รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครศรีธรรมราช ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.นครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7606313240ทำแล้ว 29/06/255430145202020
2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6162144142ทำแล้ว 31/08/2554112811010798
3. เทศบาลเมืองทุ่งสง (ทุ่งสง)ทำแล้ว4266247497ทำแล้ว 29/06/2554498989896
4. เทศบาลเมืองปากพนัง (ปากพนัง)ทำแล้ว5206213213ทำแล้ว 130524637
5. เทศบาลเมืองปากพูน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว124999ทำแล้ว 27/06/255545252524
6. เทศบาลตำบลกะทูน (พิปูน)ทำแล้ว6557881ทำแล้ว 13/06/2554340232323
7. เทศบาลตำบลกะปาง (ทุ่งสง)ทำแล้ว6280280280ทำแล้ว 16/06/2554591133
8. เทศบาลตำบลการะเกด (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5857776ทำแล้ว 22/06/2554936221917
9. เทศบาลตำบลเกาะทวด (ปากพนัง)ทำแล้ว572ทำแล้ว 16/06/255460393939
10. เทศบาลตำบลเกาะเพชร (หัวไทร)ทำแล้ว7122127104ทำแล้ว 30/06/255453181817
11. เทศบาลตำบลขนอม (ขนอม)ทำแล้ว51057583ทำแล้ว 30/06/255424444
12. เทศบาลตำบลขุนทะเล (ลานสกา)ทำแล้ว6152281280ทำแล้ว 29/06/25541251272726
13. เทศบาลตำบลเขาชุมทอง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว6176167165ทำแล้ว 32202018
14. เทศบาลตำบลเขาพระ (พิปูน)ทำแล้ว581380306ทำแล้ว 35532
15. เทศบาลตำบลควนกลาง (พิปูน)ทำแล้ว6190178180ทำแล้ว 01/10/25544565515151
16. เทศบาลตำบลจันดี (ฉวาง)ทำแล้ว6209192190ทำแล้ว 29/06/2554559444337
17. เทศบาลตำบลฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว614911ทำแล้ว 29/06/2554261166
18. เทศบาลตำบลชะมาย (ทุ่งสง)ทำแล้ว61684375ทำแล้ว 29/06/25541448212121
19. เทศบาลตำบลชะเมา (ปากพนัง)ทำแล้ว52538023ทำแล้ว 13/06/255428121212
20. เทศบาลตำบลชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว6263107107ทำแล้ว 21/06/25548127808078
21. เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว59694110ทำแล้ว 06/06/255462341818
22. เทศบาลตำบลดอนตรอ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5132289168ทำแล้ว 06/05/255414411
23. เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว61449451ทำแล้ว 30/06/255434965
24. เทศบาลตำบลท้องเนียน (ขนอม)ทำแล้ว5230257199ทำแล้ว 07/09/25554432
25. เทศบาลตำบลทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว4217308236ทำแล้ว 09/06/25549333
26. เทศบาลตำบลทางพูน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5534543ทำแล้ว 15/06/255450292222
27. เทศบาลตำบลท่างิ้ว (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7755657ทำแล้ว 15/06/255513666
28. เทศบาลตำบลท่าประจะ (ชะอวด)ทำแล้ว61837346ทำแล้ว 28/06/255455202019
29. เทศบาลตำบลท่าแพ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว517310292ทำแล้ว 29/06/2554231271411
30. เทศบาลตำบลท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5143145170ทำแล้ว 29/06/25542674555555
31. เทศบาลตำบลท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว5125124124ทำแล้ว 30/06/255463211818
32. เทศบาลตำบลที่วัง (ทุ่งสง)ทำแล้ว6132131106ทำแล้ว 252282828
33. เทศบาลตำบลทุ่งสัง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว515012788ทำแล้ว 16/06/25549888
