รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พังงา ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.พังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว81306043ทำแล้ว 29/06/255455139923016
2. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7648649649ทำแล้ว 28/06/255414151828273
3. เทศบาลเมืองพังงา (เมืองพังงา)ทำแล้ว6565757ทำแล้ว 30/06/2554291633
4. เทศบาลตำบลกระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6802827ทำแล้ว 29/06/2554960484646
5. เทศบาลตำบลเกาะยาว (เกาะยาว)ทำแล้ว51664040ทำแล้ว 30/06/2554450212120
6. เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ (เกาะยาว)ทำแล้ว6869494ทำแล้ว 25/05/255470434343
7. เทศบาลตำบลคึกคัก (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7128117105ทำแล้ว 22/06/2554178464643
8. เทศบาลตำบลคุระบุรี (คุระบุรี)ทำแล้ว7116108105ทำแล้ว 24/06/2554756151414
9. เทศบาลตำบลโคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว7279279279ทำแล้ว 24/05/255522181815
10. เทศบาลตำบลทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว7242622ทำแล้ว 30/06/25542211
11. เทศบาลตำบลท่านา (กะปง)ทำแล้ว5266285208ทำแล้ว 02/12/255453323231
12. เทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว798114106ทำแล้ว 45141212
13. เทศบาลตำบลบางเตย (เมืองพังงา)ทำแล้ว92052020ทำแล้ว 18/05/25545333
14. เทศบาลตำบลบางนายสี (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว61641147ทำแล้ว 29/06/255488757373
15. เทศบาลตำบลพรุใน (เกาะยาว)ทำแล้ว8289201159ทำแล้ว 27/06/255445997
16. เทศบาลตำบลลำแก่น (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว713210972ทำแล้ว 01/10/25548877
17. อบต.กระโสม (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว61294343ทำแล้ว 23/05/255412444
18. อบต.กะไหล (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว51182918ทำแล้ว 15/06/25541119363636
19. อบต.เกาะคอเขา (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6108107105ทำแล้ว 18/05/255517151515
20. อบต.เกาะปันหยี (เมืองพังงา)ทำแล้ว997125187ทำแล้ว 28/06/2554371393938
21. อบต.เกาะพระทอง (คุระบุรี)ทำแล้ว81438077ทำแล้ว 29/06/2554251066
22. อบต.เกาะยาวน้อย (เกาะยาว)ทำแล้ว115699ทำแล้ว 15/06/25541160323130
23. อบต.คลองเคียน (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว682316ทำแล้ว 28/06/255488655
24. อบต.คุระ (คุระบุรี)ทำแล้ว6255250260ทำแล้ว 23/06/2554111111111
25. อบต.โคกกลอย (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว6339194193ทำแล้ว 16/02/255519171717
26. อบต.โคกเคียน (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว6118139124ทำแล้ว 29/06/2554434966
27. อบต.โคกเจริญ (ทับปุด)ทำแล้ว61662824ทำแล้ว 29/06/2554359171312
28. อบต.ตากแดด (เมืองพังงา)ทำแล้ว8168192226ทำแล้ว 29/06/2554256383837
29. อบต.ถ้ำ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว92004645ทำแล้ว 01/06/255427111
30. อบต.ถ้ำน้ำผุด (เมืองพังงา)ทำแล้ว61221616ทำแล้ว 20/05/2554342161616
31. อบต.ทับปุด (ทับปุด)ทำแล้ว994125135ทำแล้ว 30/05/2554442403938
32. อบต.ท่านา (กะปง)ทำแล้ว6426199199ทำแล้ว 158373636
33. อบต.ท้ายเหมือง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว8472474474ทำแล้ว 28/06/2554362423634
34. อบต.ท่าอยู่ (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว734211481ทำแล้ว 18/06/255527121212
35. อบต.ทุ่งคาโงก (เมืองพังงา)ทำแล้ว8287289289ทำแล้ว 30/06/255431532996
36. อบต.ทุ่งมะพร้าว (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว810494103ทำแล้ว 13/06/2554280202020
37. อบต.นบปริง (เมืองพังงา)ทำแล้ว7245315ทำแล้ว 30/06/2554113135332
38. อบต.นาเตย (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว7681568509ทำแล้ว 30/06/255456371414
39. อบต.บ่อแสน (ทับปุด)ทำแล้ว8129120117ทำแล้ว 01/08/255414888
40. อบต.บางทอง (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว4321151152ทำแล้ว 23/08/255413222
41. อบต.บางไทร (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว7368235235ทำแล้ว 05/04/255555393636
42. อบต.บางม่วง (ตะกั่วป่า)ทำแล้ว88295132ทำแล้ว 27/06/255451463433
43. อบต.บางวัน (คุระบุรี)ทำแล้ว6186128119ทำแล้ว 27/06/255459353535
44. อบต.บางเหรียง (ทับปุด)ทำแล้ว5320188205ทำแล้ว 27/07/255482217159
45. อบต.ป่ากอ (เมืองพังงา)ทำแล้ว9241242242ทำแล้ว 30/06/255427554
46. อบต.มะรุ่ย (ทับปุด)ทำแล้ว6376333290ทำแล้ว 30/06/25542635292929
47. อบต.แม่นางขาว (คุระบุรี)ทำแล้ว10169128108ทำแล้ว 16/06/255450464545
48. อบต.รมณีย์ (กะปง)ทำแล้ว8394037ทำแล้ว 10/06/2554932323232
49. อบต.ลำภี (ท้ายเหมือง)ทำแล้ว6146151135ทำแล้ว 22/06/255437323232
50. อบต.หล่อยูง (ตะกั่วทุ่ง)ทำแล้ว64191313ทำแล้ว 12/07/25546666
51. อบต.เหมาะ (กะปง)ทำแล้ว6198201201ทำแล้ว 04/07/255452323232
52. อบต.เหล (กะปง)ทำแล้ว61688559ทำแล้ว 20/06/2554335222219
รวม 52 อปท.5236110,4867,4957,326523262,4621,3461,1801,125
ข้อมูล ณ 13/09/2563