รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครปฐม ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.นครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6399368336ทำแล้ว 24/06/255440178146146146
2. เทศบาลนครนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7340340340ทำแล้ว 17/06/2554128978584
3. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม (สามพราน)ทำแล้ว7221164175ทำแล้ว 29/06/2554115222222
4. เทศบาลเมืองนครปฐม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว714610789ทำแล้ว 18/05/25545151727269
5. เทศบาลเมืองไร่ขิง (สามพราน)ทำแล้ว6153208264ทำแล้ว 27/06/255450148725147
6. เทศบาลเมืองสามพราน (สามพราน)ทำแล้ว581115115ทำแล้ว 30/06/25541292413939
7. เทศบาลตำบลกำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว71598080ทำแล้ว 22/06/25545161777
8. เทศบาลตำบลขุนแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6113220111ทำแล้ว 15/06/255444252525
9. เทศบาลตำบลคลองโยง (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6132132132ทำแล้ว 30/06/255420072191919
10. เทศบาลตำบลดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6966761ทำแล้ว 29/06/255424221717
11. เทศบาลตำบลธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5211211211ทำแล้ว 28/06/255411101575755
12. เทศบาลตำบลนครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว6687759ทำแล้ว 14/06/25541059484846
13. เทศบาลตำบลบ่อพลับ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5115ทำแล้ว 30/06/25545111
14. เทศบาลตำบลบางกระทึก (สามพราน)ทำแล้ว61927053ทำแล้ว 10/06/2554135969691
15. เทศบาลตำบลบางเลน (บางเลน)ทำแล้ว618811278ทำแล้ว 27/06/255421209141414
16. เทศบาลตำบลบางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว6897376ทำแล้ว 30/06/2554379403937
17. เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว510912666ทำแล้ว 30/06/255410811108
18. เทศบาลตำบลมาบแค (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5589656ทำแล้ว 30/06/255452373737
19. เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม (บางเลน)ทำแล้ว6128105122ทำแล้ว 21/06/2554256525151
20. เทศบาลตำบลลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว61139587ทำแล้ว 20/05/255418888
21. เทศบาลตำบลศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6151200142ทำแล้ว 30/06/255460161615
22. เทศบาลตำบลสามง่าม (ดอนตูม)ทำแล้ว5257146108ทำแล้ว 28/06/2554116149124122122
23. เทศบาลตำบลห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว7161160159ทำแล้ว 30/06/255461585857
24. เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ (สามพราน)ทำแล้ว61908071ทำแล้ว 23/06/255452393939
25. อบต.กระตีบ (กำแพงแสน)ทำแล้ว6337339339ทำแล้ว 14/06/255437181817
26. อบต.กำแพงแสน (กำแพงแสน)ทำแล้ว6179182182ทำแล้ว 24/05/2554179212121
27. อบต.คลองจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6696969ทำแล้ว 20/06/25543369252424
28. อบต.คลองนกกระทุง (บางเลน)ทำแล้ว7153144143ทำแล้ว 02/06/255452363636
29. อบต.คลองใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว6894939ทำแล้ว 20/06/255431121212
30. อบต.โคกพระเจดีย์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6169170170ทำแล้ว 06/05/255430212120
31. อบต.งิ้วราย (นครชัยศรี)ทำแล้ว6125156143ทำแล้ว 23/06/2554149484848
32. อบต.ดอนข่อย (กำแพงแสน)ทำแล้ว5211134126ทำแล้ว 30/06/255436363636
33. อบต.ดอนตูม (บางเลน)ทำแล้ว6209288288ทำแล้ว 07/06/25541972403939
34. อบต.ดอนแฝก (นครชัยศรี)ทำแล้ว66975118ทำแล้ว 28/06/2554544211
35. อบต.ดอนพุทรา (ดอนตูม)ทำแล้ว692127121ทำแล้ว 27/06/255476575754