34. เทศบาลตำบลทุ่งใส (สิชล)ทำแล้ว45171ทำแล้ว 27/06/25547777
35. เทศบาลตำบลนาบอน (นาบอน)ทำแล้ว61049397ทำแล้ว 27/06/2554161505050
36. เทศบาลตำบลนาสาร (พระพรหม)ทำแล้ว471146105ทำแล้ว 29/06/255456242323
37. เทศบาลตำบลนาเหรง (นบพิตำ)ทำแล้ว883315190ทำแล้ว 30/06/255435252424
38. เทศบาลตำบลบางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว6132113107ทำแล้ว 20/09/2553281404040
39. เทศบาลตำบลบางพระ (ปากพนัง)ทำแล้ว5979287ทำแล้ว 30/06/2554759161211
40. เทศบาลตำบลปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว41096359ทำแล้ว 29/06/2554469383836
41. เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ฉวาง)ทำแล้ว4617979ทำแล้ว 27/06/255428262625
42. เทศบาลตำบลพรหมคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว51424021ทำแล้ว 20/06/255414444
43. เทศบาลตำบลพรหมโลก (พรหมคีรี)ทำแล้ว5189ทำแล้ว 14/06/25546100424242
44. เทศบาลตำบลพิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5161129118ทำแล้ว 30/06/2555132111
45. เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว9306303167ทำแล้ว 27/06/255441553
46. เทศบาลตำบลไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว6185100100ทำแล้ว 21/06/255435353434
47. เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5268268267ทำแล้ว 22/08/25542811098
48. เทศบาลตำบลลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว8147147147ทำแล้ว 29/06/2554256212121
49. เทศบาลตำบลสวนขัน (ช้างกลาง)ทำแล้ว5875346ทำแล้ว 30/06/255433151515
50. เทศบาลตำบลสิชล (สิชล)ทำแล้ว5107114157ทำแล้ว 30/06/2554166111
51. เทศบาลตำบลหน้าสตน (หัวไทร)ทำแล้ว61212323ทำแล้ว 20/07/255458444238
52. เทศบาลตำบลหลักช้าง (ช้างกลาง)ทำแล้ว798105105ทำแล้ว 22/06/201130242321
53. เทศบาลตำบลหัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว7111105232ทำแล้ว 30/06/25542597808080
54. เทศบาลตำบลหินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว51091515ทำแล้ว 29/07/2554367393939
55. เทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ขนอม)ทำแล้ว5164136126ทำแล้ว 29/06/255438272322
56. อบต.กรุงชิง (นบพิตำ)ทำแล้ว6757468ทำแล้ว 14/09/2555251399
57. อบต.กรุงหยัน (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5877883ทำแล้ว 01/08/2555181711
58. อบต.กลาย (ท่าศาลา)ทำแล้ว41229866ทำแล้ว 27/06/2554172727271
59. อบต.กะเบียด (ฉวาง)ทำแล้ว51376653ทำแล้ว 26/07/2554347654
60. อบต.กะหรอ (นบพิตำ)ทำแล้ว810199200ทำแล้ว 21/06/255452515151
61. อบต.กำแพงเซา (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว4503532ทำแล้ว 27/06/255439666
62. อบต.กำโลน (ลานสกา)ทำแล้ว5979797ทำแล้ว 29/06/255422131313
63. อบต.กุแหระ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว56711ทำแล้ว 28/06/2554121099
64. อบต.เกาะขันธ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6459477475ทำแล้ว 29/06/255464131313
65. อบต.แก้วแสน (นาบอน)ทำแล้ว6725555ทำแล้ว 05/10/255525300
66. อบต.ขนาบนาก (ปากพนัง)ทำแล้ว5126106103ทำแล้ว 14/06/2554668565656
67. อบต.ขอนหาด (ชะอวด)ทำแล้ว5152106106ทำแล้ว 25/05/2554311287
68. อบต.เขาแก้ว (ลานสกา)ทำแล้ว6128116115ทำแล้ว 14/06/255419555
69. อบต.เขาขาว (ทุ่งสง)ทำแล้ว8716767ทำแล้ว 8777
