รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรสาคร ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6120119120ทำแล้ว 29/07/255420112705035
2. เทศบาลนครสมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6284250215ทำแล้ว 26/08/255414155838383
3. เทศบาลนครอ้อมน้อย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6157131114ทำแล้ว 30/06/2554120212119
4. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว8257198160ทำแล้ว 21/06/25542663444444
5. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว7115125116ทำแล้ว 29/06/2554595535345
6. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7147138196ทำแล้ว 30/06/25549112663122
7. เทศบาลตำบลแคราย (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว5576775ทำแล้ว 29/06/255447353530
8. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว819189170ทำแล้ว 22/06/2554103655
9. เทศบาลตำบลท่าจีน (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว7182209167ทำแล้ว 30/06/255478535353
10. เทศบาลตำบลนาดี (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6229247128ทำแล้ว 28/06/25541112827874
11. เทศบาลตำบลบางปลา (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว62725229ทำแล้ว 27/05/255469244194194194
12. เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9138206133ทำแล้ว 30/06/2554104737373
13. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว4114165130ทำแล้ว 30/03/255431100696969
14. เทศบาลตำบลสวนหลวง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว612914793ทำแล้ว 28/06/2554179464645
15. เทศบาลตำบลหลักห้า (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7447216149ทำแล้ว 15/11/25542497524141
16. อบต.กาหลง (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว67513ทำแล้ว 24/06/2554321222
17. อบต.คลองตัน (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6111143127ทำแล้ว 29/09/2554661565049
18. อบต.คอกกระบือ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6340340340ทำแล้ว 08/06/2554458363535
19. อบต.โคกขาม (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8413314ทำแล้ว 15/06/255424611
20. อบต.เจ็ดริ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว92319595ทำแล้ว 06/06/255439232321
21. อบต.ชัยมงคล (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว8235237237ทำแล้ว 17/06/2554157262521
22. อบต.ท่าทราย (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6141160116ทำแล้ว 23/09/25542035111
23. อบต.ท่าไม้ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6275171135ทำแล้ว 31/05/2554170151510
24. อบต.ท่าเสา (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 47643
25. อบต.นาโคก (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6745844ทำแล้ว 17/06/255441272727
26. อบต.บางกระเจ้า (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6236183145ทำแล้ว 29/06/255413666
27. อบต.บางโทรัด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6384384384ทำแล้ว 10/06/2554673722
28. อบต.บางน้ำจืด (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว71758780ทำแล้ว 26/01/255526103454139
29. อบต.บางยาง (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว6847797ทำแล้ว 18/05/255434262318
30. อบต.บ้านเกาะ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9231145122ทำแล้ว 30/06/2554100424242
31. อบต.บ้านบ่อ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว9796163ทำแล้ว 30/06/255438885
32. อบต.บ้านแพ้ว (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6127151126ทำแล้ว 30/06/2554891321
33. อบต.พันท้ายนรสิงห์ (เมืองสมุทรสาคร)ทำแล้ว6132145118ทำแล้ว 06/06/255412411711695
34. อบต.สวนส้ม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8168161138ทำแล้ว 29/06/2554114807877
35. อบต.หนองนกไข่ (กระทุ่มแบน)ทำแล้ว4605366ทำแล้ว 01/06/2554143393535
36. อบต.หลักสอง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว8172180180ทำแล้ว 29/06/2554143161615
37. อบต.หลักสาม (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว7166153188ทำแล้ว 01/10/25542119948686
38. อบต.อำแพง (บ้านแพ้ว)ทำแล้ว6180180180ทำแล้ว 29/06/255435513101
รวม 38 อปท.382536,6975,6985,134382683,0161,6811,5241,424
ข้อมูล ณ 13/09/2563