รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสงคราม ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว380120109ทำแล้ว 24/06/25542053242321
2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว81449692ทำแล้ว 30/06/2554183515151
3. เทศบาลตำบลกระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว51095450ทำแล้ว 30/06/2554239242424
4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (บางคนที)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 13/06/2554144222222
5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว687108108ทำแล้ว 05/07/255473727172
6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (บางคนที)ทำแล้ว3844654ทำแล้ว 24/06/255451353535
7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (บางคนที)ทำแล้ว88544ทำแล้ว 01/06/255448977
8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อัมพวา)ทำแล้ว5145130120ทำแล้ว 29/07/2554148212121
9. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว8808193ทำแล้ว 30/06/2554261212121
10. เทศบาลตำบลอัมพวา (อัมพวา)ทำแล้ว5209124119ทำแล้ว 28/03/255574431
11. อบต.กระดังงา (บางคนที)ทำแล้ว7816477ทำแล้ว 23/05/255453444344
12. อบต.คลองเขิน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7945357ทำแล้ว 01/10/255471393932
13. อบต.คลองโคน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว6798080ทำแล้ว 29/06/255419665
14. อบต.แควอ้อม (อัมพวา)ทำแล้ว9595835ทำแล้ว 20/06/2554231181817
15. อบต.จอมปลวก (บางคนที)ทำแล้ว6916055ทำแล้ว 24/06/255471595958
16. อบต.ดอนมะโนรา (บางคนที)ทำแล้ว6746969ทำแล้ว 30/06/255442191818
17. อบต.ท่าคา (อัมพวา)ทำแล้ว8119120114ทำแล้ว 24/06/2554286838383
18. อบต.ท้ายหาด (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7178179179ทำแล้ว 30/06/255436161615
19. อบต.นางตะเคียน (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3645452ทำแล้ว 14/06/25541355525252
20. อบต.บางแก้ว (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว5188170161ทำแล้ว 23/05/2554171811
21. อบต.บางขันแตก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3929186ทำแล้ว 10/05/255415555
22. อบต.บางคนที (บางคนที)ทำแล้ว7847295ทำแล้ว 255222
23. อบต.บางแค (อัมพวา)ทำแล้ว9102104104ทำแล้ว 06/06/255440262626
24. อบต.บางช้าง (อัมพวา)ทำแล้ว368109105ทำแล้ว 28/06/2554413144
25. อบต.บางนางลี่ (อัมพวา)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 23/06/255434202020
26. อบต.บางพรม (บางคนที)ทำแล้ว6677475ทำแล้ว 25/05/255449363534
27. อบต.บางสะแก (บางคนที)ทำแล้ว7924444ทำแล้ว 03/05/2554155511
28. อบต.บ้านปรก (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3515151ทำแล้ว 23/06/255430999
29. อบต.ปลายโพงพาง (อัมพวา)ทำแล้ว8989898ทำแล้ว 29/06/25545555
30. อบต.แพรกหนามแดง (อัมพวา)ทำแล้ว7110114120ทำแล้ว 30/06/2554452323232
31. อบต.ยี่สาร (อัมพวา)ทำแล้ว8949696ทำแล้ว 15/06/255494543632
32. อบต.โรงหีบ (บางคนที)ทำแล้ว5111150143ทำแล้ว 13/06/255478212018
33. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว7204182168ทำแล้ว 11/05/2554112112111112
34. อบต.วัดประดู่ (อัมพวา)ทำแล้ว61159593ทำแล้ว 10/06/25541142303028
35. อบต.เหมืองใหม่ (อัมพวา)ทำแล้ว7575340ทำแล้ว 30/06/25542222
36. อบต.แหลมใหญ่ (เมืองสมุทรสงคราม)ทำแล้ว3685462ทำแล้ว 18/05/25541512129
รวม 36 อปท.362163,6383,2323,18336631,8281,029963939
ข้อมูล ณ 13/09/2563