70. อบต.เขาน้อย (สิชล)ทำแล้ว61086853ทำแล้ว 16/06/2554647403333
71. อบต.เขาพระทอง (ชะอวด)ทำแล้ว5109145122ทำแล้ว 30/06/255449393936
72. อบต.เขาพระบาท (เชียรใหญ่)ทำแล้ว7155143124ทำแล้ว 30/06/255443141414
73. อบต.เขาพังไกร (หัวไทร)ทำแล้ว5142121109ทำแล้ว 22/07/2554165505047
74. อบต.เขาโร (ทุ่งสง)ทำแล้ว8123265151ทำแล้ว 24/06/255457545454
75. อบต.คลองกระบือ (ปากพนัง)ทำแล้ว5171116135ทำแล้ว 27/06/2554973656563
76. อบต.คลองน้อย (ปากพนัง)ทำแล้ว7184153124ทำแล้ว 07/07/25541065363633
77. อบต.คลองเส (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว88243ทำแล้ว 29/07/2554644200
78. อบต.ควนกรด (ทุ่งสง)ทำแล้ว7136141168ทำแล้ว 30/06/255459987
79. อบต.ควนชะลิก (หัวไทร)ทำแล้ว51228383ทำแล้ว 29/06/2554682666659
80. อบต.ควนชุม (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว51336345ทำแล้ว 28/06/255444222
81. อบต.ควนทอง (ขนอม)ทำแล้ว51235918ทำแล้ว 13/06/255445303030
82. อบต.ควนพัง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว593120149ทำแล้ว 20/06/25547472474745
83. อบต.ควนหนองคว้า (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว5120953ทำแล้ว 30/06/2554214733
84. อบต.ควนหนองหงษ์ (ชะอวด)ทำแล้ว6272156146ทำแล้ว 16/06/2554125877585
85. อบต.เคร็ง (ชะอวด)ทำแล้ว413511079ทำแล้ว 28/06/255436262525
86. อบต.ฉลอง (สิชล)ทำแล้ว480108117ทำแล้ว 17/06/2554446242220
87. อบต.ชะอวด (ชะอวด)ทำแล้ว522810480ทำแล้ว 30/06/255445171515
88. อบต.ช้างกลาง (ช้างกลาง)ทำแล้ว8848994ทำแล้ว 30/06/25543168515151
89. อบต.ช้างซ้าย (พระพรหม)ทำแล้ว5615366ทำแล้ว 28/06/25542080696964
90. อบต.เชียรเขา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6766232ทำแล้ว 23/06/255420422
91. อบต.เชียรใหญ่ (เชียรใหญ่)ทำแล้ว6139139139ทำแล้ว 30/06/2554321222
92. อบต.ไชยมนตรี (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว65796101ทำแล้ว 28/06/25541358525252
93. อบต.ดอนตะโก (ท่าศาลา)ทำแล้ว5209194190ทำแล้ว 21/06/25543693938993
94. อบต.ดุสิต (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว8737163ทำแล้ว 28/06/255431262624
95. อบต.ตลิ่งชัน (ท่าศาลา)ทำแล้ว7529087ทำแล้ว 27/06/255452423634
96. อบต.ถ้ำพรรณรา (ถ้ำพรรณรา)ทำแล้ว4124155124ทำแล้ว 30/06/255467343029
97. อบต.ทรายขาว (หัวไทร)ทำแล้ว510371108ทำแล้ว 30/06/2544211098
98. อบต.ท้องลำเจียก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5174271159ทำแล้ว 17/06/25541443414141
99. อบต.ทอนหงส์ (พรหมคีรี)ทำแล้ว51381ทำแล้ว 10/06/255488747474
100. อบต.ท่าขนาน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5213197192ทำแล้ว 14/06/2554940866
101. อบต.ท่าขึ้น (ท่าศาลา)ทำแล้ว6237135126ทำแล้ว 30/05/2554492595147
102. อบต.ท่าซอม (หัวไทร)ทำแล้ว6831412ทำแล้ว 27/06/055431222222
103. อบต.ท่าซัก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7192193183ทำแล้ว 30/06/25542112717171
104. อบต.ท่าดี (ลานสกา)ทำแล้ว7653566ทำแล้ว 12/05/255427121212
105. อบต.ท่าพญา (ปากพนัง)ทำแล้ว7210162147ทำแล้ว 30/06/25543211
106. อบต.ท้ายสำเภา (พระพรหม)ทำแล้ว5961615ทำแล้ว 30/06/25541976151513
107. อบต.ท่ายาง (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5738888ทำแล้ว 18/05/2554564585848
