รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระนอง ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว7220303288ทำแล้ว 25/07/25552887696553
2. เทศบาลเมืองบางริ้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว69710481 ยังไม่อนุมัติ
3. เทศบาลเมืองระนอง (เมืองระนอง)ทำแล้ว711378191ทำแล้ว 30/06/255414119979695
4. เทศบาลตำบลกะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว6181126122ทำแล้ว 14/12/2554478655
5. เทศบาลตำบลกำพวน (สุขสำราญ)ทำแล้ว62302929ทำแล้ว 11/07/255451000
6. เทศบาลตำบลจ.ป.ร. (กระบุรี)ทำแล้ว10104105104ทำแล้ว 30/06/25542360424242
7. เทศบาลตำบลน้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว61423838ทำแล้ว 28/07/25548100313128
8. เทศบาลตำบลบางนอน (เมืองระนอง)ทำแล้ว611220084ทำแล้ว 29/06/2554356222222
9. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6114117116ทำแล้ว 03/05/2554160181715
10. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (เมืองระนอง)ทำแล้ว6288312312ทำแล้ว 24/06/255432000
11. เทศบาลตำบลราชกรูด (เมืองระนอง)ทำแล้ว6918075ทำแล้ว 22/03/2554979616058
12. เทศบาลตำบลละอุ่น (ละอุ่น)ทำแล้ว5898373ทำแล้ว 27/06/255478505048
13. เทศบาลตำบลหงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว6132132132ทำแล้ว 28/06/255480515150
14. อบต.กะเปอร์ (กะเปอร์)ทำแล้ว583141145ทำแล้ว 20/06/255468232323
15. อบต.เกาะพยาม (เมืองระนอง)ทำแล้ว7896158ทำแล้ว 25/10/255426262626
16. อบต.ทรายแดง (เมืองระนอง)ทำแล้ว5157113107ทำแล้ว 08/08/255434777
17. อบต.นาคา (สุขสำราญ)ทำแล้ว88797ทำแล้ว 24/06/255417695300
18. อบต.น้ำจืด (กระบุรี)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 21/06/25541056494949
19. อบต.น้ำจืดน้อย (กระบุรี)ทำแล้ว6202126103ทำแล้ว 31/05/255454000
20. อบต.บางแก้ว (ละอุ่น)ทำแล้ว13260261261 ยังไม่อนุมัติ
21. อบต.บางพระเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว8866964ทำแล้ว 20/06/255435282827
22. อบต.บางหิน (กะเปอร์)ทำแล้ว71845252ทำแล้ว 16/06/2554667665452
23. อบต.บางใหญ่ (กระบุรี)ทำแล้ว59717588ทำแล้ว 21/06/255461200
24. อบต.บ้านนา (กะเปอร์)ทำแล้ว5181154149ทำแล้ว 17/06/25544333
25. อบต.ปากจั่น (กระบุรี)ทำแล้ว889387210ทำแล้ว 14/03/2554436202019
26. อบต.ม่วงกลวง (กะเปอร์)ทำแล้ว8114114114ทำแล้ว 22/06/2554768302828
27. อบต.มะมุ (กระบุรี)ทำแล้ว610112083ทำแล้ว 30/06/2554
28. อบต.ละอุ่นเหนือ (ละอุ่น)ทำแล้ว6686056ทำแล้ว 14/06/2554361414141
29. อบต.ลำเลียง (กระบุรี)ทำแล้ว63 ยังไม่อนุมัติ
30. อบต.หงาว (เมืองระนอง)ทำแล้ว7565657ทำแล้ว 17/06/255436303030
31. อบต.หาดส้มแป้น (เมืองระนอง)ทำแล้ว5110110104ทำแล้ว 28/06/255475575757
รวม 31 อปท.312044,0623,8973,485281371,630882805778
ข้อมูล ณ 13/09/2563