รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7313661659ทำแล้ว 29/06/255453121626157
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย)ทำแล้ว8382103101ทำแล้ว 39131454541
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6563201196ทำแล้ว 27/06/2554563642417
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว61976549ทำแล้ว 21/06/255447383838
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว6324186181ทำแล้ว 29/07/2554696726863
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร)ทำแล้ว81295355ทำแล้ว 30/06/2554771822
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6164169177ทำแล้ว 13/06/255443886
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว642613088ทำแล้ว 30/06/255441111999
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7564444ทำแล้ว 03/05/255441202018
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว41614141ทำแล้ว 28/06/255461711
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7241344246ทำแล้ว 27/06/25544382646453
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ)ทำแล้ว626913260ทำแล้ว 27/06/2554460362928
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม)ทำแล้ว64756968ทำแล้ว 18/08/25544474424242
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว799100100ทำแล้ว 13/06/255411111111
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6169153147ทำแล้ว 23/06/2554136174140140140
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว51219791ทำแล้ว 30/06/2554411054
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว68252142ทำแล้ว 30/06/25542450505049
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6125121107ทำแล้ว 30/06/2554643212119
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา)ทำแล้ว6218213207ทำแล้ว 14/07/255470565656
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6969087ทำแล้ว 30/06/2554673424242
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว6110167178ทำแล้ว 30/06/25541981484745
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6237216167ทำแล้ว 29/07/2554190444443
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว8107200184ทำแล้ว 30/06/25541257766
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว518310775ทำแล้ว 29/06/25541062505049
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ)ทำแล้ว695248202ทำแล้ว 30/06/25545311
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว51416867ทำแล้ว 30/06/2554461842
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว61199383ทำแล้ว 27/06/255436231412
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน)ทำแล้ว51619591ทำแล้ว 23/05/255439151413
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน)ทำแล้ว61157477ทำแล้ว 03/06/2554120822
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว61015676ทำแล้ว 30/06/25548109311312
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ)ทำแล้ว6193230188ทำแล้ว 20/06/2554883434341
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา)ทำแล้ว7205229193ทำแล้ว 21/06/2554471355
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม)ทำแล้ว51127471ทำแล้ว 20/03/255519333
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร)ทำแล้ว623610835ทำแล้ว 16/06/255418111
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา)ทำแล้ว6184113113ทำแล้ว 29/06/255448101010
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน)ทำแล้ว7417239220ทำแล้ว 19/07/255437211
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ)ทำแล้ว61248176ทำแล้ว 27/06/2554465525150
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง)ทำแล้ว61038779ทำแล้ว 24/06/255475201919
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว7212295177ทำแล้ว 30/06/2554113525250
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา)ทำแล้ว61027977ทำแล้ว 30/06/25541367454543
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ)ทำแล้ว6154133127ทำแล้ว 30/06/25541656393635
42. อบต.กรูด (พุนพิน)ทำแล้ว6105148170ทำแล้ว 18/05/255454474747
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว71108867ทำแล้ว 09/06/2554149262423
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา)ทำแล้ว6892714ทำแล้ว 15/06/255434242019
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง)ทำแล้ว791163187ทำแล้ว 21/06/255435191818
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว5412411411ทำแล้ว 11/05/255458333
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน)ทำแล้ว6646446ทำแล้ว 01/06/255446333232
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ)ทำแล้ว6179133117ทำแล้ว 29/06/25545111118
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว61037890ทำแล้ว 30/06/2554561077
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง)ทำแล้ว511612689ทำแล้ว 06/06/25541724151514
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6111122135ทำแล้ว 16/06/25543615124
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี)ทำแล้ว6141104103ทำแล้ว 23/06/255419511
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ)ทำแล้ว51159497ทำแล้ว 27/06/2554372833
54. อบต.คลองศก (พนม)ทำแล้ว6114122112ทำแล้ว 29/06/255455413836
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6425498412ทำแล้ว 28/06/255435242423
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว61228585ทำแล้ว 02/02/2555973605958
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ)ทำแล้ว5119171201ทำแล้ว 17/06/25545064646464
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา)ทำแล้ว6284284284ทำแล้ว 20/06/255432813109
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว61103332ทำแล้ว 21/06/255515111
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี)ทำแล้ว5184198168ทำแล้ว 17/06/2554157474746
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก)ทำแล้ว7393538ทำแล้ว 28/06/255421655
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก)ทำแล้ว6699681ทำแล้ว 28/06/2554936323228
63. อบต.ต้นยวน (พนม)ทำแล้ว6225366271ทำแล้ว 17/06/2554251964
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา)ทำแล้ว4182182182ทำแล้ว 22/06/25551562999
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี)ทำแล้ว7111120127ทำแล้ว 16/06/2554938252424
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี)ทำแล้ว5237164115ทำแล้ว 24/06/255495696969
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7212168174ทำแล้ว 27/06/25543222
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน)ทำแล้ว67010250ทำแล้ว 09/06/255436323029
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5108213138ทำแล้ว 31/05/255480181717