108. อบต.ท่าเรือ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว9189228219ทำแล้ว 28/06/2554592597
109. อบต.ท่าไร่ (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว896987ทำแล้ว 14/09/255512121212
110. อบต.ท่าศาลา (ท่าศาลา)ทำแล้ว5777171ทำแล้ว 17/10/255437121210
111. อบต.ท่าเสม็ด (ชะอวด)ทำแล้ว59611679ทำแล้ว 20/06/255452434343
112. อบต.ทุ่งปรัง (สิชล)ทำแล้ว4818568ทำแล้ว 28/06/2554128242423
113. อบต.ทุ่งโพธิ์ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6170160148ทำแล้ว 28/06/255425222
114. อบต.ทุ่งสง (นาบอน)ทำแล้ว6703129ทำแล้ว 09/05/2554356434343
115. อบต.ทุ่งใหญ่ (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว510610697ทำแล้ว 22/06/2554158494949
116. อบต.เทพราช (สิชล)ทำแล้ว51355047ทำแล้ว 18/05/2554156494848
117. อบต.ไทยบุรี (ท่าศาลา)ทำแล้ว51015015ทำแล้ว 28/06/255463131212
118. อบต.นบพิตำ (นบพิตำ)ทำแล้ว5138191166ทำแล้ว 29/06/255491696969
119. อบต.นากะชะ (ฉวาง)ทำแล้ว5727272ทำแล้ว 28/06/25543483333
120. อบต.นาเขลียง (ฉวาง)ทำแล้ว6363234228ทำแล้ว 10/07/255513000
121. อบต.นาเคียน (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว5309312311ทำแล้ว 28/06/255450222
122. อบต.นางหลง (ชะอวด)ทำแล้ว5176176176ทำแล้ว 28/06/255481696968
123. อบต.นาทราย (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว81147473ทำแล้ว 16/06/255415443
124. อบต.นาบอน (นาบอน)ทำแล้ว7693030ทำแล้ว 28/07/2554245524246
125. อบต.นาพรุ (พระพรหม)ทำแล้ว5105167186ทำแล้ว 29/06/255473282727
126. อบต.นาโพธิ์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว7133125123ทำแล้ว 27/06/255474211717
127. อบต.นาไม้ไผ่ (ทุ่งสง)ทำแล้ว71158730ทำแล้ว 30/06/255428311
128. อบต.นาเรียง (พรหมคีรี)ทำแล้ว7201226226ทำแล้ว 10/06/2554130171717
129. อบต.นาแว (ฉวาง)ทำแล้ว612295114ทำแล้ว 29/06/25543650282726
130. อบต.นาหมอบุญ (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว7138240235ทำแล้ว 21/06/2554497927791
131. อบต.นาหลวงเสน (ทุ่งสง)ทำแล้ว5928283ทำแล้ว 24/05/2554531486
132. อบต.น้ำตก (ทุ่งสง)ทำแล้ว5207151123ทำแล้ว 30/06/255434311
133. อบต.บางขัน (บางขัน)ทำแล้ว5578974ทำแล้ว 03/06/25545280727266
134. อบต.บางจาก (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว8453232ทำแล้ว 09/09/255411555
135. อบต.บางนบ (หัวไทร)ทำแล้ว586113109ทำแล้ว 16/06/2554863484847
136. อบต.บางรูป (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว61102727ทำแล้ว 27/06/2554212771
137. อบต.บางศาลา (ปากพนัง)ทำแล้ว5374373373ทำแล้ว 27/09/255526232323
138. อบต.บ้านเกาะ (พรหมคีรี)ทำแล้ว6985838ทำแล้ว 29/06/2554335353535
139. อบต.บ้านชะอวด (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว6388184184ทำแล้ว 07/08/255558484747
140. อบต.บ้านตูล (ชะอวด)ทำแล้ว6346261159ทำแล้ว 27/06/2554692333329
141. อบต.บ้านนิคม (บางขัน)ทำแล้ว5162107104ทำแล้ว 20/06/255446212120
142. อบต.บ้านเนิน (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5176121112ทำแล้ว 15/06/255425111
143. อบต.บ้านเพิง (ปากพนัง)ทำแล้ว61106862ทำแล้ว 15/06/255424887
144. อบต.บ้านราม (หัวไทร)ทำแล้ว768147113ทำแล้ว 19/07/25544650111
145. อบต.บ้านลำนาว (บางขัน)ทำแล้ว5115127116ทำแล้ว 16/06/255444333327
146. อบต.บ้านใหม่ (ปากพนัง)ทำแล้ว6795253ทำแล้ว 07/06/255432222120
