รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชุมพร ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7428179224ทำแล้ว 29/07/2554251905353
2. เทศบาลเมืองชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว726313191ทำแล้ว 30/12/2553177676767
3. เทศบาลเมืองหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว5318220201ทำแล้ว 23/06/2554743272727
4. เทศบาลตำบลขุนกระทิง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6663130ทำแล้ว 13/06/25541241588
5. เทศบาลตำบลชุมโค (ปะทิว)ทำแล้ว61059899ทำแล้ว 28/06/25541128202018
6. เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ (ปะทิว)ทำแล้ว43098ทำแล้ว 30/06/2554121111111
7. เทศบาลตำบลท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7797830ทำแล้ว 26/05/255457121111
8. เทศบาลตำบลท่ามะพลา (หลังสวน)ทำแล้ว97499ทำแล้ว 20/12/255454242120
9. เทศบาลตำบลท่ายาง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว5120150146ทำแล้ว 29/07/25541459474643
10. เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว6142140134ทำแล้ว 28/06/2554470484847
11. เทศบาลตำบลนาชะอัง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว71118985ทำแล้ว 28/06/25541579484848
12. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (สวี)ทำแล้ว7111111111ทำแล้ว 27/06/255422333
13. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (สวี)ทำแล้ว7113138126ทำแล้ว 29/06/255440222
14. เทศบาลตำบลเนินสันติ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7778484ทำแล้ว 29/06/255447272726
15. เทศบาลตำบลบางลึก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6172169152ทำแล้ว 29/06/255488595655
16. เทศบาลตำบลบางสน (ปะทิว)ทำแล้ว6157159159ทำแล้ว 30/06/255434161111
17. เทศบาลตำบลบางหมาก (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6391339338ทำแล้ว 23/06/2554317161616
18. เทศบาลตำบลปะทิว (ปะทิว)ทำแล้ว41066869ทำแล้ว 20/06/2554450393429
19. เทศบาลตำบลปากตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว5614746ทำแล้ว 28/06/255440888
20. เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7595849ทำแล้ว 30/06/255422211
21. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (หลังสวน)ทำแล้ว3444214ทำแล้ว 20/06/2554641373736
22. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว4189125112ทำแล้ว 30/05/255448222222
23. เทศบาลตำบลมาบอำมฤต (ปะทิว)ทำแล้ว4182183162ทำแล้ว 30/06/255463201916
24. เทศบาลตำบลละแม (ละแม)ทำแล้ว8251111ทำแล้ว 14/05/255525555
25. เทศบาลตำบลวังตะกอ (หลังสวน)ทำแล้ว4161182182ทำแล้ว 12/02/255546373736
26. เทศบาลตำบลวังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว9216228228ทำแล้ว 30/06/255410174827979
27. เทศบาลตำบลวังใหม่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7221197195ทำแล้ว 29/06/25542677202020
28. เทศบาลตำบลสะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว51324239ทำแล้ว 27/06/255468554
29. เทศบาลตำบลหาดทรายรี (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6201616ทำแล้ว 31/07/255513777
30. อบต.เขาค่าย (สวี)ทำแล้ว619233ทำแล้ว 31/05/255444321
31. อบต.เขาไชยราช (ปะทิว)ทำแล้ว7160142131ทำแล้ว 30/06/255465151515
32. อบต.เขาทะลุ (สวี)ทำแล้ว6172201162ทำแล้ว 23/06/2554224776
33. อบต.ครน (สวี)ทำแล้ว7186155157ทำแล้ว 30/06/255450311822
34. อบต.คุริง (ท่าแซะ)ทำแล้ว61084141ทำแล้ว 08/03/255512993
35. อบต.ช่องไม้แก้ว (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว8190173171ทำแล้ว 28/06/255426151515