36. อบต.ดอนยายหอม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 15/06/25545555
37. อบต.ดอนรวก (ดอนตูม)ทำแล้ว6268250250ทำแล้ว 28/06/255520444
38. อบต.ตลาดจินดา (สามพราน)ทำแล้ว6166121122ทำแล้ว 15/06/2554110525252
39. อบต.ตาก้อง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7131196201ทำแล้ว 17/06/25541379747473
40. อบต.ถนนขาด (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว8908168ทำแล้ว 09/09/255455151515
41. อบต.ทรงคนอง (สามพราน)ทำแล้ว649295ทำแล้ว 15/06/25547979484643
42. อบต.ทัพหลวง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 12/05/255444161515
43. อบต.ท่ากระชับ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6120139121ทำแล้ว 13/06/255415999
44. อบต.ท่าข้าม (สามพราน)ทำแล้ว61189580ทำแล้ว 17/06/255436181817
45. อบต.ท่าตลาด (สามพราน)ทำแล้ว489ทำแล้ว 30/06/25543865464646
46. อบต.ท่าตำหนัก (นครชัยศรี)ทำแล้ว6105108108ทำแล้ว 28/04/255418111110
47. อบต.ท่าพระยา (นครชัยศรี)ทำแล้ว6847370ทำแล้ว 20/06/2554231543
48. อบต.ทุ่งกระพังโหม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6104152152ทำแล้ว 30/06/255434171715
49. อบต.ทุ่งขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว61098381ทำแล้ว 14/06/255446272726
50. อบต.ทุ่งน้อย (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6474949ทำแล้ว 20/06/255442888
51. อบต.ทุ่งบัว (กำแพงแสน)ทำแล้ว68911ทำแล้ว 27/05/255441252522
52. อบต.ทุ่งลูกนก (กำแพงแสน)ทำแล้ว610511480ทำแล้ว 17/06/255454373737
53. อบต.ไทยยาวาส (นครชัยศรี)ทำแล้ว6505050ทำแล้ว 03/06/2554131313130
54. อบต.ไทรงาม (บางเลน)ทำแล้ว61417978ทำแล้ว 28/06/255440444
55. อบต.ธรรมศาลา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว4909595ทำแล้ว 17/06/255447181815
56. อบต.นครชัยศรี (นครชัยศรี)ทำแล้ว643ทำแล้ว 01/11/2555341099
57. อบต.นราภิรมย์ (บางเลน)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 07/09/255419161312
58. อบต.นิลเพชร (บางเลน)ทำแล้ว61495454ทำแล้ว 09/09/2554122118118115
59. อบต.บัวปากท่า (บางเลน)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 12/04/255549111111
60. อบต.บางแก้ว (นครชัยศรี)ทำแล้ว51448888ทำแล้ว 27/06/255415131312
61. อบต.บางแก้วฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6606990ทำแล้ว 06/06/2554243121211
62. อบต.บางแขม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6136115112ทำแล้ว 21/06/255416665
63. อบต.บางช้าง (สามพราน)ทำแล้ว7156177154ทำแล้ว 07/06/255455555
64. อบต.บางเตย (สามพราน)ทำแล้ว5206252251ทำแล้ว 31/08/25543144878787
65. อบต.บางไทรป่า (บางเลน)ทำแล้ว540ทำแล้ว 02/06/25549888
66. อบต.บางปลา (บางเลน)ทำแล้ว7178125126ทำแล้ว 08/03/255422322
67. อบต.บางพระ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6928582ทำแล้ว 15/06/255444323232
68. อบต.บางภาษี (บางเลน)ทำแล้ว6162163163ทำแล้ว 15/06/2554157404040
69. อบต.บางระกำ (บางเลน)ทำแล้ว6231212206ทำแล้ว 03/05/255448151513
70. อบต.บางระกำ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6686060ทำแล้ว 28/06/255438262623
71. อบต.บางเลน (บางเลน)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 29/03/255527191919
72. อบต.บางหลวง (บางเลน)ทำแล้ว623512446ทำแล้ว 17/08/255525444
73. อบต.บ้านยาง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 29/06/255465532121
74. อบต.บ้านหลวง (ดอนตูม)ทำแล้ว6342380380ทำแล้ว 17/06/25542101514737
75. อบต.บ้านใหม่ (สามพราน)ทำแล้ว71089790ทำแล้ว 23/03/255526104252525
76. อบต.ไผ่หูช้าง (บางเลน)ทำแล้ว6293322228ทำแล้ว 09/06/25541092777775
77. อบต.พระประโทน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6808688ทำแล้ว 10/06/255434181818
