/255416111110
85. อบต.ท่าข้าม (หาดใหญ่)ทำแล้ว8129117118ทำแล้ว 14/06/2554
86. อบต.ท่าชะมวง (รัตภูมิ)ทำแล้ว71716974ทำแล้ว 29/06/25545108949491
87. อบต.ท่าบอน (ระโนด)ทำแล้ว6121118118ทำแล้ว 16/06/2554358474746
88. อบต.ท่าประดู่ (นาทวี)ทำแล้ว6626057ทำแล้ว 30/06/2554213888
89. อบต.ท่าโพธิ์ (สะเดา)ทำแล้ว7217217217ทำแล้ว 29/06/2554381600
90. อบต.ท่าม่วง (เทพา)ทำแล้ว68910996ทำแล้ว 24/06/255443393936
91. อบต.ท่าหมอไทร (จะนะ)ทำแล้ว61589693ทำแล้ว 29/06/106250201211
92. อบต.ท่าหิน (สทิงพระ)ทำแล้ว7143119107ทำแล้ว 08/08/255465222221
93. อบต.ทำนบ (สิงหนคร)ทำแล้ว8766774ทำแล้ว 30/06/255416665
94. อบต.ทุ่งขมิ้น (นาหม่อม)ทำแล้ว7235228227ทำแล้ว 30/06/255471291717
95. อบต.ทุ่งพอ (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว4144185117ทำแล้ว 30/09/255485484848
96. อบต.ทุ่งหมอ (สะเดา)ทำแล้ว5102120130ทำแล้ว 06/03/255534231411
97. อบต.ทุ่งหวัง (เมืองสงขลา)ทำแล้ว9159131127ทำแล้ว 29/06/25543000
98. อบต.ทุ่งใหญ่ (หาดใหญ่)ทำแล้ว5897573ทำแล้ว 29/06/255430252525
99. อบต.เทพา (เทพา)ทำแล้ว7341339339ทำแล้ว 23/02/255522171811
100. อบต.ธารคีรี (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7165165165ทำแล้ว 18/03/255535000
101. อบต.นาหม่อม (นาหม่อม)ทำแล้ว6170103103ทำแล้ว 29/06/255460606060
102. อบต.นาหมอศรี (นาทวี)ทำแล้ว72911180ทำแล้ว 28/06/25541725500
103. อบต.นาหว้า (จะนะ)ทำแล้ว6287129125ทำแล้ว 14/09/255544100
104. อบต.น้ำขาว (จะนะ)ทำแล้ว874184190ทำแล้ว 23/06/25541272565642
105. อบต.บ่อดาน (สทิงพระ)ทำแล้ว91128575ทำแล้ว 04/07/255420665
106. อบต.บ่อแดง (สทิงพระ)ทำแล้ว101018062ทำแล้ว 13/06/2554
107. อบต.บางกล่ำ (บางกล่ำ)ทำแล้ว83296ทำแล้ว 02/06/255483000
108. อบต.บางเขียด (สิงหนคร)ทำแล้ว8139139139ทำแล้ว 22/06/255444000
109. อบต.บ้านขาว (ระโนด)ทำแล้ว7959363ทำแล้ว 20/06/25547777
110. อบต.บ้านโหนด (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว418013184ทำแล้ว 29/06/255410130786759
111. อบต.บ้านใหม่ (ระโนด)ทำแล้ว7196203215ทำแล้ว 30/06/2554141323232
112. อบต.บาโหย (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว7758560ทำแล้ว 09/06/2554444272525
113. อบต.ประกอบ (นาทวี)ทำแล้ว71431411ทำแล้ว 15/06/2554471444443
114. อบต.ปริก (สะเดา)ทำแล้ว7115333ทำแล้ว 15/06/2554387401918
115. อบต.ปลักหนู (นาทวี)ทำแล้ว58211120ทำแล้ว 27/06/255410877
116. อบต.ปากบาง (เทพา)ทำแล้ว79044ทำแล้ว 28/06/2554251282826
117. อบต.ปากรอ (สิงหนคร)ทำแล้ว8802728ทำแล้ว 27/06/255429111
118. อบต.ป่าขาด (สิงหนคร)ทำแล้ว6858282ทำแล้ว 29/06/255447755
119. อบต.ป่าชิง (จะนะ)ทำแล้ว7912319ทำแล้ว 27/06/25543000
120. อบต.เปียน (สะบ้าย้อย)ทำแล้ว5377377377ทำแล้ว 30/06/25546000
121. อบต.พะตง (หาดใหญ่)ทำแล้ว810414784ทำแล้ว 25/05/2554532171716
122. อบต.พังยาง (ระโนด)ทำแล้ว7285295249ทำแล้ว 29/06/2554281505050
123. อบต.พังลา (สะเดา)ทำแล้ว6229192197ทำแล้ว 21/06/25543000
124. อบต.พิจิตร (นาหม่อม)ทำแล้ว7149190190ทำแล้ว 29/06/255452393939
125. อบต.แม่ทอม (บางกล่ำ)ทำแล้ว7176144101ทำแล้ว 09/06/2554279545433
126. อบต.ระโนด (ระโนด)ทำแล้ว7103148119ทำแล้ว 29/06/255415102787878
127. อบต.ระวะ (ระโนด)ทำแล้ว7300304304ทำแล้ว 27/06/2554263494949
128. อบต.รัตภูมิ (ควนเนียง)ทำแล้ว7125168149ทำแล้ว 30/06/255421202019
129. อบต.รำแดง (สิงหนคร)ทำแล้ว6254251250ทำแล้ว 15/06/255443888
130. อบต.โรง (กระแสสินธุ์)ทำแล้ว7145140119ทำแล้ว 28/07/255416120119
131. อบต.วังใหญ่ (เทพา)ทำแล้ว6270271271ทำแล้ว 28/06/2554463363533
132. อบต.วัดขนุน (สิงหนคร)ทำแล้ว78524ทำแล้ว 12/07/255437101010
133. อบต.วัดจันทร์ (สทิงพระ)ทำแล้ว7213178117ทำแล้ว 30/06/2554361201815
134. อบต.วัดสน (ระโนด)ทำแล้ว71143318ทำแล้ว 27/06/2554752222120
135. อบต.สนามชัย (สทิงพระ)ทำแล้ว8909091ทำแล้ว 15/06/255451101838383
136. อบต.สะกอม (เทพา)ทำแล้ว7166187172ทำแล้ว 20/06/25541575271611
137. อบต.สะกอม (จะนะ)ทำแล้ว6923844ทำแล้ว 20/05/2554254404036
138. อบต.สะท้อน (นาทวี)ทำแล้ว657256ทำแล้ว 30/06/255531151514
139. อบต.สะพานไม้แก่น (จะนะ)ทำแล้ว7987884ทำแล้ว 12/05/2554162404038
140. อบต.สำนักแต้ว (สะเดา)ทำแล้ว991114158ทำแล้ว 24/06/255423191919
141. อบต.ห้วยลึก (ควนเนียง)ทำแล้ว7211139106ทำแล้ว 30/06/25546901600
รวม 141 อปท.14195322,28519,49817,9461409348,9944,0013,5513,314
ข้อมูล ณ 13/09/2563