รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กระบี่ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว962150145ทำแล้ว 17/10/2554146911119
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6384401377ทำแล้ว 27/06/2554309200200200
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8103103103ทำแล้ว 13/05/25541357332319
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว5120120120ทำแล้ว 26/07/255440333
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว5117118118ทำแล้ว 15/08/255428444
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว8164164150ทำแล้ว 17/10/255427433
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม)ทำแล้ว71078581ทำแล้ว 24/06/255456403838
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม)ทำแล้ว8102102103ทำแล้ว 27/06/255492656559
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว6158161158ทำแล้ว 30/06/255412444
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว5354548ทำแล้ว 27/06/255435232322
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว7280151139ทำแล้ว 28/12/25543101696564
12. เทศบาลตำบลศาลาด่าน (เกาะลันตา)ทำแล้ว416912554ทำแล้ว 24/06/255463383535
13. เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว (คลองท่อม)ทำแล้ว661ทำแล้ว 17/06/2554861383735
14. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว6846265ทำแล้ว 30/06/255469373737
15. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว7174140116ทำแล้ว 24/02/25557107454341
16. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว2106107105ทำแล้ว 30/06/2554968444444
17. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว6106141152ทำแล้ว 29/08/255456242322
18. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา)ทำแล้ว61881414ทำแล้ว 28/06/255458333231
19. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา)ทำแล้ว4205144124ทำแล้ว 30/06/25547000
20. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง)ทำแล้ว7513535ทำแล้ว 30/06/255422111
21. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา)ทำแล้ว6280280280ทำแล้ว 11/08/2554945373737
22. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7114ทำแล้ว 29/06/2554102855
23. อบต.เขาดิน (เขาพนม)ทำแล้ว7148178113ทำแล้ว 09/02/2555554363535
24. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา)ทำแล้ว71425030ทำแล้ว 27/06/255452291312
25. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6141141140ทำแล้ว 29/06/2554142424235
26. อบต.เขาพนม (เขาพนม)ทำแล้ว56255ทำแล้ว 30/06/2554150383732
27. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก)ทำแล้ว6432020ทำแล้ว 28/06/25541659282827
28. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง)ทำแล้ว6974216ทำแล้ว 13/06/2554421185
29. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง)ทำแล้ว61044336ทำแล้ว 14/06/2554218210109
30. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม)ทำแล้ว4126107104ทำแล้ว 27/06/255439161311
31. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม)ทำแล้ว6903823ทำแล้ว 16/06/255438313131
32. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่)ทำแล้ว7223157149ทำแล้ว 27/06/255467322
33. อบต.คลองยา (อ่าวลึก)ทำแล้ว6828484ทำแล้ว 20/06/255414222
34. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา)ทำแล้ว4116117117ทำแล้ว 18/08/255456232320
35. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก)ทำแล้ว8166195146ทำแล้ว 29/06/2554280201818
36. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา)ทำแล้ว6121138125ทำแล้ว 24/06/2555255464642
37. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง)ทำแล้ว7392921ทำแล้ว 29/08/25544222
38. อบต.โคกหาร (เขาพนม)ทำแล้ว81007373ทำแล้ว 30/06/2554100686664
39. อบต.ดินแดง (ลำทับ)ทำแล้ว7212212212ทำแล้ว 27/06/255438302929
40. อบต.ดินอุดม (ลำทับ)ทำแล้ว8238218188ทำแล้ว 23/02/25552113818179
41. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง)ทำแล้ว7140292103ทำแล้ว 03/04/2555139101010
42. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่)ทำแล้ว81527162ทำแล้ว 29/06/25544101747473
43. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ)ทำแล้ว81321313ทำแล้ว 14/09/255444343131
44. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4164184194ทำแล้ว 20/06/255415711000
45. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก)ทำแล้ว6203199200ทำแล้ว 15/06/2554435161616
46. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง)ทำแล้ว613952ทำแล้ว 28/06/255458494845
47. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา)ทำแล้ว514766ทำแล้ว 13/06/255496130818180
48. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม)ทำแล้ว812310599ทำแล้ว 15/06/255446202020
49. อบต.พรุเตียว (เขาพนม)ทำแล้ว6677967ทำแล้ว 10/06/2554131232316
50. อบต.เพหลา (คลองท่อม)ทำแล้ว9679851ทำแล้ว 30/06/2554281297
51. อบต.ลำทับ (ลำทับ)ทำแล้ว564116100ทำแล้ว 27/06/2554136353430
52. อบต.สินปุน (เขาพนม)ทำแล้ว870100149ทำแล้ว 22/06/25541052403634
53. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่)ทำแล้ว8122125114ทำแล้ว 30/05/2554697616155
54. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่)ทำแล้ว320411263ทำแล้ว 29/06/255487808037
55. อบต.หน้าเขา (เขาพนม)ทำแล้ว5209189157ทำแล้ว 02/01/2555128101010
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง)ทำแล้ว5140139116ทำแล้ว 20/06/255437151412
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง)ทำแล้ว716310092ทำแล้ว 28/06/255438151311
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก)ทำแล้ว4147143154ทำแล้ว 28/06/255463000
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่)ทำแล้ว6159142121ทำแล้ว 29/06/25542147128124122
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก)ทำแล้ว71063834ทำแล้ว 29/06/2554447232222
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก)ทำแล้ว41078562ทำแล้ว 20/06/255448313129
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก)ทำแล้ว4542021ทำแล้ว 07/07/255414777
รวม 62 อปท.623828,2996,8566,069622603,7262,0511,9631,835
ข้อมูล ณ 13/09/2563