36. อบต.ดอนยาง (ปะทิว)ทำแล้ว5706057ทำแล้ว 30/06/255429181716
37. อบต.ด่านสวี (สวี)ทำแล้ว612412794ทำแล้ว 29/06/255470626258
38. อบต.ตะโก (ทุ่งตะโก)ทำแล้ว9445223179ทำแล้ว 12/07/25545555
39. อบต.ตากแดด (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6107107107ทำแล้ว 08/07/2554352393734
40. อบต.ถ้ำสิงห์ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6146140123ทำแล้ว 14/06/25541264604960
41. อบต.ทรัพย์อนันต์ (ท่าแซะ)ทำแล้ว7819391ทำแล้ว 26/05/255452474743
42. อบต.ท่าข้าม (ท่าแซะ)ทำแล้ว4137163146ทำแล้ว 29/06/255421333
43. อบต.ท่าแซะ (ท่าแซะ)ทำแล้ว61409898ทำแล้ว 20/06/255487766965
44. อบต.ท่าหิน (สวี)ทำแล้ว6139122131ทำแล้ว 15/06/255423332
45. อบต.ทุ่งคา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7228208250ทำแล้ว 30/06/25541173484848
46. อบต.ทุ่งคาวัด (ละแม)ทำแล้ว7275167106ทำแล้ว 31/05/255440333332
47. อบต.ทุ่งระยะ (สวี)ทำแล้ว7154154153ทำแล้ว 13/01/255523161616
48. อบต.ทุ่งหลวง (ละแม)ทำแล้ว91282017ทำแล้ว 29/06/2554371077
49. อบต.นากระตาม (ท่าแซะ)ทำแล้ว5189190189ทำแล้ว 28/06/255495727062
50. อบต.นาขา (หลังสวน)ทำแล้ว7868181ทำแล้ว 24/06/2554439353533
51. อบต.นาทุ่ง (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6101101101ทำแล้ว 29/06/25547311
52. อบต.นาพญา (หลังสวน)ทำแล้ว87182104ทำแล้ว 14/06/25541028222020
53. อบต.นาสัก (สวี)ทำแล้ว6129153102ทำแล้ว 26/03/2555117665
54. อบต.บางน้ำจืด (หลังสวน)ทำแล้ว9192161134ทำแล้ว 24/06/255458403937
55. อบต.บางมะพร้าว (หลังสวน)ทำแล้ว6112112112ทำแล้ว 27/06/2554154525247
56. อบต.บ้านควน (หลังสวน)ทำแล้ว7216201131ทำแล้ว 08/07/255450403631
57. อบต.บ้านนา (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7194145150ทำแล้ว 15/06/255417833
58. อบต.ปังหวาน (พะโต๊ะ)ทำแล้ว48787ทำแล้ว 15/06/2554171099
59. อบต.ปากคลอง (ปะทิว)ทำแล้ว611410499ทำแล้ว 20/03/255524999
60. อบต.ปากทรง (พะโต๊ะ)ทำแล้ว78612786ทำแล้ว 22/06/255416777
61. อบต.ปากน้ำ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6744347ทำแล้ว 11/07/25542353452715
62. อบต.พระรักษ์ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว415646ทำแล้ว 30/06/255453493320
63. อบต.พ้อแดง (หลังสวน)ทำแล้ว568142142ทำแล้ว 27/06/255428111
64. อบต.พะโต๊ะ (พะโต๊ะ)ทำแล้ว458115241ทำแล้ว 01/06/2554545393837
65. อบต.รับร่อ (ท่าแซะ)ทำแล้ว6122190165ทำแล้ว 23/06/255411776
66. อบต.ละแม (ละแม)ทำแล้ว4145149148ทำแล้ว 27/02/255521111
67. อบต.วังไผ่ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7144134103ทำแล้ว 20/05/2554202088
68. อบต.วิสัยใต้ (สวี)ทำแล้ว61038853ทำแล้ว 28/06/255456999
69. อบต.วิสัยเหนือ (เมืองชุมพร)ทำแล้ว7132116119ทำแล้ว 30/06/25552111
70. อบต.สลุย (ท่าแซะ)ทำแล้ว81396622ทำแล้ว 27/06/2554531300
71. อบต.สวนแตง (ละแม)ทำแล้ว4459459459ทำแล้ว 29/06/2554241101010
72. อบต.สวี (สวี)ทำแล้ว713210099ทำแล้ว 19/03/255577777
73. อบต.สองพี่น้อง (ท่าแซะ)ทำแล้ว51304949ทำแล้ว 11/04/255557101010
74. อบต.สะพลี (ปะทิว)ทำแล้ว8110108121ทำแล้ว 30/06/2554135191717
75. อบต.หงษ์เจริญ (ท่าแซะ)ทำแล้ว10503823ทำแล้ว 30/06/255438242323
76. อบต.หาดพันไกร (เมืองชุมพร)ทำแล้ว6223222222ทำแล้ว 11/04/255423232222
77. อบต.หาดยาย (หลังสวน)ทำแล้ว7804812810ทำแล้ว 29/06/255436954
78. อบต.หินแก้ว (ท่าแซะ)ทำแล้ว511910284ทำแล้ว 13/10/2554146222
79. อบต.แหลมทราย (หลังสวน)ทำแล้ว512810890ทำแล้ว 28/06/255451282626
รวม 79 อปท.7949112,22810,2409,666791883,5531,9371,7451,663
ข้อมูล ณ 13/09/2563