147. อบต.ปริก (ทุ่งใหญ่)ทำแล้ว5221136103ทำแล้ว 28/06/2554655303029
148. อบต.ปากนคร (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว7939794ทำแล้ว 29/06/255468595858
149. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (ปากพนัง)ทำแล้ว413111429ทำแล้ว 30/06/255437313131
150. อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก (ปากพนัง)ทำแล้ว52697354ทำแล้ว 22/06/2554125191919
151. อบต.ปากแพรก (ปากพนัง)ทำแล้ว5226147117ทำแล้ว 30/06/255434151514
152. อบต.ป่าระกำ (ปากพนัง)ทำแล้ว6316352348ทำแล้ว 15/06/255429666
153. อบต.เปลี่ยน (สิชล)ทำแล้ว4135121172ทำแล้ว 10/08/2554446191918
154. อบต.พิปูน (พิปูน)ทำแล้ว5909964ทำแล้ว 30/05/255447323232
155. อบต.โพธิ์ทอง (ท่าศาลา)ทำแล้ว51153938ทำแล้ว 06/05/2554102939393
156. อบต.มะม่วงสองต้น (เมืองนครศรีธรรมราช)ทำแล้ว61653434ทำแล้ว 27/12/255429131211
157. อบต.แม่เจ้าอยู่หัว (เชียรใหญ่)ทำแล้ว8949187ทำแล้ว 16/06/2554156201915
158. อบต.โมคลาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว6826254ทำแล้ว 28/06/2554554424142
159. อบต.ไม้เรียง (ฉวาง)ทำแล้ว811022ทำแล้ว 20/06/25548777
160. อบต.ยางค้อม (พิปูน)ทำแล้ว61973881ทำแล้ว 17/06/201160161616
161. อบต.ร่อนพิบูลย์ (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5241128123ทำแล้ว 17/06/255436888
162. อบต.รามแก้ว (หัวไทร)ทำแล้ว6136132106ทำแล้ว 23/01/255535242424
163. อบต.ละอาย (ฉวาง)ทำแล้ว616413998ทำแล้ว 23/05/25541031866
164. อบต.ลานสกา (ลานสกา)ทำแล้ว686177198ทำแล้ว 28/06/255444343434
165. อบต.วังหิน (บางขัน)ทำแล้ว6787864ทำแล้ว 15/06/2554631844
166. อบต.วังอ่าง (ชะอวด)ทำแล้ว5211133133ทำแล้ว 22/06/2554315010210299
167. อบต.สระแก้ว (ท่าศาลา)ทำแล้ว7513129ทำแล้ว 27/06/255446242423
168. อบต.สวนหลวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว511093258ทำแล้ว 29/06/25541347202020
169. อบต.สามตำบล (จุฬาภรณ์)ทำแล้ว57397109ทำแล้ว 15/06/255453464646
170. อบต.สิชล (สิชล)ทำแล้ว7604160ทำแล้ว 30/06/25541372511
171. อบต.สี่ขีด (สิชล)ทำแล้ว5882015ทำแล้ว 13/06/255446383737
172. อบต.เสาธง (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว51105946ทำแล้ว 16/06/2554459533
173. อบต.เสาเภา (สิชล)ทำแล้ว4312305305ทำแล้ว 13/06/255545353535
174. อบต.เสือหึง (เชียรใหญ่)ทำแล้ว5353359358ทำแล้ว 30/06/2554556303027
175. อบต.ไสหมาก (เชียรใหญ่)ทำแล้ว692ทำแล้ว 17/06/255492717171
176. อบต.ไสหร้า (ฉวาง)ทำแล้ว9147140140ทำแล้ว 15/06/2554948242221
177. อบต.หนองหงส์ (ทุ่งสง)ทำแล้ว6484488488ทำแล้ว 30/06/255454211615
178. อบต.ห้วยปริก (ฉวาง)ทำแล้ว553122116ทำแล้ว 10/06/2554947414036
179. อบต.หัวตะพาน (ท่าศาลา)ทำแล้ว5909485ทำแล้ว 30/06/255420999
180. อบต.หัวไทร (หัวไทร)ทำแล้ว6129141127ทำแล้ว 30/06/2554679616161
181. อบต.หินตก (ร่อนพิบูลย์)ทำแล้ว5132134107ทำแล้ว 24/06/25541746282727
182. อบต.หูล่อง (ปากพนัง)ทำแล้ว532ทำแล้ว 24/06/255415999
183. อบต.แหลม (หัวไทร)ทำแล้ว8247249249ทำแล้ว 01/06/2554339272726
184. อบต.แหลมตะลุมพุก (ปากพนัง)ทำแล้ว51224430ทำแล้ว 30/03/255430141313
185. อบต.อินคีรี (พรหมคีรี)ทำแล้ว6177665ทำแล้ว 21/06/255437373737
รวม 185 อปท.1851,06326,83522,63521,0511857739,3875,4165,0414,885
ข้อมูล ณ 13/09/2563