รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว62564040ทำแล้ว 29/08/2554191280278278278
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6186178141ทำแล้ว 30/06/255459303030
3. เทศบาลเมืองหัวหิน (หัวหิน)ทำแล้ว7470366214ทำแล้ว 30/06/2554177234818180
4. เทศบาลตำบลกม.5 (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว58510566ทำแล้ว 29/06/255441151515
5. เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว611110495ทำแล้ว 30/06/2554164282828
6. เทศบาลตำบลกุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว410069117ทำแล้ว 30/06/25541891626262
7. เทศบาลตำบลเขาน้อย (ปราณบุรี)ทำแล้ว6403317320ทำแล้ว 122787878
8. เทศบาลตำบลคลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6564940ทำแล้ว 27/06/255450313130
9. เทศบาลตำบลทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6146ทำแล้ว 30/05/255458161616
10. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว61522121ทำแล้ว 27/05/2554141171717
11. เทศบาลตำบลบ้านกรูด (บางสะพาน)ทำแล้ว6128130128ทำแล้ว 21/06/255434161615
12. เทศบาลตำบลปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว5194152150ทำแล้ว 08/06/255411119818181
13. เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว5918879ทำแล้ว 18/05/25541288595559
14. เทศบาลตำบลร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว6328ทำแล้ว 24/06/255469686864
15. เทศบาลตำบลไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6154159134ทำแล้ว 30/06/255494222
16. เทศบาลตำบลไร่ใหม่ (กุยบุรี)ทำแล้ว622491102ทำแล้ว 27/06/25544000
17. เทศบาลตำบลหนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7210207170ทำแล้ว 27/06/2554388616160
18. อบต.กำเนิดนพคุณ (บางสะพาน)ทำแล้ว6184156156ทำแล้ว 15/06/255464191919
19. อบต.กุยบุรี (กุยบุรี)ทำแล้ว717912388ทำแล้ว 03/06/2554732191919
20. อบต.กุยเหนือ (กุยบุรี)ทำแล้ว6276115114ทำแล้ว 08/06/2555265535353
21. อบต.เกาะหลัก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว67890134ทำแล้ว 13/06/2554167555552
22. อบต.เขาจ้าว (ปราณบุรี)ทำแล้ว56362134ทำแล้ว 30/06/2554742222
23. อบต.เขาแดง (กุยบุรี)ทำแล้ว6207192183ทำแล้ว 17/06/25543890585758
24. อบต.เขาล้าน (ทับสะแก)ทำแล้ว61242020ทำแล้ว 29/06/25541124414140
25. อบต.คลองวาฬ (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว672182121ทำแล้ว 28/06/25541464585853
26. อบต.ชัยเกษม (บางสะพาน)ทำแล้ว61329898ทำแล้ว 12/05/2554175464444
27. อบต.ช้างแรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว5136ทำแล้ว 05/07/25546612665
28. อบต.ไชยราช (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6200331331ทำแล้ว 09/08/25541067363636
29. อบต.ดอนยายหนู (กุยบุรี)ทำแล้ว6184276222ทำแล้ว 14/06/2554146888
30. อบต.ทรายทอง (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว61067878ทำแล้ว 22/06/2554362212121
31. อบต.ทองมงคล (บางสะพาน)ทำแล้ว617921076ทำแล้ว 30/05/2554128888882
32. อบต.ทับใต้ (หัวหิน)ทำแล้ว8253246246ทำแล้ว 08/06/255431141413
33. อบต.ทับสะแก (ทับสะแก)ทำแล้ว6297159144ทำแล้ว 06/06/2554132323232
34. อบต.ธงชัย (บางสะพาน)ทำแล้ว62001818ทำแล้ว 28/06/2554647161616
35. อบต.นาหูกวาง (ทับสะแก)ทำแล้ว6296234130ทำแล้ว 29/06/2554457141414
36. อบต.บ่อนอก (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6115114110ทำแล้ว 15/06/2554474575656
37. อบต.บางสะพาน (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว655ทำแล้ว 27/06/2554762141414
38. อบต.บึงนคร (หัวหิน)ทำแล้ว6737373 ยังไม่อนุมัติ 31111
39. อบต.ปราณบุรี (ปราณบุรี)ทำแล้ว6734848ทำแล้ว 29/06/25541059515149
40. อบต.ปากน้ำปราณ (ปราณบุรี)ทำแล้ว6197198198ทำแล้ว 30/06/25541894353534
41. อบต.ปากแพรก (บางสะพานน้อย)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 21/06/255482444
42. อบต.พงศ์ประศาสน์ (บางสะพาน)ทำแล้ว66789191ทำแล้ว 20/06/255459262625
43. อบต.แม่รำพึง (บางสะพาน)ทำแล้ว61294423ทำแล้ว 04/02/25549106848483
44. อบต.ร่อนทอง (บางสะพาน)ทำแล้ว8199176161ทำแล้ว 14/06/2554270575757
45. อบต.ไร่เก่า (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6104127120ทำแล้ว 30/06/25542998676767
46. อบต.ไร่ใหม่ (สามร้อยยอด)ทำแล้ว5747474ทำแล้ว 18/05/255449383838
47. อบต.วังก์พง (ปราณบุรี)ทำแล้ว811876252ทำแล้ว 28/06/255422104848484
48. อบต.ศาลาลัย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 17/06/2554144282827
49. อบต.ศิลาลอย (สามร้อยยอด)ทำแล้ว6927967ทำแล้ว 14/06/2554340343427
50. อบต.สามกระทาย (กุยบุรี)ทำแล้ว7226213200ทำแล้ว 13/06/2554832191919
51. อบต.สามร้อยยอด (สามร้อยยอด)ทำแล้ว62288988ทำแล้ว 09/06/255413497646464
52. อบต.แสงอรุณ (ทับสะแก)ทำแล้ว5827272ทำแล้ว 06/12/255465393939
53. อบต.หนองตาแต้ม (ปราณบุรี)ทำแล้ว9145228178ทำแล้ว 09/05/2554145129129129
54. อบต.หนองพลับ (หัวหิน)ทำแล้ว7163303250ทำแล้ว 23/05/2554165262626
55. อบต.ห้วยทราย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว6115107ทำแล้ว 28/06/2554652454544
56. อบต.ห้วยยาง (ทับสะแก)ทำแล้ว61533130ทำแล้ว 30/06/255438665
57. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ (หัวหิน)ทำแล้ว7370370369ทำแล้ว 30/06/255430151514
58. อบต.หาดขาม (กุยบุรี)ทำแล้ว6514132133ทำแล้ว 16/06/2554154222222
59. อบต.หินเหล็กไฟ (หัวหิน)ทำแล้ว6145249243ทำแล้ว 08/06/255453118118118118
60. อบต.อ่างทอง (ทับสะแก)ทำแล้ว61765552ทำแล้ว 23/06/2554155424242
61. อบต.อ่าวน้อย (เมืองประจวบคีรีขันธ์)ทำแล้ว5157177381ทำแล้ว 29/06/255429116535353
รวม 61 อปท.6137111,0878,0387,569609174,4502,6672,6592,623
ข้อมูล ณ 13/09/2563