รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบุรี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.เพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7325149148ทำแล้ว 19/12/2554213000
2. เทศบาลเมืองชะอำ (ชะอำ)ทำแล้ว7401223240ทำแล้ว 21/06/255432101625854
3. เทศบาลเมืองเพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว3159146142ทำแล้ว 30/06/2554116909090
4. เทศบาลตำบลเขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว6183181208ทำแล้ว 16/06/255420119727272
5. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ท่ายาง)ทำแล้ว7252220226ทำแล้ว 10/06/255479222117
6. เทศบาลตำบลท่ายาง (ท่ายาง)ทำแล้ว5199153146ทำแล้ว 30/06/2554478787676
7. เทศบาลตำบลท่าแลง (ท่ายาง)ทำแล้ว7147162ทำแล้ว 09/10/255583504848
8. เทศบาลตำบลนายาง (ชะอำ)ทำแล้ว5160184177ทำแล้ว 21/06/255488575757
9. เทศบาลตำบลบางเก่า (ชะอำ)ทำแล้ว7123119147ทำแล้ว 722111
10. เทศบาลตำบลบางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7136137137ทำแล้ว 28/06/255461494949
11. เทศบาลตำบลบ้านลาด (บ้านลาด)ทำแล้ว5193146118ทำแล้ว 10/06/2554578434343
12. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว711210072ทำแล้ว 30/06/2554
13. เทศบาลตำบลหนองขนาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7129125125ทำแล้ว 30/06/255430212120
14. เทศบาลตำบลหนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว51601ทำแล้ว 29/06/255459171414
15. เทศบาลตำบลหัวสะพาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว893188130ทำแล้ว 20/05/2554579655
16. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7298247187ทำแล้ว 06/06/255471342422
17. อบต.กลัดหลวง (ท่ายาง)ทำแล้ว7437433437ทำแล้ว 12/05/255416811109
18. อบต.แก่งกระจาน (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5528463461ทำแล้ว 29/06/25556000
19. อบต.เขากระปุก (ท่ายาง)ทำแล้ว7267284304ทำแล้ว 20/06/255426117102102102
20. อบต.เขาย้อย (เขาย้อย)ทำแล้ว865187157ทำแล้ว 22/06/25541248312828
21. อบต.ช่องสะแก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7175202158ทำแล้ว 28/06/2554109221
22. อบต.ดอนยาง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว999143146ทำแล้ว 29/06/25541261525252
23. อบต.ต้นมะพร้าว (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8452121ทำแล้ว 15/06/2554144443131
24. อบต.ต้นมะม่วง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว419413286ทำแล้ว 22/06/255465242424
25. อบต.ตำหรุ (บ้านลาด)ทำแล้ว7156143106ทำแล้ว 22/03/255534000
26. อบต.ถ้ำรงค์ (บ้านลาด)ทำแล้ว6123140138ทำแล้ว 20/06/25541214155
27. อบต.ท่าคอย (ท่ายาง)ทำแล้ว5441333115ทำแล้ว 20/06/255463202020
28. อบต.ท่าช้าง (บ้านลาด)ทำแล้ว7732828ทำแล้ว 17/06/255454393838
29. อบต.ท่าตะคร้อ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว7143174173ทำแล้ว 17/06/25541412999
30. อบต.ท่าแร้ง (บ้านแหลม)ทำแล้ว7253281238ทำแล้ว 29/06/255484171717
31. อบต.ท่าแร้งออก (บ้านแหลม)ทำแล้ว7150163ทำแล้ว 11/06/25536586686868
32. อบต.ท่าเสน (บ้านลาด)ทำแล้ว41156767ทำแล้ว 03/05/255420135414141
33. อบต.ธงชัย (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8179146150ทำแล้ว 30/06/255414555
34. อบต.นาพันสาม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว74411ทำแล้ว 16/06/255438444
35. อบต.นาวุ้ง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7485789ทำแล้ว 24/05/25547481863
36. อบต.บางแก้ว (บ้านแหลม)ทำแล้ว7989696ทำแล้ว 30/06/2554356504646
37. อบต.บางขุนไทร (บ้านแหลม)ทำแล้ว8124195148ทำแล้ว 22/06/2554561575655
38. อบต.บางครก (บ้านแหลม)ทำแล้ว7190214221ทำแล้ว 21/06/2554158524140
39. อบต.บางจาก (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว81135762ทำแล้ว 29/06/2554221999
40. อบต.บางจาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7159140147ทำแล้ว 16/06/255431443
