รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6399368336ทำแล้ว 24/06/255440178146146146
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7340340340ทำแล้ว 17/06/2554128978584
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7221164175ทำแล้ว 29/06/2554115222222
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว714610789ทำแล้ว 18/05/25545151727269
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว6153208264ทำแล้ว 27/06/255450148725147
6. เทศบาลเมืองสามความเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว62625757ทำแล้ว 5129787877
7. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว581115115ทำแล้ว 30/06/25541292413939
8. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว71598080ทำแล้ว 22/06/25545161777
9. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6113220111ทำแล้ว 15/06/255444252525
10. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6132132132ทำแล้ว 30/06/255420072191919
11. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6966761ทำแล้ว 29/06/255424221717
12. เทศบาลตำบลตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7131196201ทำแล้ว 17/06/25541379747473
13. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5211211211ทำแล้ว 28/06/255411101575755
14. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6687759ทำแล้ว 14/06/25541059484846
15. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5115ทำแล้ว 30/06/25545111
16. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว61927053ทำแล้ว 10/06/2554135969691
17. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว618811278ทำแล้ว 27/06/255421209141414
18. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6897376ทำแล้ว 30/06/2554379403937
19. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว510912666ทำแล้ว 30/06/255410811108
20. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5589656ทำแล้ว 30/06/255452373737
21. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว6128105122ทำแล้ว 21/06/2554256525151
22. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว61139587ทำแล้ว 20/05/255418888
23. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6151200142ทำแล้ว 30/06/255460161615
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว5257146108ทำแล้ว 28/06/2554116149124122122
25. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7161160159ทำแล้ว 30/06/255461585857
26. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว61908071ทำแล้ว 23/06/255452393939
27. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6337339339ทำแล้ว 14/06/255437181817
28. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6179182182ทำแล้ว 24/05/2554179212121
29. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6696969ทำแล้ว 20/06/25543369252424
30. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7153144143ทำแล้ว 02/06/255452363636
31. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6894939ทำแล้ว 20/06/255431121212
32. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6169170170ทำแล้ว 06/05/255430212120
33. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125156143ทำแล้ว 23/06/2554149484848
34. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว5211134126ทำแล้ว 30/06/255436363636
35. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6209288288ทำแล้ว 07/06/25541972403939
36. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว66975118ทำแล้ว 28/06/2554544211
37. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว692127121ทำแล้ว 27/06/255476575754
38. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 15/06/25545555
39. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6268250250ทำแล้ว 28/06/255520444
40. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6166121122ทำแล้ว 15/06/2554110525252
41. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว8908168ทำแล้ว 09/09/255455151515
42. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว649295ทำแล้ว 15/06/25547979484643
43. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 12/05/255444161515
44. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6120139121ทำแล้ว 13/06/255415999
45. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว61189580ทำแล้ว 17/06/255436181817
46. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว489ทำแล้ว 30/06/25543865464646
47. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6105108108ทำแล้ว 28/04/255418111110
48. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว6847370ทำแล้ว 20/06/2554231543
49. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6104152152ทำแล้ว 30/06/255434171715
50. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว61098381ทำแล้ว 14/06/255446272726
51. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6474949ทำแล้ว 20/06/255442888
52. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว68911ทำแล้ว 27/05/255441252522
53. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว610511480ทำแล้ว 17/06/255454373737
54. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6505050ทำแล้ว 03/06/2554131313130
55. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว61417978ทำแล้ว 28/06/255440444
56. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว4909595ทำแล้ว 17/06/255447181815
57. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว643ทำแล้ว 01/11/2555341099
58. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 07/09/255419161312
59. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว61495454ทำแล้ว 09/09/2554122118118115
60. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 12/04/255549111111
61. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว51448888ทำแล้ว 27/06/255415131312
62. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6606990ทำแล้ว 06/06/2554243121211
63. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6136115112ทำแล้ว 21/06/255416665
64. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7156177154ทำแล้ว 07/06/255455555
65. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว5206252251ทำแล้ว 31/08/25543144878787
66. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว540ทำแล้ว 02/06/25549888
67. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว7178125126ทำแล้ว 08/03/255422322
68. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6928582ทำแล้ว 15/06/255444323232
69. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6162163163ทำแล้ว 15/06/2554157404040
70. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6686060ทำแล้ว 28/06/255438262623
71. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6231212206ทำแล้ว 03/05/255448151513
72. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 29/03/255527191919
73. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว623512446ทำแล้ว 17/08/255525444
74. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 29/06/255465532121
75. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6342380380ทำแล้ว 17/06/25542101514737
76. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว71089790ทำแล้ว 23/03/255526104252525
77. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6293322228ทำแล้ว 09/06/25541092777775
78. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6808688ทำแล้ว 10/06/255434181818
79. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6837475ทำแล้ว 20/12/255443161616
80. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6182179179ทำแล้ว 14/06/2554774505050
81. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6161161161ทำแล้ว 28/06/25547222
82. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว897109110ทำแล้ว 06/09/255457202017
83. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว7177171109ทำแล้ว 13/06/25543187666262
84. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 50262524
85. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว6154137136ทำแล้ว 14/02/255447292929
86. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6697758ทำแล้ว 23/06/255439323232
87. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว61266571ทำแล้ว 22/06/255490515151
88. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว710290129ทำแล้ว 18/05/2554147403740
89. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว686132116ทำแล้ว 14/06/2554166545454
90. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61337878ทำแล้ว 16/07/25551032212120
91. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว7907270ทำแล้ว 56111111
92. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7204162163ทำแล้ว 15/06/2554158977
93. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6797270ทำแล้ว 08/06/255414333
94. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 20/06/255463333332
95. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6140153138ทำแล้ว 22/06/2554377454542
96. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6646464ทำแล้ว 29/06/255424888
97. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว66233ทำแล้ว 15/06/2554221177
98. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7212211209ทำแล้ว 09/09/2554132242424
99. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว612611789ทำแล้ว 26/03/255552474747
100. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว67013255ทำแล้ว 30/06/255440212020
101. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว76144ทำแล้ว 06/06/255428212121
102. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6107111111ทำแล้ว 21/06/255517171617
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว7585961ทำแล้ว 14/06/2554953424142
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 13/06/2554491498
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว610290112ทำแล้ว 18/05/2554254545454
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6215215215ทำแล้ว 28/06/2554149242222
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6101125134ทำแล้ว 12/05/2554269666666
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว7613332ทำแล้ว 27/06/255435252524
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6333333ทำแล้ว 15/05/255522181818
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว617112881ทำแล้ว 07/03/2554137151414
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว9123114130ทำแล้ว 15/06/25542807516
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6786262ทำแล้ว 28/06/2554554454444
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว5182180178ทำแล้ว 21/06/25541766302321
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6868282ทำแล้ว 29/06/255458515150
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว697102100ทำแล้ว 08/06/255467555555
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว693124117ทำแล้ว 29/06/2554985545454
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6224224224ทำแล้ว 15/05/2555575231111
รวม 117 อปท.11771115,73314,22313,3861178667,0433,9353,6733,599
ข้อมูล ณ 13/09/2563