รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ภูเก็ต ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8236148175ทำแล้ว 08/08/25542220189189181
2. เทศบาลนครภูเก็ต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว8222276198ทำแล้ว 28/06/255423143130124117
3. เทศบาลเมืองกะทู้ (กะทู้)ทำแล้ว6238230191ทำแล้ว 30/06/255441145120120119
4. เทศบาลเมืองป่าตอง (กะทู้)ทำแล้ว51744949ทำแล้ว 30/06/255418144119119114
5. เทศบาลตำบลกะรน (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว6806560ทำแล้ว 42117929288
6. เทศบาลตำบลฉลอง (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7189183158ทำแล้ว 15/06/255459272626
7. เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว5148132114ทำแล้ว 26/07/25541321009797
8. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว6191121111ทำแล้ว 18/08/255421129777163
9. เทศบาลตำบลป่าคลอก (ถลาง)ทำแล้ว6180466449ทำแล้ว 30/06/25543513310110091
10. เทศบาลตำบลรัษฎา (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว9146129163ทำแล้ว 29/06/255420113707070
11. เทศบาลตำบลราไวย์ (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7207257192ทำแล้ว 12/07/2554125838378
12. เทศบาลตำบลวิชิต (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว7260261261ทำแล้ว 25/05/255429235204169160
13. เทศบาลตำบลศรีสุนทร (ถลาง)ทำแล้ว8422420302ทำแล้ว 30/01/255522151514
14. อบต.กมลา (กะทู้)ทำแล้ว7211211211ทำแล้ว 30/06/255482828078
15. อบต.เกาะแก้ว (เมืองภูเก็ต)ทำแล้ว5104133121ทำแล้ว 22/11/255410114757368
16. อบต.เชิงทะเล (ถลาง)ทำแล้ว7269350203ทำแล้ว 29/07/2554163118115112
17. อบต.เทพกระษัตรี (ถลาง)ทำแล้ว5175185121ทำแล้ว 14/06/25542108939393
18. อบต.ไม้ขาว (ถลาง)ทำแล้ว7380382381ทำแล้ว 29/06/255432172119119119
19. อบต.สาคู (ถลาง)ทำแล้ว6260260260ทำแล้ว 08/08/255437101010
รวม 19 อปท.191254,0924,2583,720192752,3931,8241,7651,698
ข้อมูล ณ 13/09/2563