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว775125110ทำแล้ว 23/05/255437212121
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว5111139147ทำแล้ว 30/06/2554448333333
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว79010490ทำแล้ว 15/06/2554113411
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน)ทำแล้ว61016263ทำแล้ว 17/06/255446323229
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง)ทำแล้ว6106106173ทำแล้ว 18/05/255442361814
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง)ทำแล้ว5133133133ทำแล้ว 15/06/255425111
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ)ทำแล้ว5149203116ทำแล้ว 27/05/2554677504341
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6164157141ทำแล้ว 30/06/255412311119
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว610011992ทำแล้ว 28/06/255471161615
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว5808073ทำแล้ว 27/06/2554341252524
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน)ทำแล้ว6614823ทำแล้ว 554515047
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน)ทำแล้ว61155732ทำแล้ว 20/06/255433106625555
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว61819580ทำแล้ว 30/06/255447272727
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา)ทำแล้ว721616097ทำแล้ว 24/06/255430222222
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6787570ทำแล้ว 30/06/2554752403836
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร)ทำแล้ว710510199ทำแล้ว 14/06/25542322664
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว6102141114ทำแล้ว 15/06/255458333330
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6165183112ทำแล้ว 20/06/25549472022
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง)ทำแล้ว8523530ทำแล้ว 24/06/255450111
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี)ทำแล้ว7903569ทำแล้ว 19/05/2554368252523
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง)ทำแล้ว51119781ทำแล้ว 16/06/255450333219
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว7769586ทำแล้ว 30/06/2554326776
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว489124135ทำแล้ว 30/06/255457121210
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน)ทำแล้ว6818572ทำแล้ว 13/06/255450766
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6786962ทำแล้ว 24/06/255456393936
95. อบต.บางงอน (พุนพิน)ทำแล้ว1127213462ทำแล้ว 30/06/2554337313030
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว790138138ทำแล้ว 30/06/255426171717
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน)ทำแล้ว6169144126ทำแล้ว 30/06/25543351099
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว5123150135ทำแล้ว 08/06/25541170474746
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว5877373ทำแล้ว 27/06/25541141433
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว612910192ทำแล้ว 30/06/25541359393738
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน)ทำแล้ว699203177ทำแล้ว 14/06/255480706160
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง)ทำแล้ว710412280ทำแล้ว 07/07/2554345414141
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว6417380305ทำแล้ว 27/06/2554110222
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม)ทำแล้ว710110175ทำแล้ว 27/06/2554342242423
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว61119782ทำแล้ว 10/06/25546532566
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ)ทำแล้ว6194141208ทำแล้ว 12/05/2554864131312
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง)ทำแล้ว5869882ทำแล้ว 29/07/2554114333
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก)ทำแล้ว61387267ทำแล้ว 29/06/25549521
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา)ทำแล้ว6160140148ทำแล้ว 20/05/25541052191917
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว7959073ทำแล้ว 25/04/255534181818
111. อบต.ป่าเว (ไชยา)ทำแล้ว51175535ทำแล้ว 29/06/255447333131
112. อบต.พนม (พนม)ทำแล้ว6181242208ทำแล้ว 04/04/25551736222
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6137140111ทำแล้ว 22/06/255427222
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์)ทำแล้ว6144125131ทำแล้ว 29/06/255441555
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม)ทำแล้ว5648979ทำแล้ว 29/06/2554436323131
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา)ทำแล้ว7805857ทำแล้ว 30/06/255454474544
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน)ทำแล้ว6548061ทำแล้ว 16/06/255434161616
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน)ทำแล้ว6171156125ทำแล้ว 30/06/2554636292928
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5582920ทำแล้ว 18/10/255421877
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี)ทำแล้ว6636781ทำแล้ว 15/06/2554354464539
121. อบต.มะลวน (พุนพิน)ทำแล้ว61855654ทำแล้ว 29/06/255447323131
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา)ทำแล้ว6223149119ทำแล้ว 29/06/25542046252525
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม)ทำแล้ว7411618ทำแล้ว 01/06/2554142282726
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร)ทำแล้ว5249220213ทำแล้ว 14/06/2554114222
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน)ทำแล้ว6154122101ทำแล้ว 14/06/255452232220
126. อบต.เลม็ด (ไชยา)ทำแล้ว6908080ทำแล้ว 02/06/25545022108
127. อบต.วัง (ท่าชนะ)ทำแล้ว4252254254ทำแล้ว 20/06/25548888
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน)ทำแล้ว6815149ทำแล้ว 06/06/255438181817
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ)ทำแล้ว5165228222ทำแล้ว 09/05/25542761615353
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี)ทำแล้ว4257216194ทำแล้ว 30/06/25542180808080
131. อบต.สาคู (พระแสง)ทำแล้ว9198203178ทำแล้ว 23/04/25552222
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง)ทำแล้ว6193240189ทำแล้ว 15/06/2554323151514
133. อบต.สินปุน (พระแสง)ทำแล้ว7166151145ทำแล้ว 11/05/25549522
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง)ทำแล้ว6249242172ทำแล้ว 19/06/255517775
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน)ทำแล้ว67215389ทำแล้ว 30/06/2554664611
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน)ทำแล้ว6793227ทำแล้ว 28/06/255479323232
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา)ทำแล้ว6496245ทำแล้ว 24/05/2554125666
138. อบต.อิปัน (พระแสง)ทำแล้ว8220205205ทำแล้ว 07/06/25541271811
รวม 138 อปท.13883621,34418,94416,8831388297,3153,6523,2703,118
ข้อมูล ณ 13/09/2563