41. อบต.บางตะบูน (บ้านแหลม)ทำแล้ว7811413ทำแล้ว 20/06/255465494948
42. อบต.บ้านกุ่ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว8804851ทำแล้ว 30/06/255415151515
43. อบต.บ้านทาน (บ้านลาด)ทำแล้ว81089996ทำแล้ว 01/06/255454300
44. อบต.บ้านในดง (ท่ายาง)ทำแล้ว7121164163ทำแล้ว 09/06/255427151513
45. อบต.บ้านหม้อ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว6144116108ทำแล้ว 29/06/255438107737373
46. อบต.บ้านหาด (บ้านลาด)ทำแล้ว71029082ทำแล้ว 29/06/2554154333232
47. อบต.บ้านแหลม (บ้านแหลม)ทำแล้ว5237237237ทำแล้ว 16/06/255435252424
48. อบต.ปากทะเล (บ้านแหลม)ทำแล้ว71129783ทำแล้ว 16/06/25541574686867
49. อบต.ป่าเด็ง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว61071413ทำแล้ว 12/05/255417452699
50. อบต.ปึกเตียน (ท่ายาง)ทำแล้ว7280159160ทำแล้ว 14/06/255430733
51. อบต.พุสวรรค์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว513813692ทำแล้ว 26/05/255430282828
52. อบต.โพพระ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว6181129133ทำแล้ว 22/02/255439252525
53. อบต.โพไร่หวาน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว710977161ทำแล้ว 28/06/255473202020
54. อบต.มาบปลาเค้า (ท่ายาง)ทำแล้ว7108109124ทำแล้ว 14/06/2554834252424
55. อบต.ยางน้ำกลัดใต้ (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว6153160134ทำแล้ว 14/05/2554350212020
56. อบต.ยางหย่อง (ท่ายาง)ทำแล้ว7120115103ทำแล้ว 23/06/25541471565655
57. อบต.โรงเข้ (บ้านลาด)ทำแล้ว569201247ทำแล้ว 17/06/255435251414
58. อบต.ไร่โคก (บ้านลาด)ทำแล้ว7284306253ทำแล้ว 15/06/255467151515
59. อบต.ไร่มะขาม (บ้านลาด)ทำแล้ว7108105120ทำแล้ว 13/06/255431000
60. อบต.ไร่ส้ม (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว7300263257ทำแล้ว 28/06/2554127655
61. อบต.ไร่สะท้อน (บ้านลาด)ทำแล้ว7180105162ทำแล้ว 10/06/2554541899
62. อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (ชะอำ)ทำแล้ว5556670ทำแล้ว 12/05/255439000
63. อบต.วังไคร้ (ท่ายาง)ทำแล้ว7749975ทำแล้ว 12/05/25541040313131
64. อบต.วังจันทร์ (แก่งกระจาน)ทำแล้ว41117291ทำแล้ว 02/06/255437161616
65. อบต.สมอพลือ (บ้านลาด)ทำแล้ว610810778ทำแล้ว 30/06/2554461434343
66. อบต.สองพี่น้อง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว5155168147ทำแล้ว 15/06/255458373737
67. อบต.สามพระยา (ชะอำ)ทำแล้ว821511960ทำแล้ว 20/06/255454302524
68. อบต.สำมะโรง (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว48867ทำแล้ว 20/06/255456392120
69. อบต.หนองกระเจ็ด (บ้านลาด)ทำแล้ว6175169168ทำแล้ว 01/06/255451343434
70. อบต.หนองกะปุ (บ้านลาด)ทำแล้ว8139179166ทำแล้ว 22/06/2554359292928
71. อบต.หนองจอก (ท่ายาง)ทำแล้ว7238237237ทำแล้ว 06/05/255548000
72. อบต.หนองชุมพล (เขาย้อย)ทำแล้ว7159199166ทำแล้ว 26/04/2555944141313
73. อบต.หนองชุมพลเหนือ (เขาย้อย)ทำแล้ว8102ทำแล้ว 17/06/2554
74. อบต.หนองปรง (เขาย้อย)ทำแล้ว71432915ทำแล้ว 11000
75. อบต.หนองปลาไหล (เขาย้อย)ทำแล้ว711210695ทำแล้ว 21/06/2554544151514
76. อบต.หนองพลับ (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว51068281ทำแล้ว 06/05/255455303028
77. อบต.หนองศาลา (ชะอำ)ทำแล้ว61049690ทำแล้ว 11/05/255427151515
78. อบต.หนองโสน (เมืองเพชรบุรี)ทำแล้ว519922ทำแล้ว 15/06/25542079000
79. อบต.หนองหญ้าปล้อง (หนองหญ้าปล้อง)ทำแล้ว4217243222ทำแล้ว 23/06/255445201613
80. อบต.ห้วยทรายเหนือ (ชะอำ)ทำแล้ว883ทำแล้ว 31/08/2554651424200
81. อบต.ห้วยท่าช้าง (เขาย้อย)ทำแล้ว7248116115ทำแล้ว 30/06/2554557644
82. อบต.ห้วยแม่เพรียง (แก่งกระจาน)ทำแล้ว664 ยังไม่อนุมัติ
83. อบต.ห้วยโรง (เขาย้อย)ทำแล้ว71001419ทำแล้ว 29/06/255431141312
84. อบต.ห้วยลึก (บ้านลาด)ทำแล้ว61167979ทำแล้ว 15/06/255461111110
85. อบต.แหลมผักเบี้ย (บ้านแหลม)ทำแล้ว71238177ทำแล้ว 01/06/2554560494949
รวม 85 อปท.8555313,64511,44710,607844554,7062,3502,1032,068
ข้อมูล ณ 13/09/2563