78. อบต.พะเนียด (นครชัยศรี)ทำแล้ว6837475ทำแล้ว 20/12/255443161616
79. อบต.โพรงมะเดื่อ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6182179179ทำแล้ว 14/06/2554774505050
80. อบต.มหาสวัสดิ์ (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6161161161ทำแล้ว 28/06/25547222
81. อบต.ยายชา (สามพราน)ทำแล้ว897109110ทำแล้ว 06/09/255457202017
82. อบต.รางพิกุล (กำแพงแสน)ทำแล้ว7177171109ทำแล้ว 13/06/25543187666262
83. อบต.ลานตากฟ้า (นครชัยศรี)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 50262524
84. อบต.ลำพญา (บางเลน)ทำแล้ว6154137136ทำแล้ว 14/02/255447292929
85. อบต.ลำพยา (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6697758ทำแล้ว 23/06/255439323232
86. อบต.ลำเหย (ดอนตูม)ทำแล้ว61266571ทำแล้ว 22/06/255490515151
87. อบต.วังตะกู (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว710290129ทำแล้ว 18/05/2554147403740
88. อบต.วังน้ำเขียว (กำแพงแสน)ทำแล้ว686132116ทำแล้ว 14/06/2554166545454
89. อบต.วังเย็น (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว61337878ทำแล้ว 16/07/25551032212120
90. อบต.วัดแค (นครชัยศรี)ทำแล้ว7907270ทำแล้ว 56111111
91. อบต.วัดละมุด (นครชัยศรี)ทำแล้ว7204162163ทำแล้ว 15/06/2554158977
92. อบต.วัดสำโรง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6797270ทำแล้ว 08/06/255414333
93. อบต.ศรีมหาโพธิ์ (นครชัยศรี)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 20/06/255463333332
94. อบต.ศาลายา (พุทธมณฑล)ทำแล้ว6140153138ทำแล้ว 22/06/2554377454542
95. อบต.ศีรษะทอง (นครชัยศรี)ทำแล้ว6646464ทำแล้ว 29/06/255424888
96. อบต.สนามจันทร์ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว66233ทำแล้ว 15/06/2554221177
97. อบต.สระกระเทียม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว7212211209ทำแล้ว 09/09/2554132242424
98. อบต.สระพัฒนา (กำแพงแสน)ทำแล้ว612611789ทำแล้ว 26/03/255552474747
99. อบต.สระสี่มุม (กำแพงแสน)ทำแล้ว67013255ทำแล้ว 30/06/255440212020
100. อบต.สวนป่าน (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว76144ทำแล้ว 06/06/255428212121
101. อบต.สัมปทวน (นครชัยศรี)ทำแล้ว6107111111ทำแล้ว 21/06/255517171617
102. อบต.สามควายเผือก (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว62625757ทำแล้ว 5129787877
103. อบต.สามพราน (สามพราน)ทำแล้ว7585961ทำแล้ว 14/06/2554953424142
104. อบต.หนองกระทุ่ม (กำแพงแสน)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 13/06/2554491498
105. อบต.หนองงูเหลือม (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว610290112ทำแล้ว 18/05/2554254545454
106. อบต.หนองดินแดง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6215215215ทำแล้ว 28/06/2554149242222
107. อบต.หนองปากโลง (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6101125134ทำแล้ว 12/05/2554269666666
108. อบต.ห้วยขวาง (กำแพงแสน)ทำแล้ว7613332ทำแล้ว 27/06/255435252524
109. อบต.ห้วยจรเข้ (เมืองนครปฐม)ทำแล้ว6333333ทำแล้ว 15/05/255522181818
110. อบต.ห้วยด้วน (ดอนตูม)ทำแล้ว617112881ทำแล้ว 07/03/2554137151414
111. อบต.ห้วยพระ (ดอนตูม)ทำแล้ว9123114130ทำแล้ว 15/06/25542807516
112. อบต.ห้วยพลู (นครชัยศรี)ทำแล้ว6786262ทำแล้ว 28/06/2554554454444
113. อบต.ห้วยม่วง (กำแพงแสน)ทำแล้ว5182180178ทำแล้ว 21/06/25541766302321
114. อบต.ห้วยหมอนทอง (กำแพงแสน)ทำแล้ว6868282ทำแล้ว 29/06/255458515150
115. อบต.หอมเกร็ด (สามพราน)ทำแล้ว697102100ทำแล้ว 08/06/255467555555
116. อบต.หินมูล (บางเลน)ทำแล้ว693124117ทำแล้ว 29/06/2554985545454
117. อบต.แหลมบัว (นครชัยศรี)ทำแล้ว6224224224ทำแล้ว 15/05/2555575231111
รวม 117 อปท.11771115,73314,22313,3861178667,0433,9353,6733,599
ข้อมูล ณ 20/05/2562